Въпроси за интервю за Apple Coding  


Въпроси за интервю на Apple
Вижте също
Въпроси за интервю за C3 IoT

Въпроси за масива Apple

Въпрос 1. Разбъркайте Array Leetcode Solution Проблемът Shuffle the Array Leetcode Solution ни предоставя масив с дължина 2n. Тук 2n се отнася до това, че дължината на масива е четна. След това ни се казва да разбъркаме масива. Тук разбъркването не означава, че трябва да разбъркваме произволно масива, но специфичен начин е ...

Прочети повече

Въпрос 2. 3Sum Leetcode решение Постановка на проблем Като се има предвид масив от n цели числа, има ли елементи a, b, c в числа, така че a + b + c = 0? Намерете всички уникални тризнаци в масива, който дава сумата от нула. Забележка: наборът от решения не трябва да съдържа дублирани тройки. Пример #1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Прочети повече

Въпрос 3. Вмъкнете Interval Leetcode Solution Проблемът Insert Interval Leetcode Solution ни предоставя списък с някои интервали и един отделен интервал. След това ни се казва да вмъкнем този нов интервал сред списъка с интервали. Така че, новият интервал може да се пресича с интервали, които вече са в списъка, или може ...

Прочети повече

Въпрос 4. Комбинирано решение с Leetcode Проблемът Combination Sum Leetcode Solution ни предоставя масив или списък с цели числа и цел. Казват ни да намерим комбинациите, които могат да бъдат направени с помощта на тези цели числа, който и да е брой пъти, които се добавят към дадената цел. Така че по-формално можем да използваме даденото ...

Прочети повече

Въпрос 5. Максимално решение на Subarray Leetcode Твърдение на проблема Като се имат предвид числа от цял ​​масив, намерете непрекъснатия подмасив (съдържащ поне едно число), който има най -голямата сума и върнете неговата сума. Примерни числа = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Обяснение: [4, -1,2,1] има най-голямата сума = 6. nums = [- 1] -1 Подход 1 (Разделяй и владей) В този подход ...

Прочети повече

Въпрос 6. Декомпресирайте решение за кодиран списък с дължина на изпълнение с Leetcode Проблемът Декомпресиране на кодиран списък с дължина на изпълнение Решение на Leetcode гласи, че сте получили масив или вектор, съдържащ последователност. Последователността има някакво специфично представяне. Входната последователност се формира от друга последователност. Ще наречем тази друга последователност като оригинална последователност. Според което входната последователност ...

Прочети повече

Въпрос 7. Намерете победител в Tic Tac Toe Game Leetcode Solution Проблемът „Намерете победител в играта с тик так” Leetcode Solution ни изисква да открием победителя в игра с тик так. Проблемът ни предоставя масив или вектор ходове, направени от играчите. Трябва да преминем през ходовете и да преценим кой ...

Прочети повече

Въпрос 8. Намерете решение за общи символи Leetcode Изложение на проблема В този проблем ни е даден масив от низове. Трябва да отпечатаме списък с всички знаци, които се появяват във всеки низ в масива (включени дубликати). Това е, ако знак се появява 2 пъти във всеки низ, но не 3 пъти, трябва да го имаме ...

Прочети повече

Въпрос 9. Намери всички изчезнали числа в решение с масив Leetcode Постановка на проблема В този проблем ни е даден масив от цели числа. Той съдържа елементи, вариращи от 1 до N, където N = размер на масива. Има обаче някои елементи, които са изчезнали и на тяхно място присъстват някои дубликати. Нашата цел е да върнем масив ...

Прочети повече

Въпрос 10. Решение на Leetcode за мнозинство от елементи II В този проблем ни е даден масив от цели числа. Целта е да се намерят всички елементи, които се появяват повече от ⌊N / 3⌋ време в масива, където N = размер на масива и ⌊ ⌋ е операторът на пода. Трябва да върнем масив от ...

Прочети повече

Въпрос 11. Уникално решение на Leetcode Проблемът Unique Paths Leetcode Solution гласи, че са ви дадени две цели числа, представляващи размера на мрежа. Използвайки размера на мрежата, дължината и ширината на мрежата. Трябва да намерим броя на уникалните пътеки от горния ляв ъгъл на мрежата до ...

Прочети повече

Въпрос 12. Обединяване на сортирани масиви Leetcode решение В проблема „Обединяване на сортирани масиви“ ни се дават два масива, сортирани в низходящ ред. Първият масив не е напълно запълнен и има достатъчно място, за да побере и всички елементи от втория масив. Трябва да обединим двата масива, така че първият масив да съдържа елементи ...

Прочети повече

Въпрос 13. Търсете в Решение със сортиран масив Leetcode Помислете за сортиран масив, но е избран един индекс и масивът е завъртян в тази точка. След като масивът е завъртян, вие трябва да намерите конкретен целеви елемент и да върнете неговия индекс. В случай, че елементът не присъства, върнете -1. Проблемът обикновено е ...

Прочети повече

Въпрос 14. Търсене Решение за вмъкване на позиция с Leetcode В този проблем ни се дава сортиран масив и целево цяло число. Трябва да намерим позицията му за търсене. Ако целевата стойност присъства в масива, върнете неговия индекс. Върнете индекса, при който целта трябва да бъде вмъкната, за да запази подредената поръчка (в ...

Прочети повече

Въпрос 15. Текуща сума от 1d Array Leetcode Solution Постановка на проблем При изпълнение на сума от 1d проблем с масив ни бяха дадени числа от масив, за които трябва да върнем масив, където за всеки индекс i в резултата масив arr [i] = сума (nums [0]… nums [i]) . Примерни числа = [1,2,3,4] [1,3,6,10] Обяснение: Сумата за изпълнение е: ...

Прочети повече

Въпрос 16. Плюс едно решение с Leetcode Постановка на проблем В задачата „Плюс едно“ ни е даден масив, където всеки елемент в масива представлява цифра от число. Пълният масив представлява число. Нулевият индекс представлява MSB на номера. Можем да приемем, че няма водеща нула в ...

Прочети повече

Въпрос 17. Kth най-големият елемент в Array Leetcode Solutions В този проблем трябва да върнем k -тия най -голям елемент в несортиран масив. Обърнете внимание, че масивът може да има дубликати. Така че, трябва да намерим Kth най -големия елемент в подредения ред, а не отделния Kth най -голям елемент. Пример А = {4, 2, 5, 3 ...

Прочети повече

Въпрос 18. Обхват Минимална заявка (Разлагане на квадратен корен и оскъдна таблица) В задачата за минимален диапазон на заявки сме дали заявка и целочислен масив. Всяка заявка съдържа диапазона като ляв и десен индекс за всеки диапазон. Дадената задача е да определи минимума от всички числа, които се намират в обхвата. Примерно въвеждане: arr [] = {2, 5, ...

Прочети повече

Въпрос 19. Път с минимална сума в триъгълник Постановка на проблема Проблемът „Път на минималната сума в триъгълник“ гласи, че ви е дадена последователност под формата на триъгълник от цели числа. Като започнем от горния ред каква е минималната сума, която можете да постигнете, когато достигнете долния ред? Пример 1 2 3 5 ...

Прочети повече

Въпрос 20. Съдържа дубликат Даден ни е масив и той може да съдържа дублиращи се елементи, а може и да не. Затова трябва да проверим дали съдържа дубликат. Примери [1, 3, 5, 1] ​​true [„ябълка“, „манго“, „портокал“, „манго“] вярно [22.0, 4.5, 3.98, 45.6, 13.54] false Подход Можем да проверим масив по няколко начина ...

Прочети повече

Въпрос 21. Най-доброто време за покупка и продажба на акции Изложение на проблема Проблемът „Най -добро време за покупка и продажба на акции“ гласи, че ви е даден масив от цени с дължина n, където i -ият елемент съхранява цената на акциите на i -ти ден. Ако можем да направим само една транзакция, тоест да купим в един ден и ...

Прочети повече

Въпрос 22. Топ K Чести елементи Постановка на проблем В горните K често срещани елементи, които сме задали с числа масив [], намерете k най -често срещаните елементи. Примери nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Наивен подход за изграждане на Top K Чести елементи ...

Прочети повече

Въпрос 23. Сортиран масив към балансиран BST В сортиран масив към балансиран BST проблем, ние сме дали масив в сортиран ред, конструираме балансирано двоично дърво за търсене от сортирания масив. Примери Inr arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Изходна предварителна поръчка: 3 2 1 5 4 Inr arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Прочети повече

Въпрос 24. Подмножество Leetcode В проблема с подмножество Leetcode сме дали набор от различни цели числа, числа, отпечатайте всички подмножества (захранването). Забележка: Наборът от решения не трябва да съдържа дублиращи се подмножества. Масив A е подмножество на масив B, ако a може да бъде получено от B чрез изтриване на някои (евентуално нула ...

Прочети повече

Въпрос 25. Максимален квадрат В задачата за максимален квадрат сме дали 2D двоична матрица, пълна с 0 и 1, намерим най -големия квадрат, съдържащ само 1 и върнем неговата площ. Примерно въвеждане: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 XNUMX ...

