Най-дългата повторена последователност

Проблемът „Най-дългата повторена последователност“ гласи, че сте получили низ като вход. Открийте най-дългата повтаряща се подпоследователност, т.е.последователността, която съществува два пъти в низа. Пример aeafbdfdg 3 (afd) Подход Проблемът ни изисква да открием най-дългата повтаряща се подпоследователност в низа. ...

Прочети повече

Максимална сума на пътя в триъгълник

Декларация за проблема Проблемът „Максимална сума на пътеката в триъгълник“ гласи, че са ви дадени някои цели числа. Тези цели числа са подредени под формата на триъгълник. Започвате от върха на триъгълника и трябва да стигнете до долния ред. За да направите това, вие се премествате в ...

Прочети повече

Различен масив | Заявка за актуализиране на обхвата в O (1)

Получавате целочислен масив и два вида заявки, единият е да добавите дадено число в диапазон, а другият да отпечата целия масив. Проблемът „Различен масив | Заявка за актуализиране на диапазон в O (1) ”изисква да извършим актуализации на диапазона в O (1). Пример arr [] ...

Прочети повече

Изтрийте N-ти възел от края на дадения свързан списък

Декларация за проблема Проблемът „Изтриване на N-ти възел от края на дадения свързан списък“ гласи, че ви е даден свързан списък с някои възли. И сега трябва да премахнете n-ти възел от края на свързания списък. Пример 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 изтриване на 3-ти възел от последните 2-> 3-> 4-> 6-> 7 Обяснение: ...

Прочети повече

Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k

Декларация за проблема Проблемът „Намери всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k“ гласи, че сте получили масив от цели числа и цяла стойност, наречена k. Изложението на проблема иска да открие двойката по такъв начин, че x ...

Прочети повече

Подмножество със сума, делима на m

Декларация за проблема Проблемът „Подмножество със сума, делима на m“ гласи, че са ви дадени масив от неотрицателни цели числа и цяло число m. Сега трябва да намерите дали има подмножество със сума, делима на m. Това е сумата от подмножеството трябва да даде 0 като ...

Прочети повече

Проверете дали два интервала се припокриват между даден набор от интервали

Декларация за проблема Проблемът „Проверете дали два интервала се припокриват между даден набор от интервали“ заявява, че ви е даден някакъв набор от интервали. Всеки интервал се състои от две стойности, едната е начален час, а другата - краен час. Изявлението за проблема иска да провери дали някой от ...

Прочети повече

Проблем с опаковане на думи

Декларация за проблема Проблемът с обгръщането на думите гласи, че като даде поредица от думи като вход, трябва да намерим броя думи, които могат да бъдат поставени в един ред наведнъж. И така, за това правим прекъсвания в дадената последователност, така че отпечатаният документ ...

Прочети повече

Най-малкият палиндром след подмяна

Изявление на проблема В проблема „Най-малкият палиндром след подмяна“, който дадохме, входният низ съдържа букви с малки букви и точки (.). Трябва да заменим всички точки с някакъв азбучен символ по такъв начин, че полученият низ да стане палиндром. Палиндромът трябва да бъде лексикографски най-малък. Вход …

Прочети повече