Аб'яднайце дзве BST з абмежаваным дадатковым прасторай


Узровень складанасці Жорсткі
Часта пытаюцца ў амазонка Google Microsoft PayU Uber
Двайковае дрэва пошуку Двайковае дрэва дрэва

Пастаноўка праблемы

У праблеме "Аб'яднаць дзве BST з абмежаваным дадатковым прасторай" гаворыцца, што вам даюць дзве двайковае дрэва пошуку(BST), і вам трэба надрукаваць элементы з абодвух дрэў у адсартаваным парадку. Гэта ў такім парадку, што здаецца, што элементы з аднаго BST.

Прыклад

уваход

Аб'яднайце дзве BST з абмежаваным дадатковым прасторай

выхад

Аб'яднайце дзве BST з абмежаваным дадатковым прасторай

4 5 6 7 9 13

Тлумачэнне: Новае дрэва, утворанае аб'яднаннем абодвух уваходных дрэў, паказана на малюнку. Вынік атрымаецца пры абыходзе выніковага дрэва па парадку.

Падыдзіце да аб'яднання двух BST з абмежаваным дадатковым прасторай

Праблема "Аб'яднанне двух BST з абмежаваным дадатковым прасторай" просіць нас надрукаваць абход абходу аб'яднанага дрэва. Аб'яднанае дрэва будзе ўтворана аб'яднаннем дадзеных двух дрэў. Такім чынам мы паспрабуем аб'яднаць дадзеныя дрэвы. Але калі б мы аб'ядналі дрэвы, гэта патрабуе вялікіх выдаткаў. Замест таго, каб злівацца непасрэдна, мы можам падумаць пра іншае. Паколькі нам трэба толькі надрукаваць значэнні вузлоў у абодвух дрэвах у адсартаваным выглядзе.

Для вырашэння гэтай праблемы мы паспрабуем адначасова правесці ітэратыўнае абыход бінарнага дрэва пошуку па абодвух дрэвах. Гэта можна зрабіць, калі мы пабяжым унутрыабаротнае абыходжанне. І параўнайце значэнне на абодвух вузлах у абходным парадку. Затым мы надрукуем меншы з двух і націснем большы вузел у стэку (стэк, які выкарыстоўваецца падчас ітэратыўнага абходу). Кожны раз, калі мы скончым з якім-небудзь з дрэў, мы проста запусцім абход па дрэве з пакінутымі вузламі.

код

Код C ++ для аб'яднання двух BST з абмежаваным дадатковым прасторай

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct node
{
  int data;
  node *left;
  node *right;
};

// returns a new node with supplied data
node* create(int data)
{
  node *temp = new node;
  temp->data = data;
  temp->left = temp->right = NULL;
  return temp;
}

void inorder(node *root)
{
  if(root){
    inorder(root->left);
    cout<<root->data<<" ";
    inorder(root->right);
  }
}

void merge(node *root1, node *root2)
{
  stack<node*> s1;node* cur1 = root1;
  stack<node*> s2;node* cur2 = root2;
  //if first tree is empty, print second tree
  if(!root1){
    inorder(root2);
    return;
  }
  // if second tree is empty, print first tree
  if(!root2){
    inorder(root2);
    return;
  }
  // print the nodes which are not yet visited or visited but not printed
  while(cur1 != NULL || !s1.empty() || cur2 != NULL || !s2.empty())
  {
    // iterative inorder
    if(cur1 != NULL || cur2 != NULL)
    {
      // Reach the leftmost node of both BSTs and push ancestors of
      // leftmost nodes to stack s1 and s2 respectively
      if(cur1 != NULL)
      {
        s1.push(cur1);
        cur1 = cur1->left;
      }
      if (cur2 != NULL)
      {
        s2.push(cur2);
        cur2 = cur2->left;
      }
    }
    else
    {
      // if anyone of the tree's current node becomes Null
      // then we need to check if stack is empty
      if(s1.empty())
      {
        while(!s2.empty())
        {
          cur2 = s2.top();s2.pop();
          cur2->left = NULL;
          inorder(cur2);
        }
        return;
      }
      if(s2.empty())
      {
        while(!s1.empty())
        {
          cur1 = s1.top();s1.pop();
          cur1->left = NULL;
          inorder(cur1);
        }
        return;
      }