Прочети повече

Въпрос 26. Търси думите Търсене на думи е нещо като пъзели за намиране на думи в даден момент от живота ни. Днес нося на масата модифицирана кръстословица. Моите читатели трябва да са малко объркани за това, за което говоря. Без да губим повече време, нека стигнем до изявлението за проблема Може ли ...

Прочети повече

Въпрос 27. Вмъкване Изтриване на GetRandom В Insert Delete GetRandom проблем трябва да проектираме структура от данни, която да поддържа всички следващи операции в средно O (1) време. insert (val): Вмъква елемент val в комплекта, ако вече не присъства. remove (val): Премахва елемент val от комплекта, ако има такъв. getRandom: Връща случаен елемент от текущия набор ...

Прочети повече

Въпрос 28. Обединяване на припокриващи се интервали В задачата за сливане на припокриващи се интервали сме дали колекция от интервали, сливане и връщане на всички припокриващи се интервали. Примерно въвеждане: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Изход: [[2, 4], [5, 7]] Обяснение: Можем да обединим [2, 3] и [3 , 4] заедно, за да образуват [2, 4] Подход за намиране на сливане ...

Прочети повече

Въпрос 29. Медиана на два сортирани масива Дадени са два сортирани масива A и B с размер n и m съответно. Намерете медианата на крайния сортиран масив, получен след обединяване на дадените два масива или с други думи, казваме, че намираме медиана на два сортирани масива. (Очаквана времева сложност: O (log (n))) Подход 1 за ...

Прочети повече

Въпрос 30. Максимален подмасив на продукта В задачата за максимален подмасив на продукт, ние сме дали масив от цели числа, намерете съседния подмасив с поне един елемент, който има най-големия продукт. Пример Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] Максимален продукт = 2 Arr = [ -1, -1, -1] Максимален продукт = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

Прочети повече

Въпрос 31. Търсене на елемент в сортиран завъртян масив При търсене в проблем със сортиран въртящ се масив ние сме дали сортиран и завъртен масив и елемент, проверете дали даден елемент присъства в масива или не. Примери Входни числа [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Изходни истински Входни числа [] = {2, ...

Прочети повече

Въпрос 32. Максимален подмасив на продукта Като се има предвид масив от n цели числа, намерете максималния продукт, получен от непрекъснат подмасив на дадения масив. Примери Inr arr [] = {-2, -3, 0, -2, -40} Output 80 Input arr [] = {5, 10, 6, -2, 1} Output 300 Input arr [] = {-1 , -4, -10, 0, 70} Изход 70 ...

Прочети повече

Въпрос 33. Задайте нули на матрицата В задачата за задаване на нули на матрицата сме дали матрица (n X m), ако елемент е 0, задайте целия му ред и колона 0. Примери Въвеждане: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Изход: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Прочети повече

Въпрос 34. 3 Сума В задача 3 Сума дадохме масив от n цели числа, намерете всички уникални тризнаци, които сумират до 0. Примерно въвеждане: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Изход: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Наивен подход за проблем с 3 суми Подходът на грубата сила ...

Прочети повече

Въпрос 35. Намерете дублиращия номер Като се има предвид масив, съдържащ (n + 1) елементи и всеки елемент е между 1 до n. Ако има само един дублиращ се елемент, намерете дублиращия се номер. Примери Вход: числа = {1, 3, 4, 2, 2} Изход: 2 вход: числа = {3, 1, 3, 4, 2} Изход: 3 наивни ...

Прочети повече

Въпрос 36. Намерете дублиращия се елемент Като се има предвид масив от цели числа с размер n+1, където всеки елемент от масива е между 1 и n (включително), има един дублиран елемент в масива, намерете дублиращия се елемент. Метод на груба сила - подход 1 за намиране на дублиращия се елемент За всеки i -ти елемент изпълнете цикъл ...

Прочети повече

Въпрос 37. Задържане на дъждовна вода В задачата за улавяне на дъждовна вода сме дали N неотрицателни цели числа, представляващи карта на височината, а ширината на всяка лента е 1. Трябва да намерим количеството вода, което може да бъде уловено в горната структура. Пример Нека разберем, че чрез пример За горната кота ...

Прочети повече

Въпрос 38. Комбинация Сума В задачата за комбинирана сума сме дали масив от положителни цели числа arr [] и сума s, намерете всички уникални комбинации от елементи в arr [], където сумата от тези елементи е равна на s. Един и същ повторен номер може да бъде избран от arr [] неограничен брой пъти. Елементи ...

Прочети повече

Въпрос 39. Търсене в Сортиран завъртян масив Търсене на елемент в сортиран въртящ се масив може да бъде намерено с помощта на двоично търсене в O (logn) време. Целта на тази публикация е да намери даден елемент в сортиран въртящ се масив за O (logn) време. Даден е пример за сортиран въртящ се масив. Примерно въвеждане: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Прочети повече

Въпрос 40. Максимален подмасив В задачата за максимален подмасив сме дали числа от цял ​​масив, намерете съседния подмасив, който има най -голямата сума и отпечатайте стойността на подмасива на максималната сума. Примерни входни числа [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Алгоритъм на изход 6 Целта е да се намери ...

Прочети повече

Въпрос 41. Обединяване на интервали В задачата за сливане на интервали сме дали набор от интервали от формата [l, r], обединяване на припокриващите се интервали. Примери Вход {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Изход {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Вход {[ 1, 4], [1, 5]} Изход {[1, 5]} Наивен подход за обединяване на интервали ...

Прочети повече

Въпрос 42. 4 Сума В задачата 4Sum сме дали цяло число x и масив a [] с размер n. Намерете целия уникален набор от 4 елемента в масива, така че сумата от тези 4 елемента да е равна на даденото цяло число x. Примерно въвеждане a [] = {1, 0, -1, ...

Прочети повече

Въпрос 43. Създайте максимален брой В задачата Създаване на максимален брой сме дали два масива с дължина n и m с цифри 0-9, представляващи две числа. Създайте максималния брой дължини k <= m + n от цифрите на двете. Относителният ред на цифрите от същия масив трябва ...

Прочети повече

Въпрос 44. Намерете Peak Element Нека разберем проблема с Find Peak Element. Днес с нас има масив, който се нуждае от своя пиков елемент. Сигурно се чудите какво имам предвид под пиковия елемент? Пиковият елемент е този, който е по-голям от всички негови съседи. Пример: Даден е масив от ...

Прочети повече

Въпрос 45. Липсващ номер В проблема с липсващите числа дадохме масив с размер N, съдържащ число от 0 до N. Всички стойности в масива са уникални. Трябва да намерим липсващото число, което не присъства в масива и това число е между 0 и N. Тук ...

Прочети повече

Въпрос 46. Обединяване на сортиран масив В задачата за обединен сортиран масив сме дали два сортирани масива в нарастващ ред. Първо при въвеждане дадехме номера, инициализиран на array1 и array2. Тези двуцифрени са N и M. Размерът на масив1 е равен на сумата от N и M. В масив 1 първо ...

Прочети повече

Въпрос 47. Завъртете масива Завъртане на масива е проблем, при който сме дали масив с размер N. Трябва да завъртим масива в правилната посока. Всеки елемент се измества с една позиция вдясно и последният елемент от масива идва на първата позиция. И така, дадохме стойност K ...

Прочети повече

Въпрос 48. Контейнер с най-много вода Описание на проблема: получават се n цели числа (y0, y1, y2 ... yn-1) при n индекси (i = 0,1,2 ... n-1). Цялото число при i-тия индекс е yi. Сега изчертавате n линии на декартова равнина, всяка свързваща точка (i, yi) и (i, 0). Намерете максималния обем вода ...

Прочети повече

Въпрос 49. Сортиране на купчина Сортирането на купчина е техника за сортиране, базирана на сравнение, която се основава на структура на данни с двоична купчина. HeapSort е подобен на сортиране на селекция, където намираме максималния елемент и след това го поставяме в края. Повтаряме същия процес за останалите елементи. Като се има предвид несортиран ...

Прочети повече

Въпрос 50. Проблем с промяна на монети Проблем с промяна на монети - Дадени са някои монети с различни стойности c1, c2,…, cs (Например: 1,4,7….). Нуждаем се от сума n. Използвайте тези дадени монети, за да оформите сумата n. Можете да използвате монета толкова пъти, колкото е необходимо. Намерете общия брой начини, по които ...

Прочети повече

Въпрос 51. Умножение на две матрици Постановка на задача В задачата „Умножение на две матрици“ сме дали две матрици. Трябва да умножим тези матрици и да отпечатаме резултата или крайната матрица. Тук необходимото и достатъчно условие е броят на колоните в A да бъде равен на броя на редовете в матрицата ...

Прочети повече

Въпрос 52. Запас Купете Продайте, за да увеличите максимално печалбата Изложение на проблема В задачата „Продажба на акции, за да се увеличи печалбата“ ние дадохме масив, който съдържа цената на акциите всеки ден, намерете максималната печалба, която можете да реализирате, като купувате и продавате през тези дни. Тук можем да купуваме и продаваме няколко пъти, но само след продажба ...

