Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d

Твърдение на проблема Да предположим, че имате масив от цели числа. Всички входни стойности са различни елементи. Задачата „Намерете най -големия d в масива, така че a + b + c = d“ иска да открие най -големия елемент „d“ в множеството, така че a + b + c =…

Прочети повече

Максимално възможна разлика от две подмножества на масив

Да предположим, че имаме цяло число масив. Изявлението за проблема „Максимално възможна разлика на две подмножества от масив“ иска да открие максимално възможната разлика между двете подмножества на масив. Условия, които трябва да се спазват: Масивът може да съдържа повтарящи се елементи, но най-високата честота на елемент ...

Прочети повече

Даден масив от двойки Намерете всички симетрични двойки в него

Намерете всички симетрични двойки - Дадени са ви двойки масив. Трябва да откриете симетричните двойки в него. Казва се, че симетричната двойка е симетрична, когато по двойки казват (a, b) и (c, d), в които „b“ е равно на „c“, а „a“ е ...

Прочети повече

Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг

Проблемът „Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на k разстояние един от друг“ гласи, че трябва да проверим за дубликати в даден неподреден масив в обхвата на k. Тук стойността на k е по -малка от дадения масив. Примери K = 3 arr [] =…

Прочети повече

Отпечатайте всички подредове с 0 суми

Даден ви е целочислен масив, вашата задача е да отпечатате всички възможни подмасиви със сума, равна на 0. Така че трябва да отпечатаме всички подмасиви с 0 сума. Пример arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Подмасив, намерен от 0 индекс ...

Прочети повече

Пребройте поднизовете с еднакъв брой 0s, 1s и 2s

Задачата „Брой поднизове с равен брой 0s, 1s и 2s“ гласи, че ви е даден низ, който има само 0, 1 и 2. Твърдението за задача иска да се установи броят на поднизовете, които съдържат равно не само на 0, 1 и 2. Пример str = "01200" ...

Прочети повече

Отпечатайте модифициран масив след изпълнение на командите за събиране и изваждане

Получавате масив с размер n, първоначално всички стойности в масива ще бъдат 0 и заявките. Всяка заявка съдържа четирите стойности, вида на заявката T, лявата точка на диапазона, дясната точка на диапазона и число k, трябва да ...

Прочети повече

Последователност на Moser-de Bruijn

В този проблем ви се дава целочислено въвеждане n. Сега трябва да отпечатате първите n елемента от последователността Moser-de Bruijn. Пример 7 0, 1, 4, 5, 16, 17, 20 Обяснение Изходната последователност има първите седем елемента от последователността на Moser-de Bruijn. Така изходът ...

Прочети повече

Отпечатайте модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви

Проблемът „Печат на модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви“ гласи, че сте получили цяло число масив и са зададени „q“ номера на заявките. Дадена е и една цяло число „d“. Всяка заявка съдържа две цели числа, начална стойност и крайна стойност. Декларацията за проблема иска да се намери ...

Прочети повече

Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k

Постановка на проблема Проблемът „Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че % b = k“ заявява, че сте получили масив от цели числа и цяло число, наречено k. Изявлението за проблема иска да се разбере двойката по такъв начин, че x ...

Прочети повече