Крускальскі алгарытм


Узровень складанасці Жорсткі
Часта пытаюцца ў амазонка
Глыбіня Першы пошук Саюз знайсці

Што такое алгарытм Крускаля?

Алгарытм Крускаля выкарыстоўваецца для пошуку мінімальнага ахопліваючага дрэва (MST) звязанага і ненакіраванага графік.

Прыклад

Графік

Крускальскі алгарытм

Мінімальны ахоп дрэва (MST)

Крускальскі алгарытм

Алгарытм

Алгарытм Крускаля - прагны алгарытм каб знайсці мінімальны ахоп дрэва.

 1. Сартаваць краю ў парадку ўзрастання ў адпаведнасці з іх вагой.
 2. На кожным кроку выбірайце самы маленькі край (з мінімальным вагой). Калі гэты край утварае цыкл з MST, які ўтварыўся да гэтага часу, адкіньце край, інакш дадайце яго ў MST.
 3. Паўтарайце крок 2, пакуль у MST адсутнічаюць усе вяршыні.

Тлумачэнне

Разгледзім графік, паказаны ў прыведзеным вышэй прыкладзе,

Рэбры на прыведзеным графіку:
Краю = {{0 да 1, вага = 5}, {0 да 2, маса = 8}, {1 да 2, маса = 10}, {1 да 3, маса = 15}, {2 да 3, маса = 20}}

Пасля сартавання краю
Краю = {{0 да 1 мас. = 5}, {0 да 2, мас. = 8}, {1 да 2, мас. = 10}, {1 да 3, мас. = 15}, {2 да 3, мас. = 20 }}

 • {0 да 1, вага = 5}, уключыце ў MST
 • {0 да 2, вага = 8}, уключыце ў MST
  Крускальскі алгарытм
 • {1 да 2, wt = 10}, утварае цыкл, не ўключаць у MST
 • {1 да 3, вага = 15}, уключыце ў MST
  Крускальскі алгарытм

Усе вяршыні ўключаны ў MST, таму мы спынімся на гэтым.

Праграма JAVA для алгарытму Крускаля

public class KruskalAlgorithm {
  // Function to find the set of element i
  private static int find(Subset subsets[], int i) {
    // Path Compression
    if (subsets[i].parent != i)
      subsets[i].parent = find(subsets, subsets[i].parent);

    return subsets[i].parent;
  }

  // Function to perform union of two sets of x and y
  private static void Union(Subset subsets[], int x, int y) {
    int xRoot = find(subsets, x);
    int yRoot = find(subsets, y);

    // (Union by Rank)
    if (subsets[xRoot].rank < subsets[yRoot].rank) {
      subsets[xRoot].parent = yRoot;
    } else if (subsets[xRoot].rank > subsets[yRoot].rank) {
      subsets[yRoot].parent = xRoot;
    } else {
      // If rank are same, then make one as root and increment
      // its rank by one
      subsets[yRoot].parent = xRoot;
      subsets[xRoot].rank++;
    }
  }

  private static void findPrintMST(ArrayList<Edge> graph[], Edge edges[]) {
    // Sort the edges in ascending order of their weights
    Arrays.sort(edges, Edge.comp);

    // Stores the mst
    Edge mst[] = new Edge[graph.length - 1];
    for (int i = 0; i < graph.length - 1; i++) {
      mst[i] = new Edge(-1, -1, -1);
    }
    int e = 0;   // Number of edges included in mst
    
    // Create v subsets, v is the number of vertices
    Subset subsets[] = new Subset[graph.length];
    for (int i = 0; i < graph.length; i++) {
      subsets[i] = new Subset();
    }
    // Initialise parent of all as itself and rank as 0
    for (int i = 0; i < graph.length; i++) {
      subsets[i].parent = i;
      subsets[i].rank = 0;
    }

    // One by one traverse all the edges
    for (int i = 0; i < edges.length; i++) {
      // Find the set of vertices present on this edge
      int x = find(subsets, edges[i].from);
      int y = find(subsets, edges[i].to);

      // If the set is not same(that is, no cycle is formed)
      // Add this edge to mst
      if (x != y) {
        mst[e].from = edges[i].from;
        mst[e].to = edges[i].to;
        mst[e].weight = edges[i].weight;
        Union(subsets, x, y);
        e++;
      } else {
        // Discard the edge
      }

      // If all the vertices are included in MST, stop here
      if (e == graph.length - 1) {
        break;
      }
    }
    
    // Print the MST
    for (int i = 0; i < graph.length - 1; i++) {
      System.out.println("From " + mst[i].from + " to " + mst[i].to + " weight " + mst[i].weight);
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Graph
    ArrayList<Edge> graph[] = new ArrayList[4];
    // Stores all the edges of the graph
    Edge edges[] = new Edge[5];
    for (int i = 0; i < 4; i++)
      graph[i] = new ArrayList<>();

    // Make the graph in given example
    graph[0].add(new Edge(0, 1, 5));
    graph[0].add(new Edge(0, 2, 8));
    graph[1].add(new Edge(1, 0, 5));
    graph[1].add(new Edge(1, 2, 10));
    graph[1].add(new Edge(1, 3, 15));
    graph[2].add(new Edge(2, 0, 8));
    graph[2].add(new Edge(2, 1, 10));
    graph[2].add(new Edge(2, 3, 20));
    graph[3].add(new Edge(3, 1, 15));
    graph[3].add(new Edge(3, 2, 20));

