Въпроси за интервю за кодиране на Amazon


Въпроси за масива Amazon

Въпрос 1. Най-бавно решение с Leetcode Проблемът Slowest Key Leetcode Solution ни предоставя последователност от клавиши, които са били натиснати. Също така ни се дава масив или вектор на пъти, когато тези ключове са били освободени. Последователността на ключовете е дадена под формата на низ. И така, проблемът ни помоли да ...

Прочети повече

Въпрос 2. 3Sum Leetcode Solution Изложение на проблема Като се има предвид масив от n цели числа, има ли елементи a, b, c в числа, такива че a + b + c = 0? Намерете всички уникални тризнаци в масива, който дава сумата от нула. Забележка: че наборът от решения не трябва да съдържа дублирани тризнаци. Пример # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Прочети повече

Въпрос 3. Вмъкнете Interval Leetcode Solution Проблемът Insert Interval Leetcode Solution ни предоставя списък с някои интервали и един отделен интервал. След това ни се казва да вмъкнем този нов интервал сред списъка с интервали. Така че, новият интервал може да се пресича с интервали, които вече са в списъка, или може ...

Прочети повече

Въпрос 4. Комбинирано решение с Leetcode Проблемът Combination Sum Leetcode Solution ни предоставя масив или списък с цели числа и цел. Казват ни да намерим комбинациите, които могат да бъдат направени с помощта на тези цели числа, който и да е брой пъти, които се добавят към дадената цел. Така че по-формално можем да използваме даденото ...

Прочети повече

Въпрос 5. Островен периметър Leetcode решение Декларация за проблема В този проблем ни е дадена мрежа под формата на 2-D масив. мрежа [i] [j] = 0 представлява, че има вода в тази точка, а мрежа [i] [j] = 1 представлява земя. Клетките на мрежата са свързани вертикално / хоризонтално, но не диагонално. Има точно един остров (свързан компонент от сушата ...

Прочети повече

Въпрос 6. Максимално решение на Subarray Leetcode Изявление на проблема При даден номер на масив от цели числа, намерете непрекъснатия подмасив (съдържащ поне едно число), който има най-голямата сума, и върнете сумата му. Пример номера = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Обяснение: [4, -1,2,1] има най-голямата сума = 6. номера = [- 1] -1 подход 1 (разделяй и владей) При този подход ...

Прочети повече

Въпрос 7. Преобразуване на ранга на решение с масивен Leetcode Проблемът Ранкова трансформация на решение с Leetcode на масив ни предостави масив от цели числа. Масивът или дадената последователност не са сортирани. Трябва да присвоим рангове на всяко цяло число в дадената последователност. Има някои ограничения за присвояване на ранговете. Чиновете трябва да започват с ...

Прочети повече

Въпрос 8. Декомпресирайте решение за кодиран списък с дължина на изпълнение с Leetcode Проблемът Декомпресиране на кодиран списък с дължина на изпълнение Решение на Leetcode гласи, че сте получили масив или вектор, съдържащ последователност. Последователността има някакво специфично представяне. Входната последователност се формира от друга последователност. Ще наречем тази друга последователност като оригинална последователност. Според което входната последователност ...

Прочети повече

Въпрос 9. Заменете елементите с най-великия елемент от дясното решение на Leetcode Проблемът Заменете елементите с най-големия елемент от дясната страна Leetcode Solution ни предоставя масив или вектор от цели числа. Проблемът ни помоли да заменим всички елементи с елемента, който е най-голям сред всички елементи от дясната страна. Така че помислете дали имахме ...

Прочети повече

Въпрос 10. Намерете победител в Tic Tac Toe Game Leetcode Solution Проблемът „Намерете победител в играта с тик так” Leetcode Solution ни изисква да открием победителя в игра с тик так. Проблемът ни предоставя масив или вектор ходове, направени от играчите. Трябва да преминем през ходовете и да преценим кой ...

Прочети повече

Въпрос 11. Намерете решение за общи символи Leetcode Изложение на проблема В този проблем ни е даден списък с низове. Трябва да открием символите, които са често срещани във всички струни. Ако даден символ присъства във всички низове няколко пъти, тогава трябва да изведем символа няколко пъти. Да предположим, че имаме масив ...

Прочети повече

Въпрос 12. Минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution Проблемът Минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution ни предоставя масив или вектор от точки по координатни оси. Проблемът, след като ни предостави входа, ни моли да намерим минималното време за посещение на всички точки, дадени във входа. Когато преместите една единица ...

Прочети повече

Въпрос 13. Намерете N уникални целочислени суми до нулево решение на Leetcode Проблемът Find N Unique Integers Sum Sum to Zero Leetcode Solution, ни предоставя цяло число. Той иска да върнем n уникални цели числа, които са суми до 0. И така, въпросът е доста лесен за разбиране. Така че, преди да се потопите в разтвора. Нека да разгледаме ...

Прочети повече

Въпрос 14. Разделен масив на три части с еднакво решение Leetcode решение Проблемният масив за разделяне на три части с еднаква сума Leetcode Solution ни предоставя масив или вектор и пита дали са възможни три дяла на последователността. Тук под дял имаме предвид, че има два индекса i, j такива, че сумата от елементи от начало ...

Прочети повече

Въпрос 15. Намерете решение за общи символи Leetcode Декларация за проблема В този проблем ни е даден масив от низове. Трябва да отпечатаме списък с всички символи, които се появяват във всеки низ в масива (включени дубликати). Това е, ако знак се появява 2 пъти във всеки низ, но не 3 пъти, трябва да го имаме ...

Прочети повече

Въпрос 16. Намери всички изчезнали числа в решение с масив Leetcode Декларация за проблема В този проблем ни е даден набор от цели числа. Той съдържа елементи, вариращи от 1 до N, където N = размер на масива. Има обаче някои елементи, които са изчезнали и на тяхно място присъстват някои дубликати. Нашата цел е да върнем масив ...

Прочети повече

Въпрос 17. Решение на Leetcode за мнозинство от елементи II В този проблем ни е даден масив от цели числа. Целта е да се намерят всички елементи, които се появяват повече от ⌊N / 3⌋ време в масива, където N = размер на масива и ⌊ ⌋ е операторът на пода. Трябва да върнем масив от ...

Прочети повече

Въпрос 18. Съдържа Duplicate II Leetcode Solution Изложение на проблема В този проблем ни се дава масив от цели числа и трябва да проверим дали има дублиращи се елементи, които са на разстояние поне k един от друг. т.е. разликата между индексите на тези два еднакви елемента трябва да бъде по-малка от ...

Прочети повече

Въпрос 19. Относително сортиране на масив Leetcode решение В този проблем ни се дават два масива от положителни цели числа. Всички елементи от втория масив са различни и присъстват в първия масив. Първият масив обаче може да съдържа дублиращи се елементи или елементи, които не са във втория масив. Трябва да сортираме първия масив ...

Прочети повече

Въпрос 20. Намерете думи, които могат да се образуват от решението с символи Leetcode Постановка на проблема В проблема „Намиране на думи, които могат да бъдат образувани от символи“ ни се дава масив от низове, който се състои от английски азбуки с малки букви (думи) и низ, който се състои от набор от символи (символи). Нашата задача е да проверим за всеки низ в масива ...

Прочети повече

Въпрос 21. Брой еквивалентни Domino двойки Leetcode разтвор Постановка на проблема В проблема „Брой еквивалентни двойки домино“ ни е даден списък на домино, където всяко домино се състои от две стойности като домино [i] = [a, b]. Две домино, домино [i] = [a, b] и домино [j] = [c, d] са еквивалентни, ако (a == c и b == d) или (a == d и c == d) . Нашата задача е да открием ...

Прочети повече

Въпрос 22. Разтвор на триъгълника на Pascal II с Leetcode Изложение на проблема В този проблем ни е даден индекс на ред (i) на триъгълника Паскал. Трябва да създадем линеен масив, съдържащ стойностите на i-тия ред, и да го върнем. Индексът на редовете започва от 0. Знаем, че триъгълникът на Паскал е триъгълник, където всяко число е ...

Прочети повече

Въпрос 23. Уникално решение на Leetcode Проблемът Unique Paths Leetcode Solution гласи, че са ви дадени две цели числа, представляващи размера на мрежа. Използвайки размера на мрежата, дължината и ширината на мрежата. Трябва да намерим броя на уникалните пътеки от горния ляв ъгъл на мрежата до ...

Прочети повече

Въпрос 24. Брой добри двойки Leetcode решение Изложение на проблема В този проблем е даден масив от цели числа и трябва да открием броя на общия брой добри двойки (a [i], a [j]), където a [i] = a [j]. Примерни номера = [1,2,3,1,1,3] 4 Обяснение: Има 4 добри двойки при индекси (0,3), (0,4), (3,4), (2,5). [1,1,1,1] 6 Обяснение: ...

Прочети повече

Въпрос 25. Трето решение за максимален брой Leetcode Както се казва в заглавието, целта е да се намери третото максимално цяло число в даден масив от цели числа. Имайте предвид, че трябва да намерим различното трето максимално цяло число в масива. Връщаме максималното цяло число в масива, когато то няма ясно изразено трето максимално число. Пример ...

Прочети повече

Въпрос 26. Балансирано двоично дърво Leetcode решение Бинарното дърво е балансирано по височина, ако разликата във височините на лявото и дясното поддърво на всеки възел в дървото е най-много 1. В този проблем ще проверим за балансирано двоично дърво. Пример 2/1/4 Небалансиран 1 / \ 2 ...

Прочети повече

Въпрос 27. Колко числа са по-малки от текущото решение на Leetcode Декларация за проблема В този проблем ни е даден масив. За всеки елемент от този масив трябва да открием броя на елементите, по-малки от този елемент. т.е. за всяко i (0 <= i

Прочети повече

Въпрос 28. Обединяване на сортирани масиви Leetcode решение В проблема „Обединяване на сортирани масиви“ ни се дават два масива, сортирани в низходящ ред. Първият масив не е напълно запълнен и има достатъчно място, за да побере и всички елементи от втория масив. Трябва да обединим двата масива, така че първият масив да съдържа елементи ...

Прочети повече

Въпрос 29. Търсете в Решение със сортиран масив Leetcode Помислете за сортиран масив, но е избран един индекс и масивът е завъртян в тази точка. След като масивът е завъртян, вие трябва да намерите конкретен целеви елемент и да върнете неговия индекс. В случай, че елементът не присъства, върнете -1. Проблемът обикновено е ...

Прочети повече

Въпрос 30. Търсене Решение за вмъкване на позиция с Leetcode В този проблем ни се дава сортиран масив и целево цяло число. Трябва да намерим позицията му за търсене. Ако целевата стойност присъства в масива, върнете неговия индекс. Върнете индекса, при който целта трябва да бъде вмъкната, за да запази подредената поръчка (в ...

Прочети повече

Въпрос 31. Деца с най-голям брой бонбони Leetcode разтвор В проблема „Деца с най-голям брой бонбони“ ни е даден набор от цели числа, който представлява броя на шоколадовите бонбони, които някои деца имат и някои допълнителни бонбони, които могат да бъдат разпределени по всякакъв начин. Сега трябва да открием: Може ли всяко дете да има най-голям брой ...

Прочети повече

Въпрос 32. Текуща сума от 1d Array Leetcode Solution Изявление на проблема При текуща сума на 1d проблем с масива ни бяха дадени номера на масива, за които трябва да върнем масив, където за всеки индекс i в резултата масив arr [i] = сума (числа [0] ... номера [i]) . Примерни номера = [1,2,3,4] [1,3,6,10] Обяснение: Текущата сума е: ...

Прочети повече

Въпрос 33. Плюс едно решение с Leetcode Постановка на проблема В задачата „Плюс едно“ ни е даден масив, където всеки елемент в масива представлява цифра от число. Пълният масив представлява число. Нулевият индекс представлява MSB на числото. Можем да предположим, че няма водеща нула в ...

Прочети повече

Въпрос 34. Kth най-големият елемент в Array Leetcode Solutions В този проблем трябва да върнем k-тия най-голям елемент в несортиран масив. Имайте предвид, че масивът може да има дубликати. И така, трябва да намерим Kth най-големия елемент в сортирания ред, а не отделния Kth най-голям елемент. Пример A = {4, 2, 5, 3 ...

Прочети повече

Въпрос 35. Максимално последователно решение с Leetcode Изявление на проблема В макс. Последователни задачи се дава двоичен масив. Трябва да намерим максималния брой последователни, налични в дадения масив. Входният масив ще съдържа само 0 и 1. Пример [1,1,0,1,1,1] 3 Обяснение: Първите две цифри или последните три цифри са ...

Прочети повече

Въпрос 36. Пренаредете Array така, че arr [i]> = arr [j], ако i е четно, и arr [i] <= arr [j], ако i е нечетно и j <i Да предположим, че имате цяло число масив. Изявлението за проблем иска да пренареди масива по такъв начин, че елементите в четна позиция в масива да са по-големи от всички елементи преди него, а елементите в нечетни позиции да са по-малки от елементите преди него. Пример ...

Прочети повече

Въпрос 37. Сортирай масива по решение за четност на Leetcode Постановка на проблема В проблема „Сортиране на масив по четност II“ ни се дава масив на четност, където всички елементи са положителни цели числа. Масивът съдържа четен брой елементи. Масивът съдържа равен брой четни и нечетни елементи. Нашата задача е да пренаредим елементите ...

Прочети повече

Въпрос 38. Двойка за броене с дадена сума В проблем „брой двойка с дадена сума“ сме дали цяло число масив [] и друго число казва „сума“, трябва да определите дали някой от двата елемента в даден масив има сума, равна на „сума“. Пример за въвеждане: arr [] = {1,3,4,6,7} и сума = 9. Изход: „Намерени елементи ...

Прочети повече

Въпрос 39. Групирайте многократното появяване на елементи от масив, подредени по първо възникване Получава се въпрос, в който сте дали несортиран масив с множество повторения на числа. Задачата е да се групират всички многобройни появявания на елементи от масив, подредени по първо появяване. Междувременно поръчката трябва да бъде същата, колкото идва номерът. Примерен вход: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Прочети повече

Въпрос 40. Максималната разлика между честотата на два елемента, така че елементът с по-голяма честота също е по-голяма Да предположим, че имате цяло число масив. Изложението на проблема иска да открие максималната разлика между честотата на всеки два различни елемента на даден масив, но елементът с по-голяма честота също трябва да бъде по-голям по стойност от другото цяло число. Примерен вход: arr [] = {2,4,4,4,3,2} ...

Прочети повече

Въпрос 41. Увеличете сумата на масива след решение на K отрицания Leetcode Тази публикация е за Максимизиране на сумата на масива след K отрицания Разрешение на Leetcode Решение на проблема В задачата „Увеличаване на сумата на масива след K отрицания“ получаваме масив arr и стойност K. Масивът се състои от цели числа. Можем да променим стойността на arr [i] на ...

Прочети повече

Въпрос 42. Най-малкият подмасив с k Различни числа Да предположим, че имате цяло число масив и число k. Изложението на проблема изисква да се открие най-малкият подмасив от обхват (l, r) включително, по такъв начин, че в този най-малък подмасив присъстват точно k различни числа. Примерен вход: {1, 2, 2, 3, 4, 5, 5} k = 3 ...

Прочети повече

Въпрос 43. Всички уникални тризнаци, които обобщават дадена стойност Дадохме масив от цели числа и дадено число, наречено „сума“. Изложението на проблема изисква да се открие триплетът, който се събира към дадения брой „сума“. Пример за въвеждане: arr [] = {3,5,7,5,6,1} сума = 16 Изход: (3, 7, 6), (5, 5, 6) Обяснение: Триплет, който е равен на дадения .. .

Прочети повече

Въпрос 44. Най-дългата подменю, която има брой 1s Един повече от брой 0s Дадохме масив от цели числа. Масивът съдържа само 1 и 0. Изложението на проблема изисква да се установи дължината на най-дългия подмасив, който с количеството на цифрата на 1 е само с една повече от броя на 0 в подмасив. Примерен вход: arr [] = ...

Прочети повече

Въпрос 45. Максимален масив от два дадени масива, поддържащи еднакъв ред Да предположим, че имаме две масиви от цели числа със същия размер n. И двата масива могат да съдържат и общи числа. Изявлението за проблем иска да формира резултантния масив, който съдържа 'n' максималните стойности от двата масива. Първият масив трябва да бъде с приоритет (елементи на първия ...

Прочети повече

Въпрос 46. Познайте числото по-високо или по-ниско II В декларацията за проблем „Предполагам, че числото е по-високо или по-ниско II“ се посочва, че ще играем игра, наречена Игра на предположения. Играта казва, че избирам число от 1 до n. Винаги, когато познаете номера, който не съм избрал, ще ви кажа ...

Прочети повече

Въпрос 47. Пренаредете масив, така че arr [i] да е равно на i Проблемът „Пренареждане на масив, така че arr [i] = i“ заявява, че ви е даден масив от цели числа, вариращи от 0 до n-1. Тъй като всички елементи може да не присъстват в масива, тогава на тяхно място е -1. Изявлението за проблем иска да пренареди масива в такъв ...

Прочети повече

Въпрос 48. Отделете 0 и 1 в масив Декларация за проблем Да предположим, че имате цяло число масив. Проблемът „Разделяне на 0s и 1s в масив” изисква разделянето на масива на две части, на 0s и на 1s. Нулите трябва да са от лявата страна на масива и 0 от дясната страна на масива. ...

Прочети повече

Въпрос 49. Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d Декларация за проблем Да предположим, че имате масив от цели числа. Входните стойности са различни елементи. Задачата „Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d“ иска да открие най-големия елемент „d“ в набора, така че a + b + c = ...

Прочети повече

Въпрос 50. Максимален брой шоколадови бонбони, които да бъдат разпределени еднакво между k ученици „Максималният брой шоколадови бонбони, които трябва да бъдат разпределени по равно между k ученици“, посочва, че са ви дадени n кутии, в които има някои шоколадови бонбони. Да предположим, че има k ученици. Задачата е да се разпредели максимален брой шоколадови бонбони между k ученици по равно, като се изберат последователни кутии. Ние можем ...

Прочети повече

Въпрос 51. Максимални последователни числа, представени в масив Декларация за проблем Да предположим, че имате масив от цели числа с размер N. Проблемът „Максимални последователни числа, присъстващи в масив“ иска да открие максималния брой последователни числа, които могат да бъдат разпръснати в масив. Пример arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Обяснение: The ...

Прочети повече

Въпрос 52. Заявки за брой отделни елементи в подмасив Дадохме масив от цяло число и редица заявки и трябва да открием броя на всички отделни елементи, които имаме в рамките на дадения диапазон, заявката се състои от две числа вляво и вдясно, това е дадения диапазон, с това даден диапазон ние ...

Прочети повече

Въпрос 53. Обхват Минимална заявка (Разлагане на квадратен корен и оскъдна таблица) В проблема с минималната заявка за обхвата сме дали заявка и целочислен масив. Всяка заявка съдържа диапазона като ляв и десен индекс за всеки диапазон. Дадената задача е да се определи минимумът от цялото число, което се намира в диапазона. Примерен вход: arr [] = {2, 5, ...

Прочети повече

Въпрос 54. Заявка за обхват на обхвата с помощта на оскъдна таблица В заявката за сума на диапазона, използваща проблем с оскъдна таблица, имаме заявка за диапазон и сме получили цяло число масив. Дадената задача е да се намери сумата от всички цели числа, които влизат в диапазона. Пример за въвеждане: arr [] = {1,4,6,8,2,5} Заявка: {(0, 3), (2, 4), (1, 5)} Изход: 19 16 25 ...

Прочети повече

Въпрос 55. Брой и превключване на заявки в двоичен масив Като входна стойност е даден масив с размер n. Проблемът „Брой и превключване на заявки в двоичен масив“ изисква да се изпълнят някои от заявките, които са дадени по-долу, заявките могат да се различават по случаен начин. Запитванията са ⇒ Превключване на заявка gle превключване (начало, край), това ...

Прочети повече

Въпрос 56. Заявки за десетични стойности на подмасиви на двоичен масив Напишете заявки за десетични стойности на подмасиви на двоичен масив в даден двоичен масив. Изложението на проблема иска да открие десетичното число, така оформено с помощта на диапазон в двоичен масив. Пример за въвеждане: arr [] = {1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1} Заявка (1, ...

Прочети повече

Въпрос 57. Увеличете елементите с помощта на друг масив Да предположим, че сме дали два масива от цели числа със същия размер n. И двата масива съдържат положителни числа. Изявлението за проблем иска да максимизира първия масив, като използва втория елемент на масива, като поддържа втория масив като приоритет (елементите на втория масив трябва да се появят първи в изхода). ...

Прочети повече

Въпрос 58. Минимални суапове, необходими за събиране на всички елементи, по-малки или равни на k Проблемът „Минимални суапове, необходими за обединяване на всички елементи, по-малки или равни на k“, гласи, че имате масив от цяло число. Изложението на проблема изисква да се открие най-малкият брой суапове, които ще са необходими за събиране на елементите, които са по-малки или равни ...

Прочети повече

Въпрос 59. Намерете първата и последната позиция на елемента в решението за сортиран масив Leetcode Положение на проблема В тази статия, озаглавена „Намиране на първа и последна позиция на елемент в решение за сортиран масив Leetcode“, ще обсъдим решението на проблем с leetcode. В дадения проблем ни е даден масив. Даден ни е и целеви елемент. Елементите в масива са секвенирани в ...

Прочети повече

Въпрос 60. Монотонен масив LeetCode решение Постановка на проблема В задачата „Монотонен масив“ ни е даден масив. Нашата задача е да проверим дали масивът е монотонен масив или не. Монотонният масив е масив, в който елементите са или сортирани в нарастващ или в намаляващ ред. Ако масивът е сортиран в ...

Прочети повече

Въпрос 61. Максимална сума на подпоследователността, така че да няма три последователни Проблемът „Максимална сума на подпоследователността, така че да не са три последователни“ гласи, че ви е даден масив от цели числа. Сега трябва да намерите подпоследователност, която има максималната сума, тъй като не можете да разгледате три последователни елемента. За да си припомним, подпоследователността не е нищо друго освен масив ...

Прочети повече

Въпрос 62. Намерете дубликати в даден масив, когато елементите не са ограничени до диапазон Проблемът „Намиране на дубликати в даден масив, когато елементите не са ограничени до диапазон“ гласи, че имате масив, състоящ се от n цели числа. Определя проблемът, за да открие дублиращите се елементи, ако присъстват в масива. Ако такъв елемент не съществува, върнете -1. Пример [...

Прочети повече

Въпрос 63. Проверете дали масивът съдържа непрекъснати цели числа с разрешени дубликати Получавате масив от цели числа, които също могат да съдържат дублиращи се елементи. Изявлението за проблема иска да разберете дали е набор от съседни цели числа, отпечатайте „Да“, ако е, отпечатайте „Не“, ако не е. Пример за въвеждане на проба: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Пример ...

Прочети повече

Въпрос 64. Най-слабите редове в матрично решение с Leetcode Постановка на проблема В задачата „Най-слабите редове в матрица“ ни е дадена матрица от n реда и m колони. матрицата се запълва с 0 или 1. Специалното при тази матрица е, че всички те са към лявата страна на всеки ред ...

Прочети повече

Въпрос 65. Капацитет за изпращане на пакети в рамките на D дни Leetcode Solution Постановка на проблема В проблема „Капацитет за изпращане на пакети в рамките на D дни“ имаме пакети в порт A, които трябва да бъдат прехвърлени в порт B за дни D. получаваме масив с тегла, който съдържа теглото на всеки пакет и броя на дните, през които ...

Прочети повече

Въпрос 66. Може да направи аритметична прогресия от решение на Leetcode за последователност Постановка на проблема В проблема „Мога да направя аритметична прогресия от последователност“ ни е даден масив, сега трябва да отговорим дали е възможно да се генерира аритметична прогресия чрез пренареждане на последователността. Пример arr = [3,1,5] true Обяснение: Можем да пренаредим масива като {1,3,5}, който формира ...

Прочети повече

Въпрос 67. Най-доброто време за покупка и продажба на решение III Leetcode Solution Постановка на проблема В задачата „Най-доброто време за купуване и продажба на акции III“ ни е даден масив, където всеки елемент в масива съдържа цената на дадената акция за този ден. Дефиницията на сделката е купуването на една акция и продажбата на тази акция ...

Прочети повече

Въпрос 68. Най-доброто време за покупка и продажба на решение II Leetcode Solution Постановка на проблема В задачата „Най-доброто време за покупка и продажба на акции II“ ни е даден масив, където всеки елемент в масива съдържа цената на дадената акция за този ден. Дефиницията на сделката е купуването на една акция и продажбата на тази акция ...

Прочети повече

Въпрос 69. Най-доброто време за покупка и продажба на акции с решение за такса за транзакции Leetcode Изложение на проблема В проблема „Най-доброто време за купуване и продажба на акции с такса за транзакция“, ни се дава масив, където всеки елемент в масива съдържа цената на дадената акция за този ден. Дефиницията на сделката е купуване на една акция от акции и продажба на ...

Прочети повече

Въпрос 70. Брой индексни двойки с равни елементи в масив Да предположим, че сме дали цял масив. Проблемът „Брой индексни двойки с еднакви елементи в масив“ иска да се открие числото на двойка индекси (i, j) по такъв начин, че arr [i] = arr [j] и i не е равно на j . Пример arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 обяснителни двойки ...

Прочети повече

Въпрос 71. Намерете Сума от всички уникални суми на подмасив за даден масив Да предположим, че имате масив от цели числа. Проблемът „Намиране на сумата на всички уникални суми под масив за даден масив“ иска да се намери сумата на всички уникални под масиви (Сумата на подмасива е сумата на елементите на всеки подмасив). С уникална сума от под-масив искахме да кажем, че няма под-масив ...

Прочети повече

Въпрос 72. Път с минимална сума в триъгълник Декларация за проблема Проблемът „Път на минималната сума в триъгълник“ гласи, че ви е дадена последователност под формата на триъгълник от цели числа. Сега, започвайки от горния ред, каква е минималната сума, която можете да постигнете, когато стигнете до долния ред? Пример 1 2 3 5 ...

Прочети повече

Въпрос 73. Най-дългата подмасив, която не съдържа повече от K отделни елемента Проблемът „Най-дългият подмасив, който няма повече от K отделни елемента“, гласи, че предполагаме, че имате масив от цели числа, изявлението на проблема иска да открие най-дългия подмасив, който има не повече от k различни елемента. Пример arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

Прочети повече

Въпрос 74. Даден масив от двойки Намерете всички симетрични двойки в него Намерете всички симетрични двойки - получават се няколко двойки масив. Трябва да откриете симетричните двойки в него. Казва се, че симетричната двойка е симетрична, когато по двойки казват (a, b) и (c, d), в които „b“ е равно на „c“, а „a“ е ...

Прочети повече

Въпрос 75. Минимална операция, за да се направят всички елементи равни в масива Проблемът „Минимална операция за изравняване на всички елементи в масив“ гласи, че ви е даден масив с някои цели числа в него. Трябва да откриете минималните операции, които могат да се направят, за да се направи масив равен. Пример [1,3,2,4,1] 3 Обяснение Или 3 изваждания могат да бъдат ...

Прочети повече

Въпрос 76. Изградете двоично дърво от дадено представяне на родителски масив Проблемът „Изграждане на двоично дърво от дадено представяне на родителски масив“ гласи, че ви е даден масив. Този входен масив представлява двоично дърво. Сега трябва да конструирате двоично дърво въз основа на този входен масив. Масивът съхранява индекса на родителски възел във всеки индекс. ...

Прочети повече

Въпрос 77. Намерете подмасив с дадена сума (обработва отрицателни числа) Проблемът „Намери подмасив с дадена сума (обработва отрицателни числа)“ гласи, че ви е даден масив с цяло число, съдържащ също отрицателни цели числа и число, наречено „сума“. Изявлението за проблем иска да отпечата подмасива, който сумира до дадено число, наречено „сума“. Ако повече от един подмасив ...