      // compare elements at the top of both stacks
      cur1 = s1.top();s1.pop();
      cur2 = s2.top();s2.pop();

      // print the smaller of the two and push the larger element into the corresponding stack
      if(cur1->data < cur2->data)
      {
        cout<<cur1->data<<" ";
        cur1 = cur1->right;
        s2.push(cur2);
        cur2 = NULL;
      }
      else
      {
        cout<<cur2->data<<" ";
        cur2 = cur2->right;
        s1.push(cur1);
        cur1 = NULL;
      }
    }
  }
}

int main()
{
  node *root1 = NULL, *root2 = NULL;
  //first tree
  root1 = create(5);
  root1->left = create(4);
  root1->right = create(13);

  //second tree
  root2 = create(7);
  root2->left = create(6);
  root2->right = create(9);

  // Print sorted nodes of both trees
  merge(root1, root2);

  return 0;
}
4 5 6 7 9 13

Код Java для аб'яднання двух BST з абмежаваным дадатковым прасторай

import java.util.*;
import java.lang.*;
import java.io.*;
 
class node{
 int data;
 node left;
 node right;
}
 
class Tree{
 static node root;
 static int count;
 static node create(int data){
  node tmp = new node();
  tmp.data = data;
  tmp.left = null;
  tmp.right = null;
  return tmp;
 }
 
 static void inorder(node root)
 {
   if(root != null){
     inorder(root.left);
     System.out.print(root.data+" ");
     inorder(root.right);
   }
 }
 
 static void merge(node root1, node root2)
 {
   Stack<node> s1 = new Stack<>();node cur1 = root1;
   Stack<node> s2 = new Stack<>();node cur2 = root2;
   //if first tree is empty, print second tree
   if(root1 == null){
     inorder(root2);
     return;
   }
   // if second tree is empty, print first tree
   if(root2 == null){
     inorder(root1);
     return;
   }
   // print the nodes which are not yet visited or visited but not printed
   while(cur1 != null || s1.empty() == false || cur2 != null || s2.empty() == false)
   {
     if(cur1 != null || cur2 != null)
     {
       // Reach the leftmost node of both BSTs and push ancestors of
       // leftmost nodes to stack s1 and s2 respectively
       if(cur1 != null)
       {
         s1.push(cur1);
         cur1 = cur1.left;
       }
       if (cur2 != null)
       {
         s2.push(cur2);
         cur2 = cur2.left;
       }
     }
     else
     {
       // if anyone of the tree's current node becomes Null
       // then we need to check if stack is empty
       if(s1.empty() == true)
       {
         while (s2.empty() == false)
         {
           cur2 = s2.pop();
           cur2.left = null;
           inorder(cur2);
         }
         return ;
       }
       if(s2.empty() == true)
       {
         while (s1.empty() == false)
         {
           cur1 = s1.pop();
           cur1.left = null;
           inorder(cur1);
         }
         return ;
       }
 
       // compare elements at the top of both stacks
       cur1 = s1.pop();
       cur2 = s2.pop();
       
       // print the smaller of the two and push the larger element into the corresponding stack
       if (cur1.data < cur2.data)
       {
         System.out.print(cur1.data+" ");
         cur1 = cur1.right;
         s2.push(cur2);
         cur2 = null;
       }
       else
       {
         System.out.print(cur2.data+" ");
         cur2 = cur2.right;
         s1.push(cur1);
         cur1 = null;
       }
     }
   }
 }
 
 public static void main(String[] args)
 {
   node root1 = null;
   node root2 = null;
   //first tree
   root1 = create(5);
   root1.left = create(4);
   root1.right = create(13);
 
   //second tree
   root2 = create(7);
   root2.left = create(6);
   root2.right = create(9);
 
   // Print sorted nodes of both trees
   merge(root1, root2);
 }

}
4 5 6 7 9 13

Аналіз складанасці

Складанасць часу

O (N + M), таму што мы зрабілі адначасовы пераход па абодвух дрэвах. Падчас абходной развязкі мы перабралі вузлы абодвух дрэў і, такім чынам, лінейную складанасць часу.

Касмічная складанасць

O (N + M), больш фармальна складанасць прасторы будзе сумай вышыні абодвух дрэў. Але ў горшым выпадку ўвод можа быць перакошаным дрэвам, і ў гэтым выпадку вышыня будзе роўная колькасці вузлоў у дрэвах.