Прочети повече

Въпрос 53. Обединяване на припокриващи се интервали II Постановка на проблем В задачата „Обединяване на припокриващи се интервали II“ дадохме набор от интервали. Напишете програма, която ще обедини припокриващите се интервали в един и ще отпечата всички не припокриващи се интервали. Формат на въвеждане Първият ред, съдържащ цяло число n. Втори ред, съдържащ n двойки, където всяка двойка е ...

Прочети повече

Въпрос 54. Максимална сума от подмасив, използвайки Divide and Conquer Постановка на проблем В задачата „Максимална сума на подмасивите с помощта на разделяне и завладяване“ ние сме дали масив от положителни и отрицателни цели числа. Напишете програма, която ще намери най -голямата сума от непрекъснатите подмасиви. Входен формат Първият ред, съдържащ цяло число N. Втори ред, съдържащ масив от ...

Прочети повече

Въпрос 55. Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число II Постановка на проблема В задачата „Подредете дадени числа, за да образувате най -голямото число II“, ние дадохме масив от положителни цели числа. Подредете ги по такъв начин, че подредбата да формира най -голямата стойност. Формат на въвеждане Първият и единствен ред, съдържащ цяло число n. Втори ред, съдържащ ...

Прочети повече

Въпрос 56. Итеративно изпълнение на бързото сортиране Постановка на проблем В задачата „Итеративно внедряване на бързо сортиране“ дадохме масив a []. Трябва да сортираме масива с помощта на бързо сортиране. Тук бързото сортиране не се прилага рекурсивно, то се реализира по итеративен начин. Формат на въвеждане Първият ред, съдържащ цяло число n. Втори ред, съдържащ ...

Прочети повече

Въпрос 57. Разбъркайте даден масив Постановка на проблем В задачата „Разбъркване на даден масив“ сме дали масив от цели числа. Напишете програма, която разбърква дадения масив. Тоест, той ще разбърква елементите в масива на случаен принцип. Формат на въвеждане Първият ред, съдържащ цяло число n. Втори ред, съдържащ n разделени с интервали цели числа ...

Прочети повече

Въпрос 58. Сортиране на K Сортиран масив Постановка на проблем В задачата „Сортиране на K сортиран масив“ сме дали масив от n елемента, където всеки елемент е най -много k далеч от целевата си позиция. Разработете алгоритъм, който сортира в O (n log k) време. Формат на въвеждане Първият ред, съдържащ две цели числа N ...

Прочети повече

Въпрос 59. Максимален подмасив на продукта II Постановка на проблем В задачата „Подмасив за максимален продукт II“ ние сме дали масив, състоящ се от положителни, отрицателни цели числа, а също и нули. Трябва да намерим максималния продукт на подмасива. Входен формат Първият ред, съдържащ цяло число N. Втори ред, съдържащ N, разделени с интервали цели числа. Изходен формат Единственият ...

Прочети повече

Въпрос 60. Най-големият подмасив с равен брой 0 и 1 Постановка на проблем В задачата „Най -голям подмасив с равен брой 0 и 1“, ние сме дали масив a [], съдържащ само 0 и 1. Намерете най -големия подмасив с равен брой 0 и 1 и ще отпечатате началния индекс и краен индекс на най -големия подмасив. ...

Прочети повече

Въпрос 61. Максимална сума, нарастваща последователност Постановка на проблем В задачата „Максимално увеличаване на подпоследователността на сумата“ дадохме масив. Намерете сумата от максималната подпоследователност на дадения масив, т.е.целите в подпоследователността са подредени по ред. Подпоследователността е част от масив, който е последователност, която е ...

Прочети повече

Въпрос 62. Брой по-малки елементи от дясната страна Постановка на проблем В задачата „Брой по -малки елементи от дясната страна“ ние дадохме масив a []. Намерете броя на по -малките елементи, които са от дясната страна на всеки елемент. Входен формат Първият и само един ред, съдържащ цяло число N. Втори ред, съдържащ N, разделени с интервали цели числа. Изход ...

Прочети повече

Въпрос 63. Увеличаване на последователността на дължина три с максимален продукт Постановка на проблем В задачата „Увеличаване на подпоследователността на дължина три с максимален продукт“ ние дадохме масив от положителни цели числа. Намерете подпоследователността на дължина 3 с максималния продукт. Последователността трябва да се увеличава. Формат на въвеждане Първият и единствен ред, съдържащ цяло число N, обозначаващо размера ...

Прочети повече

Въпрос 64. Елементите се появяват повече от N / K пъти в масива Постановка на проблем В задачата „Елементите се появяват повече от N/K пъти в масив“ ние дадохме целочислен масив с размер n. Намерете елементите, които се появяват повече от n/k пъти. Където k е входната стойност. Формат на въвеждане Първият и единствен ред, съдържащ две цели числа N и ...

Прочети повече

Въпрос 65. Намерете елемента Peak от масив Постановка на проблем В задачата „Намерете върховия елемент от масив“ сме дали входен масив от цели числа. Намерете пиков елемент. В масив елементът е пиков елемент, ако елементът е по -голям и от двете съседи. За ъгловите елементи можем да разгледаме единствените ...

Прочети повече

Въпрос 66. Пренаредете положителните и отрицателните числа като алтернатива в масива Постановка на проблем В задачата „Пренареждане на положителни и отрицателни числа алтернативно в масив“ ние дадохме масив a []. Този масив съдържа положителни и отрицателни цели числа. Пренаредете масива по такъв начин, че положително и отрицателно да се поставят алтернативно. Тук броят на положителните и отрицателните елементи не трябва ...

Прочети повече

Въпрос 67. Намерете максималния повтарящ се номер в масива Постановка на проблем В задачата „Намерете максималното повтарящо се число в масив“ сме дали несортиран масив с размер N. Даденият масив съдържа числа в диапазона {0, k}, където k <= N. Намерете числото, което идва с максималния брой пъти в масива. Формат на въвеждане на ...

Прочети повече

Въпрос 68. Четири елемента, които се сумират към дадено Постановка на проблем В четири елемента, които сумират даден проблем, ние сме дали масив, съдържащ N елементи, които могат да бъдат положителни или отрицателни. Намерете множеството от четири елемента, чиято сума е равна на дадената стойност k. Формат на въвеждане Първи ред, съдържащ цяло число N. Втори ред, съдържащ масив ...

Прочети повече

Въпрос 69. Проблем с дяла Постановка на проблема В задачата за дяловете сме дали набор, който съдържа n елемента. Намерете дали даденото множество може да бъде разделено на две множества, чиято сума от елементи в подмножествата е равна. Пример Вход arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Изход Да Обяснение Масивът ...

Прочети повече

Въпрос 70. Проблемът със знаменитостите Изложение на проблема В проблема със знаменитостите има стая от N души, Намерете знаменитостта. Условията за знаменитост са- Ако А е Знаменитост, тогава всички останали в стаята трябва да знаят А. А не трябва да познава никого в стаята. Трябва да намерим човека, който отговаря на тези условия. ...

Прочети повече

Въпрос 71. Subarray с дадена сума Постановка на проблем В подмасив с дадената сума задача, ние сме дали масив, съдържащ n положителни елементи. Трябва да намерим подмасив, в който сумата от всички елементи на подмасив е равна на дадена_сума. Подмасивът се получава от оригиналния масив чрез изтриване на някои ...

Прочети повече

Въпрос 72. Намерете изгубения елемент от дублиран масив Твърдение на проблема Като се имат предвид два масива A и B, един масив е дубликат на другия, с изключение на един елемент. Единственият елемент липсва или от A, или от B. Трябва да намерим загубения елемент от дублиран масив. Пример 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Прочети повече

Въпрос 73. Пренаредете даден масив в максимална минимална форма Постановка на проблем В задачата „Пренареждане на даден масив в максимална минимална форма“ ние дадохме сортиран масив, съдържащ N елемента. Пренаредете дадения сортиран масив от положителни цели числа, така че алтернативните елементи да са i -ти max и -ти min. Вижте по-долу за по-добро разбиране на пренареждането на елементите- масив [0] ...

Прочети повече

Въпрос 74. Подмасив и Последователност Постановка на проблем В подмасив и подпоследователност трябва да отпечатаме всички подмасиви и подпоследователности за даден масив. Генерирайте всички възможни непразни подмасиви. Подмасивът обикновено се дефинира като част или раздел от масив, в който съседството се основава на индекса. Подмасивът ...

Прочети повече

Въпрос 75. Обединете два сортирани масива Постановка на проблем При обединяването на два сортирани масива, ние сме дали два входни сортирани масива, ние трябва да обединим тези два масива така, че първоначалните числа след пълно сортиране да са в първия масив и да останат във втория масив. Примерен вход A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Прочети повече

Въпрос 76. Брой тройки със сума по-малка от дадената стойност Постановка на проблем Дадохме масив, съдържащ N брой елементи. В дадения масив пребройте броя на тризнаците със сума по -малка от дадената стойност. Примерно въвеждане a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Сума = 10 Изход 7 Възможни тризнаци са: ...