Прочети повече

Въпрос 78. Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи Проблемът „Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи“ гласи, че сте получили цяло число масив. Изложението на проблема изисква да се установи дължината на най-дългия непрекъснат подмасив, на който елементите могат да бъдат подредени в последователност (непрекъсната, възходяща или низходяща). Числата в ...

Прочети повече

Въпрос 79. Пребройте броя на тризнаци с продукт, равен на дадено число Проблемът „Брой на тризнаци с произведение, равно на дадено число“ гласи, че ни е даден цяло число масив и число m. Постановката на проблема изисква да се открие общият брой на тризнаци с с продукт, равен на m. Пример arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Обяснение Триплети ...

Прочети повече

Въпрос 80. Максимална разлика между първия и последния индекс на елемент в масива Да предположим, че имате масив от цели числа. Проблемът „Максимална разлика между първи и последен индекс на елемент в масива“ иска да открие разликата между първия и последния индекс на всяко число, присъстващо в масив, така че разликата да е максимална от всички. Пример ...

Прочети повече

Въпрос 81. Намерете четири елемента, които сумират дадена стойност (Hashmap) Проблемът „Намерете четири елемента, които сумират дадена стойност (Hashmap)“ гласи, че да предположим, че имате цяло число масив и число, наречено сума. Изложението на проблема изисква да се определи дали четири елемента присъстват в масива, който сумира до дадената стойност „сума“. Ако е вярно, тогава функционирайте ...

Прочети повече

Въпрос 82. Най-дългата подпоследователност, такава че разликата между съседните е една Проблемът „Най-дългата подпоследователност, такава че разликата между съседните е една“, гласи, че ви е даден масив от цяло число. Сега трябва да намерите дължината на най-дългата подпоследователност, така че разликата на съседните елементи да е 1. Пример 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Обяснение Като ...

Прочети повече

Въпрос 83. Намерете всички тризнаци с нулева сума Проблемът „Намери всички тризнаци с нулева сума“ гласи, че ви е даден масив, съдържащ и положително, и отрицателно число. Постановката на проблема иска да намери триплета със сумата, равна на 0. Пример arr [] = {0, -2,1,3,2, -1} (-2 -1 3) (-2 0 2) ( -1 0 1) Обяснение ...

Прочети повече

Въпрос 84. Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг Проблемът „Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг“ заявява, че трябва да проверим за дубликати в даден неподреден масив в обхвата на k. Тук стойността на k е по-малка от дадения масив. Примери K = 3 arr [] = ...

Прочети повече

Въпрос 85. Сдвоете с даден продукт Проблемът „Сдвояване с даден продукт“ гласи, че сте получили цяло число масив и число „x“. Определете дали масивът се състои от двойка, чийто продукт е равен на „x“ в дадения входен масив. Пример [2,30,12,5] x = 10 Да, има обяснение за двойка продукти тук 2 ...

Прочети повече

Въпрос 86. Максимално разстояние в масива Проблемът „Максимално разстояние в масива“ гласи, че ви е дадено „n“ не. на масивите и всички масиви са дадени във възходящ ред. Вашата задача е да намерите максималната разлика / абсолютна разлика на две числа в масив и можем да определим максималното разстояние между две числа като ...

Прочети повече

Въпрос 87. Първи елемент, възникващ k пъти в масив Дадохме число 'k' и цяло число масив. Проблемът „Първият елемент, възникващ k пъти в масив“, казва да се открие първият елемент в масива, който се появява точно k пъти в масив. Ако в масива няма елемент, който се появява k пъти ...

Прочети повече

Въпрос 88. Отпечатайте всички подредове с 0 суми Получавате целочислен масив, вашата задача е да отпечатате всички възможни под-масиви със сума е равна на 0. Така че трябва да отпечатаме всички под-масиви с 0 сума. Пример arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Под-масив е намерен от 0 индекс ...

Прочети повече

Въпрос 89. Съдържа дубликат Даден ни е масив и той може да съдържа дублиращи се елементи или може да не. Затова трябва да проверим дали съдържа дубликат. Примери [1, 3, 5, 1] ​​true [„ябълка“, „манго“, „оранжево“, „манго“] true [22.0, 4.5, 3.98, 45.6, 13.54] false Подход Можем да проверим масив по няколко начина ...

Прочети повече

Въпрос 90. Формулирайте минимален брой от дадената последователност Проблемът „Формулирайте минимален брой от дадена последователност“ гласи, че сте получили някакъв модел само на I и D. Значението на I означава увеличаване и намаляване, ние сме снабдени с D. Изложението на проблема иска да отпечата минималния брой, който отговаря на дадената схема. Ние имаме ...

Прочети повече

Въпрос 91. Заявки за обхват за най-дългата правилна последваща скоба Получава се поредица от някои скоби подпоследователност, с други думи, получават се скоби като '(' и ')' и получавате обхват на заявката като начална и крайна точка. Проблемът „Заявки за обхват за най-дългата правилна подреждане на скоби“ иска да открие максималната дължина ...

Прочети повече

Въпрос 92. Най-големият подмасив с еднакъв брой 0s и 1s Получавате масив от цели числа. Целите числа са само 0 и 1 във входния масив. Изложението на проблема иска да открие най-големия подмасив, който може да има равен брой 0 и 1. Пример arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 до 5 (общо 6 елемента) Обяснение От позицията на масива ...

Прочети повече

Въпрос 93. Двоичен масив след операции за превключване на М диапазон Получава се двоичен масив, който първоначално се състои от 0 и Q брой заявки. Изложението на проблема иска да превключва стойностите (преобразуване на 0s в 1s и 1s в 0s). След изпълнените Q заявки, отпечатайте резултантния масив. Пример arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Превключване (2,4) ...

Прочети повече

Въпрос 94. Непокриваща се сума от два комплекта Декларация за проблема Проблемът „Непокриваща се сума на два набора“ гласи, че са ви дадени два масива като входни стойности като arrA [] и arrB [] със същия размер n. Също така и двата масива имат отделни елементи поотделно и някои общи елементи. Вашата задача е да разберете общата сума ...

Прочети повече

Въпрос 95. Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k Декларация за проблема Проблемът „Намери всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k“ гласи, че ви е даден масив от цели числа и цяла стойност, наречена k. Изложението на проблема иска да открие двойката по такъв начин, че x ...

Прочети повече

Въпрос 96. Обхват LCM заявки Декларация за проблема Проблемът „Обхват на LCM заявки“ гласи, че имате цяло число масив и q брой заявки. Всяка заявка съдържа (ляво, дясно) като диапазон. Дадената задача е да открие LCM (вляво, вдясно), т.е. LCM на цялото число, което идва в диапазона от ...

Прочети повече

Въпрос 97. Заявки за GCD на всички номера на масив с изключение на елементи в даден диапазон Декларация за проблема Проблемът „Заявки за GCD на всички номера на масив с изключение на елементи в даден диапазон“ гласи, че ще ви бъде даден цяло число масив и aq брой заявки. Всяка заявка съдържа номера наляво и надясно. Изявлението за проблема иска да разберете ...

Прочети повече

Въпрос 98. Намерете дали подмасивът е под формата на планина или не Декларация за проблема Проблемът „Намерете дали подмасивът е под формата на планина или не“ гласи, че сте получили цяло число масив и обхват. Изложението на проблема изисква да се разбере дали подмасивът, образуван между дадения диапазон, е под формата на планинска форма или ...

Прочети повече

Въпрос 99. Задача за сумата на подмножията в O (сума) пространство Изявление на проблема Проблемът „Сума на подмножеството в пространството O (сума)“ гласи, че ви е даден масив от някои неотрицателни цели числа и конкретна стойност. Сега разберете дали има подмножество, чиято сума е равна на тази на дадената входна стойност. Примерен масив = {1, 2, 3, 4} ...

Прочети повече

Въпрос 100. Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз Изявление на проблема Даден низ s с дължина / размер n и цяло число, представляващо индекса на отваряща квадратна скоба. Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз. Пример s = "[ABC [23]] [89]" индекс = 0 8 s = "[C- [D]]" индекс = 3 5 s ...

Прочети повече

Въпрос 101. Проблем със златната мина Декларация за проблема „Проблемът със златната мина“ гласи, че ви се дава 2D мрежа с няколко неотрицателни монети, поставени във всяка клетка на дадената мрежа. Първоначално миньорът стои на първата колона, но няма ограничение за реда. Той може да започне във всеки ред. ...

Прочети повече

Въпрос 102. Най-дълго нарастваща последователна последователност Последствията са друга тема, обичана от интервюиращите. Променянето им винаги може да им даде нови възможности за тестване на кандидати. Той може да провери способността на кандидата да мисли и анализира нещата и да излезе с най-добрите и оптимални решения. Днес решаваме проблем с подпоследователност, който ще правим ...

Прочети повече

Въпрос 103. Най-доброто време за покупка и продажба на акции Декларация за проблема Проблемът „Най-доброто време за покупка и продажба на акции“ гласи, че ви се дава набор от цени с дължина n, където i-ият елемент съхранява цената на акциите на i-ия ден. Ако можем да направим само една транзакция, тоест да закупим в един ден и ...

Прочети повече

Въпрос 104. Топ K Чести елементи Декларация за проблема В най-честите K чести елементи сме дали масив с номера [], намерете k най-често срещаните елементи. Примери nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Наивен подход за изграждане на най-често срещаните елементи от K ...

Прочети повече

Въпрос 105. Сортиране на балончета с помощта на два стека Декларация за проблема Проблемът “Bubble sort using two Stacks” гласи, че ви е даден масив a [] с размер n. Създайте функция за сортиране на дадения масив a [] с помощта на парадигма за сортиране на балончета с две структури на стека данни. Пример a [] = {15, 12, 44, 2, 5, ...

Прочети повече

Въпрос 106. Сортирайте масив според реда, определен от друг масив Декларация за проблема Дадени са ви два масива от цели числа arr1 [] и arr2 []. Проблемът „Сортиране на масив според реда, определен от друг масив“ иска да сортира първия масив според втория масив, така че числата в първия масив да бъдат сравнително сортирани от всички ...

Прочети повече

Въпрос 107. Изграждане на най-дълго нарастваща последователност (N log N) Декларация за проблем Даден ви е масив от цели числа. Проблемът „Изграждане на най-дългата нарастваща последователност (N log N)“ изисква да се конструира най-дълго нарастващата подпоследователност. Пример arr [] = {1, 4, 7, 2, 9, 6, 12, 3} 12, 9, 7, 4, 1 и размерът на тази най-дълго нарастваща подпоследователност е ...

Прочети повече

Въпрос 108. Минимално време, необходимо за гниене на всички портокали Декларация за проблема Проблемът „Минимално време, необходимо за гниене на всички портокали“ гласи, че ви се дава 2D масив, всяка клетка има една от трите възможни стойности 0, 1 или 2. 0 означава празна клетка. 1 означава пресен портокал. 2 означава гнил портокал. Ако гнило ...

Прочети повече

Въпрос 109. Пренаредете масив така, че „arr [j]“ да стане „i“, ако „arr [i]“ е „j“ Декларация за проблема Проблемът “Пренаредете масив така, че 'arr [j]' да стане 'i', ако 'arr [i]' е 'j'“, посочва, че имате масив с размер n, съдържащ цели числа. Числата в масива са в диапазона от 0 до n-1. Изявлението за проблем иска да пренареди масива в ...

Прочети повече

Въпрос 110. Максимален подмасив на продукта Декларация за проблема Проблемът „Максимален подмасив на продукта“ гласи, че ви е даден масив от цяло число, съдържащ както положителни, така и отрицателни числа. Изявлението за проблем иска да открие максималния продукт на под-масива. Пример arr [] = {2, -2, 3, 5} 15 Обяснение Елементите в под-масива ...

Прочети повече

Въпрос 111. Преобразуване на масива в зигзаг мода Декларация за проблема Проблемът „Преобразуване на масива в зиг-заг мода“ гласи, че са ви дадени цели числа. Изявлението за проблем иска сортирането на масива по зиг-заг начин, така че елементите в масива да изглеждат като à a <b> c <d> e ...

Прочети повече

Въпрос 112. Първо отрицателно цяло число във всеки прозорец с размер k Декларация за проблема Проблемът „Първо отрицателно цяло число във всеки прозорец с размер k“ гласи, че ви се дава масив, съдържащ положителни и отрицателни цели числа, за всеки прозорец с размер k отпечатва първото отрицателно цяло число в този прозорец. Ако в нито един прозорец няма отрицателно цяло число, изведете ...

Прочети повече

Въпрос 113. Разстояние на най-близката клетка с 1 в двоична матрица Декларация за проблема Проблемът „Разстояние на най-близката клетка, имаща 1 в двоична матрица“ гласи, че ви е дадена двоична матрица (съдържаща само 0s и 1s) с поне една 1. Намерете разстоянието на най-близката клетка с 1 в двоичната матрица за всички елементи на ...

Прочети повече

Въпрос 114. Формулирайте минимален брой от дадена последователност Декларация за проблема Проблемът „Минимален брой на формуляра от дадена последователност заявява, че ви се дава низ s с дължина / размер n, представляващ модел от символи„ I “, т.е. увеличаващ се и„ D “, т.е. намаляващ. Отпечатайте минималния брой за дадения шаблон с уникални цифри от 1-9. Например - ...

Прочети повече

Въпрос 115. Брой на най-дълго нарастващите последствия Декларация за проблема Проблемът „Брой на най-дългите нарастващи последователности“ гласи, че ви е даден масив a [] с размер n. Отпечатайте броя на най-дълго нарастващите подпоследователности в него. Пример a [] = {1, 2, 5, 4, 7} 2 Обяснение: Най-дългите нарастващи подпоследователности могат да се видят в ...

Прочети повече

Въпрос 116. Намерете минимум в завъртян сортиран масив Декларация за проблем „Намиране на минимум в завъртян сортиран масив“ гласи, че ви се дава сортиран масив с размер n, който се завърта с някакъв индекс. Намерете минималния елемент в масива. Пример a [] = {5, 1, 2, 3, 4} 1 Обяснение: Ако подредим масива в сортирано ...

Прочети повече

Въпрос 117. Внедряване на Deque с помощта на кръгов масив Декларация за проблем „Внедряване на Deque с помощта на кръгов масив“ изисква да се изпълнят следните функции на Deque (Двойно завършена опашка) с помощта на кръгов масив, insertFront (x): вмъкване на елемент x в предната част на Deque insertRear (x): вмъкване на елемент x в задната част на Deque deleteFront (): изтриване на елемент от ...

Прочети повече

Въпрос 118. Пренаредете масива по ред - най-малък, най-голям, 2-ри най-малък, 2-ри по големина Декларация за проблем Да предположим, че имате цяло число масив. Проблемът „Пренареждане на масив по ред - най-малък, най-голям, 2-ри най-малък, 2-ри по големина, ..“ изисква да се пренареди масивът по такъв начин, че най-малкото число да дойде първо и след това най-голямото число, след това второто най-малко и след това второто ...

Прочети повече

Въпрос 119. Пренаредете масива така, че дори позиционираните да са по-големи от нечетни Декларация за проблем Да предположим, че имате цяло число масив. Проблемът „Пренареждане на масив, така че дори позиционираните да са по-големи от нечетни“ иска да се пренареди масивът, като тези елементи при четна позиция в масива трябва да са по-големи от елемента непосредствено преди него. Arr [i-1] <= Arr [i], ако позиция 'i' ...

Прочети повече

Въпрос 120. Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число Декларация за проблем Да предположим, че имате масив от цели числа. Проблемът „Подреждане на дадени числа, за да се образува най-голямото число“ изисква пренареждане на масива по такъв начин, че изходът да е максималната стойност, която може да се направи с тези числа на масив. Пример [34, 86, 87, ...

Прочети повече

Въпрос 121. Премахване на дубликати от сортиран масив Декларация за проблем „Премахване на дубликати от сортиран масив“ гласи, че ви е даден сортиран масив с размер N. Трябва да премахнете дублиращите се елементи от масива. Отпечатайте масива, съдържащ уникални елементи след премахването на дублиращи се елементи. Пример a [] = {1, 1, 1, 1} {1} Обяснение: ...

Прочети повече

Въпрос 122. Пребройте подредове, имащи общо различни елементи, същите като оригиналния масив Декларация за проблем „Преброяване на подмасиви, имащи общо отделни елементи, еднакви с оригиналния масив“, посочва, че ви е даден масив с цяло число. Изявлението за проблем иска да открие общия брой подмасиви, които съдържат всички отделни елементи, присъстващи в оригинален масив. Пример arr [] = {2, 1, 3, 2, ...

Прочети повече

Въпрос 123. Продукт на масив с изключение на самостоятелно Декларация за проблем „Продукт на масив с изключение на собствена“ проблем, гласи, че ви е даден масив a []. Отпечатайте друг масив p [] със същия размер, така че стойността при i-ия индекс на масива p да е равна на произведението на всички елементи на оригиналния масив ...

Прочети повече

Въпрос 124. Първо липсва положително Изявление на проблема „Първият липсващ положителен“ проблем гласи, че ви се дава масив a [] (сортиран или несортиран) с размер n. Намерете първото положително число, което липсва в този масив. Пример a [] = {1, 3, -1, 8} 2 Обяснение: Ако сортираме масива, ще получим {-1, ...

Прочети повече

Въпрос 125. Непрекъснат масив Leetcode Изявление на проблема Проблемът „Непрекъснат масив Leetcode“ гласи, че ви е даден масив a [] с размер n, който се състои само от 1 и 0. Намерете най-дългия подмасив, в който броят на 1 е равен на броя на 0. Пример a [] = {1, 0, 1, 1, 1, ...

Прочети повече

Въпрос 126. Числа с прости честоти, по-големи или равни на k Изявление на проблема Проблемът „Числа с прости честоти, по-големи или равни на k“ гласи, че ви е даден масив от цели числа n и цяло число k. Всички числа вътре в него са прости числа. Изявлението за проблема иска да открие числата, които се появяват в ...

Прочети повече

Въпрос 127. Намерете двойки с дадена сума, така че елементите на двойка да са в различни редове Изявление на проблема „Намерете двойки с дадена сума, така че елементите на двойка да са в различни редове“, проблемът гласи, че ви се дава матрица от цели числа и стойност, наречена „сума“. Изложението на проблема изисква да се открият всички двойки в матрица, която обобщава даден ...

Прочети повече

Въпрос 128. Общи елементи във всички редове на дадена матрица Изявление на проблема „Общи елементи във всички редове на дадена матрица“ посочва, че ви е дадена матрица M * N. Изложението на проблема иска да открие всички общи елементи в дадена матрица във всеки ред на матрицата за O (M * N) време. Пример arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Прочети повече

Въпрос 129. Съберете максимални точки в мрежа, като използвате две ходове Декларация за проблема Дадена ни е матрица с размер „nxm“ и трябва да съберем максимални точки в мрежа, като използваме две траверса. Ако стоим в клетка i, j, тогава имаме три възможности да преминем към клетка i + 1, j или i + 1, j-1 или i + 1, j + 1. Това е ...

Прочети повече

Въпрос 130. Като се имат предвид два несортирани масива, намерете всички двойки, чиято сума е x Изявление на проблема Като се имат предвид два несортирани масива, намерете всички двойки, чиято сума е x, проблемът гласи, че са ви дадени два масива от цели числа, които са несортирани и стойност, наречена сума. Посочването на проблема изисква да се открие общият брой двойки и да се отпечата всички тези двойки, които добавят ...

Прочети повече

Въпрос 131. Сортирайте елементите по честота Декларация за проблема Даден ви е масив от цели числа, някои числа се повтарят в него. Изявлението за проблем изисква да се отпечата числото в масива в намаляващ ред според тяхната честота, която е за сортиране на елементи по честота. Пример arr [] = {3,4,3,1,2,9,2,9,2,5} 2 2 2 3 3 9 9 ...

Прочети повече

Въпрос 132. Намерете първия повтарящ се елемент в масив от цели числа Декларация за проблем Намерете първия повтарящ се елемент в масив от цели числа, състоянието на проблема сочи, че ви е даден масив от цяло число. Той иска да открие първия повтарящ се елемент от масива и да отпечата това число. Пример arr [] = {2,6,9,3,1,9,1} 9 Обяснение: В дадения масив има ...

Прочети повече

Въпрос 133. Намерете подмасива с най-малко средно Декларация за проблема Дадохте цял масив и число k. Изложението на проблема изисква да се намери подмасивът с най-малко средно, което е да се намери подмасивът от k елементи, който има минималната средна стойност. Пример arr [] = {12, 34, 20, 30, 24, 45} k = 3 Под-масивът от [0, 2] има минимална средна стойност. Обяснение: ...

Прочети повече

Въпрос 134. Намерете минимален брой операции за сливане, за да направите масив палиндром Декларация за проблем Даден ви е масив от цели числа. Изявлението за проблем иска да се намери минимален брой операции за сливане, за да се направи палиндром на масив, т.е. да се открие минималният брой операции за сливане, които трябва да се направят върху масива, за да се превърне в палиндром. Обединяването просто означава, че ...

Прочети повече

Въпрос 135. Проверете дали даден масив с размер n може да представлява BST от n нива или не Декларация за проблема Като се има предвид масив с n елемента, проверете дали масив с размер n може да представлява BST от n нива или не. Това е да се провери дали бинарното дърво за търсене, конструирано с помощта на тези n елемента, може да представлява BST от n нива. Примери arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

Прочети повече

Въпрос 136. Намерете максимален среден подмасив от k дължина Декларация за проблема Дават ви масив от цели числа и число k. Изложението на проблема изисква да се намери максимален среден подмасив с дължина k. Subarray не е нищо друго освен масив, съставен от непрекъснат блок от елементите на оригиналния масив Пример arr [] = {1,3,12,34,76,10} [2, 4] Обяснение: Масивът започва ...

Прочети повече

Въпрос 137. Отпечатване на скоби в Matrix Chain Multiplication Problem Изложение на проблема Трябва да намерим реда на умножаване на матриците, така че броят на операциите, участващи в умножението на всички матрици, да бъде сведен до минимум. След това трябва да отпечатаме тази поръчка, т.е. да отпечатаме скоби в задачата за умножение на матрични вериги. Помислете, че имате 3 матрици A, B, ...

Прочети повече

Въпрос 138. Намерете минимална разлика между всеки два елемента Декларация за проблем Даден ви е масив от цели числа. Изявлението за проблем иска да се намери минимална разлика между всеки два елемента, дадени в масива. Пример arr [] = {11,1,6,8,20,13} 2 Обяснение: Минималната разлика между 11 и 13 е 2. arr [] = {19,14,80,200,32,29} 3 Обяснение: Минимална разлика между 32 и 29 ...

Прочети повече

Въпрос 139. Най-голямата правоъгълна подматрица, чиято сума е 0 Изявление на проблема Намерете подматрицата с максимален размер в 2D масив, чиято сума е нула. Подматрицата не е нищо друго освен 2D масив вътре в дадения 2D масив. И така, имате матрица от подписани цели числа, трябва да изчислите сумата от подматрици и да намерите матрицата с ...

Прочети повече

Въпрос 140. Правоъгълник с максимална сума в 2D матрица Изложение на проблема Намерете правоъгълника с максимална сума в 2D матрица, т.е. за да намерите подматрица с максимална сума. Подматрицата не е нищо друго освен 2D масив вътре в дадения 2D масив. И така, имате матрица от подписани цели числа, трябва да изчислите сумата от подматрици и ...

Прочети повече

Въпрос 141. Максимална сума, нарастваща последователност Декларация за проблем Даден ви е масив от цели числа. Вашата задача е да откриете максималната подсекция в масива по такъв начин, че числата в подпоследователността да бъдат подредени по сортиран начин в нарастващ ред. Последователността не е нищо друго освен последователност, която ние ...

Прочети повече

Въпрос 142. Най-голямата сума, съседна подмрежа Декларация за проблем Даден ви е масив от цели числа. Изложението на проблема изисква да се открие най-голямата сума, съседна подмрежа. Това не означава нищо друго, освен да се намери подмасив (непрекъснати елементи), който има най-голямата сума сред всички други подмасиви в дадения масив. Пример arr [] = {1, -3, 4, ...

Прочети повече

Въпрос 143. Умножение на матрични вериги В задачата за умножение на матрични вериги II, ние дадохме размерите на матриците, намерете реда на тяхното умножение, така че броят на операциите, участващи в умножението на всички матрици, да бъде сведен до минимум. Помислете, че имате 3 матрици A, B, C с размери axb, bx ...

Прочети повече

Въпрос 144. Сортиран масив към балансиран BST В сортиран масив към балансиран BST проблем, ние сме дали масив в сортиран ред, изградете балансирано двоично дърво за търсене от сортирания масив. Примери Вход arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Предварителна поръчка на изхода: 3 2 1 5 4 Вход arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Прочети повече

Въпрос 145. Единичен номер Даден е масив a [] с размер n. Всички елементи в масива присъстват два пъти с изключение на 1. Намерете елемента, който се появява само веднъж или с други думи казваме, че намираме единичното число. Примерен вход: a [] = {1, 3, 5, 5, 2, 1, 3} ...

Прочети повече

Въпрос 146. Подмножество Leetcode В проблема с подмножество Leetcode сме дали набор от различни цели числа, числа, отпечатайте всички подмножества (захранването). Забележка: Наборът от решения не трябва да съдържа дублиращи се подмножества. Масив A е подмножество на масив B, ако a може да бъде получено от B чрез изтриване на някои (евентуално нула ...

Прочети повече

Въпрос 147. Разбъркайте масив Даден е масив или набор, който съдържа n елемента. Тук елементите са уникални или няма повторение. Разбъркайте масив (или набор) от числа без дубликати. Пример // Иницииране на масив с набор 2, 4, 3 и 1. int [] nums = {2, 4, 3, 1}; Разбъркване на обект = ...

Прочети повече

Въпрос 148. Максимален квадрат В задачата за максимален квадрат сме дали двумерна двоична матрица, пълна с 2 и 0, намерим най-големия квадрат, съдържащ само 1, и връщаме неговата площ. Пример за въвеждане: 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 ...

Прочети повече

Въпрос 149. Разделяне на масив на двойки със сума, делима на K Разделящият масив на двойки със сума, делима на K, е проблем, който се задава в интервюта с различни ощипвания от време на време. Тези, които ме познават, знаят навика ми да превръщам тези проблеми в истории. В тази статия нека разгледаме този проблем. Ситуация за разбиране на ...

Прочети повече

Въпрос 150. Бройте отделни елементи във всеки прозорец с размер K Подмножествата са нещо, с което се занимаваме от известно време. В последния епизод покрихме броя на подмножествата, които бихме могли да направим с различни четни числа. Този път броим различни елементи във всеки прозорец с размер K. Раздел-1 За проблема. Даден несортиран масив ...

Прочети повече

Въпрос 151. Намерете три елемента от различни три масива, такива че a + b + c = сума Three Sum е проблем, обичан от интервюиращите. Това е проблем, който ме попитаха лично по време на интервюто в Amazon. Така че, без да губим повече време, нека стигнем до проблема. Масив, който има както положителни, така и отрицателни числа. Три числа, които сумират до нула / могат да бъдат модифицирани, ...

Прочети повече

Въпрос 152. Търси думите Търсене на думи е нещо като пъзели за намиране на думи в даден момент от живота ни. Днес нося на масата модифицирана кръстословица. Моите читатели трябва да са малко объркани за това, за което говоря. Без да губим повече време, нека стигнем до изявлението за проблема Може ли ...

Прочети повече

Въпрос 153. K Празни слотове K празни слотове правилно поставят дилемата на градинаря, опитвайки се да бере цветя, които отговарят на нашето състояние. Нашият градинар има поле с N-прорези. Г-н градинар е засадил цвете във всеки от слотовете. Всяко цвете ще цъфти в определен уникален ден. Също така сме засадили вечнозелени цветя. ...

