Python Pass, Break и Continue


В този урок ще научим за изявленията за Python Pass, Break и Continue.

Съдържание

Python Pass

Изявленията „pass“ се използват с условията if и else. Изразът „pass“ означава, че няма операция.

Условията „ако“ не могат да бъдат празни, но по някаква причина трябва да имаме условие „ако“ без съдържание, можем да използваме израза „pass“, за да избегнем грешка.

a=5
b=2
if a>b:
 pass

Понякога изобщо не ни трябват изявленията else. Но за да поддържаме стандарта за кодиране, можем да добавим и друго условие заедно с изявлението „pass“.

a=5
b=2
if a>b:
 print("a is greater")
else:
 pass

Python Break

Изразът „break“ се използва заедно с цикли for и while.

С оператора „break“ можем да спрем цикъла while и for, въпреки че условието, дадено в изявлението, е вярно.

i=1
while(i<=10):
 print(i)
 if i==5:
  break
 i+=1

В горния код, въпреки че операторът while проверява променливата, докато тя стане по-голяма от 10, ние нарушаваме докато цикъл променливата става 5.

Python Продължи

Подобно на израза „break“, изразът „continue“ също се използва заедно с цикли for и while.

С изявлението „continue“ можем да спрем текущата итерация сами и да продължим със следващите итерации.

i=0
while(i<=5):
 i+=1
 if i==3:
  continue
 print(i)

В горния код „3“ не се отпечатва, защото пропускаме следващите стъпки, когато променливата стане 3.

заключение

Въпреки че даваме изразите „break“ и „continue“ в условието „if“, то ще бъде приложимо само за цикъла „while“ и „for“, който е написан непосредствено над условието „if“.

препратка

Урок за Python