Двойка за броене с дадена сума

В проблем „брой двойка с дадена сума“ сме дали цяло число масив [] и друго число казва „сума“, трябва да определите дали някой от двата елемента в даден масив има сума, равна на „сума“. Пример за въвеждане: arr [] = {1,3,4,6,7} и сума = 9. Изход: „Намерени елементи ...

Прочети повече

Групирайте многократното появяване на елементи от масив, подредени по първо възникване

Получава се въпрос, в който сте дали несортиран масив с множество повторения на числа. Задачата е да се групират всички многобройни появявания на масивни елементи, подредени по първо появяване. Междувременно поръчката трябва да бъде същата, колкото идва номерът. Примерен вход: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Прочети повече

Съединение и пресичане на два свързани списъка

Като се имат предвид два свързани списъка, създайте още два свързани списъка, за да получите обединение и пресичане на елементите на съществуващите списъци. Пример за въвеждане: Списък1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Списък2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Изход: Списък за пресичане: 14 → 9 → 5 Списък за съюз:…

Прочети повече

Максималната разлика между честотата на два елемента, така че елементът с по-голяма честота също е по-голяма

Да предположим, че имате цяло число масив. Изложението на проблема иска да открие максималната разлика между честотата на всеки два различни елемента на даден масив, но елементът с по-голяма честота също трябва да бъде по-голям по стойност от другото цяло число. Примерен вход: arr [] = {2,4,4,4,3,2} ...

Прочети повече

Всички уникални тризнаци, които обобщават дадена стойност

Дадохме масив от цели числа и дадено число, наречено „сума“. Изложението на проблема изисква да се открие триплетът, който се събира към дадения брой „сума“. Пример за въвеждане: arr [] = {3,5,7,5,6,1} сума = 16 Изход: (3, 7, 6), (5, 5, 6) Обяснение: Триплет, който е равен на дадения ...

Прочети повече

Отделете 0 и 1 в масив

Декларация за проблем Да предположим, че имате цяло число масив. Проблемът „Разделяне на 0s и 1s в масив” изисква разделянето на масива на две части, на 0s и на 1s. Нулите трябва да са от лявата страна на масива и 0 от дясната страна на масива. ...

Прочети повече

Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d

Декларация за проблем Да предположим, че имате масив от цели числа. Входните стойности са различни елементи. Задачата „Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d“ иска да открие най-големия елемент „d“ в набора, така че a + b + c =…

Прочети повече

Максимални последователни числа, представени в масив

Изявление за проблем Да предположим, че имате масив от цели числа с размер N. Проблемът „Максимални последователни числа, присъстващи в масив“ иска да открие максималния брой последователни числа, които могат да бъдат разпръснати в масив. Пример arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Обяснение: The ...

Прочети повече

Общо числа без повтарящи се цифри в диапазон

Получавате диапазон от числа (начало, край). Дадената задача казва да се намери общият брой числа без повтарящи се цифри в диапазон. Пример за въвеждане: 10 50 Изход: 37 Обяснение: 10 няма повторена цифра. 11 има повтаряща се цифра. 12 няма повторена цифра. ...

Прочети повече

Намерете дали масивът е подмножество на друг масив

Проблемът „Намерете дали даден масив е подмножество на друг масив“ гласи, че са ви дадени два масива arra1 [] и array2 []. Дадените масиви са по несортиран начин. Вашата задача е да откриете дали array2 [] е подмножество на array1 []. Пример arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] е ...

Прочети повече