Прочети повече

Въпрос 154. Брой двойки, чиито продукти съществуват в масива В брой двойки, чиито продукти съществуват в проблема с масива, ние сме дали масив, пребройте всички отделни двойки, чиято стойност на продукта присъства в масива. Пример Вход A [] = {2, 5, 6, 3, 15} Изход Брой отделни двойки, чийто продукт съществува в масива е: 2 Двойки са: (2, ...

Прочети повече

Въпрос 155. Отпечатайте всички отделни елементи на даден целочислен масив При даден масив от цяло число, отпечатайте всички отделни елементи в масива. Даденият масив може да съдържа дубликати и изходът трябва да отпечатва всеки елемент само веднъж. Даденият масив не е сортиран. Пример за въвеждане: числа [] = {12, 10, 9, 45, 2, 10, 10, 45} Изход: 12, 10, 9, 45, 2 подход ...

Прочети повече

Въпрос 156. Двойка положителни отрицателни стойности в масив В двойка положителни отрицателни стойности в проблем с масива сме дали масив A от различни цели числа, отпечатайте всички двойки, които имат положителна стойност и отрицателна стойност на число, което съществува в масива. Трябва да отпечатаме двойки по реда на появата им. Чифт, чийто ...

Прочети повече

Въпрос 157. Брой двойки с дадена сума Като се има предвид целочислен масив с размер n и цяло число „K“, трябва да преброите броя на двойките (не трябва да са уникални), присъстващи в масива, чиято сума е равна на „K“. Пример за въвеждане: Arr = {1, 5, 7, 1} K = 6 Изход: 2 Решение за груба сила за двойки отброяване с дадена сума Основна идея ...

Прочети повече

Въпрос 158. Вмъкване Изтриване на GetRandom В Insert Delete GetRandom проблем трябва да проектираме структура от данни, която да поддържа всички следващи операции в средно O (1) време. insert (val): Вмъква елемент val в комплекта, ако вече не присъства. remove (val): Премахва елемент val от комплекта, ако има такъв. getRandom: Връща случаен елемент от текущия набор ...

Прочети повече

Въпрос 159. Обединяване на припокриващи се интервали При проблема с припокриващи се интервали на обединяване сме дали колекция от интервали, обединяваме и връщаме всички интервали, които се припокриват. Пример за въвеждане: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Изход: [[2, 4], [5, 7]] Обяснение: Можем да обединим [2, 3] и [3 , 4] заедно, за да формират [2, 4] Подход за намиране на сливане ...

Прочети повече

Въпрос 160. Медиана на два сортирани масива Дадени са два сортирани масива A и B с размер n и m съответно. Намерете медианата на крайния сортиран масив, получен след обединяване на дадените два масива или с други думи, казваме, че намираме медиана на два сортирани масива. (Очаквана времева сложност: O (log (n))) Подход 1 за ...

Прочети повече

Въпрос 161. Максимален подмасив на продукта В проблема с максималния продукт на подмасива сме дали масив от цели числа, намерете непрекъснатия подмасив с поне един елемент, който има най-голям продукт. Пример Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] Максимум продукт = 2 Arr = [- 1, -1, -1] Максимум продукт = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

Прочети повече

Въпрос 162. Намерете максимум от минимум за всеки размер на прозореца в даден масив Даден е масив a [] с размер n. За всеки размер на прозореца, който варира от 1 до n при отпечатване на масив или намерете максимум от минимум за всеки размер на прозореца в даден масив. Пример за въвеждане: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Изход: 70 30 20 ...

Прочети повече

Въпрос 163. Сума от подмасив с минимален размер Като се вземат номера на масив с положително цяло число и сума s, намерете минималния размер на непрекъснат подмасив от числа, такъв, чиято сума е равна на или по-голяма от s (дадена стойност). Примерен вход: nums [] = {2, 3, 1, 2, 4, 3} s = 7 Изход: 2 {Subarray [4, ...

Прочети повече

Въпрос 164. Търсене на елемент в сортиран завъртян масив При търсене в проблем със сортиран завъртян масив сме дали сортиран и завъртян масив и елемент, проверете дали даден елемент присъства в масива или не. Примери Входни числа [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Изходни истина Входни числа [] = {2, ...

Прочети повече

Въпрос 165. Максимален подмасив на продукта Даден масив от n цели числа, намерете максималния продукт, получен от непрекъснат подмасив на дадения масив. Примери Вход arr [] = {-2, -3, 0, -2, -40} Изход 80 Вход arr [] = {5, 10, 6, -2, 1} Изход 300 Вход arr [] = {-1 , -4, -10, 0, 70} Изход 70 ...

Прочети повече

Въпрос 166. Задайте нули на матрицата В задачата за зададените нули на матрицата сме дали матрица (n X m), ако елементът е 0, задайте целия му ред и колона 0. Примери Вход: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Изход: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Прочети повече

Въпрос 167. 3 Сума В 3 проблем за сума сме дали масив с числа от n цели числа, намерете всички уникални тризнаци, които сумират до 0. Пример за въвеждане: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Изход: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Наивен подход за проблем с 3 суми Подходът на грубата сила ...

Прочети повече

Въпрос 168. Намерете дублиращия номер Даден е масив с номера, съдържащ (n + 1) елементи и всеки елемент е между 1 до n. Ако има само един дублиран елемент, намерете дублиращия номер. Примери Вход: nums = {1, 3, 4, 2, 2} Изход: 2 Вход: nums = {3, 1, 3, 4, 2} Изход: 3 Naive ...

Прочети повече

Въпрос 169. Вземане на проби от резервоара Вземане на проби от резервоар е техника за избор на произволни k резервоарни елементи от даден списък с n елемента, където n е много голям. Например, списъци за търсене в Google, YouTube и др. Наивен подход за вземане на проби от резервоара Изградете масив от резервоар с размер k, произволно изберете елементи от дадения списък. ...

Прочети повече

Въпрос 170. Най-честият елемент в масив Получавате масив от цели числа. В изявлението за проблема се казва, че трябва да откриете най-честия елемент, присъстващ в масив. Ако има множество стойности, които се случват максимален брой пъти, тогава трябва да отпечатаме някоя от тях. Примерен вход [1, 4,5,3,1,4,16] Изход ...

Прочети повече

Въпрос 171. Минимална сума на пътя В задачата за минималната сума на пътеката дадохме матрица „a × b“, състояща се от неотрицателни числа. Вашата задача е да намерите пътя от горе вляво вдясно отдолу, което минимизира сумата, състояща се от всички числа, които идват в пътя, който сте намерили. Забележка: Можете да премествате само ...

Прочети повече

Въпрос 172. Как ефективно да внедрите k стекове в един масив? Проектирайте и внедрете нова структура от данни, която реализира k стекове в един масив. Новата структура на данните трябва да поддържа тези две операции - push (element, stack_number): която изтласква елемента в даден номер на стека. pop (stack_number): който изскача горния елемент от даден ...

Прочети повече

Въпрос 173. Отпечатайте следващия по-голям брой Q заявки В проблема за печат на следващия по-голям брой Q заявки сме дали масив a [] с размер n, съдържащ числа и друг масив q [] с размер m, представляващ заявки. Всяка заявка представлява индекса в масив a []. За всяка заявка отпечатвам номера от масива ...

Прочети повече

Въпрос 174. Проверете дали даден масив може да се сортира в стека За да проверим дали масивът е проблем за сортиране на стека, дадохме масив a [] с размер n, съдържащ елементи от 1 до n в произволен ред. Сортирайте масива във възходящ ред, като използвате временен стек, следвайки само тези две операции - Премахнете елемента в началната ...

Прочети повече

Въпрос 175. Намерете най-добрите K (или най-често срещаните) числа в поток За да намерим най-добрите k (или най-често срещаните) числа в проблем с поток, ние сме дали цял масив, състоящ се от някои числа. В изявлението за проблема се казва, че трябва да вземете елемент от масива и можете да имате най-много k числа в горната част. Имаме нужда от ...

Прочети повече

Въпрос 176. K Празни слотове LeetCode K Empty Slots е много известен проблем на LeetCode. Посочването на проблема е такова - Градината се състои от n слота, съдържащи по едно цвете. Всички цветя първоначално са нецъфтели. Даден масив a [] от цветя и цяло число k. Като се има предвид, че i заявява от 0, i + 1'-то ...

Прочети повече

Въпрос 177. Задържане на дъждовна вода В проблема с улавянето на дъждовната вода сме дали N неотрицателни цели числа, представляващи карта на височината и ширината на всяка лента е 1. Трябва да намерим количеството вода, което може да бъде уловено в горната структура. Пример Нека разберем това чрез пример За горната кота ...

Прочети повече

Въпрос 178. Техника на плъзгащ се прозорец Преди да се качите и заедно с това каква е техниката на плъзгащия прозорец? Какво прави и как прави това, което прави, нека да разберем тази концепция с малък проблем Като се има предвид масив от цели числа, имаме задачата да намерим минималната сума от всички ...

Прочети повече

Въпрос 179. Намиране на най-близкия елемент При намирането на K най-близкия елемент елемент сме дали сортиран масив и стойност x. Проблемът е да се намери K броят на елементите, най-близки до x в дадения масив. Даден масив arr [] = {12, 16, 22, 30, 35, 39, 42,45, 48, 50, 53, 55, 56} и x ...

Прочети повече

Въпрос 180. Игра за скок В играта за прескачане сме дали масив от неотрицателни цели числа, първоначално сте позиционирани в първия индекс на масива. Всеки елемент в масива представлява вашата максимална дължина на скок в тази позиция. Определете дали можете да достигнете последния индекс. Примерен вход: arr = [2,3,1,1,4] ...

Прочети повече

Въпрос 181. Преобразуване на постфикс в префикс В този проблем сме дали низ, който обозначава израза постфикс. Трябва да направим постфикс към преобразуване на префикс. Префикс Нотация В тази нотация ние пишем операндите след оператора. Известен е още като полски нотация. Например: + AB е префикс израз. Постфикс нотация в ...

Прочети повече

Въпрос 182. Комбинация Сума В задачата за комбинирана сума сме дали масив от положителни цели числа arr [] и сума s, намерете всички уникални комбинации от елементи в arr [], където сумата от тези елементи е равна на s. Един и същ повторен номер може да бъде избран от arr [] неограничен брой пъти. Елементи ...

Прочети повече

Въпрос 183. Максимална площ на острова Описание на проблема: Като се има предвид 2D матрица, матрицата има само 0 (представляваща вода) и 1 (представляваща земя) като записи. Остров в матрицата се формира чрез групиране на всички съседни 1, свързани 4-посочно (хоризонтално и вертикално). Намерете максималната площ на острова в матрицата. Да приемем, че и четирите ръба на ...

Прочети повече

Въпрос 184. Търсене в Сортиран завъртян масив Търсене на елемент в сортиран завъртян масив може да бъде намерено с помощта на двоично търсене в O (logn) време. Целта на тази публикация е да намери даден елемент в сортиран завъртян масив за O (logn) време. Даден е пример за сортиран завъртян масив. Примерен вход: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Прочети повече

Въпрос 185. Уникални пътеки Дадена е mxn 2D мрежа и вие стоите в най-горната и най-лявата клетка в мрежата. т.е. клетката, разположена на (1,1). Намерете броя на уникалните пътища, които могат да бъдат предприети, за да достигнат клетка, разположена на (m, n) от клетката, разположена на (1,1) ...

Прочети повече

Въпрос 186. Максимален подмасив В задачата за максимален подмасив сме дали цели числа на масива, намерете непрекъснатия под масив, който има най-голямата сума и отпечатайте стойността на подмасива с максимална сума. Пример Входни числа [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Изход 6 Алгоритъм Целта е да се намери ...

Прочети повече

Въпрос 187. Дължина на най-дългата последователност на Фибоначи Като се има предвид стриктно нарастващ масив от положителни цели числа, намерете дължината на най-дългата последователност на Фибоначи. Последователност от n елемента е фибоначи като if, n> = 3 xi = x (i - 2) + x (i -1), където xi е i-ият член на последователността и i> = 2 Примери вход arr []. ..

Прочети повече

Въпрос 188. Обединяване на интервали В задачата за обединяване на интервали сме дали набор от интервали от формата [l, r], обединяваме припокриващите се интервали. Примери Вход {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Изход {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Вход {[ 1, 4], [1, 5]} Изход {[1, 5]} Наивен подход за обединяване на интервали ...

Прочети повече

Въпрос 189. 4 Сума В задачата 4Sum сме дали цяло число x и масив a [] с размер n. Намерете целия уникален набор от 4 елемента в масива, така че сумата от тези 4 елемента да е равна на даденото цяло число x. Пример Въведете a [] = {1, 0, -1, ...

Прочети повече

Въпрос 190. Намерете Peak Element Нека разберем проблема с Find Peak Element. Днес с нас има масив, който се нуждае от своя пиков елемент. Сигурно се чудите какво имам предвид под пиковия елемент? Пиковият елемент е този, който е по-голям от всички негови съседи. Пример: Даден е масив от ...

Прочети повече

Въпрос 191. K-тият най-малък елемент в сортирана матрица В K-тия най-малък елемент в задача на сортирана матрица, ние дадохме nxn матрица, където всеки ред и колона са сортирани в не намаляващ ред. Намерете k-тия най-малък елемент в дадения 2D масив. Примерен вход 1: k = 3 и матрица = 11, 21, 31, 41 ...

Прочети повече

Въпрос 192. Лескод на триъгълника на Паскал Триъгълникът Паскал е много добър проблем с Leetcode, който се задава толкова много пъти в Amazon, Microsoft и други компании. дадохме неотрицателни целочислени редове, отпечатайте редове на първите редове на триъгълника паскал. Примерни редове = 5 реда = 6 Видове решения за динамично програмиране на триъгълника Pascal Leetcode ...

Прочети повече

Въпрос 193. Липсващ номер В проблема с липсващите числа дадохме масив с размер N, съдържащ число от 0 до N. Всички стойности в масива са уникални. Трябва да намерим липсващото число, което не присъства в масива и това число е между 0 и N. Тук ...

Прочети повече

Въпрос 194. Обединяване на сортиран масив В задачата за обединен сортиран масив сме дали два сортирани масива в нарастващ ред. Първо при въвеждане дадехме номера, инициализиран на array1 и array2. Тези двуцифрени са N и M. Размерът на масив1 е равен на сумата от N и M. В масив 1 първо ...

Прочети повече

Въпрос 195. Раздел Равна подмножина Сума Разделянето на равно подмножество е проблем, при който сме дали масив от положителни числа. Трябва да разберем, че можем ли да го разделим на две подмножества, така че сумата на елементите в двата множества да е еднаква. Тук не е необходимо броят на ...

Прочети повече

Въпрос 196. Сортиране на цветове Сортирането на цветовете е проблем, при който трябва да дадем масив, съдържащ N обекта. Всяка кутия е боядисана с един цвят, който може да бъде червен, син и бял. Имаме N обекта, които вече са боядисани. Трябва да сортираме масива така, че един и същи цвят ...

Прочети повече

Въпрос 197. Завъртете масива Завъртане на масива е проблем, при който сме дали масив с размер N. Трябва да завъртим масива в правилната посока. Всеки елемент се измества с една позиция вдясно и последният елемент от масива идва на първата позиция. И така, дадохме стойност K ...

Прочети повече

Въпрос 198. Контейнер с най-много вода Описание на проблема: получават се n цели числа (y0, y1, y2 ... yn-1) при n индекси (i = 0,1,2 ... n-1). Цялото число при i-тия индекс е yi. Сега изчертавате n линии на декартова равнина, всяка свързваща точка (i, yi) и (i, 0). Намерете максималния обем вода ...

Прочети повече

Въпрос 199. Умножение на матрични вериги с помощта на динамично програмиране Matrix Chain Multiplication е метод, при който откриваме най-добрия начин за умножаване на дадените матрици. Всички знаем, че матричното умножение е асоциативно (A * B = B * A) по природа. И така, имаме много поръчки, в които искаме да извършим умножението. Всъщност в този алгоритъм ...

Прочети повече

Въпрос 200. Сума на масива е равна на k Даден е масив от цяло число и цяло число k. Намерете общия брой съседни подредове на даден масив, чиято сума от елементи е равна на k. Пример Вход 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 Изход: 7 Вход 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Изход: 4 Обяснение: разгледайте пример-1 ...

Прочети повече

Въпрос 201. Проблем със сумата на подмножеството В задачата за подмножителната сума ни е даден списък с всички положителни числа и сума. Трябва да проверим дали има подмножество, чиято сума е равна на дадената сума. Пример Входен списък с числа: 1 2 3 10 5 сума: 9 Изход вярно Обяснение за ...

Прочети повече

Въпрос 202. Сортиране на купчина Сортирането на купчина е техника за сортиране, базирана на сравнение, която се основава на структура на данни с двоична купчина. HeapSort е подобен на сортиране на селекция, където намираме максималния елемент и след това го поставяме в края. Повтаряме същия процес за останалите елементи. Като се има предвид несортиран ...

Прочети повече

Въпрос 203. Проблем с промяна на монети Проблем с промяна на монети - Дадени са някои монети с различни стойности c1, c2,…, cs (Например: 1,4,7….). Нуждаем се от сума n. Използвайте тези дадени монети, за да оформите сумата n. Можете да използвате монета толкова пъти, колкото е необходимо. Намерете общия брой начини, по които ...

Прочети повече

Въпрос 204. Умножение на две матрици Постановка на проблема В задачата „Умножение на две матрици“ дадохме две матрици. Трябва да умножим тези матрици и да отпечатаме резултата или окончателната матрица. Тук необходимото и достатъчно условие е броят на колоните в А да бъде равен на броя на редовете в матрицата ...

Прочети повече

Въпрос 205. Минимален брой операции за сливане, за да се направи Array Palindrome Изявление на проблема В проблема „Минимален брой операции за обединяване, за да се направи Arind Palindrome“ зададохме масив „a []“. Намерете минималния брой merge_operations, необходими, за да направите масив палиндром. Забележка: Палиндромът е дума, фраза или последователност, която чете същото назад като напред. ...

Прочети повече

Въпрос 206. Формулирайте минимален брой от дадена последователност на D и I Изложение на проблема В проблема „Формулирайте минималния брой от зададената последователност на D и I“, ние дадохме модел, съдържащ само I и D. I за увеличаване и D за намаляване. Напишете програма за отпечатване на минималния брой, следвайки този модел. Цифрите от 1-9 и цифрите не могат да се повтарят. Входен формат ...

Прочети повече

Въпрос 207. Намерете Subarray с дадена дължина с най-малко средно Изложение на проблема В задачата „Намерете подмасива с дадена дължина с най-малко средно“ сме дали масив и входно цяло число X. Напишете програма за намиране на подмасива с дължина X с най-малко / минимално средно. Отпечатва началния и крайния индекс на подмасива, който има най-малко ...

Прочети повече

Въпрос 208. Намерете нули, които да бъдат обърнати, така че броят на последователните 1 да бъде увеличен Декларация за проблема В проблема „Намиране на нули, които да бъдат обърнати, така че броят на последователните 1 да бъде увеличен“ дадохме двоичен масив и число x, което означава не. от нули, които трябва да се обърнат. Напишете програма за намиране на нулите, които трябва да бъдат обърнати, така че ...

Прочети повече

Въпрос 209. Обединете K сортирани масиви и отпечатайте сортирани изходи Изявление на проблема В проблема „Обединяване на K сортирани масиви и печатане на сортирани изходи“ дадохме k сортирани масиви с различен размер. Напишете програма за обединяване на тези масиви и отпечатва крайния сортиран масив като изход. Входен формат Първият ред, съдържащ цяло число n. Следващите n реда, съдържащи ...

Прочети повече

Въпрос 210. Намерете минималния елемент в сортиран и завъртян масив Изложение на проблема В проблема „Намиране на минималния елемент в сортиран и завъртян масив“ дадохме сортиран масив a []. Този масив се завърта в някаква неизвестна точка, намерете минималния елемент в този масив. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ цяло число n. ...

Прочети повече

Въпрос 211. Сортирай елементите по честота II Изявление на проблема В проблема „Сортиране на елементи по честота II“ дадохме масив a []. Сортирайте масива според честотата на елементите, където елементът с по-висока честота е на първо място след другите. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ цяло число n. Втора линия, съдържаща n ...

Прочети повече

Въпрос 212. Запас Купете Продайте, за да увеличите максимално печалбата Декларация за проблема В проблема „Продажба на акции за продажба, за да се увеличи печалбата“ ние дадохме масив, който съдържа цена на акциите всеки ден, намерете максималната печалба, която можете да реализирате, като купувате и продавате през тези дни. Тук можем да купуваме и продаваме няколко пъти, но само след продажба ...

Прочети повече

Въпрос 213. Обединяване на припокриващи се интервали II Изявление на проблема В проблема „Обединяване на припокриващи се интервали II“ дадохме набор от интервали. Напишете програма, която ще обедини припокриващите се интервали в едно и ще отпечата всички неприпокриващи се интервали. Входен формат Първият ред, съдържащ цяло число n. Втори ред, съдържащ n двойки, където всяка двойка е ...

Прочети повече

Въпрос 214. Максимална сума от подмасив, използвайки Divide and Conquer Изявление на проблема В задачата „Максимална сума от подменъли, използвайки Divide and Conquer“, ние дадохме масив от положителни и отрицателни цели числа. Напишете програма, която ще намери най-голямата сума от съседния подмасив. Входен формат Първият ред, съдържащ цяло число N. Втори ред, съдържащ масив от ...

Прочети повече

Въпрос 215. Проблем за сортиране на палачинки Декларация за проблем „Проблем със сортирането на палачинки“ се основава на сортиране на палачинки. Като се има предвид несортиран масив, трябва да напишем програма, която използва само флип операция за сортиране на масива. Flip е операцията, която обръща масива. Входен формат Първият ред, съдържащ цяло число N. Втори ред, съдържащ N разделени с интервал ...

Прочети повече

Въпрос 216. Сортиране на палачинки Декларация за проблема В проблема „Сортиране на палачинки“ сме дали масив от цели числа A []. Сортирайте масива, като изпълнявате серия от палачинки. В едно обръщане на палачинки правим следните стъпки: Изберете цяло число k, където 1 <= k <= arr.length. Обърнете под-масива arr [0… k-1] (0-индексиран). Вход ...

Прочети повече

Въпрос 217. Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число II Изложение на проблема В проблема „Подредете дадени числа, за да образувате най-голямото число II“, ние дадохме масив от положителни цели числа. Подредете ги по такъв начин, че подредбата да формира най-голямата стойност. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ цяло число n. Втора линия, съдържаща ...

Прочети повече

Въпрос 218. Итеративно изпълнение на бързото сортиране Изявление на проблема В проблема „Итеративно внедряване на бързото сортиране“ ние дадохме масив a []. Трябва да сортираме масива с помощта на бързо сортиране. Тук бързото сортиране не се прилага рекурсивно, а се прилага по итеративен начин. Входен формат Първият ред, съдържащ цяло число n. Втора линия, съдържаща ...

Прочети повече

Въпрос 219. Разбъркайте даден масив Декларация за проблема В проблема „Разбъркване на даден масив“ сме дали масив от цели числа. Напишете програма, която разбърква дадения масив. Тоест, той ще разбърква елементите в масива на случаен принцип. Входен формат Първият ред, съдържащ цяло число n. Втори ред, съдържащ n целочислено число, разделено с интервал ...

Прочети повече

Въпрос 220. Намерете реда с максимален брой 1 Изявление на проблема В задачата „Намиране на реда с максимален брой 1“ сме дали матрица (2D масив), съдържаща двоични цифри с всеки сортиран ред. Намерете реда, който има максимален брой 1. Входен формат Първият ред, съдържащ две цели числа n, m. След това, n реда ...

Прочети повече

Въпрос 221. Сортиране на K Сортиран масив Изявление на проблема В проблема „Сортиране на K сортиран масив“ сме дали масив от n елемента, където всеки елемент е на най-много k разстояние от целевата си позиция. Създайте алгоритъм, който сортира за O (n log k) време. Входен формат Първият ред, съдържащ две цели стойности N ...

Прочети повече

Въпрос 222. Максимален подмасив на продукта II Изявление на проблема В задачата „Максимален продукт на подмасив II“ ние дадохме масив, състоящ се от положителни, отрицателни цели числа, а също и нули. Трябва да намерим максималния продукт на подмасива. Входен формат Първият ред, съдържащ цяло число N. Втори ред, съдържащ N числа, разделени с интервал. Изходен формат Единственият ...

Прочети повече

Въпрос 223. Най-големият подмасив с равен брой 0 и 1 Изявление на проблема В проблема „Най-големият поддиапазон с равен брой 0 и 1“ зададохме масив a [], съдържащ само 0 и 1. Намерете най-големия подмасив с равен брой 0 и 1 и ще отпечата началния индекс и краен индекс на най-големия подмасив. ...

Прочети повече

Въпрос 224. Максимална сума, нарастваща последователност Постановка на проблема В задачата „Максимална сума, нарастваща последователност“ дадохме масив. Намерете сумата от максималната подпоследователност на дадения масив, т.е. целите числа в подпоследователността са в сортиран ред. Подпоследователността е част от масив, която е последователност, която е ...

Прочети повече

Въпрос 225. Брой по-малки елементи от дясната страна Декларация за проблема В проблема „Брой на по-малките елементи от дясната страна“ ние дадохме масив a []. Намерете броя на по-малките елементи, които са от дясната страна на всеки елемент. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ цяло число N. Втори ред, съдържащ N числа, разделени с интервал. Изход ...

Прочети повече

Въпрос 226. Увеличаване на последователността на дължина три с максимален продукт Изявление на проблема В проблема „Увеличаване на последователността на дължина три с максимален продукт“ ние дадохме набор от положителни цели числа. Намерете подпоследователността на дължина 3 с максималния продукт. Последователността трябва да се увеличава. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ цяло число N, обозначаващо размера ...

Прочети повече

Въпрос 227. Елементите се появяват повече от N / K пъти в масива Изявление на проблема В проблема „Елементите се появяват повече от N / K пъти в масива“ ние дадохме цяло число масив с размер n. Намерете елементите, които се появяват повече от n / k пъти. Където k е входната стойност. Входен формат Първият и само един ред, съдържащ две цели числа N и ...

Прочети повече

Въпрос 228. Намерете елемента Peak от масив Декларация за проблема В проблема „Намерете пиковия елемент от масив“ сме дали входен масив от цели числа. Намерете пиков елемент. В масив елементът е пиков елемент, ако елементът е по-голям от двамата съседи. За ъгловите елементи можем да разгледаме единствените ...

Прочети повече

Въпрос 229. Пренаредете положителните и отрицателните числа като алтернатива в масива Изявление на проблема В проблема „Пренареждане на положителни и отрицателни числа алтернативно в масив“ дадохме масив a []. Този масив съдържа положителни и отрицателни цели числа. Пренаредете масива по такъв начин, че положителните и отрицателните да се поставят алтернативно. Тук броят на положителните и отрицателните елементи не е необходимо ...

Прочети повече

Въпрос 230. Намерете максималния повтарящ се номер в масива Изявление на проблема В задачата „Намерете максималния повтарящ се номер в масива“ дадохме несортиран масив с размер N. Даден масив съдържа числа в диапазон {0, k}, където k <= N. Намерете числото, което идва с максималния брой пъти в масива. Входен формат ...

Прочети повече

Въпрос 231. Влекач Изложение на проблема В проблема с въжето на въжета ние сме дали масив от цели числа, разделете масива на два подмножества с размер n / 2 размер, така че разликата в сумата от две подмножества да е възможно най-малка. Ако n е дори всеки размер на подмножество е n / 2. Ако ...