Прочети повече

Въпрос 77. Следващ по-голям елемент в масив Постановка на проблем Като се има предвид масив, ще намерим следващия по -голям елемент от всеки елемент в масива. Ако няма следващ по -голям елемент за този елемент, тогава ще отпечатаме -1, в противен случай ще отпечатаме този елемент. Забележка: Следващият по -голям елемент е елементът, който е по -голям и ...

Прочети повече

Въпрос 78. Обединяване на два сортирани масива Постановка на проблем При обединяването на два сортирани масива задача сме дали два сортирани масива, един масив с размер m+n и другият масив с размер n. Ще обединим масива с размер n в масив с размер m+n и ще отпечатаме обединения масив с размер m+n. Примерен вход 6 3 M [] = ...

Прочети повече

Въпрос 79. Намерете елемент с помощта на двоично търсене в сортиран масив Постановка на проблем Като се има предвид сортиран масив, Намерете елемент с помощта на двоично търсене в сортирания масив. Ако има такъв, отпечатайте индекса на този елемент иначе отпечатайте -1. Примерно въвеждане arr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // елемент за търсене ...

Прочети повече

Въпрос 80. Намерете триплет в масив с дадена сума Постановка на проблем Като се има предвид масив от цели числа, намерете комбинацията от три елемента в масива, чиято сума е равна на дадена стойност X. Тук ще отпечатаме първата комбинация, която получаваме. Ако няма такава комбинация, отпечатайте -1. Примерен вход N = 5, X = 15 arr [] = ...

Прочети повече

Въпрос 81. Намерете дубликати в масив по най-ефективния начин Постановка на проблем Показвайте всички елементи, които се дублират по най -ефективния начин в пространството O (n) и O (1). Като се има предвид масив с размер n, който съдържа числа от диапазон 0 до n-1, тези числа могат да се появят произволен брой пъти. Намерете дубликати в масив в най -ефективния ...

Прочети повече

Въпрос 82. Най-малкият положителен номер липсва в несортиран масив Постановка на проблема В дадения несортиран масив намерете най -малкото положително число, което липсва в несортиран масив. Положителното цяло число не включва 0. Можем да променим оригиналния масив, ако е необходимо. Масивът може да съдържа положителни и отрицателни числа. Пример а. Входен масив: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Прочети повече

Въпрос 83. Премести всички нули в края на дадения масив Изложение на проблема В дадения масив преместете всички нули, които присъстват в масива, до края на масива. Тук винаги има начин да вмъкнете целия брой нули до края на масива. Примерно въвеждане 9 9 17 0 14 0 ...

Прочети повече

Въпрос 84. Пребройте броя на появите в сортиран масив Постановка на проблем В задачата „Брой броя на събитията в сортиран масив“ сме дали сортиран масив. Пребройте броя на събитията или честотата в сортиран масив от X, където X е цяло число. Примерен вход 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Прочети повече

Въпрос 85. Намерете най-малкия липсващ номер в сортиран масив Постановка на проблем В задачата „Намерете най -малкия липсващ номер в сортиран масив“ ние дадохме целочислен масив. Намерете най-малкото липсващо число в N сортиран масив с уникални елементи в диапазона от 0 до M-1, където M> N. Примерно въвеждане [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Прочети повече

Въпрос 86. Първи повтарящ се елемент Постановка на проблем Дадохме масив, който съдържа n цели числа. Трябва да намерим първия повтарящ се елемент в дадения масив. Ако няма повтарящ се елемент, отпечатайте „Няма намерени повтарящи се числа“. Забележка: Повтарящите се елементи са тези елементи, които идват повече от веднъж. (Масивът може да съдържа дубликати) ...

Прочети повече

Въпрос 87. Пъзел с масив от продукти Постановка на проблем В проблем с пъзел с масив от продукти трябва да конструираме масив, където i -ият елемент ще бъде продукт на всички елементи в дадения масив, с изключение на елемент в i -та позиция. Пример вход 5 10 3 5 6 2 изход 180 600 360 300 900 XNUMX ...

Прочети повече

Въпрос 88. Намерете първото повтарящо се число в даден масив Постановка на проблем В масив може да има множество повтарящи се числа, но трябва да намерите първото повтарящо се число в даден масив (среща се втори път). Пример Вход 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Изход 5 е първият повтарящ се елемент ...

Прочети повече

Въпрос 89. Мажоритарен елемент Постановка на проблем Като се има предвид сортиран масив, трябва да намерим елемента на мнозинството от сортирания масив. Мажоритарен елемент: Числото, което се среща повече от половината от размера на масива. Тук сме дали число х, което трябва да проверим дали е елементът мнозинство или не. Примерен вход 5 2 ...

Прочети повече

Въпрос 90. Намерете липсващия номер Твърдение на проблема При намирането на липсващото число от масив от 1 до N числа сме дали масив, който съдържа N-1 числа. Едно число липсва от масив от числа от 1 до N. Трябва да намерим липсващото число. Формат на въвеждане Първи ред, съдържащ цяло число ...

Прочети повече

Струнни въпроси Apple

Въпрос 91. Изоморфни струни Leetcode решение Постановка на проблема В този проблем ни се дават два низа, a и b. Нашата цел е да кажем дали двата низа са изоморфни или не. Две низове се наричат ​​изоморфни тогава и само ако знаците в първия низ изобщо могат да бъдат заменени с който и да е знак (включително и самия) ...

Прочети повече

Въпрос 92. За намаляване на малките букви Leetcode Solution Проблемът с малки букви Leetcode Solution ни предоставя низ и ни моли да преобразуваме всички азбуки с главни букви в азбуки с малки букви. От нас се изисква да преобразуваме всички главни или малки букви в малки букви. И така, проблемът изглежда прост, но преди ...

Прочети повече

Въпрос 93. Валидно решение на Palindrome Leetcode Постановка на проблем Като се има предвид низ, трябва да определим дали е палиндром, като се вземат предвид само буквено -цифровите знаци, т.е. само числата и азбуките. Трябва също да игнорираме регистъра за букви от азбуката. Пример „Човек, план, канал: Панама“ вярно Обяснение: „AmanaplanacanalPanama“ е валиден палиндром. "състезание с кола" ...

Прочети повече

Въпрос 94. Римско към Integer Leetcode решение В задачата „Roman to Integer“, ни е даден низ, представляващ някакво положително цяло число в неговата римска цифрова форма. Римските цифри са представени от 7 знака, които могат да бъдат преобразувани в цели числа, като се използва следната таблица: Забележка: Целочислената стойност на дадената римска цифра няма да надвишава или ...

Прочети повече

Въпрос 95. Умножете низовете Leetcode решение Проблемът Размножаване на низове Leetcode решението ни изисква да умножим два низа, които са ни дадени като вход. От нас се изисква да отпечатаме или върнем този резултат от умножаването към функцията на повикващия. Така че, за да го формулираме по-формално, дадени два низа, намерете произведението на дадените низове. ...

Прочети повече

Въпрос 96. Цяло число към римско решение с Leetcode В този проблем ни се дава цяло число и се изисква да преобразуваме в римска цифра. По този начин проблемът обикновено се нарича „Integer to Roman“ и това е Integer to Roman Leetcode Solution. Ако някой не знае за римските цифри. В старите времена хората не ...

Прочети повече

Въпрос 97. Открийте най-малкия обхват, съдържащ елементи от k списъци В задачата „Намерете най-малкия диапазон, съдържащ елементи от k списъци“, ние дадохме K списъци, които са сортирани и със същия размер N. Той иска да определи най-малкия диапазон, който съдържа поне елементи от всеки от списъците K . Ако има повече от един ...

Прочети повече

Въпрос 98. Комбинации от букви на телефонен номер В комбинациите от букви на проблем с телефонен номер сме дали низ, съдържащ числа от 2 до 9. Проблемът е да се намерят всички възможни комбинации, които биха могли да бъдат представени с този номер, ако всеки номер има определени букви. Присвояването на номера е ...

Прочети повече

Въпрос 99. Най-дългата подниза без повтарящи се символи Като се има предвид низ, трябва да намерим дължината на най -дългата подниза, без да повтаряме знаци. Нека разгледаме няколко примера: Пример pwwkew 3 Обяснение: Отговорът е „wke“ с дължина 3 aav 2 Обяснение: Отговорът е „av“ с дължина 2 Подход-1 за най-дългата подниза без повтарящи се символи Груба сила ...

Прочети повече

Въпрос 100. Декодиране на низ Да предположим, че ви е даден кодиран низ. Низът е кодиран в някакъв модел, вашата задача е да декодирате низа. Да кажем, че <няма пъти се появява низ> [низ] Пример Вход 3 [b] 2 [bc] Изход bbbcaca Обяснение Тук „b“ се случва 3 пъти и „ca“ се появява 2 пъти. ...

Прочети повече

Въпрос 101. Следваща пермутация В следващия проблем за пермутация, който сме дали, намерете лексикографски по -голямата_пермутация на нея. Пример за вход: str = "tutorialcup" изход: tutorialpcu вход: str = "nmhdgfecba" изход: nmheabcdfg вход: str = "алгоритми" изход: вход за алгоритми: str = "spoonfeed" изход: Следваща пермутация ...

