Правила и условия

За TutorialCup.com уебсайт


Въведение

TutorialCup. С е уебсайт за предоставяне на безплатни уроци за интернет потребителите по целия свят.

Условията, написани на тази уеб страница, ще управляват използването на нашия уебсайт, достъпен на адрес TutorialCup.com.

Не трябва да използвате уебсайта на TutorialCup, ако не сте съгласни с някое от тези Стандартни условия.

Създаване на акаунт

За да се регистрирате за акаунт в TutorialCup, трябва да сте навършили 13 години. Вие носите отговорност за своя акаунт и цялата активност в него.

Можете да разглеждате уебсайта на TutorialCup, без да се регистрирате за акаунт. Но за да използвате някои от функциите на TutorialCup, ще трябва да се регистрирате, да изберете потребителско име и да зададете парола. Когато направите това, информацията, която ни предоставяте, трябва да бъде точна и пълна. Не се представяйте за никой друг и не избирайте имена, които са обидни или нарушават нечии права. Ако не спазвате тези правила, можем да анулираме вашия акаунт.

Вие носите отговорност за цялата активност във вашия акаунт и за запазването на поверителността на паролата си. Ако разберете, че някой е използвал вашия акаунт без ваше разрешение, трябва да подадете сигнал за това [имейл защитен]

Осигуряване на качеството на съдържанието

Понастоящем нашето съдържание е свързано с теми за компютърно програмиране, тези уроци са написани и проверени от нас или от трета страна или фрийлансъри, назначени от TutorialCup за целта.

Уверяваме ви, че съдържанието, достъпно на уебсайта на TutorialCup, е точно и работим усилено, за да продължим да го подобряваме, въпреки това не гарантираме коректността на съдържанието.

Орган за съдържание и авторски права

Цялото съдържание, достъпно на уебсайта на TutorialCup, е защитено с авторски права на TutorialCup. Използването, копирането или възпроизвеждането, пълно или част от нашето съдържание без нашето съгласие ще бъде пряко нарушение на тези условия.

Видеоклипове в Youtube, споделени на уебсайта на TutorialCup, които първоначално са качени на името на Youtube Channel TutorialCup (Линк: TutorialCup Youtube канал) са защитени с авторски права на TutorialCup и ние забраняваме използването или разпространението на тези видеоклипове с парична печалба без съгласието на TutorialCup.

Правата на интелектуална собственост

Освен съдържанието, което притежавате, което може да сте избрали да включите в уебсайта на TutorialCup, съгласно настоящите Условия, TutorialCup и / или неговите лицензодатели притежават всички права върху интелектуалната собственост и материалите, съдържащи се в този уебсайт, и всички такива права са запазени.

Получавате ограничен лиценз само при спазване на ограниченията, предвидени в настоящите Общи условия, за целите на разглеждането на материалите, съдържащи се в нашия уебсайт.

Неща, които не трябва да правите (ограничения)

Изрично и категорично сте ограничени от следните неща:

  1. публикуване на материали на TutorialCup във всякакви медии;
  2. продажба, сублицензиране и / или комерсиализация по какъвто и да е материал на TutorialCup;
  3. връзка към уебсайта на TutorialCup, използвайки HTML техники, които показват уебсайта в рамка, частичен прозорец или изскачащ прозорец или друг нестандартен метод за свързване;
  4. достъп до уебсайта на TutorialCup чрез автоматизирани средства (като събиране на ботове, роботи, паяци или стъргалки) без наше разрешение;
  5. качвайте вируси и други злонамерени кодове на уебсайта или уеб сървъра на TutorialCup;
  6. всичко, което би могло да деактивира, претовари или да наруши правилната работа на уебсайта на TutorialCup, като атака за отказ на услуга;

ангажиране с каквото и да е извличане на данни, събиране на данни, извличане на данни или друга подобна дейност във връзка с уебсайта на TutorialCup или докато ги използвате;

 1. да разпространява непоискани или неоторизирани рекламни или промоционални материали или всякаква нежелана поща, спам или верижни писма. Не пускайте пощенски списъци, списъчни сървъри или какъвто и да е автоматичен отговор или спам на или чрез уебсайта на TutorialCup;
 2. улесняват или насърчават всякакви нарушения на това изявление;
 3. нарушавате някое от условията и правите каквото и да е, което ви молим да не правите;

Определени области от уебсайта на TutorialCup са ограничени от ваш достъп и TutorialCup може допълнително да ограничи достъпа ви до всички области на този уебсайт, по всяко време, по свое собствено и абсолютно усмотрение. Всички потребителски идентификатор и парола, които може да имате за този уебсайт, са поверителни и трябва да поддържате поверителността на такава информация.