Прочети повече

Въпрос 232. Първа кръгова обиколка за посещение на всички бензиностанции В първата кръгова обиколка, за да се посетят всички проблеми с бензиновите резервоари, твърдението е такова, че на кръга има кръг с n бензинови помпи. Всяка бензинова помпа има двойка данни. Първата стойност е количеството на бензиновата помпа, а втората е ...

Прочети повече

Въпрос 233. Пребройте възможните триъгълници Постановка на проблема При броенето на възможни триъгълници зададохме масив от n положителни числа. Намерете броя на триъгълниците, които могат да бъдат оформени, като се използват три различни елемента от масива като страни на триъгълник. Забележка: Условието на триъгълника е сумата от две страни ...

Прочети повече

Въпрос 234. Максимална сума на кръгъл подмрежа Декларация за проблема В задачата за максималната кръгова сума от масив, ние сме дали масив от цели числа, подредени в кръг, намерете максималната сума от последователни числа в кръговия масив. Пример arr [] = {13, -17, 11, 9, -4, 12, -1} Изход 40 Обяснение Тук, сума = 11 + ...

Прочети повече

Въпрос 235. Четири елемента, които се сумират към дадено Декларация за проблема В четири елемента, обобщаващи даден проблем, ние дадохме масив, съдържащ N елемента, които могат да бъдат положителни или отрицателни. Намерете множеството от четири елемента, чиято сума е равна на дадена стойност k. Входен формат Първа линия, съдържаща цяло число N. Втора линия, съдържаща масив ...

Прочети повече

Въпрос 236. Проблем с дяла Декларация за проблема В проблема с дяла сме дали набор, който съдържа n елемента. Намерете дали даденият набор може да бъде разделен на два множества, чиято сума от елементи в подмножествата е равна. Пример arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Изход Да Обяснение Масивът ...

Прочети повече

Въпрос 237. Проблемът със знаменитостите Изложение на проблема В проблема със знаменитостта има стая от N души, Намерете знаменитостта. Условия за знаменитост е - Ако A е знаменитост, тогава всички останали в стаята трябва да знаят A. A не трябва да познава никого в стаята. Трябва да намерим човека, който отговаря на тези условия. ...

Прочети повече

Въпрос 238. Намерете сортирана подсистема от размер 3 Декларация за проблема В дадения несортиран масив от цели числа. Трябва да намерим сортирана подпоследователност с размер 3. Нека три елемента са масив [i], масив [j], масив [k] след това, масив [i] <масив [j] <масив [k] за i <j < к. Ако в масива са намерени множество триплети, отпечатайте всеки ...

Прочети повече

Въпрос 239. Subarray с дадена сума Изложение на проблема В подмасива с дадения проблем със сумата сме дали масив, съдържащ n положителни елемента. Трябва да намерим подмасива, в който сумата от всички елементи на подмасива е равна на дадена_сума. Subarray се получава от оригиналния масив чрез изтриване на някои ...

Прочети повече

Въпрос 240. Максимален елемент в масив, който се увеличава и след това намалява Изложение на проблема В дадения масив, който съдържа n елемента. Елементите се съхраняват по такъв начин, че първо k елементите да се увеличават, а след това nk елементите да намаляват оттам, трябва да намерим максималния елемент в масива. Пример а) Входен масив: [15, 25, ...

Прочети повече

Въпрос 241. Пребройте минималните стъпки, за да получите дадения масив Изявление на проблема В броя на минималните стъпки за получаване на дадения проблем с масива, ние сме дали входен масив target [], съдържащ n елемента, трябва да изчислим минималния брой операции от преобразуване на масив [] с размер n с всички нули в target [] . Операции а) Увеличаване на елемент с 1 е ...

Прочети повече

Въпрос 242. Намерете изгубения елемент от дублиран масив Изложение на проблема Като се имат предвид два масива A и B, единият масив е дубликат на другия, с изключение на един елемент. Единият елемент липсва нито от А, нито от Б. трябва да намерим изгубения елемент от дублиран масив. Пример 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Прочети повече

Въпрос 243. Пренаредете даден масив в максимална минимална форма Изложение на проблема В проблема „Пренареждане на даден масив в максимална минимална форма“, ние дадохме сортиран масив, съдържащ N елемента. Пренаредете дадения сортиран масив от положителни цели числа, така че алтернативните елементи да са i-то max и i-то min. Вижте по-долу за по-добро разбиране на пренареждането на елементи - масив [0] ...

Прочети повече

Въпрос 244. Подмасив и Последователност Изявление на проблема В проблема с подмасива и подпоследователността трябва да отпечатаме всички подмасиви и подпоследвания за даден масив. Генерирайте всички възможни непразни подредове. Подмасивът обикновено се дефинира като част или секция от масив, в който съседността се основава на индекса. Подмасивът ...

Прочети повече

Въпрос 245. Обединете два сортирани масива Изявление на проблема При обединяването на два сортирани масива сме дали два входно сортирани масива, трябва да обединим тези два масива така, че първоначалните числа след пълното сортиране да са в първия масив и да останат във втория масив. Примерен вход A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Прочети повече

Въпрос 246. Брой тройки със сума по-малка от дадената стойност Изложение на проблема Дадохме масив, съдържащ N броя елементи. В дадения масив пребройте броя на тризнаците със сума, по-малка от дадената стойност. Пример Въведете a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Сума = 10 Изход 7 Възможни тризнаци са: ...

Прочети повече

Въпрос 247. Следващ по-голям елемент в масив Посочване на проблем При даден масив ще намерим следващия по-голям елемент от всеки елемент в масива. Ако няма следващ по-голям елемент за този елемент, тогава ще отпечатаме -1, в противен случай ще отпечатаме този елемент. Забележка: Следващият по-голям елемент е елементът, който е по-голям и ...

Прочети повече

Въпрос 248. Обединяване на два сортирани масива Изявление на проблема При обединяването на два сортирани масива проблем сме дали два сортирани масива, единият масив с размер m + n и другият масив с размер n. Ще обединим масива с n размер в масив с размер m + n и ще отпечатаме обединения масив с размер m + n. Примерен вход 6 3 M [] = ...

Прочети повече

Въпрос 249. Намерете фиксирана точка в даден масив Изложение на проблема Като се има масив от n различни елемента, намерете фиксирана точка в даден масив, където фиксирана точка означава, че стойността на елемента е същата като индекса. Пример Вход 5 arr [] = {0,4,8,2,9} Изход 0 е фиксирана точка в този масив, защото стойност и индекс ...

Прочети повече

Въпрос 250. Намерете елемент с помощта на двоично търсене в сортиран масив Изявление на проблема Като се има предвид сортиран масив, Намерете елемент с помощта на двоично търсене в сортирания масив. Ако присъства, отпечатайте индекса на този елемент, в противен случай отпечатайте -1. Пример вход arr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // елемент за търсене ...

Прочети повече

Въпрос 251. Намерете триплет в масив с дадена сума Изявление на проблема Като се има масив от цели числа, намерете комбинацията от три елемента в масива, чиято сума е равна на дадена стойност X. Тук ще отпечатаме първата комбинация, която получаваме. Ако няма такава комбинация, тогава отпечатайте -1. Примерен вход N = 5, X = 15 arr [] = ...

Прочети повече

Въпрос 252. Намерете дубликати в масив по най-ефективния начин Изложение на проблема Показвайте всички елементи, които са дубликати, по най-ефективния начин в пространството O (n) и O (1). Като се има предвид масив с размер n, който съдържа числа от диапазон 0 до n-1, тези числа могат да се появят произволен брой пъти. Намерете дубликати в масив в най-ефективния ...

Прочети повече

Въпрос 253. Сортирайте 0s 1s и 2s в масив Изложение на проблема Даден масив, съдържащ N елемента, където елементите на масива са 0,1 или 2. Сортиране или разделяне на 0s 1s и 2s в масив. Подредете всички нули през първата половина, всички през втората половина и всички двойки през третата половина. Примерен вход 22 ...

Прочети повече

Въпрос 254. Намерете лидери в масив Декларация за проблема Даден масив, съдържащ N елемента. Намерете водачите в масив. Лидерите са елементът, който няма елемент по-голям от себе си вдясно от тях в масива. Пример Вход 7 1 95 4 46 8 12 21 Изход 95 46 21 Обяснение Тук не ...

Прочети повече

Въпрос 255. Най-малкият положителен номер липсва в несортиран масив Изявление за проблем В дадения несортиран масив намерете най-малкото положително число, което липсва в несортиран масив. Положителното цяло число не включва 0. Можем да модифицираме оригиналния масив, ако е необходимо. Масивът може да съдържа положителни и отрицателни числа. Пример а. Входен масив: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Прочети повече

Въпрос 256. Намерете K дължина на подмасив от максимална средна стойност Изявление на проблема В намирането на подмасив с дължина на максимален среден проблем, ние сме дали масив с размер N. Намиране на началната позиция на подмасив в дадения масив с размер k с максимална средна стойност. Масивът може да съдържа положителни и отрицателни числа. (Средно = сума от елементи / брой ...

Прочети повече

Въпрос 257. Намерете питагорейски тризнаци от Array Изложение на проблема Дадохме масив, който съдържа n цели числа. Трябва да намерим множеството питагорейски тройки от дадения масив. Забележка: Условие на тризнаци на Питагор: a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2. Пример Вход 6 [3, 4, 6, 5, 7, 8] Изход Питагореви тризнаци: 3, 4, 5 Подход 1 ...

Прочети повече

Въпрос 258. Премести всички нули в края на дадения масив Изложение на проблема В дадения масив преместете всички нули, които се намират в масива, в края на масива. Тук винаги има начин да се вмъкне целият брой нули в края на масива. Примерен вход 9 9 17 0 14 0 ...

Прочети повече

Въпрос 259. Намерете минимално разстояние между две числа в масив Изявление за проблем В дадения несортиран масив, който може да съдържа и дубликати, намерете минималното разстояние между две различни числа в масив. Разстояние между 2 числа в масив: абсолютната разлика между индексите +1. Примерен вход 12 3 5 4 2 6 5 6 6 5 4 ...

Прочети повече

Въпрос 260. Пребройте броя на появите в сортиран масив Изявление на проблема В проблема „Преброяване на броя на събитията в сортиран масив“ ние дадохме сортиран масив. Пребройте броя на появите или честотата в сортиран масив от X, където X е цяло число. Примерно въвеждане 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Прочети повече

Въпрос 261. Максимална сума от непоследователни елементи Изявление за проблема В дадения масив „Максимална сума от непоследователни елементи“ трябва да намерите максималната сума от непоследователни елементи. Не можете да добавяте непосредствени номера на съседи. Например [1,3,5,6,7,8,] тук 1, 3 са съседни, така че не можем да ги добавим, а 6, 8 не са съседни, така че ние ...

Прочети повече

Въпрос 262. Намерете най-малкия липсващ номер в сортиран масив Изявление на проблема В проблема „Намиране на най-малкия липсващ номер в сортиран масив“ дадохме цял масив. Намерете най-малкото липсващо число в N сортиран масив с уникални елементи в диапазона от 0 до M-1, където M> N. Примерен вход [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Прочети повече

Въпрос 263. Първи повтарящ се елемент Изложение на проблема Дадохме масив, който съдържа n цели числа. Трябва да намерим първия повтарящ се елемент в дадения масив. Ако няма повтарящ се елемент, отпечатайте „Не е намерено повтарящо се цяло число“. Забележка: Повтарящите се елементи са тези елементи, които идват повече от веднъж. (Масивът може да съдържа дубликати) ...

Прочети повече

Въпрос 264. Пъзел с масив от продукти Изявление на проблема В проблем с пъзела на продуктовия масив трябва да изградим масив, където i-ият елемент ще бъде произведение на всички елементи в дадения масив, с изключение на елемента в i-та позиция. Пример Вход 5 10 3 5 6 2 Изход 180 600 360 300 900 ...

Прочети повече

Въпрос 265. Намерете всички двойки с дадена разлика Изложение на проблема Дадохме масив, съдържащ различни елементи или липсващи повтарящи се елементи в масива. Намерете всички двойки с дадена разлика. Ако няма нито една двойка с даден различен, тогава отпечатайте „Няма двойка с даден различен“. Примерен вход 10 20 90 70 20 80 ...

Прочети повече

Въпрос 266. Намерете първото повтарящо се число в даден масив Декларация за проблема В масива може да има множество повтарящи се числа, но трябва да намерите първото повтарящо се число в даден масив (възникващо втори път). Пример Вход 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Изход 5 е първият повтарящ се елемент ...

Прочети повече

Въпрос 267. Максималната разлика между два елемента като по-голям елемент идва след по-малък Изложение на проблема Дадохме масив от n цели числа, в които трябва да намерим максималната разлика между два елемента, като по-големият елемент идва след по-малък. Пример Вход 4 7 2 18 3 6 8 11 21 Изход 19 Подход 1 за максимална разлика между два елемента ...

Прочети повече

Въпрос 268. Мажоритарен елемент Изложение на проблема Като се има предвид сортиран масив, трябва да намерим основния елемент от сортирания масив. Основен елемент: Брой, срещащ се повече от половината от размера на масива. Тук сме дали число x, трябва да проверим дали е елемента мнозинство или не. Примерен вход 5 2 ...

Прочети повече

Въпрос 269. Намерете първия и втория най-малък елемент Изявление на проблема В намирането на първия и втория проблем с най-малките елементи сме дали масив от цели числа. Намерете първото и второто най-малко цяло число от масив или намерете две най-малки числа от масив. Пример Вход 7, 6, 8, 10, 11, 5, 13, 99 Изход Първият най-малък е ...

Прочети повече

Въпрос 270. Намерете числото, което се появява нечетен брой пъти в масив Декларация за проблема Даден набор от положителни цели числа. Всички числа се срещат четен брой пъти, с изключение на едно число, което се случва нечетен брой пъти. Трябва да намерим броя, настъпил нечетен брой пъти в масив. Примерни входни данни 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, ...

Прочети повече

Въпрос 271. Сортирайте елементите по честота на възникване Изявление на проблема В сортиране на елементи по честота на възникване проблем, ние дадохме масив a []. Сортирайте елементите на масива по такъв начин, че елементът с най-голям брой повторения да е на първо място. Ако броят на повторенията е равен, отпечатайте числото, което се появи първо в ...

Прочети повече

Въпрос 272. Намерете липсващия номер Изложение на проблема При намирането на липсващото число от масив от 1 до N числа, ние дадохме масив, който съдържа N-1 числа. Липсва едно число от масив от числа от 1 до N. Трябва да намерим липсващото число. Входен формат Първи ред, съдържащ цяло число ...

Прочети повече

Струнни въпроси Amazon

Въпрос 273. Минимален брой стъпки за направа на два струни Anagram Leetcode Solutions Декларация за проблема В този проблем ни се дават два низа '&' t ', състоящи се от малки букви на английски език. При една операция можем да изберем всеки символ в низ „t“ и да го променим на друг символ. Трябва да намерим минималния брой такива операции, за да направим "t" ...

Прочети повече

Въпрос 274. Изоморфни струни Leetcode решение Декларация за проблема В този проблем ни се дават два низа, a и b. Нашата цел е да кажем дали двата струна са изоморфни или не. Две низове се наричат ​​изоморфни, ако и само ако символите в първия низ изобщо могат да бъдат заменени с произволен символ (включително себе си) ...

Прочети повече

Въпрос 275. Минимални суапове, за да направят низовете еднакво решение с Leetcode Декларация за проблема Дадени са ви два низа s1 и s2 с еднаква дължина, състоящи се само от букви „x“ и „y“. можете да сменяте всеки два символа, принадлежащи на различни низове, вашата задача е да направите двата низа равни. връща минимален брой суапове, необходими, за да направят двата низа равни ...

Прочети повече

Въпрос 276. Премахнете решението на Paletromic Subsequences Leetcode Проблемът Премахване на Palindromic Subsequences Leetcode Solution гласи, че сте получили низ. Низът се състои само от два знака „a“ или „b“. От вас се изисква да изтриете целия низ. Има ограничение, че можете да изтриете само палиндромна последователност с едно движение. Намерете минимума ...

Прочети повече

Въпрос 277. Дефиниране на IP адрес Leetcode решение Декларация за проблема В този проблем ни се дава IP адрес. Просто трябва да го преобразуваме в Defanged IP Address, т.е. в нашия изходен низ, всички „.“ се преобразуват в „[.]“. Пример # 1: address = "1.1.1.1" "1 [.] 1 [.] 1 [.] 1" # 2: address = "255.100.50.0" "255 [.] 100 [.] 50 [.] 0 "Подход 1 (Използване на String Stream / Builder) ...

Прочети повече

Въпрос 278. Съвпадение на низовете в решение с масив Leetcode Проблемът String Matching в Array Leetcode Solution ни предоставя масив от низове. Проблемът ни изисква да намерим низовете, които са поднизове на някой друг низ от входа. Само кратко напомняне, поднизът не е нищо друго освен част от низа, останала след ...

Прочети повече

Въпрос 279. Това е решение за последващ Leetcode Изложение на проблема В този проблем ни се дават два различни низа. Целта е да се установи дали първият низ е подпоследователност на втория. Примери първи низ = "abc" втори низ = "mnagbcd" true първи низ = "burger" втори низ = "dominos" false Подход (рекурсивен) Това е лесно ...

Прочети повече

Въпрос 280. Намерете решението Leetcode за разлика В този проблем ни дават два низа. Вторият низ се генерира чрез произволно разбъркване на символите на първия низ и след това добавяне на допълнителен символ на произволна произволна позиция. Трябва да върнем допълнителния знак, който е добавен към втория низ. Героите винаги ще ...

Прочети повече

Въпрос 281. Добавете двоично решение с Leetcode Изложение на проблема Като се имат предвид два двоични низа a и b, трябва да добавим тези два низа и след това да върнем резултата като двоичен низ. Двоичен низ са низовете, които съдържат само 0s и 1s. Пример a = "11", b = "1" "100" a = "1010", b = "1011" "10101" Подход За добавяне на две ...

Прочети повече

Въпрос 282. Валидно решение на Palindrome Leetcode Изложение на проблема Като се има предвид низ, трябва да определим дали е палиндром, като се вземат предвид само буквено-цифрови знаци, т.е. само числа и азбуки. Също така трябва да пренебрегваме регистрите за букви от азбуката. Пример „Човек, план, канал: Панама“ вярно Обяснение: „AmanaplanacanalPanama“ е валиден палиндром. "състезание с кола" ...

Прочети повече

Въпрос 283. Обратни гласни на низово решение с Leetcode Изложение на проблема В този проблем е даден низ и ние трябва да обърнем само гласните на този низ. Пример "здравей" "holle" Обяснение: преди обръщане: "здравей" след заден ход: "holle" "leetcode" "leotcede" Обяснение: Подход 1 (Използване на стека) Просто трябва да обърнем гласните, присъстващи на входа ...

Прочети повече

Въпрос 284. Римско към Integer Leetcode решение В задачата „Roman to Integer“, ни е даден низ, представляващ някакво положително цяло число в неговата римска цифрова форма. Римските цифри са представени от 7 знака, които могат да бъдат преобразувани в цели числа, като се използва следната таблица: Забележка: Целочислената стойност на дадената римска цифра няма да надвишава или ...

Прочети повече

Въпрос 285. Решение за пресичане на път с Leetcode Изявление на проблема При пресичане на пътя е даден a_string, в който има само четири различни символа „N“, „S“, „E“ или „W“, показващи движението на обект в една посока наведнъж с 1 единица. Обектът първоначално е в началото (0,0). Трябва да разберем дали ...

Прочети повече

Въпрос 286. Умножете низовете Leetcode решение Проблемът Размножаване на низове Leetcode решението ни изисква да умножим два низа, които са ни дадени като вход. От нас се изисква да отпечатаме или върнем този резултат от умножаването към функцията на повикващия. Така че, за да го формулираме по-формално, дадени два низа, намерете произведението на дадените низове. ...

Прочети повече

Въпрос 287. Цяло число към римско решение с Leetcode В този проблем ни се дава цяло число и се изисква да преобразуваме в римска цифра. По този начин проблемът обикновено се нарича „Integer to Roman“ и това е Integer to Roman Leetcode Solution. Ако някой не знае за римските цифри. В старите времена хората не ...

Прочети повече

Въпрос 288. Scramble String Изявление на проблема Проблемът „Scramble String“ гласи, че са ви дадени два низа. Проверете дали вторият низ е разбъркан низ от първия или не? Обяснение Нека низ s = „страхотен“ Представяне на s като двоично дърво чрез рекурсивно разделяне на два непразни подниза. Този низ може да бъде ...

Прочети повече

Въпрос 289. Групови анаграми Трябва да открием груповите анаграми на дадените думи. Това означава, че за всяка дума ще я сортираме и съхраняваме като ключ и оригинален вход, който не е сортиран като стойност и ако някой друг вход има същата стойност като ...

Прочети повече

Въпрос 290. Цяло число към английски думи В проблем „Integer to English words“ сме дали неотрицателно цяло число и задачите за преобразуване на това цяло число в числови думи или получаваме въвеждане на число, произволно число и нашата задача е да представим това число в низ форма. Нека да видим един пример, ...

Прочети повече

Въпрос 291. Открийте най-малкия обхват, съдържащ елементи от k списъци В задачата „Намерете най-малкия диапазон, съдържащ елементи от k списъци“, ние дадохме K списъци, които са сортирани и със същия размер N. Той иска да определи най-малкия диапазон, който съдържа поне елементи от всеки от списъците K . Ако има повече от един ...

Прочети повече

Въпрос 292. Минимални вмъквания за образуване на палиндром с разрешени пермутации Проблемът „Минимални вмъквания за формиране на палиндром с разрешени пермутации“ гласи, че ви се дава низ с всички букви в малки букви. Изявлението за проблем иска да открие минималното вмъкване на символ в низ, който може да стане Palindrome. Позицията на знаците може да бъде ...

Прочети повече

Въпрос 293. LCS (Longest Common Subsequence) от три низа Проблемът „LCS (най-дългата обща последователност) от три низа“ гласи, че са ви дадени 3 низа. Открийте най-дългата обща подпоследователност на тези 3 низа. LCS е низът, който е често срещан сред 3-те низа и е съставен от символи с еднакъв ред във всички ...

Прочети повече

Въпрос 294. Проверете дали масивът съдържа непрекъснати цели числа с разрешени дубликати Получавате масив от цели числа, които също могат да съдържат дублиращи се елементи. Изявлението за проблема иска да разберете дали е набор от съседни цели числа, отпечатайте „Да“, ако е, отпечатайте „Не“, ако не е. Пример за въвеждане на проба: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Пример ...

Прочети повече

Въпрос 295. Най-дългата повторена последователност Проблемът „Най-дългата повторена последователност“ гласи, че сте получили низ като вход. Открийте най-дългата повтаряща се подпоследователност, т.е.последователността, която съществува два пъти в низа. Пример aeafbdfdg 3 (afd) Подход Проблемът ни изисква да открием най-дългата повтаряща се последователност в низа. ...

Прочети повече

Въпрос 296. Проверете за Palindrome след всяка заявка за подмяна на символи Проблемът „Проверете за Palindrome след всяка заявка за подмяна на символи“ гласи, че предполагаме, че сте получили String и no. от Заявки, всяка заявка има две целочислени входни стойности като i1 и i2 и един символен вход, наречен 'ch'. Изявлението за проблем иска да се променят стойностите при i1 и ...

Прочети повече

Въпрос 297. Комбинации от букви на телефонен номер В комбинациите от букви на проблем с телефонен номер сме дали низ, съдържащ числа от 2 до 9. Проблемът е да се намерят всички възможни комбинации, които биха могли да бъдат представени с този номер, ако всеки номер има определени букви. Присвояването на номера е ...

Прочети повече

Въпрос 298. Най-дългата подниза без повтарящи се символи Като се има предвид низ, трябва да намерим дължината на най-дългия подниз, без да повтаряме символи. Нека разгледаме няколко примера: Пример pwwkew 3 Обяснение: Отговорът е „wke“ с дължина 3 aav 2 Обяснение: Отговорът е „av“ с дължина 2 Подход-1 за най-дългата подниза без повтарящи се символи Груба сила ...

Прочети повече

Въпрос 299. Формулирайте минимален брой от дадената последователност Проблемът „Формулирайте минимален брой от дадена последователност“ гласи, че сте получили някакъв модел само на I и D. Значението на I означава увеличаване и намаляване, ние сме снабдени с D. Изложението на проблема иска да отпечата минималния брой, който отговаря на дадената схема. Ние имаме ...

Прочети повече

Въпрос 300. Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз Изявление на проблема Даден низ s с дължина / размер n и цяло число, представляващо индекса на отваряща квадратна скоба. Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз. Пример s = "[ABC [23]] [89]" индекс = 0 8 s = "[C- [D]]" индекс = 3 5 s ...

Прочети повече

Въпрос 301. Обосновка на текста Декларация за проблема Проблемът „Оправдание на текста“ гласи, че ви се дава списък s [] от тип низ с размер n и цяло число. Обосновете текста така, че всеки ред текст да се състои от размер на броя знаци. Можете да използвате интервал ('') като символ, за да завършите ...

Прочети повече

Въпрос 302. Обърнете отделни думи Декларация за проблема Проблемът „Обратни отделни думи“ гласи, че ви е даден низ s. Сега отпечатайте обратното на всички отделни думи в низа. Пример s = "TutorialCup - промяна на начина на обучение" puClairotuT - gnignahc eht yaw fo gninrael s = "Обратни отделни думи" esreveR ...

Прочети повече

Въпрос 303. Премахнете скоби от алгебричен низ, съдържащ оператори + и - Декларация за проблема Дават ви низ s с размер n, представляващ аритметичен израз със скоби. Проблемът „Премахване на скоби от алгебричен низ, съдържащ оператори + и -” ни изисква да създадем функция, която може да опрости дадения израз. Пример s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Прочети повече

Въпрос 304. Минимална сума от квадрати на броя знаци в даден низ след премахване на k знака Декларация за проблема Проблемът „Минимална сума от квадрати на броя на символите в даден низ след премахване на k символа“ гласи, че сте получили низ, съдържащ само малки букви. Имате право да премахвате k символа от низа, така че в останалия низ сумата от ...

Прочети повече

Въпрос 305. Подход, базиран на опашка за първия неповтарящ се символ в поток Декларация за проблема Проблемът „Подход, базиран на опашка за първия неповтарящ се символ в поток“ гласи, че ви е даден поток, съдържащ малки букви, намерете първия неповтарящ се знак всеки път, когато към потока е добавен нов символ и ако има не е неповтарящо се връщане на символа -1. Примери aabcddbe ...

Прочети повече

Въпрос 306. Формулирайте минимален брой от дадена последователност Декларация за проблема Проблемът „Минимален брой на формуляра от дадена последователност заявява, че ви се дава низ s с дължина / размер n, представляващ модел от символи„ I “, т.е. увеличаващ се и„ D “, т.е. намаляващ. Отпечатайте минималния брой за дадения шаблон с уникални цифри от 1-9. Например - ...

Прочети повече

Въпрос 307. Заявки за поднизове на Palindrome Декларация за проблема Проблемът „Заявки за поднизове на Palindrome“ гласи, че сте получили String и някои заявки. С тези заявки трябва да определите дали формираният подниз от тази заявка е палиндром или не. Примерен низ str = "aaabbabbaaa" Заявки q [] = {{2, 3}, {2, 8}, {5, 7}, ...

Прочети повече

Въпрос 308. Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число Декларация за проблем Да предположим, че имате масив от цели числа. Проблемът „Подреждане на дадени числа, за да се образува най-голямото число“ изисква пренареждане на масива по такъв начин, че изходът да е максималната стойност, която може да се направи с тези числа на масив. Пример [34, 86, 87, ...