Прочети повече

Въпрос 102. Най-дългият общ префикс, използващ сортиране В най -дългия общ префикс, използващ проблем за сортиране, ние сме дали набор от низове, намерете най -дългия общ префикс. т.е. намерете частта с префикс, която е обща за всички низове. Примерно въвеждане1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Изход: „tu“ Input2: {„багаж“, „банан“, „батсмени“} Output: „ba“ Input3: {"abcd "} Изход:" abcd "...

Прочети повече

Въпрос 103. Съвпадение на регулярен израз В задачата за съвпадение на регулярния израз сме дали два низа, единият (да приемем, че е x) се състои само от малки букви, а вторият (да приемем, че е y) се състои от малки букви с два специални знака, т.е. „.“ и "*". Задачата е да се установи дали вторият низ ...

Прочети повече

Въпрос 104. Компресия на струни В задачата за компресиране на низове дадохме масив [] от тип char. Компресирайте го като знак и брой на определен символ (ако броят на символите е 1, тогава единственият символ се съхранява в компресиран масив). Дължината на компресирания масив трябва ...

Прочети повече

Въпрос 105. Валидни скоби В проблема с валидни скоби сме дали низ, съдържащ само символите '(', ')', '{', '}', '[' и ']', за да определим дали входният низ е валиден. Входният низ е валиден, ако: Отворените скоби трябва да бъдат затворени от същия тип скоби. () [] {} ...

Прочети повече

Въпрос 106. Най-дългият общ префикс, използващ Trie В най -дългия общ префикс, използвайки задачата Trie, ние дадохме набор от низове, намерете най -дългия общ префикс. т.е. намерете частта с префикс, която е обща за всички низове. Примерно въвеждане1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Изход: „tu“ Input2: {„багаж“, „банан“, „батсмени“} Изход: „ba“ Input3: {„abcd "} Изход:" abcd "...

Прочети повече

Въпрос 107. Намерете най-близкия номер на палиндром Проблем В Намерете най -близкия проблем с числото на палиндром ние дадохме число n. Намерете число, което е палиндром и абсолютната разлика между палиндромното число и n е възможно най -минимална, с изключение на нула. Ако има повече от едно число, отговарящо на това условие, отпечатайте ...

Прочети повече

Въпрос 108. Пребройте и кажете Count and Say, в който сме дали число N и трябва да намерим N-ия член на броенето и да кажем последователност. Първо трябва да разберем какво е броене и да кажем последователност. Първо вижте някои термини от последователността: 1-ви член е „1“. 2-ри мандат е ...

Прочети повече

Въпрос 109. Намерете уникален знак в низ В Намерете уникален знак в проблем с низ, ние дадохме низ, съдържащ само малки букви (az). Трябва да намерим първия неповтарящ се знак в него и да отпечатаме индекса. ако няма такъв знак, отпечатайте -1. Входен формат Само един ред, съдържащ низ. Печат на изходен формат ...

Прочети повече

Въпрос 110. Цяло число на Роман Целочислено към римско преобразуване. Дадохме номер N и трябва да отпечатаме римския номер на N. Римските числа са представени с използването на {I, V, X, L, C, D, M} стойности. Нека да видим някои примери за добро разбиране. Формат на въвеждане Само един ред, съдържащ ...

Прочети повече

Въпрос 111. Изоморфни струни Изоморфни низове - Като се имат предвид два низа, трябва да проверим дали за всяко появяване на знак в string1 има уникално картографиране с символи в string2. Накратко, проверете дали има едно до едно картографиране или не. Примерно въвеждане str1 = “aab” str2 = “xxy” Изход True ...

Прочети повече

Въпрос 112. Kth Неповтарящ се герой Постановка на проблем В „Kth неповтарящ се знак“ сме дали низ „s“. Напишете програма, за да разберете k-тия неповтарящ се_характер. Ако има по-малко от k символ, който не се повтаря в низа, отпечатайте „-1“. Формат на въвеждане Първият и единствен ред, съдържащ низ „s“. ...

Прочети повече

Въпрос 113. Най-дългата обща префикс дума по съвпадение на думи Постановка на проблем В задачата „Най -дългият общ префикс, използващ Word чрез Word Matching“, ние дадохме N низове. Напишете програма за намиране на най -дългия общ префикс на дадените низове. Входен формат Първият ред, съдържащ цяло число N, което обозначава броя на низовете. Следващите N реда ...

Прочети повече

Въпрос 114. Най-дългият общ префикс, използващ символ по съвпадение на символи Постановка на проблем В задачата „Най -дългият общ префикс, използващ знак по съвпадение на знаци“ ние сме дали целочислена стойност N и N низове. Напишете програма за намиране на най -дългия общ префикс на дадените низове. Формат на въвеждане Първият ред, съдържащ цяло число N, което обозначава номера ...

Прочети повече

Въпрос 115. Пермутации на даден низ, използващ STL Постановка на проблем В задачата „Пермутации на даден низ, използващ STL“, ние дадохме низ „s“. Отпечатайте всички пермутации на входния низ, използвайки STL функции. Формат на въвеждане Първият и единствен ред, съдържащ низ „s“. Изходен формат Отпечатайте цялата пермутация на даденото ...

Прочети повече

Въпрос 116. Долна буква към горна буква Постановка на проблем В задачата „От малки до големи букви“ ние дадохме низ „s“ само с малки букви. Напишете програма, която ще отпечата същия низ, но с главни букви. Формат на въвеждане Първият и единствен ред, съдържащ низ „s“. Изходен формат ...

Прочети повече

Въпрос 117. Най-дългият общ префикс, използващ двоично търсене II Постановка на проблем В задачата „Най -дългият общ префикс, използващ двоично търсене II“ ние дадохме цяло число N и N низове. Напишете програма, която ще отпечата най -дългия общ префикс на дадените низове. Ако няма общ префикс, отпечатайте „-1“. Формат на въвеждане Първият ред, съдържащ ...

Прочети повече

Въпрос 118. Дължина на най-дългия валиден подниз Изложение на проблема В „Дължина на най -дългата валидна подниза“ ние сме дали низ, който съдържа само отварящата и затварящата скоба. Напишете програма, която ще намери най -дългия валиден подниза на скоби. Формат на въвеждане Първият и единствен ред, съдържащ низ s. Изходен формат Първият и ...

Прочети повече

Въпрос 119. Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число II Постановка на проблема В задачата „Подредете дадени числа, за да образувате най -голямото число II“, ние дадохме масив от положителни цели числа. Подредете ги по такъв начин, че подредбата да формира най -голямата стойност. Формат на въвеждане Първият и единствен ред, съдържащ цяло число n. Втори ред, съдържащ ...

Прочети повече

Въпрос 120. Проверете дали свързан списък от струни образува палиндром Изложение на проблема В проблема „Проверете дали свързан списък от низове образува палиндром“ ние сме дали свързан списък, обработващ низови данни. Напишете програма, за да проверите дали данните образуват палиндром или не. Пример ba-> c-> d-> ca-> b 1 Обяснение: В горния пример можем да видим, че ...

Прочети повече

Дърво въпроси Apple

Въпрос 121. Root to Leaf path с целевата сума Leetcode Solutions Дадени са двоично дърво и цяло число K. Нашата цел е да върнем дали в дървото има път от корен до лист, така че сумата му да е равна на целта-K. Сумата от пътя е сумата от всички възли, които лежат върху него. 2 / \ ...

Прочети повече

Въпрос 122. Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене В проблема с преобразуването на двоично дърво в двоично дърво за търсене, ние дадохме на двоично дърво да го преобразува в двоично дърво за търсене, без да променя структурата на дървото. Пример Входна изходна предварителна поръчка: 13 8 6 47 25 51 Алгоритъм Не е нужно да променяме структурата на ...

Прочети повече

Въпрос 123. Сортиран масив към балансиран BST В сортиран масив към балансиран BST проблем, ние сме дали масив в сортиран ред, конструираме балансирано двоично дърво за търсене от сортирания масив. Примери Inr arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Изходна предварителна поръчка: 3 2 1 5 4 Inr arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Прочети повече

Въпрос 124. Изградете BST от даденото му обръщане на ниво ниво Като се има предвид обхождането на ред на ниво на Двоично дърво за търсене, напишете алгоритъм за конструиране на Двоично дърво за търсене или BST от обхождането на дадено ниво на поръчка на ниво. Примерно ниво на въвеждане: [] = {18, 12, 20, 8, 15, 25, 5, 9, 22, 31} Изходящ ред: 5 8 9 12 15 18 ...

Прочети повече

Въпрос 125. Изграждане на двоично дърво от дадени обхождания от Inorder и Preorder В този проблем имаме inorder и preorder на двоичното дърво. Трябва да конструираме двоично дърво от дадените обходи Inorder и Preorder. Примерно въвеждане: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Предварително поръчване = [A, B, D, E, C, F] Изход: Прехвърляне на предварително поръчка на дървото, образувано от ...