Няма гаранции

Уебсайтът на TutorialCup се предоставя „както е“, с всички грешки, и TutorialCup не изразява никакви изявления или гаранции от какъвто и да е вид, свързани с нашия уебсайт или материалите, съдържащи се на нашия уебсайт. Също така, нищо, съдържащо се в нашия уебсайт, няма да се тълкува като съветващо ви.

В допълнение, TutorialCup може да спре да предоставя услугите (постоянно или временно) на всички или някои потребители без предварително уведомление. Предоставянето или не предоставянето на услугите е изцяло желанието на TutorialCup.

Ограничаване на отговорността

В никакъв случай TutorialCup, нито някой от неговите служители, директори и служители не носи отговорност за каквото и да било, произтичащо от или по какъвто и да е начин свързано с използването на нашия уебсайт, независимо дали такава отговорност е по договор. TutorialCup, включително неговите служители, директори и служители, не носи отговорност за каквато и да е непряка, последваща или специална отговорност, произтичаща от или по какъвто и да е начин, свързан с използването на нашия уебсайт.

Обезщетение

По този начин обезщетявате в пълна степен TutorialCup от и срещу всички и всички задължения, разходи, искания, причини за действие, щети и разходи (включително разумни адвокатски хонорари), произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с нарушаването на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия.

Разделение

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се установи за неприложима или невалидна съгласно който и да е приложим закон, такава неприложимост или недействителност не прави тези Общи условия неприложими или невалидни като цяло и такива разпоредби се заличават, без да се засягат останалите разпоредби тук .

Промяна на условията

TutorialCup има право да преразглежда настоящите Общи условия по всяко време, както сметне за добре, а чрез използването на нашия уебсайт се очаква да преглеждате тези Общи условия редовно.

Правила за авторското право

TutorialCup зачита правата на интелектуална собственост на другите и очаква нашите потребители да направят същото. Ние ще отговорим на известия за предполагаемо нарушение на авторските права, които са в съответствие с приложимото законодателство и са ни предоставени правилно и незабавно ще премахнем или деактивираме съдържанието до по-нататъшно уреждане.

Ако смятате, че Вашето Съдържание е копирано по начин, който представлява нарушение на авторските права, моля, предоставете ни следната информация: (i) физически или електронен подпис на притежателя на авторските права или на лице, упълномощено да действа от тяхно име; (ii) идентификация на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че е било нарушено; (iii) идентифициране на материала, за който се твърди, че нарушава или е обект на нарушаваща дейност и който трябва да бъде премахнат или достъпът до който трябва да бъде деактивиран, и информация, достатъчно разумна, за да ни позволи да намерим материала; (iv) вашата информация за контакт, включително вашия адрес, телефонен номер и имейл адрес; (v) изявление от ваша страна, че добросъвестно вярвате, че използването на материала по начина, по който се оплаква, не е разрешено от притежателя на авторските права, неговия агент или закона; и (vi) декларация, че информацията в уведомлението е точна и, под наказание за лъжесвидетелство, че сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права

Ние си запазваме правото да премахнем Съдържанието, за което се твърди, че е в нарушение, без предварително уведомление и по наша собствена преценка.

Приложимо право и юрисдикция

Настоящите условия ще се управляват и тълкуват в съответствие със законите на щата Карнатака (Индия) и вие се подчинявате на неизключителната юрисдикция на щата и федералните съдилища, разположени в Карнатака (Индия), за разрешаване на евентуални спорове.

 

Страницата с тези условия е последно актуализирана в сряда, 4 юни 2020 г.