Прочети повече

Въпрос 309. Разделяне на палиндром Изявление на проблема Като се има предвид низ, намерете минималния брой разрези, необходими така, че всички поднизове на дяловете да са палиндроми. Тъй като нарязваме оригиналния низ на различни дялове, така че всички поднизове да са палиндроми, ние наричаме този проблем проблемът с дяла на палиндром. Пример asaaaassss 2 Обяснение: ...

Прочети повече

Въпрос 310. Обратни думи в низ Изявление за проблем „Обратни думи в низ“ гласи, че ви е даден низ s с размер n. Отпечатайте низа в обратен ред, така че последната дума да стане първата, втората последна да стане втората и т.н. С този низ ние се позоваваме на изречение, съдържащо думи вместо това ...

Прочети повече

Въпрос 311. Преобразуване на максимално тегло на даден низ Декларация за проблема Максималното преобразуване на тежестта на даден проблем с низовете гласи, че даден низ, състоящ се само от два знака „A“ и „B“. Имаме операция, при която можем да трансформираме низ в друг низ чрез превключване на произволен символ. По този начин са възможни много трансформации. От всички възможни ...

Прочети повече

Въпрос 312. Проблем с мобилната цифрова клавиатура Декларация за проблема В проблема с мобилната цифрова клавиатура ние разглеждаме цифрова клавиатура. Трябва да намерим целия брой възможни цифрови последователности с дадена дължина, така че да имате право да натискате само бутони, които са отгоре, надолу, отляво и отдясно на текущия бутон. Нямате право ...

Прочети повече

Въпрос 313. Най-краткият палиндром В най-краткия проблем с палиндрома дадохме низ s дължина l. Добавете символи пред него, за да го направите палиндром, ако не е. Отпечатайте най-малкия брой символи, използвани, за да направите дадения низ палиндром. Примерен вход: s = abc Изход: 2 (от ...

Прочети повече

Въпрос 314. Втора най-повтаряща се дума в последователност Като се има предвид последователност от низове, задачата е да се открие втората най-повтаряща се (или честа) дума или низ в последователност. (Като се има предвид, че няма две думи, които са вторите най-многократно повтарящи се, винаги ще има една дума). Пример за въвеждане: {“aaa”, “bb”, ”bb”, ”aaa”, ”aaa”, c ”} Изход: низ с ...

Прочети повече

Въпрос 315. Максимално появяващ се знак Даден низ с размер n, съдържащ малки букви. Трябва да намерим максимално срещащия се символ във входния низ. Ако има повече от един знак с максимална честота, отпечатайте който и да е от тогава. Пример за въвеждане: String s = ”test” Изход: Максимално срещащият се знак е 't'. Подход 1: ...

Прочети повече

Въпрос 316. Начини за декодиране В задачата Decode Ways дадохме непразен низ, съдържащ само цифри, определете общия брой начини за декодирането му, като използвате следното картографиране: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Пример S = “123” Броят на начините за декодиране на този низ е 3 Ако ние ...

Прочети повече

Въпрос 317. Редактиране на разстояние В проблема с редактирането на разстоянието трябва да намерим минималния брой операции, необходими за преобразуване на низ X с дължина n в друг низ Y с дължина m. Разрешени операции: Вмъкване Изтриване Пример за заместване Вход: String1 = “abcd” String2 = “abe” Изход: Минималните необходими операции са 2 (...

Прочети повече

Въпрос 318. Подниз с обединяване на всички думи В подниза с проблема за свързване на всички думи, ние дадохме низ s и списъкът се състои от много думи с еднаква дължина. Отпечатайте началния индекс на подниза, който може да бъде резултат от обединяването на всички думи в списъка в ...

Прочети повече

Въпрос 319. Минимално обръщане на скоби В проблема с минималното обръщане на скоби, ние дадохме низ s, съдържащ израз само на символи „{“ и „}“. Намерете минималния брой обръщания на скоби, необходими, за да направите израза балансиран. Пример за въвеждане: s = “} {” Изход: 2 Вход: s = “{{{” Изход: Даденият израз не може ...

Прочети повече

Въпрос 320. Изразът съдържа излишна скоба или не Даден е низ, съдържащ израз на оператори, операнди и скоби. Намерете дали даденият низ съдържа някакви ненужни скоби, без които изразът все пак ще даде същия резултат. С други думи, трябва да открием, че изразът съдържа излишна скоба или не. Излишна скоба, ако ...

Прочети повече

Въпрос 321. Проверете дали два израза със скоби са еднакви Дадени са два низа s1 и s2, представляващи изрази, съдържащи оператор на събиране, оператор на изваждане, малки букви и скоби. Проверете дали два израза със скоби са еднакви. Пример Вход s1 = “- (a + b + c)” s2 = “-abc” Изход Да Вход s1 = “ab- (cd)” s2 = “abcd” Изход Няма алгоритъм за проверка дали две ...

Прочети повече

Въпрос 322. Валиден низ за скоби Във валидния проблем със низ в скоби сме дали низ, съдържащ '(', ')' и '*', проверете дали низът е балансиран, ако '*' може да бъде заменен с '(', ')' или празен низ. Примери Input “()” Output true Input “*)” Output true Input “(*))” Output true Naive Approach for ...

Прочети повече

Въпрос 323. Най-дългата палиндромна последователност В проблема с най-дългата палиндромна подпоследователност сме дали низ, намерете дължината на най-дългата палиндромна подпоследователност. Примери Вход: TUTORIALCUP Изход: 3 Вход: DYNAMICPROGRAMMING Изход: 7 Наивен подход за най-дългата палиндромна последователност Наивният подход за решаване на горния проблем е да се генерират всички подпоследователности на ...

Прочети повече

Въпрос 324. Алгоритъм на KMP Алгоритъм KMP (Knuth-Morris-Pratt) се използва за търсене на шаблон в даден низ. Ние получаваме низ S и шаблон p, целта ни е да определим дали даденият модел присъства в низа или не. Пример за въвеждане: S = “aaaab” p = “aab” Изход: истински наивен подход ...

Прочети повече

Въпрос 325. Проверете за балансирани скоби в израз Даден низ s с дължина n. Проверете дали има затваряща скоба за всяка отваряща скоба, т.е. дали всички скоби са балансирани. С други думи, можем също да кажем, че ако имаме '}', ')' и ']' за всеки '{', '(' и '[' съответно, изразът ...

Прочети повече

Въпрос 326. Открийте дали изразът има дублираща скоба или не Даден низ, съдържащ балансирана скоба. Намерете дали изразът / низът съдържа дублирани скоби или не. Дублираща скоба Когато израз е в средата на или заобиколен от един и същи тип балансирана скоба, т.е. затворен между един и същ тип отваряща и затваряща скоба повече от веднъж ...

Прочети повече

Въпрос 327. Намерете максимална дълбочина на вложените скоби в низ Даден низ s. Напишете кода, за да отпечатате максималната дълбочина на вложените скоби в дадения низ. Пример за въвеждане: s = “(a (b) (c) (d (e (f) g) h) I (j (k) l) m)” Изход: 4 вход: s = “(p ((q) ) ((s) t)) ”Изход: 3 Използване на алгоритъм на стека Инициализирайте низ s дължина ...

Прочети повече

Въпрос 328. Балансиран израз с подмяна В проблема с балансирания израз с подмяна сме дали низ, съдържащ скоби, т.е. '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Низът също съдържа x на някои места като заместител на скобите. Проверете дали низът може да бъде преобразуван в израз с валидна скоба след замяна на всички ...

Прочети повече

Въпрос 329. Декодиране на низ Да предположим, че ви се дава кодиран низ. Низът е кодиран в някакъв модел, вашата задача е да декодирате низа. Да кажем, <не на пъти се появява низ> [низ] Пример Вход 3 [b] 2 [bc] Изход bbbcaca Обяснение Тук „b“ се появява 3 пъти, а „ca“ се появява 2 пъти. ...

Прочети повече

Въпрос 330. Преобразуване в Infix преобразуване В проблема с преобразуването на префикс в инфикс сме дали израз в нотация на префикс. Напишете програма, която да я преобразува в инфиксен израз. Префикс Нотация В тази нотация операндите се пишат след оператора. Известен е още като полски нотация. Например: + AB е префикс израз. ...

Прочети повече

Въпрос 331. Преобразуване на Postfix в Infix В проблема с преобразуването на постфикс в инфикс сме дали израз в нотация на постфикс. Напишете програма за конвертиране на дадената нотация в инфикс нотация. Infix Notation В тази нотация операторите се записват между операндите. Подобно е на начина, по който обикновено пишем израз. Например: A + ...

Прочети повече

Въпрос 332. Префикс към преобразуване на Postfix В проблема с преобразуването на префикс в постфикс сме дали израз в нотация на префикс във формат на низове. Напишете програма за конвертиране на дадената нотация в нотификация след фиксиране. Префикс Нотация В тази нотация ние пишем операндите след оператора. Известен е още като полски нотация. Например: + AB е ...

Прочети повече

Въпрос 333. Следваща пермутация В следващия пермутационен проблем, който дадохме дума, намерете лексикографски по-голямата_пермутация от нея. Примерен вход: изход: str = "tutorialcup": изход tutorialpcu: изход: str = "nmhdgfecba": изход: nmheabcdfg вход: str = "изход за алгоритми": изход за алгоритми: str = "spoonfeed" изход: Следваща пермутация ...

Прочети повече

Въпрос 334. Най-дългата обща последователност Дадени са ви два низа str1 и str2, разберете дължината на най-дългата обща подпоследователност. Подпоследователност: подпоследователност е последователност, която може да бъде получена от друга последователност чрез изтриване на някои или никакви елементи, без да се променя редът на останалите елементи. За ex 'tticp' е подпоследователността ...

Прочети повече

Въпрос 335. Повторен модел на поднизове В повтарящи се модели на поднизове сме дали проверка на низа дали може да бъде конструирана чрез вземане на подниз от себе си и добавяне на множество копия на подниза заедно. Пример Вход 1: str = “abcabcabc” Изход: Вярно Обяснение: “abcabcabc” може да се формира чрез многократно добавяне на “abc” към празен низ. ...

Прочети повече

Въпрос 336. Пермутация на букви В случай на пермутация на букви сме дали низ, състоящ се само от азбуки и цифри, всеки знак в низа може да бъде преобразуван в малки и главни букви, да разберете всички различни низове, които могат да бъдат получени от различни комбинации от малки и главни букви на всеки символ в низ. Пример ...

Прочети повече

Въпрос 337. Най-дългият общ префикс, използващ сортиране В най-дългия общ префикс, използвайки проблем със сортирането, сме дали набор от низове, намерете най-дългия общ префикс. т.е. намерете префиксната част, която е обща за всички низове. Пример Вход1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Изход: „tu“ Вход2: {„багаж“, „банан“, „батсмени“} Изход: „ba“ Вход3: {„abcd "} Изход:" abcd "...

Прочети повече

Въпрос 338. Сравнение на низ от Backspace В проблема за сравнение на низовете на backspace сме дали два низа S и T, проверете дали са равни или не. Обърнете внимание, че низовете съдържат „#“, което означава обратен знак. Примери Вход S = “ab # c” T = “ad # c” Изход true (тъй като и S, и T се преобразуват в “ac”) Вход ...

Прочети повече

Въпрос 339. Модел на думи Всички сме срещали модели на думи като „ABBA“, „AABB“ и т.н. Винаги се чудим с какво може да се свърже това дрънкане. Днес ще се опитаме да разрешим проблем, при който се опитваме да използваме бръщолевенето. Множество проблеми със струните не помагат на случая. Като се има предвид ...

Прочети повече

Въпрос 340. Съвпадение на регулярен израз В задачата за съвпадение на регулярния израз сме дали два низа, единият (да приемем, че е x) се състои само от малки букви, а вторият (да приемем, че е y) се състои от малки букви с два специални знака, т.е. „.“ и "*". Задачата е да се установи дали вторият низ ...

Прочети повече

Въпрос 341. Преорганизирайте низа В проблема с реорганизирането на низове сме дали низ, съдържащ само някои символи „az“. Нашата задача е да пренаредим тези знаци така, че да няма два еднакви знака, които да са съседни един на друг. Пример Вход ябълка Изход pelpa Входна книга Изход obko Вход aa Изход не е възможен Вход aaab Изход не ...

Прочети повече

Въпрос 342. Компресия на струни В задачата за компресиране на низове дадохме масив [] от тип char. Компресирайте го като знак и брой на определен символ (ако броят на символите е 1, тогава единственият символ се съхранява в компресиран масив). Дължината на компресирания масив трябва ...

Прочети повече

Въпрос 343. Валидни скоби В проблема с валидни скоби сме дали низ, съдържащ само символите '(', ')', '{', '}', '[' и ']', за да определим дали входният низ е валиден. Входният низ е валиден, ако: Отворените скоби трябва да бъдат затворени от същия тип скоби. () [] {} ...

Прочети повече

Въпрос 344. Най-дългият общ префикс, използващ Trie В най-дългият общ префикс, използващ проблем Trie, ние сме дали набор от низове, намерете най-дългия общ префикс. т.е. намерете префиксната част, която е обща за всички низове. Пример Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Изход: „tu“ Вход2: {„багаж“, „банан“, „батсмени“} Изход: „ba“ Вход3: {„abcd "} Изход:" abcd "...

Прочети повече

Въпрос 345. Валиден номер В проблема с валидно число сме дали низ, проверете дали той може да бъде интерпретиран в валидно десетично число. Трябва да се отбележи, че за даден низ да се интерпретира като валидно десетично число. Той трябва да съдържа следните знаци: Числа 0-9 Експонента - “e” ...

Прочети повече

Въпрос 346. Намерете най-близкия номер на палиндром Проблем в Намерете най-близкия проблем с числото на палиндром, дадохме число n. Намерете число, което е палиндром и абсолютната разлика между палиндромното число и n е възможно най-малка, с изключение на нула. Ако има повече от едно число, отговарящо на това условие, отпечатайте ...

Прочети повече

Въпрос 347. Пребройте и кажете Count and Say, в който сме дали число N и трябва да намерим N-ия член на броенето и да кажем последователност. Първо трябва да разберем какво е броене и да кажем последователност. Първо вижте някои термини от последователността: 1-ви член е „1“. 2-ри мандат е ...

Прочети повече

Въпрос 348. Намерете уникален знак в низ В Намиране на уникален символ в проблем с низове сме дали низ, съдържащ само малки букви (az). Трябва да намерим първия неповтарящ се знак в него и да отпечатаме индекса. ако такъв знак не съществува, отпечатайте -1. Входен формат Само един ред, съдържащ низ. Печат на изходен формат ...

Прочети повече

Въпрос 349. Цяло число на Роман Цяло число към римско преобразуване. Дадохме число N и трябва да отпечатаме римското число N. Римските числа са представени чрез използването на стойности {I, V, X, L, C, D, M}. Нека да видим няколко примера за добро разбиране. Входен формат Само един ред, съдържащ ...

Прочети повече

Въпрос 350. Алгоритъм на Рабин Карп Алгоритъмът на Рабин Карп използва за намиране на низа на шаблона в дадения текстов низ. Има толкова много видове алгоритми или методи, използвани за намиране на низа на шаблона. В този алгоритъм използваме хеширане за намиране на съвпадение на шаблона. Ако получим същия хеш код за подниза ...

Прочети повече

Въпрос 351. Познай думата Познайте думата е интерактивен проблем. Интерактивен проблем означава, че данните, които ни се предоставят, не са предварително определени. Можем да отпечатаме стойности или да извикаме конкретната функция, за да взаимодействаме или да получим повече информация относно решението. След всяка стъпка, ние също трябва да ИЗПРЪСТИМ буфера, за да ...

Прочети повече

Въпрос 352. Различни последици Като се имат предвид два низа S и P1, трябва да преброим целия брой отделни подпоследователности на S, който е равен на P1. Забележка: Подпоследователността на даден низ е низ, който архивираме чрез изтриване на някои знаци или възможни нулеви знаци също от оригиналния низ. Не можем да се променим ...

Прочети повече

Въпрос 353. Изоморфни струни Изоморфни низове - Като се имат предвид два низа, трябва да проверим дали за всяко появяване на символ в string1 има уникално картографиране с символи в string2. Накратко, проверете дали има едно към едно картографиране или не. Пример Вход str1 = “aab” str2 = “xxy” Изход Вярно ...

Прочети повече

Въпрос 354. Извършете низови смени Leetcode Смяната е процес, при който азбуките се увеличават с 1 в стойността си ASCII. За последната азбука z тя започва отново, т.е. изместването на z ще бъде a. При изпълнение на низ преместването leetcode проблем имаме Даден низ s (само малки букви) и масив a [...

Прочети повече

Въпрос 355. Сравнение на низове, съдържащи заместващи символи В сравнението на низове, съдържащо проблем с заместващи символи, ние дадохме два низа, вторият низ съдържа малки азбуки, а първият съдържа малки азбуки и някои модели на заместващи символи. Схемите на заместващи символи са:?: Можем да заменим този заместващ знак с всяка малка азбука. *: можем да заменим този заместващ знак с произволен низ. Празна ...

Прочети повече

Въпрос 356. Проверете дали струните са на K разстояние или не Декларация за проблема Като се имат предвид два низа и цяло число k, напишете програма, за да проверите дали дадените низове са k разстояние един от друг или не. Това е, ако който и да е знак е несъответстващ или някой символ трябва да бъде премахнат, тогава той е известен като k разстояние на разстояние. Входен формат Първият ...

Прочети повече

Въпрос 357. Генерирайте всички двоични низове без последователни 1 Декларация за проблема В проблема „Генериране на всички двоични низове без последователни 1“ зададохме цяло число k, напишете програма за отпечатване на всички двоични низове с размер k без последователни 1. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ цяло число N. Изходен формат Отпечатайте всички възможни ...

Прочети повече

Въпрос 358. Сортиране на низ според друг низ Декларация за проблема Дадени два входни низа, шаблон и низ. Трябва да сортираме низа според реда, определен от шаблона. Низът на шаблона няма дубликати и съдържа всички символи на низа. Входен формат Първият ред, съдържащ низ, от който се нуждаем ...

Прочети повече

Въпрос 359. Проверете дали низът следва реда на символите по шаблон или не Изявление за проблема В проблема „Проверете дали низът следва реда на символите по шаблон или не“ трябва да проверим дали символите в дадения входен низ следват същия ред, както е определен от символите, налични в дадения шаблон за въвеждане, след което да отпечатаме „Да“ друго отпечатайте „Не“. Входен формат ...

Прочети повече

Въпрос 360. Обратен низ без временна променлива Изложение на проблема В проблема „Обратен низ без временна променлива“ дадохме низ „s“. Напишете програма за обръщане на този низ, без да използвате допълнителна променлива или интервал. Входен формат Първият ред, съдържащ дадения низ „s“. Изходен формат Отпечатайте низ, който е обратен на ...

Прочети повече

Въпрос 361. Отпечатайте всички палиндромни дялове на низ Изявление на проблема В проблема „Отпечатване на всички палиндромни дялове на низ“ сме дали низ „s“. Напишете програма за отпечатване на всички възможни палиндромни разделяния на s. Палиндромът е дума, число, фраза или друга последователност от символи, която чете същото назад като напред, като ...

Прочети повече

Въпрос 362. Бройте двойките на същото разстояние, както в английските азбуки Изложение на проблема В проблема „Брой двойки на същото разстояние, както в английските азбуки“, ние дадохме низ „s“. Напишете програма, която ще отпечата броя на двойките, чиито елементи са на същото разстояние като в английските азбуки. Входен формат Първият ред, съдържащ дадения ...

Прочети повече

Въпрос 363. Минимални символи, които трябва да се добавят отпред, за да се превърне в низов палиндром Изявление на проблема В проблема „Минимални символи, които трябва да бъдат добавени отпред, за да се направи низов палиндром“ ние дадохме низ „s“. Напишете програма, за да намерите минималните знаци, които да бъдат добавени отпред, за да направите низ от палиндром. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ ...

Прочети повече

Въпрос 364. Kth Неповтарящ се герой Декларация за проблема В „Kth неповтарящ се символ“ дадохме низ „s“. Напишете програма, за да откриете kth non-repeating_character. Ако в низа има по-малко от k символ, който не се повтаря, отпечатайте „-1“. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ низ „s“. ...

Прочети повече

Въпрос 365. Премахнете минималните символи, така че два струни да станат анаграми Декларация за проблема В проблема „Премахване на минимални символи, така че два низа да станат анаграми“ дадохме два входни низа. Намерете минималния брой символи_, които трябва да бъдат премахнати от тези два низа, така че те да станат анаграми. Входен формат Първият ред, съдържащ низ „s“. Вторият ред, съдържащ ...

Прочети повече

Въпрос 366. Генерирайте всички двоични низове от даден шаблон Изложение на проблема В проблема „Генериране на всички двоични низове от даден модел“ ние дадохме входния низ „s“ се състои от 0, 1 и? (символ на заместващ знак). Трябва да генерираме всички възможни двоични низове чрез замяна? с „0“ и „1“. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ ...

Прочети повече

Въпрос 367. Отпечатайте всички възможни начини за прекъсване на низ в скоба Изявление на проблема В проблема „Отпечатайте всички възможни начини за разбиване на низ в скоби“, ние дадохме низ „s“. Намерете всички възможни начини да прекъснете дадения низ в скоби. Затворете всички поднизове в скоби (). Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ ...

Прочети повече

Въпрос 368. Цезар Шифър Описание Техниката Цезар Шифър е една от най-ранните техники на криптиране. Тук за всяка буква в дадения текст тя се заменя с буква някакъв фиксиран брой позиции надолу по азбуката. Ако n = 1, заменете A с B, B ще стане C и така ...

Прочети повече

Въпрос 369. Най-дългият палиндром може да се формира чрез премахване или пренареждане на символи Декларация за проблема В проблема „Най-дългият палиндром може да се формира чрез премахване или пренареждане на символи“ ние дадохме низ „s“. Намерете най-дългия палиндром, който може да бъде конструиран чрез премахване или пренареждане на някои символи или евентуално нула символа от низа. Възможно е да има няколко възможни решения, можете да ...

Прочети повече

Въпрос 370. Най-дългата обща префикс дума по съвпадение на думи Декларация за проблема В проблема „Най-дългият общ префикс, използващ Word by Word Matching“, ние дадохме N низове. Напишете програма, за да намерите най-дългия общ префикс на дадените низове. Входен формат Първият ред, съдържащ цяло число N, което означава броя на низовете. Следващите N реда ...

Прочети повече

Въпрос 371. Най-дългият общ префикс, използващ символ по съвпадение на символи Изявление на проблема В проблема „Най-дългият общ префикс, използващ символи по съвпадение на символи“ ние дадохме целочислена стойност N и N низове. Напишете програма, за да намерите най-дългия общ префикс на дадените низове. Входен формат Първият ред, съдържащ цяло число N, което означава числото ...

Прочети повече

Въпрос 372. Пермутации на даден низ, използващ STL Декларация за проблема В проблема „Пермутации на даден низ, използващ STL“, ние дадохме низ „s“. Отпечатайте всички пермутации на входния низ, използвайки STL функции. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ низ „s“. Изходен формат Отпечатайте всички пермутации на дадения ...

Прочети повече

Въпрос 373. Най-дългият общ префикс, използващ Divide and Conquer Декларация за проблема В проблема „Най-дългият общ префикс, използващ Divide and Conquer“, ние дадохме цяло число n и n низове. Напишете програма, която ще отпечата най-дългия общ префикс. Ако няма общ префикс, отпечатайте “-1”. Входен формат Първият ред съдържа цяло число n. ...

Прочети повече

Въпрос 374. Най-дългият общ префикс, използващ двоично търсене II Декларация за проблема В проблема „Най-дългият общ префикс, използващ двоично търсене II“ дадохме цяло число N и N низове. Напишете програма, която ще отпечата най-дългия общ префикс на дадени низове. Ако няма общ префикс, отпечатайте “-1”. Входен формат Първият ред, съдържащ ...

Прочети повече

Въпрос 375. Пермутации на палиндром на низ Декларация за проблема В проблема „Пермутации на палиндром на низ“ ние дадохме входен низ „s“. Отпечатайте всички възможни палиндроми, които могат да бъдат генерирани с помощта на символите на низа. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ низ „s“. Изходен формат Отпечатайте всички възможни ...

Прочети повече

Въпрос 376. Проверете дали два дадени низа са изоморфни един на друг Изложение на проблема В проблема „Проверете дали два дадени низа са изоморфни един на друг“, ние дадохме два низа s1 и s2. Напишете програма, която казва дали дадените низове са изоморфни или не. Забележка: Казват се, че два низа са изоморфни, ако има един за ...

Прочети повече

Въпрос 377. Дължина на най-дългия валиден подниз Декларация за проблема В „Дължина на най-дългия валиден подниз“ сме дали низ, който съдържа само отварящата и затварящата скоба. Напишете програма, която ще намери най-дългия валиден подниз в скоби. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ низ s. Изходен формат Първият и ...

Прочети повече

Въпрос 378. Формулирайте минимален брой от дадена последователност на D и I Изложение на проблема В проблема „Формулирайте минималния брой от зададената последователност на D и I“, ние дадохме модел, съдържащ само I и D. I за увеличаване и D за намаляване. Напишете програма за отпечатване на минималния брой, следвайки този модел. Цифрите от 1-9 и цифрите не могат да се повтарят. Входен формат ...

Прочети повече

Въпрос 379. Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число II Изложение на проблема В проблема „Подредете дадени числа, за да образувате най-голямото число II“, ние дадохме масив от положителни цели числа. Подредете ги по такъв начин, че подредбата да формира най-голямата стойност. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ цяло число n. Втора линия, съдържаща ...

Прочети повече

Въпрос 380. Проверете дали свързан списък от струни образува палиндром Декларация за проблема В проблема „Проверете дали свързан списък от низове образува палиндром“ дадохме свързан списък, обработващ низови данни. Напишете програма, за да проверите дали данните образуват палиндром или не. Пример ba-> c-> d-> ca-> b 1 Обяснение: В горния пример можем да видим, че ...

Прочети повече

Дърво въпроси Amazon

Въпрос 381. Root to Leaf path с целевата сума Leetcode Solutions Дадени са двоично дърво и цяло число K. Нашата цел е да върнем дали в дървото има път от корен до лист, така че сумата му да е равна на целта-K. Сумата от пътя е сумата от всички възли, които лежат върху него. 2 / \ ...

Прочети повече

Въпрос 382. Scramble String Изявление на проблема Проблемът „Scramble String“ гласи, че са ви дадени два низа. Проверете дали вторият низ е разбъркан низ от първия или не? Обяснение Нека низ s = „страхотен“ Представяне на s като двоично дърво чрез рекурсивно разделяне на два непразни подниза. Този низ може да бъде ...

Прочети повече

Въпрос 383. Заявки за брой отделни елементи в подмасив Дадохме масив от цяло число и редица заявки и трябва да открием броя на всички отделни елементи, които имаме в рамките на дадения диапазон, заявката се състои от две числа вляво и вдясно, това е дадения диапазон, с това даден диапазон ние ...

Прочети повече

Въпрос 384. Морис Траверсал Обхождането на Морис е метод за пресичане на възлите в двоично дърво, без да се използват стек и рекурсия. По този начин намалява сложността на пространството до линейна. Пример за вътрешно обхождане 9 7 1 6 4 5 3 1 / \ 2 ...

Прочети повече

Въпрос 385. Kth прародител на възел в двоично дърво Декларация за проблема Проблемът „Kth предшественик на възел в двоично дърво“ гласи, че са ви дадени двоично дърво и възел. Сега трябва да намерим k-тия предшественик на този възел. Предшественик на всеки възел са възлите, които лежат по пътя от корена ...

Прочети повече

Въпрос 386. Inorder наследник на възел в двоично дърво Декларация за проблема Проблемът иска да намери „Inorder наследник на възел в двоично дърво“. Inorder наследник на възел е възел в двоичното дърво, който идва след дадения възел в обръщане на inorder на даденото двоично дърво. Пример Inorder наследник на 6 е 4 ...

