Двойка за броене с дадена сума

В задача „бройка двойка с дадена сума“ сме дали целочислен масив [] и друго число казва „сума“, трябва да определите дали някой от двата елемента в даден масив има сума, равна на „сума“. Примерно въвеждане: arr [] = {1,3,4,6,7} и сума = 9. Изход: „Намерени елементи ...

Прочети повече

Групирайте многократното появяване на елементи от масив, подредени по първо възникване

Ще ви бъде зададен въпрос, в който сте задали несортиран масив с множество вписвания на числа. Задачата е да се групират всички многократни събития на елементи от масива, подредени по първо настъпване. Междувременно поръчката трябва да е същата, както идва и номерът. Примерно въвеждане: [2, 3,4,3,1,3,2,4]…

Прочети повече

Съединение и пресичане на два свързани списъка

Като имате два свързани списъка, създайте още два свързани списъка, за да получите обединение и пресичане на елементите на съществуващите списъци. Примерно въвеждане: List1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 List2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Изход: Intersection_list: 14 → 9 → 5 Union_list:…

Прочети повече

Максималната разлика между честотата на два елемента, така че елементът с по-голяма честота също е по-голяма

Да предположим, че имате масив от цели числа. Твърдението за задача иска да се установи максималната разлика между честотата на всеки два отделни елемента от даден масив, но елементът с по -голяма честота също трябва да бъде с по -голяма стойност от другото цяло число. Примерно въвеждане: arr [] = {2,4,4,4,3,2}…

Прочети повече

Всички уникални тризнаци, които обобщават дадена стойност

Дадохме масив от цели числа и дадено число, наречено „сума“. Твърдението за проблема иска да се намери тройката, която се равнява на даденото число „сума“. Примерно въвеждане: arr [] = {3,5,7,5,6,1} сума = 16 Изход: (3, 7, 6), (5, 5, 6) Обяснение: Тройка, която е равна на дадената ...

Прочети повече

Отделете 0 и 1 в масив

Твърдение на проблема Да предположим, че имате масив от цели числа. Проблемът „Разделете 0s и 1s в масив“ иска да разделите масива на две части, на 0s и на 1s. Нулите трябва да са от лявата страна на масива, а 0 от дясната страна на масива. …

Прочети повече

Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d

Твърдение на проблема Да предположим, че имате масив от цели числа. Всички входни стойности са различни елементи. Задачата „Намерете най -големия d в масива, така че a + b + c = d“ иска да открие най -големия елемент „d“ в множеството, така че a + b + c =…

Прочети повече

Максимални последователни числа, представени в масив

Твърдение на проблема Да предположим, че имате масив от цели числа с размер N. Проблемът „Максимални последователни числа, присъстващи в масив“ иска да се установи максималният брой последователни числа, които могат да бъдат разпръснати в масив. Пример arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Обяснение:…

Прочети повече

Общо числа без повтарящи се цифри в диапазон

Дава ви се набор от числа (начало, край). Дадената задача казва да се открие общият брой на числата без повтарящи се цифри в диапазон. Примерно въвеждане: 10 50 Изход: 37 Обяснение: 10 няма повтаряща се цифра. 11 има повтаряща се цифра. 12 няма повтаряща се цифра. …

Прочети повече

Намерете дали масивът е подмножество на друг масив

Проблемът „Намерете дали масивът е подмножество на друг масив“ гласи, че ви се дават два масива arra1 [] и array2 []. Дадените масиви са по несортиран начин. Вашата задача е да откриете дали array2 [] е подмножество на array1 []. Пример arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] е ...

Прочети повече