Прочети повече

Въпрос 126. Преминаване подреждане на ниво под формата на спирала В този проблем ние дадохме двоично дърво, отпечатайте неговото обхождане в спирална форма. Примери Входен изход 10 30 20 40 50 80 70 60 Наивен подход за обхождане на ред на ниво в спирална форма Идеята е да се извърши обиколка на нормално ниво на обхождане с помощта на ...

Прочети повече

Въпрос 127. Kth най-малкият елемент в BST В този проблем сме дали BST и число k, намерете k -тия най -малък елемент в BST. Примери Входно дърво [] = {5, 3, 6, 2, 4, null, null, 1} k = 3 Output 3 Input tree [] = {3, 1, 4, null, 2} k = 1 Output 1. ..

Прочети повече

Въпрос 128. Най-ниският общ предшественик Като се има предвид коренът на двоично дърво и два възела n1 и n2, намерете LCA (Най -нисък общ предшественик) на възлите. Пример Какво е най -нисък общ предшественик (LCA)? Предците на възел n са възлите, присъстващи на пътя между корен и възел. Помислете за двоичното дърво, показано на ...

Прочети повече

Въпрос 129. Обръщане на ниво на двоично дърво на зигзаг Като се има предвид двоично дърво, отпечатайте обхода на порядъка на ниво зигзаг на стойностите на неговия възел. (т.е. отляво надясно, след това дясно наляво за следващото ниво и редуване между тях). Пример за разглеждане на двоичното дърво, дадено по -долу По -долу е обхождането на порядъка на ниво зигзаг на горните типове двоично дърво ...

Прочети повече

Въпрос 130. Симетрично дърво В задачата Симетрично дърво сме дали двоично дърво, проверете дали то е огледало на себе си. За дърво се казва, че е огледален образ на себе си, ако съществува ос на симетрия през коренов възел, която разделя дървото на две еднакви половини. Примерни типове ...

Прочети повече

Въпрос 131. Най-дългият общ префикс, използващ Trie В най -дългия общ префикс, използвайки задачата Trie, ние дадохме набор от низове, намерете най -дългия общ префикс. т.е. намерете частта с префикс, която е обща за всички низове. Примерно въвеждане1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Изход: „tu“ Input2: {„багаж“, „банан“, „батсмени“} Изход: „ba“ Input3: {„abcd "} Изход:" abcd "...

Прочети повече

Въпрос 132. Проверка на бинарното дърво за търсене Проблем В задачата за валидиране на двоично дърво за търсене, която сме дали корена на дърво, трябва да проверим дали това е двоично дърво за търсене или не. Пример: Изход: true Обяснение: Даденото дърво е двоично дърво за търсене, защото всички елементи, които са оставени на всяко поддърво ...

Прочети повече

Въпрос 133. Сума на пътя Какъв е проблемът с сумата на пътя? В задачата Сума на пътя сме дали двоично дърво и цяло число SUM. Трябва да открием дали всеки път от корена до листа има сума, равна на SUM. Сумата на пътя се определя като сумата от всички възли ...

Прочети повече

Въпрос 134. Преминаване на порядъка на ниво на двоично дърво Обръщане на порядъка на ниво на дадено двоично дърво е същото като BFS на двоичното дърво. Знаем ли вече какво всъщност е BFS? ако не, тогава не е нужно да се чувствате зле, просто прочетете цялата статия и посетете предишните ни статии за по-добро разбиране. BFS е ...

Прочети повече

Графични въпроси Apple

Въпрос 135. Клониране на графики Какво е клониране на графики? Днес имаме при нас препратка към ненасочена графика. Какво трябва да направим? Връщане на дълбоко копие на предоставената графика. Нека разгледаме структурата: Класовият възел: Състои се от стойността на данните и съседите, свързани с всеки ...

Прочети повече

Въпроси за стека Apple

Въпрос 136. Min Stack Leetcode решение Постановка на проблем Проектирайте стек, който поддържа push, pop, top и извличане на минималния елемент за постоянно време. push (x) - Натиснете елемент x върху стека. pop () - Премахва елемента в горната част на стека. top () - Вземете горния елемент. getMin () - Извлича минималния елемент в стека. ...

Прочети повече

Въпрос 137. Максимален стак Изложение на проблема Проблемът „Максимален стек“ заявява, че е проектиран специален стек, който може да изпълнява следните операции: push (x): избутва един елемент в стека. top (): връща елемента, който е в горната част на стека. pop (): премахнете елемента от стека, който е в горната част. peekmax (): ...

Прочети повече

Въпрос 138. Преминаване подреждане на ниво под формата на спирала В този проблем ние дадохме двоично дърво, отпечатайте неговото обхождане в спирална форма. Примери Входен изход 10 30 20 40 50 80 70 60 Наивен подход за обхождане на ред на ниво в спирална форма Идеята е да се извърши обиколка на нормално ниво на обхождане с помощта на ...

Прочети повече

Въпрос 139. Задържане на дъждовна вода В задачата за улавяне на дъждовна вода сме дали N неотрицателни цели числа, представляващи карта на височината, а ширината на всяка лента е 1. Трябва да намерим количеството вода, което може да бъде уловено в горната структура. Пример Нека разберем, че чрез пример За горната кота ...

Прочети повече

Въпрос 140. Декодиране на низ Да предположим, че ви е даден кодиран низ. Низът е кодиран в някакъв модел, вашата задача е да декодирате низа. Да кажем, че <няма пъти се появява низ> [низ] Пример Вход 3 [b] 2 [bc] Изход bbbcaca Обяснение Тук „b“ се случва 3 пъти и „ca“ се появява 2 пъти. ...

Прочети повече

Въпрос 141. Обръщане на ниво на двоично дърво на зигзаг Като се има предвид двоично дърво, отпечатайте обхода на порядъка на ниво зигзаг на стойностите на неговия възел. (т.е. отляво надясно, след това дясно наляво за следващото ниво и редуване между тях). Пример за разглеждане на двоичното дърво, дадено по -долу По -долу е обхождането на порядъка на ниво зигзаг на горните типове двоично дърво ...

Прочети повече

Въпрос 142. Проблемът със знаменитостите Изложение на проблема В проблема със знаменитостите има стая от N души, Намерете знаменитостта. Условията за знаменитост са- Ако А е Знаменитост, тогава всички останали в стаята трябва да знаят А. А не трябва да познава никого в стаята. Трябва да намерим човека, който отговаря на тези условия. ...

Прочети повече

Въпрос 143. Следващ по-голям елемент в масив Постановка на проблем Като се има предвид масив, ще намерим следващия по -голям елемент от всеки елемент в масива. Ако няма следващ по -голям елемент за този елемент, тогава ще отпечатаме -1, в противен случай ще отпечатаме този елемент. Забележка: Следващият по -голям елемент е елементът, който е по -голям и ...

Прочети повече

Въпроси на опашката Apple

Въпрос 144. Обръщане на ниво на двоично дърво на зигзаг Като се има предвид двоично дърво, отпечатайте обхода на порядъка на ниво зигзаг на стойностите на неговия възел. (т.е. отляво надясно, след това дясно наляво за следващото ниво и редуване между тях). Пример за разглеждане на двоичното дърво, дадено по -долу По -долу е обхождането на порядъка на ниво зигзаг на горните типове двоично дърво ...

Прочети повече

Въпрос 145. Реконструкция на опашката по височина Описание на проблема за възстановяване на опашката по височина Да предположим, че имате случаен списък с хора, стоящи на опашка. Всеки човек е описан с двойка цели числа (h, k), където h е височината на човека и k е броят на хората пред него ...

Прочети повече

Въпрос 146. Преминаване на порядъка на ниво на двоично дърво Обръщане на порядъка на ниво на дадено двоично дърво е същото като BFS на двоичното дърво. Знаем ли вече какво всъщност е BFS? ако не, тогава не е нужно да се чувствате зле, просто прочетете цялата статия и посетете предишните ни статии за по-добро разбиране. BFS е ...

Прочети повече

Матрични въпроси Apple

Въпрос 147. Решение на Leetcode за търсене на думи Постановка на проблем Като се има предвид mxn дъска и дума, намерете дали думата съществува в мрежата. Думата може да бъде съставена от букви от последователно съседни клетки, където „съседни“ клетки са хоризонтално или вертикално съседни. Същата буквена клетка не може да се използва повече от веднъж. Пример ...

Прочети повече

Въпрос 148. Брой палиндромни пътеки в матрица Постановка на проблем Дадена ни е двумерна матрица, съдържаща малки английски азбуки, трябва да преброим броя на палиндромните пътища в нея. Палиндромният път не е нищо друго освен път, следващ палиндромното свойство. Дума, която при обръщане остава същата като първоначалната дума се казва ...

Прочети повече

Въпрос 149. Максимален квадрат В задачата за максимален квадрат сме дали 2D двоична матрица, пълна с 0 и 1, намерим най -големия квадрат, съдържащ само 1 и върнем неговата площ. Примерно въвеждане: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 XNUMX ...