Прочети повече

Въпрос 387. Проверете дали даден масив може да представлява Предварително обхождане на двоично дърво за търсене Проблемът „Проверете дали даден масив може да представлява обхождане на предварителна поръчка на бинарно дърво за търсене“ гласи, че ви е дадена последователност за обръщане на предварителна поръчка. Сега разгледайте тази последователност и разберете дали тази последователност може да представлява двоично дърво за търсене или не? Очакваната времева сложност за решението е ...

Прочети повече

Въпрос 388. Изградете двоично дърво от дадено представяне на родителски масив Проблемът „Изграждане на двоично дърво от дадено представяне на родителски масив“ гласи, че ви е даден масив. Този входен масив представлява двоично дърво. Сега трябва да конструирате двоично дърво въз основа на този входен масив. Масивът съхранява индекса на родителски възел във всеки индекс. ...

Прочети повече

Въпрос 389. Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли? Проблемът „Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли?“ заявява, че ви е дадено двоично дърво. Сега трябва да премахнете половината възли. Половината възел се дефинира като възел в дървото, който има само едно дете. Или е ...

Прочети повече

Въпрос 390. Итеративно обръщане на предварителна поръчка Проблемът „Итеративно обръщане на предварителна поръчка“ гласи, че ви е дадено двоично дърво и сега трябва да намерите обръщането на предварителното подреждане на дървото. От нас се изисква да намерим обхождането с предварителна поръчка, използвайки итеративен метод, а не рекурсивния подход. Пример 5 7 9 6 1 4 3 ...

Прочети повече

Въпрос 391. Намерете разстояние между два възела на двоично дърво Декларация за проблема Проблемът „Намерете разстояние между два възела на двоично дърво“ гласи, че сте получили двоично дърво и сте получили два възела. Сега трябва да намерите минималното разстояние между тези два възела. Пример // Дървото е показано с помощта на изображението над възел 1 ...

Прочети повече

Въпрос 392. Напишете код, за да определите дали две дървета са идентични Проблемът „Напишете код, за да определите дали две дървета са идентични“ гласи, че са ви дадени две двоични дървета. разберете дали са идентични или не? Тук идентичното дърво означава, че и двете бинарни дървета имат една и съща стойност на възела с една и съща подредба на възлите. Пример Двете дървета ...

Прочети повече

Въпрос 393. Преминаване на граници на двоично дърво Декларация за проблема Проблемът „Преминаване на граници на двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво. Сега трябва да отпечатате граничния изглед на двоично дърво. Тук граничното обръщане означава, че всички възли са показани като граница на дървото. Възлите се виждат от ...

Прочети повече

Въпрос 394. Диагонално обхождане на двоично дърво Декларация за проблема Проблемът „Диагонално обхождане на двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво и сега трябва да намерите диагоналния изглед за даденото дърво. Когато видим дърво от горната дясна посока. Възлите, които са видими за нас, е диагоналният изглед ...

Прочети повече

Въпрос 395. Долен изглед на двоично дърво Декларация за проблема Проблемът „Изглед отдолу на двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво и сега трябва да намерите изгледа отдолу за даденото дърво. Когато видим дърво от посоката надолу. Възлите, които са видими за нас, е дъното ...

Прочети повече

Въпрос 396. Отпечатайте десен изглед на двоично дърво Декларация за проблема Проблемът „Отпечатване отдясно на двоично дърво“ гласи, че сте получили двоично дърво. Сега трябва да намерите правилния изглед на това дърво. Тук десният изглед на двоичното дърво означава да отпечатате последователността, както изглежда дървото, когато се гледа от ...

Прочети повече

Въпрос 397. Обхват LCM заявки Декларация за проблема Проблемът „Обхват на LCM заявки“ гласи, че имате цяло число масив и q брой заявки. Всяка заявка съдържа (ляво, дясно) като диапазон. Дадената задача е да открие LCM (вляво, вдясно), т.е. LCM на цялото число, което идва в диапазона от ...

Прочети повече

Въпрос 398. Намерете максимална сума на ниво в двоично дърво Декларация за проблема Проблемът „Намиране на максимална сума на ниво в двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво с положителни и отрицателни възли, намерете максималната сума на ниво в двоичното дърво. Пример Вход 7 Обяснение Първо ниво: Сума = 5 Второ ниво: Сума = ...

Прочети повече

Въпрос 399. Червено-черно дърво Въведение Red Black Tree е самобалансиращо се двоично дърво. В това дърво всеки възел е или червен възел, или черен възел. В това Въведение с червено-черно дърво ще се опитаме да обхванем всички основни свойства. Свойства на червено-черното дърво Всеки възел е представен като червен или черен. ...

Прочети повече

Въпрос 400. Операция за изтриване на дърво на двоично търсене Декларация за проблема Проблемът „Операция за изтриване на двоично дърво за търсене“ ни изисква да приложим операцията за изтриване за двоично дърво за търсене. Функцията за изтриване се отнася до функционалността за изтриване на възел с даден ключ / данни. Примерен възел за въвеждане, който трябва да бъде изтрит = 5 изходен подход за операция за изтриване на двоично дърво за търсене, така че ...

Прочети повече

Въпрос 401. Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво Декларация за проблема Проблемът „Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво, намерете височината на дървото, използвайки итеративния метод. Примери Вход 3 Вход 4 Алгоритъм за итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво Височината на дърво ...

Прочети повече

Въпрос 402. Клонирайте двоично дърво с произволни указатели Декларация за проблема Дадено ви е пълно двоично дърво с някои произволни указатели. Случайните указатели се отнасят до възли, към които всеки възел сочи, различни от лявото и дясното му дете. Така че, това също променя стандартната структура на възел в обикновено двоично дърво. Сега възелът на ...

Прочети повече

Въпрос 403. Обхождане на реда на ниво с помощта на две Опашки Декларация за проблема Проблемът „Преминаване на ред на ниво с помощта на две опашки“ гласи, че ви е дадено двоично дърво, отпечатайте неговото обръщане на ниво на ред по ред. Примери Вход 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Вход 1 2 3 4 5 6 Алгоритъм за обръщане на порядъка на ниво ...

Прочети повече

Въпрос 404. Проверете дали всички нива на две двоични дървета са анаграми или не Декларация за проблема Проблемът „Проверете дали всички нива на две двоични дървета са анаграми или не“ казва, че са ви дадени две двоични дървета, проверете дали всички нива на двете дървета са анаграми или не. Примери Input true Input false Algorithm to Check if all levels of two ...

Прочети повече

Въпрос 405. Проверете дали даденият масив може да представлява Преминаване по ред на ниво на двоично дърво за търсене Изявление на проблема Проблемът „Проверете дали даден масив може да представлява обръщане на ниво ниво на бинарното дърво за търсене“ гласи, че ви е дадено обръщане на ниво ниво на бинарното дърво за търсене. И с помощта на обхождането на нивото на дървото. Трябва ефективно да открием дали нивото на подреждане ...

Прочети повече

Въпрос 406. Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree Декларация за проблема Проблемът „Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree“ гласи, че ви се дава n-ary дърво и целеви възел. Намерете броя на братята и сестрите на целевия възел. Да приемем, че възелът винаги присъства в дървото и първият възел е ...

Прочети повече

Въпрос 407. Преобразувайте BST в Min-Heap, без да използвате масив Изявление за проблем „Конвертиране на BST в Min-Heap без използване на масив“ заявява, че ви се дава BST (двоично дърво за търсене) и трябва да го конвертирате в min-heap. Мин купчината трябва да съдържа всички елементи в бинарното дърво за търсене. Алгоритъмът трябва да работи в линейна времева сложност. ...

Прочети повече

Въпрос 408. Обединете две BST с ограничено допълнително пространство Декларация за проблема Проблемът „Обединяване на две BST с ограничено допълнително пространство“ гласи, че ви се дават две двоични дървета за търсене (BST) и трябва да отпечатате елементите от двете дървета в сортиран ред. Това е в такъв ред, че изглежда, че елементите са от един BST. ...

Прочети повече

Въпрос 409. Итеративно обръщане на след поръчка с помощта на два стека Декларация за проблема Проблемът „Итеративно обръщане на пощенска поръчка с помощта на два стека“ гласи, че ви се дава двоично дърво с n възли. Напишете програмата за нейното итеративно обръщане на след поръчка, като използвате два стека. Пример Вход 4 5 2 6 7 3 1 Вход 4 2 3 1 Алгоритъм Създаване ...

Прочети повече

Въпрос 410. Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на STL набор Декларация за проблема Дадено ни е двоично дърво и трябва да го преобразуваме в двоично дърво за търсене. Проблемът „Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на набор STL“ изисква да се извърши преобразуване с използване на набор STL. Вече обсъдихме преобразуването на двоичното дърво в BST, но ...

Прочети повече

Въпрос 411. К-тият най-голям елемент в BST, използващ постоянно допълнително пространство В декларацията за проблема „K-ият най-голям елемент в BST, използващ постоянно допълнително пространство“ се посочва, че ви се дава бинарно дърво за търсене и трябва да намерите k-тия най-голям елемент в него. Така че, ако подредим елементите на бинарното дърво за търсене в низходящ ред, тогава трябва да върнем ...

Прочети повече

Въпрос 412. K-тият по големина елемент в BST, когато не се допуска модификация на BST В декларацията за проблем „K-тият най-голям елемент в BST, когато модификация на BST не е разрешена“ се посочва, че ви се дава бинарно дърво за търсене и трябва да намерите k-тия най-голям елемент. Това означава, че когато всички елементи на бинарното дърво за търсене са подредени в низходящ ред. Тогава ...

Прочети повече

Въпрос 413. Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво Изявление на проблема „Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво“ проблемът гласи, че ви се дава двоично дърво и цяло число, представляващо ключ. Създайте функция за отпечатване на всички предци на дадения ключ, използвайки итерация. Пример Ключ за въвеждане = 6 5 2 1 Обяснение: ...

Прочети повече

Въпрос 414. Проверете дали всеки вътрешен възел на BST има точно едно дете Изявление за проблем „Проверете дали всеки вътрешен възел на BST има точно по едно дъщерно устройство“ посочва, че ви е дадено обхождане с предварителна поръчка на бинарно дърво за търсене. И трябва да откриете дали всички нелистови възли съдържат само едно дете. Тук също смятаме, че всички ...

Прочети повече

Въпрос 415. Намерете k-тия най-малък елемент в BST (Статистика за поръчките в BST) Изявление за проблем „Намиране на k-тия най-малък елемент в BST (Статистика на поръчките в BST)“ заявява, че ви се дава бинарно дърво за търсене и трябва да намерите k-тото най-малко число в BST. Това означава, че ако направим обръщане по ред на бинарното дърво за търсене и съхраним ...

Прочети повече

Въпрос 416. Вертикална сума в дадено двоично дърво Изявление на проблема „Вертикална сума в дадено двоично дърво“ задава, че ви е дадено двоично дърво и ние трябва да намерим сумата на всяко вертикално ниво. Под вертикално ниво имаме предвид, ако нарисуваме вертикални линии на разстояние 1 единица вляво и вдясно ...

Прочети повече

Въпрос 417. Програма за проверка дали двоичното дърво е BST или не Декларация за проблем „Програма за проверка дали двоичното дърво е BST или не“ гласи, че ви е дадено двоично дърво и трябва да проверите дали бинарното дърво отговаря на свойствата на бинарното дърво за търсене. И така, двоичното дърво има следните свойства: Лявото поддърво ...

Прочети повече

Въпрос 418. Максимална дълбочина на двоичното дърво Декларация за проблема „Максимална дълбочина на двоично дърво“ проблемът посочва, че сте получили структура на данните на двоично дърво. Отпечатайте максималната дълбочина на даденото двоично дърво. Пример Вход 2 Обяснение: Максималната дълбочина за даденото дърво е 2. Тъй като под корена има само един елемент (т.е. ...

Прочети повече

Въпрос 419. Конвертиране на BST в Min Heap Декларация за проблема Като се има предвид пълното бинарно дърво за търсене, напишете алгоритъм, за да го конвертирате в Min Heap, което е да конвертирате BST в Min Heap. Минималната купчина трябва да бъде такава, че стойностите вляво на възел трябва да са по-малки от стойностите вдясно ...

Прочети повече

Въпрос 420. Обединете две балансирани бинарни дървета за търсене Декларация за проблема Предвид две балансирани бинарни дървета за търсене, има n елемента в първия BST и m елемента във втория BST. Напишете алгоритъм за обединяване на две балансирани бинарни дървета за търсене, за да образувате трето балансирано бинарно дърво за търсене с (n + m) елементи. Примерна предварителна заявка за входен изход ...

Прочети повече

Въпрос 421. Търсене и вмъкване в дърво на двоично търсене Изложение на проблема Напишете алгоритъм за извършване на търсене и вмъкване в двоично дърво за търсене. Така че това, което ще направим, е да вмъкнем някои от елементите от входа в двоично дърво за търсене. Всеки път, когато бъдете помолени да търсите определен елемент, ние ще го търсим сред елементите в BST (кратко ...

Прочети повече

Въпрос 422. Проверете дали даден масив с размер n може да представлява BST от n нива или не Декларация за проблема Като се има предвид масив с n елемента, проверете дали масив с размер n може да представлява BST от n нива или не. Това е да се провери дали бинарното дърво за търсене, конструирано с помощта на тези n елемента, може да представлява BST от n нива. Примери arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

Прочети повече

Въпрос 423. Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене При проблем с преобразуването на двоично дърво в двоично дърво за търсене, ние сме дали двоично дърво да го преобразува в двоично дърво за търсене, без да променяме структурата на дървото. Пример за предварителна заявка за вход: 13 8 6 47 25 51 Алгоритъм Не трябва да променяме структурата на ...

Прочети повече

Въпрос 424. Сортиран свързан списък с балансиран BST В сортиран свързан списък с балансиран BST проблем, ние дадохме единично свързан списък в сортиран ред, изградете балансирано двоично дърво от единично свързан списък. Примери Вход 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 Предварителна поръчка на изхода: 3 2 1 5 4 Вход 7 -> ...

Прочети повече

Въпрос 425. Сортиран масив към балансиран BST В сортиран масив към балансиран BST проблем, ние сме дали масив в сортиран ред, изградете балансирано двоично дърво за търсене от сортирания масив. Примери Вход arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Предварителна поръчка на изхода: 3 2 1 5 4 Вход arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Прочети повече

Въпрос 426. Преобразувайте BST в дърво с по-голяма сума При трансформиране на BST в дърво с по-голяма сума Дадено дърво на двоично търсене напишете алгоритъм, за да го преобразувате в дърво с по-голяма сума, т.е. Примерна предварителна заявка за входен изход: 69 81 87 34 54 ...

Прочети повече

Въпрос 427. Предимства на BST пред Hash Table Най-често използваните операции на всяка структура от данни са вмъкване, изтриване и търсене. Hash Table е в състояние да изпълнява тези три операции със средна времева сложност на O (1), докато самобалансиращите се двоични дървета за търсене отнемат сложност на O (log n) време. Отначало изглежда, че хеш таблиците са по-добри от ...

Прочети повече

Въпрос 428. Изградете BST от даденото му обръщане на ниво ниво Като се има предвид обхождането на реда на ниво на бинарно дърво за търсене, напишете алгоритъм за конструиране на бинарното дърво за търсене или BST от ITS дадено обръщане на ниво ниво. Пример Input levelOrder [] = {18, 12, 20, 8, 15, 25, 5, 9, 22, 31} Изход в ред: 5 8 9 12 15 18 ...

Прочети повече

Въпрос 429. Постройте BST от даденото обръщане на предварителна поръчка При дадено обръщане на предварителна поръчка на бинарно дърво за търсене (BST), напишете алгоритъм за конструиране на BST от дадено обръщане на предварително поръчване. Примери Input preOrder [] = {7, 5, 3, 6, 9} Output Inorder: 3 5 6 7 9 Input preOrder [] = {12, 6, 1, 35, 20} Output Inorder: 1 6 ...

Прочети повече

Въпрос 430. Намерете възела с минимална стойност в двоично дърво за търсене Дадено бинарно дърво за търсене, напишете алгоритъм, за да намерите възела с минималната стойност в дадено бинарно дърво за търсене. Примерен входен изход 5 Наивен подход Простият подход е да се направи обход на дърво и да се намери възелът с минималната стойност сред всички възли. Това ...

Прочети повече

Въпрос 431. Изграждане на двоично дърво от дадени обхождания от Inorder и Preorder В този проблем имаме inorder и preorder на двоичното дърво. Трябва да изградим двоично дърво от дадените обхождания Inorder и Preorder. Пример за въвеждане: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Предварителна поръчка = [A, B, D, E, C, F] Изход: Обход за предварителна поръчка на дървото, образувано от ...

Прочети повече

Въпрос 432. Печат на предци на даден двоичен възел на дърво без рекурсия Дадено е двоично дърво и конкретен възел или ключ. Отпечатва предци на даден двоичен дървесен възел без рекурсия. Пример Вход: ключ = 7 Изход: 3 1 Вход: ключ = 4 Изход: 2 1 Алгоритъм за предци на даден двоичен възел на дърво Създайте възел на клас ...

Прочети повече

Въпрос 433. Преминаване подреждане на ниво под формата на спирала В този проблем ние дадохме двоично дърво, отпечатайте обръщането на неговия ред под формата на спирала. Примери Изходни изходни данни 10 30 20 40 50 80 70 60 Наивен подход за обхождане на ниво ниво във форма на спирала Идеята е да се направи обиколка на нормално ниво ниво, като се използва ...

Прочети повече

Въпрос 434. Kth най-малкият елемент в BST В този проблем сме дали BST и число k, намерете k-тия най-малък елемент в BST. Примери Дърво на въвеждане [] = {5, 3, 6, 2, 4, null, null, 1} k = 3 Изход 3 Дърво на въвеждане [] = {3, 1, 4, null, 2} k = 1 Изход 1. ..

Прочети повече

Въпрос 435. Балансирано двоично дърво В проблема с балансираното двоично дърво сме дали корен на двоично дърво. Трябва да определим дали това е баланс на височината или не. Примери Input Output true Input Output: false Балансирано двоично дърво Всеки възел в балансирано двоично дърво има разлика от 1 или по-малко ...

Прочети повече

Въпрос 436. Интервално дърво В проблема с дървото на интервалите сме дали набор от интервали и три вида заявки addInterval (x, y): Добавете интервал (x, y) към набора removeInterval (x, y): Премахнете интервал (x, y ) от зададения checkInterval (x, y): Проверете дали интервалът (x, y) се припокрива с някакъв съществуващ интервал Проектиране на структура от данни (Interval Tree) ...

Прочети повече

Въпрос 437. Изградете цялостно двоично дърво от неговото представяне на свързан списък Като се има предвид свързаното представяне на списък на пълно двоично дърво. Свързаният списък е в реда на обръщане на нивото на дървото. Напишете алгоритъм за изграждане на пълното двоично дърво обратно от свързаното му представяне на списък. Примерен вход 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ...

Прочети повече

Въпрос 438. Най-ниският общ предшественик Като се има предвид коренът на двоично дърво и два възела n1 и n2, намерете LCA (Lowest Common Ancestor) на възлите. Пример Какво е най-ниският общ предшественик (LCA)? Предците на възел n са възлите, присъстващи в пътя между корен и възел. Помислете за двоичното дърво, показано в ...

Прочети повече

Въпрос 439. Най-ниският общ предшественик в бинарното дърво за търсене Като се има предвид коренът на двоично дърво за търсене и два възела n1 и n2, намерете LCA (Lowest Common Ancestor) на възлите в дадено двоично дърво за търсене. Примерен наивен подход за най-нисък общ предшественик в бинарното дърво за търсене Намерете LCA (n1, n2), използвайки оптималния подход за намиране на LCA ...

Прочети повече

Въпрос 440. Дърво на сегменти Ако имаме извършване на добавяне на даден диапазон от масив, чиито стойности на елементи се актуализират по всяко време. Тогава при този тип проблеми се справяме, като използваме дървовидна структура на сегменти. Като се има масив a [] с n елемента и трябва да отговорите на множество заявки, всяка от заявките е една ...

Прочети повече

Въпрос 441. Отпечатайте двоично дърво във вертикален ред В този проблем сме дали указател, обозначаващ корена на двоичното дърво и вашата задача е да отпечатате двоичното дърво във вертикален ред. Пример Вход 1 / \ 2 3 / \ / \ 4 5 6 7 \ \ 8 9 Изход 4 2 ...

Прочети повече

Въпрос 442. Двоично дърво за търсене Двоично дърво за търсене е двоично дърво с някои правила, което ни позволява да поддържаме данните по сортиран начин. Тъй като това е двоично дърво, възелът може да има най-много 2 деца. Структура на двоично дърво за търсене на възел Правила за двоично дърво да ...

Прочети повече

Въпрос 443. Максимално двоично дърво В този проблем сме дали масив a [] с размер n. Създайте максималното двоично дърво от масива и върнете неговия корен възел. Той се прави от масива, като се използват следните стъпки: Коренният възел на дървото трябва да бъде максималната стойност в дадената ...

Прочети повече

Въпрос 444. Обръщане на ниво на двоично дърво на зигзаг Като се има двоично дърво, отпечатайте обръщане на нивото на зигзаг на стойностите на възлите. (т.е. отляво надясно, след това отдясно наляво за следващото ниво и редуване между). Пример разгледайте бинарното дърво, дадено по-долу По-долу е обръщането на ред на зигзагообразно ниво на горните типове двоично дърво ...

Прочети повече

Въпрос 445. Възстановяване на двоично дърво за търсене Помислете за двоично дърво за търсене, два възела на дървото са разменени, проектирайте алгоритъм за възстановяване на бинарното дърво за търсене. Пример Помислете за бинарното дърво за търсене, дадено по-долу, чиито два възела са разменени като вход. Неправилни възли на BST се откриват (подчертават) и след това се разменят, за да се получи ...

Прочети повече

Въпрос 446. Попълване на следващи десни указатели във всеки възел Като се има двоично дърво, свържете възли, които са на едно и също ниво отляво надясно. Структура на дървесния възел: Възелът на дървото съдържа 4 компонента, които са данни (целочислена стойност), указатели (следващ, ляв и десен) от типа дървесен възел. следващият указател на възел сочи към неговата ...

Прочети повече

Въпрос 447. Изглед отгоре на двоично дърво Изгледът отгоре на двоично дърво е набор от възли, видими, когато дървото се гледа отгоре. Като се има двоично дърво, изходният изглед отгоре на двоичното дърво от най-лявото хоризонтално ниво до най-дясното хоризонтално ниво. Пример Пример 1 Пример 2 Видове ...

Прочети повече

Въпрос 448. Ниво на всеки възел в дърво от възел източник Дадено дърво (ациклична напълно свързана графика, където съставните възли са свързани чрез двупосочни ръбове) и възел източник. намерете нивото на всеки възел в възел с източник на дървовидна форма. Дадено е, че нивото на възел v по отношение на източника е разстоянието между ...

Прочети повече

Въпрос 449. Намерете дублирани поддървета Дублирани поддървета Поддърветата се дублират, ако имат еднакви стойности и структура на възела. Дадено е двоично дърво с n възли. Намерете всички дублирани поддървета и върнете кореновия им възел. Пример Тук поддърветата 4 и 2-> 4 се появяват повече от веднъж, следователно ще върнем root ...

Прочети повече

Въпрос 450. Симетрично дърво В проблема със симетричното дърво сме дали двоично дърво, проверете дали то е огледало само по себе си. Казва се, че едно дърво е огледален образ на себе си, ако съществува ос на симетрия през корен възел, който разделя дървото на две еднакви половини. Примерни типове ...

Прочети повече

Въпрос 451. Най-дългият общ префикс, използващ Trie В най-дългият общ префикс, използващ проблем Trie, ние сме дали набор от низове, намерете най-дългия общ префикс. т.е. намерете префиксната част, която е обща за всички низове. Пример Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Изход: „tu“ Вход2: {„багаж“, „банан“, „батсмени“} Изход: „ba“ Вход3: {„abcd "} Изход:" abcd "...

Прочети повече

Въпрос 452. Преобразуване на сортиран списък в двоично дърво за търсене Проблем като се има предвид свързан списък. Елементите на свързания списък са в нарастващ ред. Преобразувайте дадения свързан списък в силно балансирано бинарно дърво за търсене. Силно балансирано бинарно дърво за търсене е двоично дърво за търсене, в което разликата между дълбочината на две поддървета на всяко ...

Прочети повече

Въпрос 453. Проверка на бинарното дърво за търсене Проблем При валидирането на проблема с бинарното дърво за търсене, който сме дали на корена на дърво, трябва да проверим дали е двоично дърво за търсене или не. Пример: Изход: вярно Обяснение: Даденото дърво е двоично дърво за търсене, защото всички елементи, които са оставени на всяко поддърво ...

Прочети повече

Въпрос 454. Сума на пътя Какво представлява проблемът със сумата на пътя? В задачата Path Sum сме дали двоично дърво и цяло число SUM. Трябва да открием дали някой път от корена до листа има сума, равна на SUM. Сумата на пътя се определя като сумата на всички възли ...

Прочети повече

Въпрос 455. Преминаване на порядъка на ниво на двоично дърво Обръщане на порядъка на ниво на дадено двоично дърво е същото като BFS на двоичното дърво. Знаем ли вече какво всъщност е BFS? ако не, тогава не е нужно да се чувствате зле, просто прочетете цялата статия и посетете предишните ни статии за по-добро разбиране. BFS е ...

Прочети повече

Въпрос 456. Обхождане на дърво (предварително поръчка, поръчка и поръчка) Първо, трябва да знаем какво е обхождането в двоичното дърво. Обхождането е вид метод, при който посещаваме всички възли точно веднъж по някакъв специфичен начин / ред. По принцип има два вида обход в Двоичното дърво: Ширина-Първо Обхождане Дълбочина Първо Обхождане Вече знаем за ...

Прочети повече

Въпрос 457. Изтриване в двоично дърво Знаем ли вече какво всъщност е двоичното дърво? Сега в тази публикация ние се фокусираме върху това как да изтрием възел, чиято стойност е дадена. Сигурни сме, че стойността на възела, който искаме да изтрием, винаги присъства преди изтриването в BT. В двоичен ...

Прочети повече

Въпрос 458. Уникални бинарни дървета за търсене Първо трябва да намерим общия брой отчети, за да образуваме уникално бинарно дърво за търсене. След него конструираме всички възможни уникални BST. На първо място, трябва да знаем конструкцията на BST. В двоично дърво за търсене, възлите, присъстващи в лявото поддърво wrt. всеки ...

Прочети повече

Въпрос 459. BFS срещу DFS за двоично дърво Широчина първо търсене (BFS) Знаеме ли вече какво всъщност е BFS? ако не, тогава не е нужно да се чувствате зле, просто прочетете цялата статия и посетете предишната ни статия за Широчина Първо търсене за по-добро разбиране. BFS е обхождане на ниво ниво, при което посещаваме възлите на ...

Прочети повече

Графични въпроси Amazon

Въпрос 460. Намерете решението на градския съдия Leetcode Изложение на проблема В този проблем ни дават n души, обозначени от 1 до n. Също така ни се дава 2d масив доверие [] [] показва, че доверието [i] [0] -и хора се доверява на доверие [i] [1] -ви хора за всеки 0 <= i <trust.length. Трябва да намерим човек „градски съдия“, който няма доверие на никой ...

Прочети повече

Въпрос 461. Намерете най-малката двоична цифра, кратна на дадено число Декларация за проблема Проблемът „Намерете най-малкото двоично число, кратно на дадено число“ гласи, че ви е дадено десетично число N. Така че намерете най-малкото кратно на N, което съдържа само двоичните цифри „0“ и „1“. Пример 37 111 Подробно обяснение можете да намерите по-долу в ...