    // Store all the edges of the graph
    edges[0] = new Edge(0, 1, 5);
    edges[1] = new Edge(0, 2, 8);
    edges[2] = new Edge(1, 2, 10);
    edges[3] = new Edge(1, 3, 15);
    edges[4] = new Edge(2, 3, 20);

    // Find MST using Kruskal's Algorithm and print it
    findPrintMST(graph, edges);
  }

  static class Edge {
    int from;
    int to;
    int weight;

    public Edge(int from, int to, int weight) {
      this.from = from;
      this.to = to;
      this.weight = weight;
    }

    public static final Comparator<Edge> comp = new Comparator<Edge>() {
      @Override
      public int compare(Edge o1, Edge o2) {
        // Sort according to edge weights
        return Integer.compare(o1.weight, o2.weight);
      }
    };
  }

  // Subset class is used to detect cycle while adding an edge
  static class Subset {
    int parent;
    int rank;
  }
}

Праграма C ++ для алгарытму Крускаля

#include <iostream>
#include<algorithm>
#include <vector>
using namespace std;

// class representing an Edge of a graph
class Edge {
  public:
  int from;
  int to;
  int weight;
  
  Edge(int f, int t, int w) {
    from = f;
    to = t;
    weight = w;
  }
};

// Subset class is used to detect cycle while adding an edge
class Subset {
  public:
  int parent;
  int rank;
};

// Function to find the set of element i
int find(Subset subsets[], int i) { 
  // Path compression
  if (subsets[i].parent != i) 
    subsets[i].parent = find(subsets, subsets[i].parent); 
 
  return subsets[i].parent; 
}

// Function to perform union of two sets of x and y
void Union(Subset subsets[], int x, int y) { 
  int xroot = find(subsets, x); 
  int yroot = find(subsets, y); 
 
  // Union by Rank
  if (subsets[xroot].rank < subsets[yroot].rank) {
    subsets[xroot].parent = yroot; 
  } else if (subsets[xroot].rank > subsets[yroot].rank) {
    subsets[yroot].parent = xroot; 
  } else { 
    // If ranks are same, then make one as root and 
    // increment its rank by one 
    subsets[yroot].parent = xroot; 
    subsets[xroot].rank++; 
  } 
}

void findPrintMST(vector<Edge> graph[], vector<Edge> &edges, int v) {
  // Sort the edges in ascending order of their weights
  sort(edges.begin(), edges.end(), 
    [](const Edge& lhs, const Edge& rhs) {
    return lhs.weight < rhs.weight;
    });
    
  // Stores the mst
  vector<Edge> mst;
  int e = 0;   // Number of edges included in mst
  
  // Create v subsets, v is the number of vertices
  Subset *subsets = new Subset[(v * sizeof(Subset))];
  // Initialise parent of all as itself and rank as 0
  for (int i = 0; i < v; i++) {
    subsets[i].parent = i;
    subsets[i].rank = 0;
  }
  
  // One by one traverse all the edges
  for (int i = 0; i < edges.size(); i++) {
    // Find the set of vertices present on this edge
    int x = find(subsets, edges[i].from);
    int y = find(subsets, edges[i].to);
    
    // If the set is not same(that is, no cycle is formed)
    // Add this edge to mst
    if (x != y) {
      Edge curr(edges[i].from, edges[i].to, edges[i].weight);
      mst.push_back(curr);
      Union(subsets, x, y);
      e++;
    } else {
      // Discard the edge
    }
    
    // If all the vertices are included in MST, stop here
    if (e == v - 1) {
      break;
    }
  }
  
  // Print the mst
  for (int i = 0; i < mst.size(); i++) {
    cout<<"From "<<mst[i].from<<" to "<<mst[i].to<<" weight "<<mst[i].weight<<endl;
  }
}

int main() {
  vector<Edge> graph[4];
  vector<Edge> edges;
  
  // Make the graph in given example
  Edge e1(0, 1, 5);
  Edge e2(0, 2, 8);
  Edge e3(1, 0, 5);
  Edge e4(1, 2, 10);
  Edge e5(1, 3, 15);
  Edge e6(2, 0, 8);
  Edge e7(2, 1, 10);
  Edge e8(2, 3, 20);
  Edge e9(3, 1, 15);
  Edge e10(3, 2, 20);
  
  graph[0].push_back(e1);
  graph[0].push_back(e2);
  graph[1].push_back(e3);
  graph[1].push_back(e4);
  graph[1].push_back(e5);
  graph[2].push_back(e6);
  graph[2].push_back(e7);
  graph[2].push_back(e8);
  graph[3].push_back(e9);
  graph[3].push_back(e10);
  
  // Edges in the graph
  edges.push_back(e1);
  edges.push_back(e2);
  edges.push_back(e4);
  edges.push_back(e5);
  edges.push_back(e8);
  
  // Find MST using Kruskal's Algorithm and print it
  findPrintMST(graph, edges, 4);
  
  return 0;
}

выхад

From 0 to 1 weight 5
From 0 to 2 weight 8
From 1 to 3 weight 15

Складанасць часу

O (E * часопіс (E) + E * часопіс (V)) дзе E пазначае колькасць граняў графіка, а V пазначае колькасць вяршыняў графіка.

Спасылкі