Прочети повече

Въпрос 150. Задайте нули на матрицата В задачата за задаване на нули на матрицата сме дали матрица (n X m), ако елемент е 0, задайте целия му ред и колона 0. Примери Въвеждане: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Изход: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Прочети повече

Въпрос 151. Умножение на две матрици Постановка на задача В задачата „Умножение на две матрици“ сме дали две матрици. Трябва да умножим тези матрици и да отпечатаме резултата или крайната матрица. Тук необходимото и достатъчно условие е броят на колоните в A да бъде равен на броя на редовете в матрицата ...

Прочети повече

Въпрос 152. Проблемът със знаменитостите Изложение на проблема В проблема със знаменитостите има стая от N души, Намерете знаменитостта. Условията за знаменитост са- Ако А е Знаменитост, тогава всички останали в стаята трябва да знаят А. А не трябва да познава никого в стаята. Трябва да намерим човека, който отговаря на тези условия. ...

Прочети повече

Други въпроси Apple

Въпрос 153. Kth най-големият елемент в решение за поток Leetcode Постановка на проблема В този проблем трябва да проектираме клас KthLargest (), който първоначално има цяло число k и масив от цели числа. Трябва да напишем параметризиран конструктор за него, когато цяло число k и числа от масив се предават като аргументи. Класът също има функция add (val), която добавя ...

Прочети повече

Въпрос 154. Премахнете решението на Leetcode за свързани елементи от списъка Постановка на проблема В този проблем ни е даден свързан списък с неговите възли с цели числа. Трябва да изтрием някои възли от списъка, които имат стойност равна на val. Проблемът не изисква решаване на място, но ще обсъдим един такъв подход. Примерен списък = ...

Прочети повече

Въпрос 155. Решение за Leetcode с допълнение към номера Постановка на проблема В този проблем ни е дадено десетично число. Целта е да се намери нейното допълнение. Пример N = 15 N = 5 2 Подход (прелистване по малко) Можем да обърнем всеки бит в цяло число 'N', за да получим неговото допълнение. Важното е, че не можем ...

Прочети повече

Въпрос 156. Минимални премествания към решения с равни масиви Leetcode Solution Постановка на проблема В този проблем ни е даден масив от цели числа. Също така ни е позволено да изпълняваме определен набор от операции върху този масив. В една операция можем да увеличим „n - 1 ″ (всички елементи с изключение на всеки един) елементи в масива с 1. Трябва да ...

Прочети повече

Въпрос 157. Комбинации Leetcode Solution Проблемът Комбинации Leetcode Solution ни предоставя две цели числа, n и k. Казва ни се да генерираме всички последователности, които имат k елемента, избрани от n елемента от 1 до n. Връщаме тези последователности като масив. Нека разгледаме няколко примера, за да получим ...

Прочети повече

Въпрос 158. Разтвор за бижута и камъни Leetcode Проблемът Jewels and Stones Leetcode Solution гласи, че са ви дадени два струни. Един от тях представлява бижута, а един от тях представлява камъни. Низът, който съдържа бижута, представлява символите, които са бижута. Трябва да намерим броя символи в низа камъни, които са ...

Прочети повече

Въпрос 159. Решение на мнозинството от елементи с Leetcode Постановка на проблем Даден е масив от цели числа. Трябва да върнем цяло число, което се среща повече от ⌊N / 2⌋ време в масива, където ⌊ ⌋ е етажният оператор. Този елемент се нарича елемент на мнозинството. Имайте предвид, че входният масив винаги съдържа мажоритарен елемент. ...

Прочети повече

Въпрос 160. Решение за Leetcode на Linindrome Linked List В задачата „Палиндромен свързан списък“ трябва да проверим дали даден единично целочислен свързан списък е палиндром или не. Примерен списък = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} вярно Обяснение #1: Списъкът е палиндром, тъй като всички елементи от началото и отзад са ...

Прочети повече

Въпрос 161. Търсене в двоично решение за търсене на Leetcode В този проблем ни се дава двоично дърво за търсене и цяло число. Трябва да намерим адреса на възел със стойност, същата като даденото цяло число. Като проверка трябва да отпечатаме обхождането с предварителна поръчка на поддървото, което има този възел като корен. Ако има ...

Прочети повече

Въпрос 162. Pow (x, n) Leetcode решение Проблемът „Pow (x, n) Leetcode Solution“ гласи, че са ви дадени две числа, едно от които е число с плаваща запетая, а друго цяло число. Цялото число означава степента, а основата е числото с плаваща запетая. Казва ни се да намерим стойността, след като изчислим степента над основата. ...

Прочети повече

Въпрос 163. Вмъкнете в двоично решение за търсене на Leetcode В този проблем ни се дава коренният възел на двоично дърво за търсене, съдържащ целочислени стойности и цяла стойност на възел, който трябва да добавим в двоичното дърво за търсене и да върнем структурата му. След като вмъкнем елемента в BST, трябва да отпечатаме неговия ...

Прочети повече

Въпрос 164. Обединете два сортирани списъка Leetcode решения Свързаните списъци са доста като масиви в техните линейни свойства. Можем да обединим два сортирани масива, за да образуваме цялостен сортиран масив. В този проблем трябва да обединим два сортирани свързани списъка, за да върнем нов списък, който съдържа елементи от двата списъка по сортиран начин. Пример ...

Прочети повече

Въпрос 165. Решение Leetcode за пермутации Проблемът Permutations Leetcode Solution предоставя проста последователност от цели числа и ни изисква да върнем пълен вектор или масив от всички пермутации на дадената последователност. Така че, преди да влезете в решаването на проблема. Трябва да сме запознати с пермутациите. И така, пермутацията не е нищо друго освен подреждане ...

Прочети повече

Въпрос 166. Минимална дълбочина на решението с двоично дърво Leetcode В този проблем трябва да намерим дължината на най-краткия път от корена до всеки лист в дадено двоично дърво. Имайте предвид, че „дължината на пътя“ тук означава броят на възлите от основния възел до листния възел. Тази дължина се нарича Минимална ...

Прочети повече

Въпрос 167. Сила на две Leetcode разтвор Дадено ни е цяло число и целта е да проверим дали цялото число е степен на две, тоест може да бъде представено като някаква цялостна степен на '2'. Пример 16 Да 13 Не Подход Тривиално решение може да бъде: Проверете дали всички прости фактори на цяло число ...

Прочети повече

Въпрос 168. Решение с две суми Leetcode В този проблем трябва да намерим двойка от два различни индекса в сортиран масив, които техните стойности се добавят към дадена цел. Можем да предположим, че масивът има само една двойка цели числа, които се добавят към целевата сума. Имайте предвид, че масивът е ...

Прочети повече

Въпрос 169. Решения за броене на прайм кодове В този проблем ни е дадено цяло число, N. Целта е да преброим колко числа, по -малки от N, са прости числа. Цялото число е ограничено да бъде неотрицателно. Пример 7 3 10 4 Обяснение Първичните числа по -малки от 10 са 2, 3, 5 и 7. И така, броят е 4. Подход (груб ...

Прочети повече

Въпрос 170. House Robber II Leetcode Solution В проблема „Разбойник на къщи II“ разбойник иска да ограби пари от различни къщи. Сумата на парите в къщите е представена чрез масив. Трябва да намерим максималната сума пари, която може да бъде направена чрез добавяне на елементите в даден масив според ...

Прочети повече

Въпрос 171. Sqrt (x) Leetcode Solution Както се казва в заглавието, трябва да намерим квадратния корен от число. Да речем, че числото е x, тогава Sqrt (x) е число, такова че Sqrt (x) * Sqrt (x) = x. Ако квадратният корен на число е някаква десетична стойност, тогава трябва да върнем долната стойност на ...

Прочети повече

Въпрос 172. Преобразуване на сортирания масив в решение за двоично търсене на Leetcode Помислете, че ни е даден сортиран масив от цели числа. Целта е да се изгради двоично дърво за търсене от този масив, така че дървото да е балансирано по височина. Имайте предвид, че се казва, че дървото е балансирано по височина, ако разликата във височината на ляво и дясно поддървета на който и да е възел в ...

Прочети повече

Въпрос 173. Разменете възли в двойки Leetcode решения Целта на този проблем е да се разменят възлите на даден свързан списък по двойки, т.е. да се разменят всеки два съседни възли. Ако ни бъде разрешено да разменяме само стойността на възлите на списъка, проблемът ще бъде тривиален. Така че, нямаме право да модифицираме възела ...

Прочети повече

Въпрос 174. Решение за домашен обирдник с Leetcode Изложение на проблема В този проблем има къщи на улица и крадецът на къщи трябва да ограби тези къщи. Но проблемът е, че той не може да ограби повече от една къща последователно, т.е. които са съседни една на друга. Като се има предвид списък с неотрицателни цели числа, представляващи паричната сума ...

Прочети повече

Въпрос 175. Решение за щастлив номер Leetcode Постановка на проблем Проблемът е да се провери дали дадено число е щастливо число или не. Казва се, че числото е щастливо, ако замества числото със сумата от квадратите на неговите цифри и повтарянето на процеса прави числото равно на 1. ако не ...