Прочети повече

Въпрос 462. Минимални операции за конвертиране на X в Y Декларация за проблема Проблемът „Минимални операции за преобразуване на X в Y“ гласи, че са ви дадени две числа X и Y, необходимо е да конвертирате X в Y, като използвате следните операции: Стартовият номер е X. Следните операции могат да се извършват на X и на числата, които се генерират ...

Прочети повече

Въпрос 463. Проверете дали два възела са на един и същ път в дърво Декларация за проблема Проблемът „Проверете дали два възела са на един и същ път в дърво“ гласи, че ви се дава n-ary дърво (насочена ациклична графика), вкоренено в кореновия възел с еднопосочни ръбове между върховете му. Също така ви се дава списък със заявки q. Всяка заявка в списъка ...

Прочети повече

Въпрос 464. Разстояние на най-близката клетка с 1 в двоична матрица Декларация за проблема Проблемът „Разстояние на най-близката клетка, имаща 1 в двоична матрица“ гласи, че ви е дадена двоична матрица (съдържаща само 0s и 1s) с поне една 1. Намерете разстоянието на най-близката клетка с 1 в двоичната матрица за всички елементи на ...

Прочети повече

Въпрос 465. Транспониране на графика Декларация за проблема Проблемът „Транспониране на графика“ гласи, че ви е дадена графика и трябва да намерите транспонирането на дадената графика. Транспониране: Транспонирането на насочена графика създава друга графика със същите конфигурации на ръба и възлите, но посоката на всички ръбове е обърната. Пример ...

Прочети повече

Въпрос 466. BFS за изключена графика Декларация за проблема Проблемът „BFS за прекъсната графика“ гласи, че получавате откачена насочена графика, отпечатайте BFS обхождането на графиката. Пример Обръщането на BFS на графиката по-горе дава: 0 1 2 5 3 4 6 Обхождане на първо ниво на подхода (BFS) за прекъсната насочена графика ...

Прочети повече

Въпрос 467. Минимални стъпки за достигане на целта от рицар Описание Проблемът „Минимални стъпки за достигане на целта от рицар“ гласи, че ви се дава квадратна шахматна дъска с размери N x N, координати на фигурата на рицаря и целевата клетка. Открийте минималния брой стъпки, предприети от рицаря, за да достигнете целта ...

Прочети повече

Въпрос 468. Итеративно дълбочина Първо обръщане на графика В итеративното дълбоко първо обхождане на проблема с графика, ние дадохме структура на данните за графика. Напишете програмата за отпечатване на първо обхождане на дълбочината на дадената графика, използвайки итеративен метод. Пример за въвеждане: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Прочети повече

Въпрос 469. Оценете разделението При оценката на задачата за разделяне сме дали някои уравнения под формата A / B = k, където A и B са низове, а k е реално число. Отговорете на някои запитвания, ако отговорът не съществува, върнете -1. Пример за въвеждане: уравнения: a / b = 2.0 и b / c = 3.0 заявки: a / c ...

Прочети повече

Въпрос 470. Алгоритъм на Прим Алгоритъмът на Prim се използва за намиране на минималното обхващащо дърво (MST) на свързана или ненасочена графика. Spanning Tree на графика е подграф, който също е дърво и включва всички върхове. Minimum Spanning Tree е обхващащото дърво с минимална сума на теглото на ръба. Примерна графика Минимум ...

Прочети повече

Въпрос 471. Максимална площ на острова Описание на проблема: Като се има предвид 2D матрица, матрицата има само 0 (представляваща вода) и 1 (представляваща земя) като записи. Остров в матрицата се формира чрез групиране на всички съседни 1, свързани 4-посочно (хоризонтално и вертикално). Намерете максималната площ на острова в матрицата. Да приемем, че и четирите ръба на ...

Прочети повече

Въпрос 472. Клониране на графики Какво е клониране на графики? Днес имаме с нас препратка към неориентирана графика. Какво трябва да направим? Връщане на дълбоко копие на предоставената графика. Нека разгледаме структурата: Класният възел: Състои се от стойността на данните и съседите, свързани с всеки ...

Прочети повече

Въпрос 473. Топологично сортиране Като се има предвид насочена ациклична графика, топологично сортирайте възлите на графиката. Пример за топологично сортиране Топологичното сортиране на горната графика е -> {1,2,3,0,5,4} Теория Топологичното сортиране се извършва за насочена ациклична графика (DAG). DAG няма цикли в себе си. т.е. няма такъв път, започващ от който и да е възел на ...

Прочети повече

Въпрос 474. Широчина първо търсене (BFS) за графика Широкото първо търсене (BFS) за графика е алгоритъм за обхождане или търсене в структурата на данните от дърво / графика. Започва от даден връх (произволен произволен връх) и изследва всички свързани върхове и след това се придвижва до най-близкия връх и изследва всички неизследвани възли и се грижи да не ...

Прочети повече

Въпрос 475. Алгоритъм на Дейкстра Dijkstra е алгоритъмът с най-краткия път. Алгоритъмът на Dijkstra се използва за намиране на най-краткото разстояние от всички възли от дадения начален възел. Той логично създава дървото на най-краткия път от един възел източник, като продължава да добавя възлите лакомо, така че във всяка точка всеки възел в ...

Прочети повече

Въпроси за стека Amazon

Въпрос 476. Min Stack Leetcode решение Изложение на проблема Проектирайте стек, който поддържа push, pop, top и извличане на минималния елемент за постоянно време. push (x) - Натиснете елемент x върху стека. pop () - Премахва елемента в горната част на стека. top () - Вземете най-горния елемент. getMin () - Извлича минималния елемент в стека. ...

Прочети повече

Въпрос 477. Следващ по-голям елемент I Leetcode решение Изложение на проблема В този проблем ни се дават два списъка, в които първият списък е подмножество на втория списък. За всеки елемент от първия списък трябва да открием следващия по-голям елемент от втория списък. Пример nums1 = [4,1,2], nums2 = [1,3,4,2] [-1,3, -1] Обяснение: за първи елемент от list1, т.е. за 4 там ...

Прочети повече

Въпрос 478. Проверете дали даден масив може да представлява Предварително обхождане на двоично дърво за търсене Проблемът „Проверете дали даден масив може да представлява обхождане на предварителна поръчка на бинарно дърво за търсене“ гласи, че ви е дадена последователност за обръщане на предварителна поръчка. Сега разгледайте тази последователност и разберете дали тази последователност може да представлява двоично дърво за търсене или не? Очакваната времева сложност за решението е ...

Прочети повече

Въпрос 479. Формулирайте минимален брой от дадената последователност Проблемът „Формулирайте минимален брой от дадена последователност“ гласи, че сте получили някакъв модел само на I и D. Значението на I означава увеличаване и намаляване, ние сме снабдени с D. Изложението на проблема иска да отпечата минималния брой, който отговаря на дадената схема. Ние имаме ...

Прочети повече

Въпрос 480. Заявки за обхват за най-дългата правилна последваща скоба Получава се поредица от някои скоби подпоследователност, с други думи, получават се скоби като '(' и ')' и получавате обхват на заявката като начална и крайна точка. Проблемът „Заявки за обхват за най-дългата правилна подреждане на скоби“ иска да открие максималната дължина ...

Прочети повече

Въпрос 481. Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз Изявление на проблема Даден низ s с дължина / размер n и цяло число, представляващо индекса на отваряща квадратна скоба. Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз. Пример s = "[ABC [23]] [89]" индекс = 0 8 s = "[C- [D]]" индекс = 3 5 s ...

Прочети повече

Въпрос 482. Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство. По този начин специалната структура на данните за стека трябва да поддържа всички операции на стека като - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () в постоянно време. Добавете допълнителна операция getMin (), за да върнете минималната стойност ...

Прочети повече

Въпрос 483. Сортирайте стека, като използвате рекурсия Декларация за проблема Проблемът „Сортиране на стека с помощта на рекурсия“ гласи, че сте получили структура от данни за стека. Сортирайте елементите му, като използвате рекурсия. Могат да се използват само изброените по-долу функции на стека - push (element) - за вмъкване на елемента в стека. pop () - pop () - за премахване / изтриване на ...

Прочети повече

Въпрос 484. Изтрийте средния елемент на стека Декларация за проблема Дадена структура на данни (стек). Напишете програма за изтриване на средния елемент на дадения стек, като използвате основните функции на стека - push () - за вмъкване на елемент в стека. pop () - за премахване / изтриване на горния елемент от стека. празен () - за проверка ...

Прочети повече

Въпрос 485. Сортиране на масив с помощта на стекове Изявление на проблема Проблемът „Сортиране на масив с помощта на стекове“ гласи, че сте получили масив от структура на данни a [] с размер n. Сортирайте елементите на дадения масив, като използвате структурата на стека данни. Пример 2 30 -5 43 100 -5 2 30 43 100 Обяснение: Елементите са сортирани в ...

Прочети повече

Въпрос 486. Сортирайте стека, като използвате временен стек Декларация за проблема Проблемът „Сортиране на стека с помощта на временен стек“ гласи, че сте получили структура от данни за стека. Сортирайте елементите на дадения стек с помощта на временен стек. Пример 9 4 2 -1 6 20 20 9 6 4 2 -1 2 1 4 3 6 5 ...

Прочети повече

Въпрос 487. Обърнете отделни думи Декларация за проблема Проблемът „Обратни отделни думи“ гласи, че ви е даден низ s. Сега отпечатайте обратното на всички отделни думи в низа. Пример s = "TutorialCup - промяна на начина на обучение" puClairotuT - gnignahc eht yaw fo gninrael s = "Обратни отделни думи" esreveR ...

Прочети повече

Въпрос 488. Премахнете скоби от алгебричен низ, съдържащ оператори + и - Декларация за проблема Дават ви низ s с размер n, представляващ аритметичен израз със скоби. Проблемът „Премахване на скоби от алгебричен низ, съдържащ оператори + и -” ни изисква да създадем функция, която може да опрости дадения израз. Пример s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Прочети повече

Въпрос 489. Внедрете стека, като използвате единична опашка Декларация за проблема Проблемът „Внедряване на стек с помощта на единична опашка“ ни изисква да внедрим структура на данни на стека (LIFO), използвайки структура от данни на опашка (FIFO). Тук LIFO означава Last In First Out, докато FIFO означава First In First Out. Пример push (10) push (20) top () pop () push (30) pop () top () Top: 20 ...

Прочети повече

Въпрос 490. Проверете дали опашка може да бъде сортирана в друга опашка с помощта на стек Изявление на проблема Проблемът „Проверете дали опашка може да бъде сортирана в друга опашка с помощта на стек“ гласи, че сте получили опашка, съдържаща n елемента, елементите в опашката са пермутация от числа от 1 до n. Проверете дали тази опашка може да бъде подредена в нарастващ ред ...

Прочети повече

Въпрос 491. Формулирайте минимален брой от дадена последователност Декларация за проблема Проблемът „Минимален брой на формуляра от дадена последователност заявява, че ви се дава низ s с дължина / размер n, представляващ модел от символи„ I “, т.е. увеличаващ се и„ D “, т.е. намаляващ. Отпечатайте минималния брой за дадения шаблон с уникални цифри от 1-9. Например - ...

Прочети повече

Въпрос 492. Итеративно обръщане на след поръчка с помощта на два стека Декларация за проблема Проблемът „Итеративно обръщане на пощенска поръчка с помощта на два стека“ гласи, че ви се дава двоично дърво с n възли. Напишете програмата за нейното итеративно обръщане на след поръчка, като използвате два стека. Пример Вход 4 5 2 6 7 3 1 Вход 4 2 3 1 Алгоритъм Създаване ...

Прочети повече

Въпрос 493. Пермутации на стека (Проверете дали масивът е пермутация на стека на други) Декларация за проблема Проблемът „Пермутации на стека (Проверете дали масивът е пермутация на стека на други)“ гласи, че са ви дадени два масива a [] и b [] с размер n. Всички елементи на масива са уникални. Създайте функция за проверка дали даденият масив b [] е ...

Прочети повече

Въпрос 494. Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво Изявление на проблема „Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво“ проблемът гласи, че ви се дава двоично дърво и цяло число, представляващо ключ. Създайте функция за отпечатване на всички предци на дадения ключ, използвайки итерация. Пример Ключ за въвеждане = 6 5 2 1 Обяснение: ...

Прочети повече

Въпрос 495. Постройте BST от даденото обръщане на предварителна поръчка При дадено обръщане на предварителна поръчка на бинарно дърво за търсене (BST), напишете алгоритъм за конструиране на BST от дадено обръщане на предварително поръчване. Примери Input preOrder [] = {7, 5, 3, 6, 9} Output Inorder: 3 5 6 7 9 Input preOrder [] = {12, 6, 1, 35, 20} Output Inorder: 1 6 ...

Прочети повече

Въпрос 496. Печат на предци на даден двоичен възел на дърво без рекурсия Дадено е двоично дърво и конкретен възел или ключ. Отпечатва предци на даден двоичен дървесен възел без рекурсия. Пример Вход: ключ = 7 Изход: 3 1 Вход: ключ = 4 Изход: 2 1 Алгоритъм за предци на даден двоичен възел на дърво Създайте възел на клас ...

Прочети повече

Въпрос 497. Намерете максимум от минимум за всеки размер на прозореца в даден масив Даден е масив a [] с размер n. За всеки размер на прозореца, който варира от 1 до n при отпечатване на масив или намерете максимум от минимум за всеки размер на прозореца в даден масив. Пример за въвеждане: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Изход: 70 30 20 ...

Прочети повече

Въпрос 498. Итеративно дълбочина Първо обръщане на графика В итеративното дълбоко първо обхождане на проблема с графика, ние дадохме структура на данните за графика. Напишете програмата за отпечатване на първо обхождане на дълбочината на дадената графика, използвайки итеративен метод. Пример за въвеждане: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Прочети повече

Въпрос 499. Минимално обръщане на скоби В проблема с минималното обръщане на скоби, ние дадохме низ s, съдържащ израз само на символи „{“ и „}“. Намерете минималния брой обръщания на скоби, необходими, за да направите израза балансиран. Пример за въвеждане: s = “} {” Изход: 2 Вход: s = “{{{” Изход: Даденият израз не може ...

Прочети повече

Въпрос 500. Изразът съдържа излишна скоба или не Даден е низ, съдържащ израз на оператори, операнди и скоби. Намерете дали даденият низ съдържа някакви ненужни скоби, без които изразът все пак ще даде същия резултат. С други думи, трябва да открием, че изразът съдържа излишна скоба или не. Излишна скоба, ако ...

Прочети повече

Въпрос 501. Проверете дали два израза със скоби са еднакви Дадени са два низа s1 и s2, представляващи изрази, съдържащи оператор на събиране, оператор на изваждане, малки букви и скоби. Проверете дали два израза със скоби са еднакви. Пример Вход s1 = “- (a + b + c)” s2 = “-abc” Изход Да Вход s1 = “ab- (cd)” s2 = “abcd” Изход Няма алгоритъм за проверка дали две ...

Прочети повече

Въпрос 502. Преминаване подреждане на ниво под формата на спирала В този проблем ние дадохме двоично дърво, отпечатайте обръщането на неговия ред под формата на спирала. Примери Изходни изходни данни 10 30 20 40 50 80 70 60 Наивен подход за обхождане на ниво ниво във форма на спирала Идеята е да се направи обиколка на нормално ниво ниво, като се използва ...

Прочети повече

Въпрос 503. Мин стек При минимален проблем на стека трябва да проектираме стек, за да изпълним ефективно следните функции, натиснете (x) -> Натиснете елемент x към стека pop () -> Премахва елемента отгоре на стека отгоре () -> Върнете елемента в горната част на стека getMin () -> Връща минималния наличен елемент ...

Прочети повече

Въпрос 504. Опашка с помощта на стекове В опашката, използваща проблем със стека, трябва да реализираме следните функции на опашка, използвайки стандартните функции на структурата на стека данни, Enqueue: Добавяне на елемент в края на опашката Dequeue: Премахване на елемент от началото на опашката Пример за въвеждане : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Прочети повече

Въпрос 505. Оценка на аритметичния израз Пишем аритметични изрази в следните три нотации - Префикс Нотация В тази нотация операндите се пишат след оператора. Известен е още като полски нотация. Например: + AB е префикс израз. Infix Notation В тази нотация операторите се записват между операндите. Подобно е ...

Прочети повече

Въпрос 506. Проверете за балансирани скоби в израз Даден низ s с дължина n. Проверете дали има затваряща скоба за всяка отваряща скоба, т.е. дали всички скоби са балансирани. С други думи, можем също да кажем, че ако имаме '}', ')' и ']' за всеки '{', '(' и '[' съответно, изразът ...

Прочети повече

Въпрос 507. Оценка на Postfix Expression В оценката на проблема с израза на постфикс сме дали низ s, съдържащ израз на постфикс. Оценете дадения израз. Примерен вход: s = “231 * + 9-” Изход: -4 Вход: s = “100 200 + 2/5 * 7 +” Изход: 757 За операнди с едноцифрен алгоритъм ...

Прочети повече

Въпрос 508. Открийте дали изразът има дублираща скоба или не Даден низ, съдържащ балансирана скоба. Намерете дали изразът / низът съдържа дублирани скоби или не. Дублираща скоба Когато израз е в средата на или заобиколен от един и същи тип балансирана скоба, т.е. затворен между един и същ тип отваряща и затваряща скоба повече от веднъж ...

Прочети повече

Въпрос 509. Как да внедрим стека, използвайки приоритетна опашка или купчина? Внедрете стека с помощта на приоритетна опашка или купчина. Приоритетна опашка: Структурата на данните за опашката с приоритет е подобна на структурата на данните за опашката или стека с добавяне на приоритет. На всеки елемент се дава приоритетно число. В заключение, елементите с висок приоритет са за предпочитане ...

Прочети повече

Въпрос 510. Как ефективно да внедрите k стекове в един масив? Проектирайте и внедрете нова структура от данни, която реализира k стекове в един масив. Новата структура на данните трябва да поддържа тези две операции - push (element, stack_number): която изтласква елемента в даден номер на стека. pop (stack_number): който изскача горния елемент от даден ...

Прочети повече

Въпрос 511. Намерете максимална дълбочина на вложените скоби в низ Даден низ s. Напишете кода, за да отпечатате максималната дълбочина на вложените скоби в дадения низ. Пример за въвеждане: s = “(a (b) (c) (d (e (f) g) h) I (j (k) l) m)” Изход: 4 вход: s = “(p ((q) ) ((s) t)) ”Изход: 3 Използване на алгоритъм на стека Инициализирайте низ s дължина ...

Прочети повече

Въпрос 512. Оценка на израза В задачата за оценка на израза сме дали низ s с дължина n, представляващ израз, който може да се състои от цели числа, балансирани скоби и двоични операции (+, -, *, /). Оценете израза. Изразът може да бъде във всеки един от префикс, инфикс или постфикс нотация. Пример Вижте ...

Прочети повече

Въпрос 513. Как да създадете обединим стек? Трябва да проектираме и създадем стек, който изпълнява операциите за постоянно време. Тук имаме един проблем, който е как да създадем обединим стек? Тук изпълняваме операцията по-долу за обединяване на два стека. push (елемент): Поставете елемента в стека. pop (): Премахнете горния елемент в ...

Прочети повече

Въпрос 514. Проблемът с запасите Този проблем „Проблемът с обхвата на акциите“ се крие във финансовия аспект. В този проблем намираме обхвата на акциите за цената на акциите за всеки ден. Максималният брой последователни дни точно преди всеки определен ден, за който е цената на запаса от дните преди него ...

Прочети повече

Въпрос 515. Намерете максималната сума, възможна еднаква сума от три стека Дадени 3 масива стек1 [], стек2 [] и стек3 [], представляващи стекове и началният индекс на тези масиви се третират като техния връх. Намерете общата максимална сума, възможна във всичките три стека, т.е. сумата от елементи на стека1, стека2 и стека3 са равни. Премахване на ...

Прочети повече

Въпрос 516. Отпечатайте следващия по-голям брой Q заявки В проблема за печат на следващия по-голям брой Q заявки сме дали масив a [] с размер n, съдържащ числа и друг масив q [] с размер m, представляващ заявки. Всяка заявка представлява индекса в масив a []. За всяка заявка отпечатвам номера от масива ...

Прочети повече

Въпрос 517. Проверете дали даден масив може да се сортира в стека За да проверим дали масивът е проблем за сортиране на стека, дадохме масив a [] с размер n, съдържащ елементи от 1 до n в произволен ред. Сортирайте масива във възходящ ред, като използвате временен стек, следвайки само тези две операции - Премахнете елемента в началната ...

Прочети повече

Въпрос 518. Балансиран израз с подмяна В проблема с балансирания израз с подмяна сме дали низ, съдържащ скоби, т.е. '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Низът също съдържа x на някои места като заместител на скобите. Проверете дали низът може да бъде преобразуван в израз с валидна скоба след замяна на всички ...

Прочети повече

Въпрос 519. Задържане на дъждовна вода В проблема с улавянето на дъждовната вода сме дали N неотрицателни цели числа, представляващи карта на височината и ширината на всяка лента е 1. Трябва да намерим количеството вода, което може да бъде уловено в горната структура. Пример Нека разберем това чрез пример За горната кота ...

Прочети повече

Въпрос 520. Декодиране на низ Да предположим, че ви се дава кодиран низ. Низът е кодиран в някакъв модел, вашата задача е да декодирате низа. Да кажем, <не на пъти се появява низ> [низ] Пример Вход 3 [b] 2 [bc] Изход bbbcaca Обяснение Тук „b“ се появява 3 пъти, а „ca“ се появява 2 пъти. ...

Прочети повече

Въпрос 521. Рекурсия Какво е рекурсия? Рекурсията просто се дефинира като функция, извикваща себе си. Той използва своите предварително решени подзадачи, за да изчисли по-голям проблем. Това е една от най-важните и сложни концепции в програмирането, но можем да я разберем лесно, ако се опитаме да свържем рекурсията с някои реални ...

Прочети повече

Въпрос 522. Преобразуване в Infix преобразуване В проблема с преобразуването на префикс в инфикс сме дали израз в нотация на префикс. Напишете програма, която да я преобразува в инфиксен израз. Префикс Нотация В тази нотация операндите се пишат след оператора. Известен е още като полски нотация. Например: + AB е префикс израз. ...

Прочети повече

Въпрос 523. Преобразуване на Postfix в Infix В проблема с преобразуването на постфикс в инфикс сме дали израз в нотация на постфикс. Напишете програма за конвертиране на дадената нотация в инфикс нотация. Infix Notation В тази нотация операторите се записват между операндите. Подобно е на начина, по който обикновено пишем израз. Например: A + ...

Прочети повече

Въпрос 524. Префикс към преобразуване на Postfix В проблема с преобразуването на префикс в постфикс сме дали израз в нотация на префикс във формат на низове. Напишете програма за конвертиране на дадената нотация в нотификация след фиксиране. Префикс Нотация В тази нотация ние пишем операндите след оператора. Известен е още като полски нотация. Например: + AB е ...

Прочети повече

Въпрос 525. Преобразуване на постфикс в префикс В този проблем сме дали низ, който обозначава израза постфикс. Трябва да направим постфикс към преобразуване на префикс. Префикс Нотация В тази нотация ние пишем операндите след оператора. Известен е още като полски нотация. Например: + AB е префикс израз. Постфикс нотация в ...

Прочети повече

Въпрос 526. Обръщане на ниво на двоично дърво на зигзаг Като се има двоично дърво, отпечатайте обръщане на нивото на зигзаг на стойностите на възлите. (т.е. отляво надясно, след това отдясно наляво за следващото ниво и редуване между). Пример разгледайте бинарното дърво, дадено по-долу По-долу е обръщането на ред на зигзагообразно ниво на горните типове двоично дърво ...

Прочети повече

Въпрос 527. Сравнение на низ от Backspace В проблема за сравнение на низовете на backspace сме дали два низа S и T, проверете дали са равни или не. Обърнете внимание, че низовете съдържат „#“, което означава обратен знак. Примери Вход S = “ab # c” T = “ad # c” Изход true (тъй като и S, и T се преобразуват в “ac”) Вход ...

Прочети повече

Въпрос 528. Следващ по-голям елемент Следващият по-голям елемент е проблем, при който сме дали масив. Този масив, съдържащ N стойности (може да бъде положителен или отрицателен). Трябва да намерим първия по-голям_елемент в дадения масив от дясната му страна. Ако няма по-голям_елемент, вземете -1. Входен формат Първи ред, съдържащ ...

Прочети повече

Въпрос 529. Infix към Postfix Какво представлява инфиксният израз? Изразът под формата на „операнд“ „оператор“ „операнд“ се нарича инфиксен израз. Пример: a + b Какво е postfix израз? Изразът под формата на „операнд“ „операнд“ „оператор“ се нарича постфикс израз. Пример: ab + Каква е необходимостта от преобразуване infix to postfix? Изразът на Infix е лесен ...

Прочети повече

Въпрос 530. Формулирайте минимален брой от дадена последователност на D и I Изложение на проблема В проблема „Формулирайте минималния брой от зададената последователност на D и I“, ние дадохме модел, съдържащ само I и D. I за увеличаване и D за намаляване. Напишете програма за отпечатване на минималния брой, следвайки този модел. Цифрите от 1-9 и цифрите не могат да се повтарят. Входен формат ...

Прочети повече

Въпрос 531. Проблемът със знаменитостите Изложение на проблема В проблема със знаменитостта има стая от N души, Намерете знаменитостта. Условия за знаменитост е - Ако A е знаменитост, тогава всички останали в стаята трябва да знаят A. A не трябва да познава никого в стаята. Трябва да намерим човека, който отговаря на тези условия. ...

Прочети повече

Въпрос 532. Следващ по-голям елемент в масив Посочване на проблем При даден масив ще намерим следващия по-голям елемент от всеки елемент в масива. Ако няма следващ по-голям елемент за този елемент, тогава ще отпечатаме -1, в противен случай ще отпечатаме този елемент. Забележка: Следващият по-голям елемент е елементът, който е по-голям и ...

Прочети повече

Въпроси на опашката Amazon

Въпрос 533. Намерете максимална сума на ниво в двоично дърво Декларация за проблема Проблемът „Намиране на максимална сума на ниво в двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво с положителни и отрицателни възли, намерете максималната сума на ниво в двоичното дърво. Пример Вход 7 Обяснение Първо ниво: Сума = 5 Второ ниво: Сума = ...

Прочети повече

Въпрос 534. Внедряване на Deque с помощта на двойно свързан списък Декларация за проблема Проблемът „Внедряване на Deque с помощта на двойно свързан списък“ гласи, че трябва да внедрите следните функции на Deque или Double Ended Queue с помощта на двойно свързан списък, insertFront (x): Добавете елемент x в началото на Deque insertEnd (x ): Добавете елемент x в края на ...

Прочети повече

Въпрос 535. Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво Декларация за проблема Проблемът „Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво, намерете височината на дървото, използвайки итеративния метод. Примери Вход 3 Вход 4 Алгоритъм за итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво Височината на дърво ...

Прочети повече

Въпрос 536. Обхождане на реда на ниво с помощта на две Опашки Декларация за проблема Проблемът „Преминаване на ред на ниво с помощта на две опашки“ гласи, че ви е дадено двоично дърво, отпечатайте неговото обръщане на ниво на ред по ред. Примери Вход 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Вход 1 2 3 4 5 6 Алгоритъм за обръщане на порядъка на ниво ...

Прочети повече

Въпрос 537. Внедрете стека, като използвате единична опашка Декларация за проблема Проблемът „Внедряване на стек с помощта на единична опашка“ ни изисква да внедрим структура на данни на стека (LIFO), използвайки структура от данни на опашка (FIFO). Тук LIFO означава Last In First Out, докато FIFO означава First In First Out. Пример push (10) push (20) top () pop () push (30) pop () top () Top: 20 ...

Прочети повече

Въпрос 538. Намерете първата кръгова обиколка, която посещава всички бензинови помпи Декларация за проблема Проблемът „Намерете първата кръгова обиколка, която посещава всички бензинови помпи“ гласи, че на кръгъл път има N бензинови помпи. Като се има предвид бензина, който има всяка бензинова помпа, и количеството бензин, необходимо за покриване на разстоянието между две бензинови помпи. И така ...

Прочети повече

Въпрос 539. Проверете дали X може да даде промяна на всеки човек в опашката Изявление за проблем X е продавач на сладолед и има n хора, които чакат на опашка да си купят сладолед. Arr [i] означава деноминацията на i-то лице в опашката, възможните стойности на деноминациите са 5, 10 и 20. Ако първоначалното салдо на X е 0 ...

Прочети повече

Въпрос 540. Проверете дали всички нива на две двоични дървета са анаграми или не Декларация за проблема Проблемът „Проверете дали всички нива на две двоични дървета са анаграми или не“ казва, че са ви дадени две двоични дървета, проверете дали всички нива на двете дървета са анаграми или не. Примери Input true Input false Algorithm to Check if all levels of two ...

Прочети повече

Въпрос 541. Минимална сума от квадрати на броя знаци в даден низ след премахване на k знака Декларация за проблема Проблемът „Минимална сума от квадрати на броя на символите в даден низ след премахване на k символа“ гласи, че сте получили низ, съдържащ само малки букви. Имате право да премахвате k символа от низа, така че в останалия низ сумата от ...

Прочети повече

Въпрос 542. Първо отрицателно цяло число във всеки прозорец с размер k Декларация за проблема Проблемът „Първо отрицателно цяло число във всеки прозорец с размер k“ гласи, че ви се дава масив, съдържащ положителни и отрицателни цели числа, за всеки прозорец с размер k отпечатва първото отрицателно цяло число в този прозорец. Ако в нито един прозорец няма отрицателно цяло число, изведете ...

Прочети повече

Въпрос 543. Подход, базиран на опашка за първия неповтарящ се символ в поток Декларация за проблема Проблемът „Подход, базиран на опашка за първия неповтарящ се символ в поток“ гласи, че ви е даден поток, съдържащ малки букви, намерете първия неповтарящ се знак всеки път, когато към потока е добавен нов символ и ако има не е неповтарящо се връщане на символа -1. Примери aabcddbe ...

Прочети повече

Въпрос 544. Разстояние на най-близката клетка с 1 в двоична матрица Декларация за проблема Проблемът „Разстояние на най-близката клетка, имаща 1 в двоична матрица“ гласи, че ви е дадена двоична матрица (съдържаща само 0s и 1s) с поне една 1. Намерете разстоянието на най-близката клетка с 1 в двоичната матрица за всички елементи на ...

Прочети повече

Въпрос 545. Интересен метод за генериране на двоични числа от 1 до n Декларация за проблема Проблемът „Интересен метод за генериране на двоични числа от 1 до n“ гласи, че ви е дадено число n, отпечатайте всички числа от 1 до n в двоична форма. Примери 3 1 10 11 6 1 10 11 100 101 110 Алгоритъм Поколението ...

Прочети повече

Въпрос 546. Намерете най-голямото кратно на 3 Декларация за проблема Проблемът „Намерете най-големия кратен на 3“ гласи, че ви е даден масив от положителни цели числа (от 0 до 9). Намерете максималното кратно на 3, което може да се образува чрез пренареждане на елементите на масива. Примери arr [] = {5, 2, 1, 0, 9, 3} 9 5 ...

Прочети повече

Въпрос 547. Проверете дали даденият масив може да представлява Преминаване по ред на ниво на двоично дърво за търсене Изявление на проблема Проблемът „Проверете дали даден масив може да представлява обръщане на ниво ниво на бинарното дърво за търсене“ гласи, че ви е дадено обръщане на ниво ниво на бинарното дърво за търсене. И с помощта на обхождането на нивото на дървото. Трябва ефективно да открием дали нивото на подреждане ...

Прочети повече

Въпрос 548. Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree Декларация за проблема Проблемът „Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree“ гласи, че ви се дава n-ary дърво и целеви възел. Намерете броя на братята и сестрите на целевия възел. Да приемем, че възелът винаги присъства в дървото и първият възел е ...

Прочети повече

Въпрос 549. Проверете дали опашка може да бъде сортирана в друга опашка с помощта на стек Изявление на проблема Проблемът „Проверете дали опашка може да бъде сортирана в друга опашка с помощта на стек“ гласи, че сте получили опашка, съдържаща n елемента, елементите в опашката са пермутация от числа от 1 до n. Проверете дали тази опашка може да бъде подредена в нарастващ ред ...

Прочети повече

Въпрос 550. Приоритетна опашка с помощта на двойно свързан списък Декларация за проблема Проблемът „Приоритетна опашка, използваща двойно свързан списък“ иска да внедри следните функции на опашката с приоритет, използвайки двойно свързан списък. push (x, p): Поставете елемент x с приоритет p в приоритетната опашка на подходяща позиция. pop (): Премахване и връщане на елемента с най-висок приоритет ...

Прочети повече

Въпрос 551. Пермутации на стека (Проверете дали масивът е пермутация на стека на други) Декларация за проблема Проблемът „Пермутации на стека (Проверете дали масивът е пермутация на стека на други)“ гласи, че са ви дадени два масива a [] и b [] с размер n. Всички елементи на масива са уникални. Създайте функция за проверка дали даденият масив b [] е ...

Прочети повече

Въпрос 552. Минимални стъпки за достигане на целта от рицар Описание Проблемът „Минимални стъпки за достигане на целта от рицар“ гласи, че ви се дава квадратна шахматна дъска с размери N x N, координати на фигурата на рицаря и целевата клетка. Открийте минималния брой стъпки, предприети от рицаря, за да достигнете целта ...

Прочети повече

Въпрос 553. Внедряване на Deque с помощта на кръгов масив Декларация за проблем „Внедряване на Deque с помощта на кръгов масив“ изисква да се изпълнят следните функции на Deque (Двойно завършена опашка) с помощта на кръгов масив, insertFront (x): вмъкване на елемент x в предната част на Deque insertRear (x): вмъкване на елемент x в задната част на Deque deleteFront (): изтриване на елемент от ...

Прочети повече

Въпрос 554. Намерете възела с минимална стойност в двоично дърво за търсене Дадено бинарно дърво за търсене, напишете алгоритъм, за да намерите възела с минималната стойност в дадено бинарно дърво за търсене. Примерен входен изход 5 Наивен подход Простият подход е да се направи обход на дърво и да се намери възелът с минималната стойност сред всички възли. Това ...

Прочети повече

Въпрос 555. Минимално обръщане на скоби В проблема с минималното обръщане на скоби, ние дадохме низ s, съдържащ израз само на символи „{“ и „}“. Намерете минималния брой обръщания на скоби, необходими, за да направите израза балансиран. Пример за въвеждане: s = “} {” Изход: 2 Вход: s = “{{{” Изход: Даденият израз не може ...

Прочети повече

Въпрос 556. Изградете цялостно двоично дърво от неговото представяне на свързан списък Като се има предвид свързаното представяне на списък на пълно двоично дърво. Свързаният списък е в реда на обръщане на нивото на дървото. Напишете алгоритъм за изграждане на пълното двоично дърво обратно от свързаното му представяне на списък. Примерен вход 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ...

Прочети повече

Въпрос 557. Опашка с помощта на стекове В опашката, използваща проблем със стека, трябва да реализираме следните функции на опашка, използвайки стандартните функции на структурата на стека данни, Enqueue: Добавяне на елемент в края на опашката Dequeue: Премахване на елемент от началото на опашката Пример за въвеждане : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Прочети повече

Въпрос 558. Как да внедрим стека, използвайки приоритетна опашка или купчина? Внедрете стека с помощта на приоритетна опашка или купчина. Приоритетна опашка: Структурата на данните за опашката с приоритет е подобна на структурата на данните за опашката или стека с добавяне на приоритет. На всеки елемент се дава приоритетно число. В заключение, елементите с висок приоритет са за предпочитане ...

Прочети повече

Въпрос 559. Приоритетна опашка в C ++ Начинът FIFO се използва за изпълнение на опашка. В опашката вмъкването се извършва в единия край (отзад), а изтриването се извършва в другия край (отпред). По принцип елементът влиза първо се изтрива първо. Ние изпълняваме приоритетна опашка, използвайки вградени функции на c ++. Характеристики на приоритетна опашка Приоритетна опашка ...

Прочети повече

Въпрос 560. Опашка с приоритет Приоритетна опашка е тип структура от данни, която е подобна на обикновена опашка, но има приоритет, свързан с всеки от нейните елементи. По-висок приоритет по-рано елементът ще бъде обслужван. В някои случаи има два елемента с един и същ приоритет, а след това елементът в опашката ...

Прочети повече

Въпрос 561. Обръщане на ниво на двоично дърво на зигзаг Като се има двоично дърво, отпечатайте обръщане на нивото на зигзаг на стойностите на възлите. (т.е. отляво надясно, след това отдясно наляво за следващото ниво и редуване между). Пример разгледайте бинарното дърво, дадено по-долу По-долу е обръщането на ред на зигзагообразно ниво на горните типове двоично дърво ...

Прочети повече

Въпрос 562. Реконструкция на опашката по височина Проблем Описание на реконструкцията на опашката по височина Да предположим, че имате произволен списък на хората, стоящи на опашка. Всеки човек се описва с двойка цели числа (h, k), където h е височината на човека и k е броят на хората пред този човек ...

Прочети повече

Въпрос 563. Преминаване на порядъка на ниво на двоично дърво Обръщане на порядъка на ниво на дадено двоично дърво е същото като BFS на двоичното дърво. Знаем ли вече какво всъщност е BFS? ако не, тогава не е нужно да се чувствате зле, просто прочетете цялата статия и посетете предишните ни статии за по-добро разбиране. BFS е ...

Прочети повече

Въпрос 564. Широчина първо търсене (BFS) за графика Широкото първо търсене (BFS) за графика е алгоритъм за обхождане или търсене в структурата на данните от дърво / графика. Започва от даден връх (произволен произволен връх) и изследва всички свързани върхове и след това се придвижва до най-близкия връх и изследва всички неизследвани възли и се грижи да не ...

Прочети повече

Матрични въпроси Amazon

Въпрос 565. Решение на Leetcode за търсене на думи Декларация за проблема Като се има mxn дъска и дума, намерете дали думата съществува в мрежата. Думата може да бъде конструирана от букви на последователно съседни клетки, където „съседните“ клетки са хоризонтално или вертикално съседни. Една и съща буквена клетка не може да се използва повече от веднъж. Пример ...

Прочети повече

Въпрос 566. Уникални пътеки II Да предположим, че човек стои в първата клетка или горния ляв ъгъл на матрица „a × b“. Човек може да се движи само нагоре или надолу. Този човек иска да достигне дестинацията си и тази дестинация за него е последната клетка на матрицата или долния десен ъгъл. ...

Прочети повече

Въпрос 567. Намерете максимална дължина на змията Проблемът „Намерете максимална дължина на змийската последователност“ гласи, че сме снабдени с мрежа, съдържаща цели числа. Задачата е да се намери змийска последователност с максимална дължина. Последователност, имаща съседни числа в мрежата с абсолютна разлика 1, е известна като змийска последователност. Съседни ...

Прочети повече

Въпрос 568. Проблем със златната мина Декларация за проблема „Проблемът със златната мина“ гласи, че ви се дава 2D мрежа с няколко неотрицателни монети, поставени във всяка клетка на дадената мрежа. Първоначално миньорът стои на първата колона, но няма ограничение за реда. Той може да започне във всеки ред. ...

Прочети повече

Въпрос 569. Минимално време, необходимо за гниене на всички портокали Декларация за проблема Проблемът „Минимално време, необходимо за гниене на всички портокали“ гласи, че ви се дава 2D масив, всяка клетка има една от трите възможни стойности 0, 1 или 2. 0 означава празна клетка. 1 означава пресен портокал. 2 означава гнил портокал. Ако гнило ...

Прочети повече

Въпрос 570. Разстояние на най-близката клетка с 1 в двоична матрица Декларация за проблема Проблемът „Разстояние на най-близката клетка, имаща 1 в двоична матрица“ гласи, че ви е дадена двоична матрица (съдържаща само 0s и 1s) с поне една 1. Намерете разстоянието на най-близката клетка с 1 в двоичната матрица за всички елементи на ...

Прочети повече

Въпрос 571. Намерете двойки с дадена сума, така че елементите на двойка да са в различни редове Изявление на проблема „Намерете двойки с дадена сума, така че елементите на двойка да са в различни редове“, проблемът гласи, че ви се дава матрица от цели числа и стойност, наречена „сума“. Изложението на проблема изисква да се открият всички двойки в матрица, която обобщава даден ...

Прочети повече

Въпрос 572. Общи елементи във всички редове на дадена матрица Изявление на проблема „Общи елементи във всички редове на дадена матрица“ посочва, че ви е дадена матрица M * N. Изложението на проблема иска да открие всички общи елементи в дадена матрица във всеки ред на матрицата за O (M * N) време. Пример arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Прочети повече

Въпрос 573. Съберете максимални точки в мрежа, като използвате две ходове Декларация за проблема Дадена ни е матрица с размер „nxm“ и трябва да съберем максимални точки в мрежа, като използваме две траверса. Ако стоим в клетка i, j, тогава имаме три възможности да преминем към клетка i + 1, j или i + 1, j-1 или i + 1, j + 1. Това е ...

Прочети повече

Въпрос 574. Проблем с мобилната цифрова клавиатура Декларация за проблема В проблема с мобилната цифрова клавиатура ние разглеждаме цифрова клавиатура. Трябва да намерим целия брой възможни цифрови последователности с дадена дължина, така че да имате право да натискате само бутони, които са отгоре, надолу, отляво и отдясно на текущия бутон. Нямате право ...

Прочети повече

Въпрос 575. Отпечатване на скоби в Matrix Chain Multiplication Problem Изложение на проблема Трябва да намерим реда на умножаване на матриците, така че броят на операциите, участващи в умножението на всички матрици, да бъде сведен до минимум. След това трябва да отпечатаме тази поръчка, т.е. да отпечатаме скоби в задачата за умножение на матрични вериги. Помислете, че имате 3 матрици A, B, ...

Прочети повече

Въпрос 576. Най-голямата правоъгълна подматрица, чиято сума е 0 Изявление на проблема Намерете подматрицата с максимален размер в 2D масив, чиято сума е нула. Подматрицата не е нищо друго освен 2D масив вътре в дадения 2D масив. И така, имате матрица от подписани цели числа, трябва да изчислите сумата от подматрици и да намерите матрицата с ...

Прочети повече

Въпрос 577. Правоъгълник с максимална сума в 2D матрица Изложение на проблема Намерете правоъгълника с максимална сума в 2D матрица, т.е. за да намерите подматрица с максимална сума. Подматрицата не е нищо друго освен 2D масив вътре в дадения 2D масив. И така, имате матрица от подписани цели числа, трябва да изчислите сумата от подматрици и ...

Прочети повече

Въпрос 578. Умножение на матрични вериги В задачата за умножение на матрични вериги II, ние дадохме размерите на матриците, намерете реда на тяхното умножение, така че броят на операциите, участващи в умножението на всички матрици, да бъде сведен до минимум. Помислете, че имате 3 матрици A, B, C с размери axb, bx ...

Прочети повече

Въпрос 579. Максимален квадрат В задачата за максимален квадрат сме дали двумерна двоична матрица, пълна с 2 и 0, намерим най-големия квадрат, съдържащ само 1, и връщаме неговата площ. Пример за въвеждане: 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 ...

Прочети повече

Въпрос 580. Задайте нули на матрицата В задачата за зададените нули на матрицата сме дали матрица (n X m), ако елементът е 0, задайте целия му ред и колона 0. Примери Вход: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Изход: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Прочети повече

Въпрос 581. Наводнение Попълнете LeetCode В задачата Flood Fill дадохме 2D масив [] [], представляващ изображение с размер mxn с всяка стойност, представляваща цвета на пиксела в тази координата. Също така се дава местоположението или координатите на пиксел и цвят. Заменете цвета на дадено място ...

Прочети повече

Въпрос 582. Максимална площ на острова Описание на проблема: Като се има предвид 2D матрица, матрицата има само 0 (представляваща вода) и 1 (представляваща земя) като записи. Остров в матрицата се формира чрез групиране на всички съседни 1, свързани 4-посочно (хоризонтално и вертикално). Намерете максималната площ на острова в матрицата. Да приемем, че и четирите ръба на ...

Прочети повече

Въпрос 583. Уникални пътеки Дадена е mxn 2D мрежа и вие стоите в най-горната и най-лявата клетка в мрежата. т.е. клетката, разположена на (1,1). Намерете броя на уникалните пътища, които могат да бъдат предприети, за да достигнат клетка, разположена на (m, n) от клетката, разположена на (1,1) ...

Прочети повече

Въпрос 584. K-тият най-малък елемент в сортирана матрица В K-тия най-малък елемент в задача на сортирана матрица, ние дадохме nxn матрица, където всеки ред и колона са сортирани в не намаляващ ред. Намерете k-тия най-малък елемент в дадения 2D масив. Примерен вход 1: k = 3 и матрица = 11, 21, 31, 41 ...

Прочети повече

Въпрос 585. Умножение на матрични вериги с помощта на динамично програмиране Matrix Chain Multiplication е метод, при който откриваме най-добрия начин за умножаване на дадените матрици. Всички знаем, че матричното умножение е асоциативно (A * B = B * A) по природа. И така, имаме много поръчки, в които искаме да извършим умножението. Всъщност в този алгоритъм ...

Прочети повече

Въпрос 586. Умножение на две матрици Постановка на проблема В задачата „Умножение на две матрици“ дадохме две матрици. Трябва да умножим тези матрици и да отпечатаме резултата или окончателната матрица. Тук необходимото и достатъчно условие е броят на колоните в А да бъде равен на броя на редовете в матрицата ...

Прочети повече

Въпрос 587. Проверете дали струните са на K разстояние или не Декларация за проблема Като се имат предвид два низа и цяло число k, напишете програма, за да проверите дали дадените низове са k разстояние един от друг или не. Това е, ако който и да е знак е несъответстващ или някой символ трябва да бъде премахнат, тогава той е известен като k разстояние на разстояние. Входен формат Първият ...

Прочети повече

Въпрос 588. Намерете реда с максимален брой 1 Изявление на проблема В задачата „Намиране на реда с максимален брой 1“ сме дали матрица (2D масив), съдържаща двоични цифри с всеки сортиран ред. Намерете реда, който има максимален брой 1. Входен формат Първият ред, съдържащ две цели числа n, m. След това, n реда ...

Прочети повече

Въпрос 589. Проблемът със знаменитостите Изложение на проблема В проблема със знаменитостта има стая от N души, Намерете знаменитостта. Условия за знаменитост е - Ако A е знаменитост, тогава всички останали в стаята трябва да знаят A. A не трябва да познава никого в стаята. Трябва да намерим човека, който отговаря на тези условия. ...

Прочети повече

Други въпроси Amazon

Въпрос 590. Kth най-големият елемент в решение за поток Leetcode Декларация за проблема В този проблем трябва да проектираме клас KthLargest (), който първоначално има цяло число k и масив от цели числа. Трябва да напишем параметризиран конструктор за него, когато цяло число k и номера на масиви се предават като аргументи. Класът има и функция add (val), която добавя ...

Прочети повече

Въпрос 591. Премахнете решението на Leetcode за свързани елементи от списъка Декларация за проблем В този проблем ни е даден свързан списък с неговите възли, които имат цели числа. Трябва да изтрием някои възли от списъка, чиято стойност е равна на val. Проблемът не изисква да бъде решен на място, но ще обсъдим един такъв подход. Примерен списък = ...

Прочети повече

Въпрос 592. Минимални премествания към решения с равни масиви Leetcode Solution Декларация за проблема В този проблем ни е даден масив от цели числа. Също така ни е позволено да изпълняваме определен набор от операции върху този масив. В една операция можем да увеличим „n - 1 ″ (всички елементи с изключение на който и да е) елементи в масива с 1. Трябва да ...

Прочети повече

Въпрос 593. Разтвор на Hameting Leetcode Изложение на проблема В този проблем ни се дават две цели числа, A и B, и целта е да се намери разстоянието на Hamming между дадените цели числа. Целите числа са по-големи от / равни на 0 и по-малко от 231 Пример Първо цяло число = 5, Второ цяло число = 2 3 Първо цяло число ...

Прочети повече

Въпрос 594. Пребройте добрите възли в решението с двоично дърво Leetcode Изложение на проблема В този проблем се дава двоично дърво с неговия корен. Възел X в дървото се нарича добър, ако в пътя от корен до X няма възли със стойност, по-голяма от X. Трябва да върнем броя на добрите възли в ...

Прочети повече

Въпрос 595. Брой стъпки за намаляване на числото до нулево решение на Leetcode Проблемът Брой стъпки за намаляване на число до нула Leetcode Solution гласи, че е дадено цяло число. Намерете минималния брой стъпки за преобразуване на даденото цяло число в 0. Можете да изпълните една от двете стъпки, или да извадите 1, или да разделите цялото число на 2. Проблемът ...

Прочети повече

Въпрос 596. Дизайн на система за паркиране Leetcode Solution Изложение на проблема В този проблем трябва да проектираме паркинг. Разполагаме с 3 вида паркоместа (големи, средни и малки). Всички тези места за паркиране първоначално имат определен брой празни слотове. Подобно на голям тип пространство можем да поставим най-много b коли. В малки ...

Прочети повече

Въпрос 597. Комбинации Leetcode Solution Проблемът Комбинации Leetcode Solution ни предоставя две цели числа, n и k. Казва ни се да генерираме всички последователности, които имат k елемента, избрани от n елемента от 1 до n. Връщаме тези последователности като масив. Нека разгледаме няколко примера, за да получим ...

Прочети повече

Въпрос 598. Пресичане на две масивни решения на Leetcode Изложение на проблема В този проблем са дадени два масива и ние трябва да открием пресечната точка на тези два масива и да върнем резултантния масив. Всеки елемент в резултата трябва да се появи толкова пъти, колкото се показва и в двата масива. Резултатът може да бъде в произволен ред. Пример ...

Прочети повече

Въпрос 599. Разтвор за бижута и камъни Leetcode Проблемът Jewels and Stones Leetcode Solution гласи, че са ви дадени два струни. Един от тях представлява бижута, а един от тях представлява камъни. Низът, който съдържа бижута, представлява символите, които са бижута. Трябва да намерим броя символи в низа камъни, които са ...

Прочети повече

Въпрос 600. Присвояване на бисквитки Leetcode Solution Проблемът Присвояване на бисквитки Leetcode Solution предлага с два масива. Единият от масивите представлява размера на бисквитките, а другият представлява алчността на децата. Проблемът гласи, че вие ​​сте родител на деца и искате максималният брой деца да бъде доволен. ...

Прочети повече

Въпрос 601. Решение на мнозинството от елементи с Leetcode Декларация за проблема Даден ни е масив от цели числа. Трябва да върнем цялото число, което се появява повече от ⌊N / 2⌋ време в масива, където ⌊ ⌋ е етажният оператор. Този елемент се нарича мажоритарен елемент. Имайте предвид, че входният масив винаги съдържа мажоритарен елемент. ...

Прочети повече

Въпрос 602. Решение за Leetcode на Linindrome Linked List В проблема „Списък на свързания с палиндром“ трябва да проверим дали даден единично свързан списък е палиндром или не. Примерен списък = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} вярно Обяснение # 1: Списъкът е палиндром, тъй като всички елементи от началото и назад са ...

Прочети повече

Въпрос 603. Максимална дълбочина на решение на двоично дърво Leetcode Изложение на проблема В задачата е дадено двоично дърво и трябва да открием максималната дълбочина на даденото дърво. Максималната дълбочина на двоичното дърво е броят на възлите по най-дългия път от кореновия възел до най-отдалечения листен възел. Пример 3 / ...

Прочети повече

Въпрос 604. Максимална дълбочина на N-ary Tree Leetcode Solution В този проблем ни се дава N-арно дърво, тоест дърво, което позволява на възлите да имат повече от 2 деца. Трябва да намерим дълбочината на листа, най-отдалечена от корена на дървото. Това се нарича максимална дълбочина. Имайте предвид, че дълбочината на пътя ...

Прочети повече

Въпрос 605. Завъртете списъка Leetcode Solution Проблемът Rotate List Leetcode Solution ни предоставя свързан списък и цяло число. Казва ни се да завъртим свързания списък надясно с k места. Така че, ако завъртим свързан списък k места надясно, във всяка стъпка вземаме последния елемент от ...

Прочети повече

Въпрос 606. Pow (x, n) Leetcode решение Проблемът „Pow (x, n) Leetcode Solution“ гласи, че са ви дадени две числа, едно от които е число с плаваща запетая, а друго цяло число. Цялото число означава степента, а основата е числото с плаваща запетая. Казва ни се да намерим стойността, след като изчислим степента над основата. ...

Прочети повече

Въпрос 607. Намерете решението Leetcode за разлика Постановка на проблема В задачата „Намиране на разликата“ са ни дадени два низа s и t. String t се произвежда чрез произволно напълване на символите на низ s и добавяне на един знак на произволна позиция. нашата задача е да открием символа, който е добавен в низ t. ...

Прочети повече

Въпрос 608. Вмъкнете в двоично решение за търсене на Leetcode В този проблем ни се дава коренният възел на двоично дърво за търсене, съдържащ целочислени стойности и цяла стойност на възел, който трябва да добавим в двоичното дърво за търсене и да върнем структурата му. След като вмъкнем елемента в BST, трябва да отпечатаме неговия ...

Прочети повече

Въпрос 609. Обединете два сортирани списъка Leetcode решения Свързаните списъци приличат на масиви по своите линейни свойства. Можем да обединим два сортирани масива, за да образуваме цялостен сортиран масив. В този проблем трябва да обединим два сортирани свързани списъка на място, за да върнем нов списък, който съдържа елементи от двата списъка по сортиран начин. Пример ...

Прочети повече

Въпрос 610. Решение Leetcode за пермутации Проблемът Permutations Leetcode Solution предоставя проста последователност от цели числа и ни изисква да върнем пълен вектор или масив от всички пермутации на дадената последователност. Така че, преди да влезете в решаването на проблема. Трябва да сме запознати с пермутациите. И така, пермутацията не е нищо друго освен подреждане ...

Прочети повече

Въпрос 611. Минимална дълбочина на решението с двоично дърво Leetcode В този проблем трябва да намерим дължината на най-краткия път от корена до всеки лист в дадено двоично дърво. Имайте предвид, че „дължината на пътя“ тук означава броят на възлите от основния възел до листния възел. Тази дължина се нарича Минимална ...

Прочети повече

Въпрос 612. Решения за броене на прайм кодове В този проблем ни се дава цяло число N. Целта е да се преброи как числата, по-малки от N, са прости числа. Цялото число е ограничено да бъде неотрицателно. Пример 7 3 10 4 Обяснение Праймите по-малки от 10 са 2, 3, 5 и 7. И така, броят е 4. Подход (груб ...

Прочети повече

Въпрос 613. House Robber II Leetcode Solution В проблема „Разбойник на къщи II“ разбойник иска да ограби пари от различни къщи. Сумата на парите в къщите е представена чрез масив. Трябва да намерим максималната сума пари, която може да бъде направена чрез добавяне на елементите в даден масив според ...

Прочети повече

Въпрос 614. Sqrt (x) Leetcode Solution Както се казва в заглавието, трябва да намерим квадратния корен от число. Да речем, че числото е x, тогава Sqrt (x) е число, такова че Sqrt (x) * Sqrt (x) = x. Ако квадратният корен на число е някаква десетична стойност, тогава трябва да върнем долната стойност на ...

Прочети повече