Прочети повече

Въпрос 176. Честит номер Изложение на проблема Какво е щастливо число? Числото е щастливо число, ако можем да намалим дадено число до 1, следвайки този процес: -> Намерете сумата от квадрата на цифрите на даденото число. Заменете тази сума със стария номер. Ще повторим това ...

Прочети повече

Въпрос 177. Обратни битове Обратни битове на дадено 32 бита беззначно цяло число. Примерен вход 43261596 (00000010100101000001111010011100) Изход 964176192 (00111001011110000010100101000000) 32-битово беззначно цяло число се отнася до неотрицателно число, което може да бъде представено с низ от 32 знака, където всеки знак може да бъде или „0“ или „1“. Алгоритъм за i в диапазон 0 ...

Прочети повече

Въпрос 178. K-ти отличителен елемент в масив Получавате целочислено множество А, отпечатайте k-ти отделен елемент в масив. Даденият масив може да съдържа дубликати и изходът трябва да отпечатва k-ти отделен елемент сред всички уникални елементи в масив. Ако k е повече от няколко различни елемента, докладвайте го. Примерно въвеждане: ...

Прочети повече

Въпрос 179. Пермутации на Leetcode В тази премутация на проблема с лейткод ние дадохме масив от различни цели числа, отпечатайте всичките му възможни пермутации. Примери Вход arr [] = {1, 2, 3} Изход 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 Вход arr [] = {1, 2, ...

Прочети повече

Въпрос 180. Решаване на судоку В задачата за решаване на судоку сме дали частично запълнен (9 х 9) судоку, напишете програма, за да завършите пъзела. Судоку трябва да отговаря на следните свойства. Всяко число (1-9) трябва да се появи точно веднъж в ред и веднъж в колона. Всяко число (1-9) трябва да се появи точно веднъж в ...

Прочети повече

Въпрос 181. Броене на битове Всичко за броенето на битове! Хората имат проблем при комуникацията с компютрите, които са направили. Защо? Хората говорят и разбират езика, на който са дошли да говорят и слушат през годините, но са научили бедните компютри на 0 и 1. Така че днес, нека научим нашия компютър да брои ...

Прочети повече

Въпрос 182. Обединяване на Сортирани свързани списъци Проблемът с обединените K сортирани свързани списъци е толкова известен според гледната точка на интервюто. Този въпрос задава толкова много пъти в големи компании като Google, Microsoft, Amazon и др. Както подсказва името, ние сме получили k сортирани свързани списъци. Трябва да ги обединим заедно в ...

Прочети повече

Въпрос 183. Обединете два сортирани свързани списъка При сливането на два сортирани свързани списъка сме дали указател на главата на два свързани списъка, обединете ги така, че да се получи един свързан списък, който има възли със стойности в сортиран ред. върнете указателя за глава на обединения свързан списък. Забележка: обединете свързания списък на място, без да използвате ...

Прочети повече

Въпрос 184. Намерете медиана от поток от данни В Find Median от проблема с потока от данни ние дадохме, че цели числа се четат от поток от данни. Намерете медианата на всички прочетени досега елементи, започвайки от първото цяло число до последното цяло число. Примерен вход 1: поток [] = {3,10,5,20,7,6} Изход: 3 6.5 ...

Прочети повече

Въпрос 185. Късен разбойник Проблемът с обирджиите на къщи посочва, че в квартал на един град има един ред от n къщи. В този квартал крадец планира да извърши ограбване. Той знае колко злато е скрито във всяка от къщите. Въпреки това, за да се избегне задействане на ...

Прочети повече

Въпрос 186. Прекъсване на думите Word Break е проблем, който прекрасно илюстрира изцяло нова концепция. Всички сме чували за сложни думи. Думи, съставени от повече от две думи. Днес имаме списък с думи и всичко, което трябва да направим, е да проверим дали всички думи от речника могат ...

Прочети повече

Въпрос 187. Сила на двама В задачата Power of Two сме дали цяло число, проверете дали е степента на 2 или не. Число в степен две, ако има само един зададен бит в двоичното представяне. Нека да видим един пример за число, което съдържа само един набор ...

Прочети повече

Въпрос 188. Обединете два сортирани списъка Leetcode Какъв е проблемът за сливане на два сортирани списъка на leetcode? Това е толкова интересен въпрос, задаван толкова много в компании като Amazon, Oracle, Microsoft и др. В този проблем (Обединяване на два сортирани списъка Leetcode), ние сме дали два свързани списъка. И двата свързани списъка са в нарастващ ред. Обединете двата свързани списъка в ...

Прочети повече

Въпрос 189. Обратни възли в K-Group Проблем В обратните възли в проблема с K-групата сме дали свързан списък, Обърнете свързания списък в група от k и върнете модифицирания списък. Ако възлите не са кратни на k, обърнете останалите възли. Стойността на k винаги е по -малка или равна на ...

Прочети повече

Въпрос 190. Stone Game LeetCode Какъв е проблемът Stone Stone? Stone Game LeetCode - Двама играчи A и B играят каменна игра. Има четен брой купчини, всяка купчина съдържаща няколко камъка, а общите камъни във всички купчини са нечетни. A и B трябва да изберат купчина ...

Прочети повече

Въпрос 191. Внедряване на LRU кеш Най-малко наскоро използваният кеш (LRU) е вид метод, който се използва за поддържане на данните, така че времето, необходимо за използването на данните, да е минимално възможно. LRU алгоритъм, използван, когато кешът е пълен. Премахваме най-малко използваните данни от кеш паметта на ...

Прочети повече

Въпрос 192. Сливане на сортиране Какво е сортиране на сливане? Сортирането на сливане е рекурсивна процедура. Той също е алгоритъм за разделяне и завладяване. Сега трябва да знаем какво представлява алгоритъмът за разделяне и завладяване? Това е вид процедура, при която разделяме проблема на подпроблеми и ги разделяме, докато намерим най -краткия ...

Прочети повече

Въпрос 193. Валидно судоку Валидното судоку е проблем, при който сме дали 9 * 9 дъска за судоку. Трябва да открием, че даденото Судоку е валидно или не въз основа на следните правила: Всеки ред трябва да съдържа цифрите 1-9 без повторение. Всяка колона трябва да съдържа цифрите 1-9 без повторение. Всеки от 9-те 3-кубета 3-кутии ...

Прочети повече

Въпрос 194. Добавете две числа Добавянето на две числа е проблем, при който сме дали два непразни свързани списъка, представляващи неотрицателно цяло число. Цифрите се съхраняват в обратен ред и всеки възел трябва да съдържа само една цифра. Добавете двете числа и отпечатайте резултата, като използвате свързан списък. Формат на въвеждане ...

Прочети повече

Въпрос 195. Сито на Ератостен Решето на Ератостен е алгоритъм, в който откриваме прости числа по-малки от N. Тук N е цяло число. Това е ефективен метод за откриване на прости числа до граница. С помощта на това можем да открием прости числа до 10000000. Тук ...

Прочети повече

Въпрос 196. N кралица проблем N кралица проблем, използващ концепцията за Backtracking. Тук поставяме дама така, че нито една дама не е в състояние на атака. Условието за атака на дамите е, ако две дами са на една и съща колона, ред и диагонал, тогава те са под атака. Нека да видим това от фигурата по-долу. Тук ...

Прочети повече

Въпрос 197. Нова игра 21 New 21 Game е проблем, който се основава на играта на карти „21“. Постановката на проблема на този проблем е проста. Първоначално имаме 0 точки. Ако стойността на текущите ни точки е по-малка от K точки, тогава изчертаваме числа. По време на всяко теглене печелим ...

Прочети повече

Въпрос 198. Изкачване на стълби Изложение на проблема Проблемът „Изкачване на стълби“ гласи, че ви е дадено стълбище с n стълби. В даден момент можете или да изкачите едно стълбище или две стълби. Колко начина да стигнете до върха на стълбището? Пример 3 3 Обяснение Има три начина за изкачване ...

Прочети повече

Въпрос 199. числа на Фибоначи Числата на Фибоначи са числата, които образуват серията, наречена серия на Фибоначи, и са представени като Fn. Първите две числа на Фибоначи са съответно 0 и 1, т.е. F = 0 и F1 = 1. Започвайки от третото число на Фибоначи, всяко число на Фибоначи е сумата от предишните две числа в ...

Прочети повече

Въпрос 200. Вмъкнете възел в Сортирания свързан списък Постановка на проблем В задачата „Вмъкване на възел в сортирания свързан списък“ дадохме свързан списък. Вмъкнете нов възел в сортирания свързан списък по сортиран начин. След като вмъкнете възел в сортирания свързан списък, последният свързан списък трябва да бъде сортираният свързан списък. ...

Прочети повече

Въпрос 201. Открийте цикъл в свързания списък Постановка на проблем В задачата „Откриване на цикъл в свързания списък“ дадохме свързан списък. Намерете дали има цикъл или не. Ако има цикъл в свързания списък, тогава някой възел в свързания списък ще сочи към един от предишните възли ...

Прочети повече