Решение за Leetcode с допълнение към номера

Изложение на проблема В този проблем ни се дава десетично число. Целта е да се намери неговото допълнение. Пример N = 15 0 N = 5 2 Подход (Прелистване малко по малко) Можем да обърнем всеки бит в цялото число „N“, за да получим неговото допълнение. Важната част е, че ние ...

Прочети повече

Разтвор на Hameting Leetcode

Изложение на проблема В този проблем ни се дават две цели числа, A и B, и целта е да се намери разстоянието на Hamming между дадените цели числа. Целите числа са по-големи от / равни на 0 и по-малко от 231 Пример Първо цяло число = 5, Второ цяло число = 2 3 Първо цяло число ...

Прочети повече

Сила на две Leetcode разтвор

Дадено ни е цяло число и целта е да проверим дали цялото число е степен на две, т.е.може да бъде представено като някаква цялостна степен на '2'. Пример 16 Да 13 Не Подход Тривиално решение може да бъде: Проверете дали всички прости фактори на цялото число ...

Прочети повече

XOR операция в Array Leetcode Solution

Изложение на проблема В този проблем трябва да направим XOR операция в масив с размер n, в който всеки елемент е равен на (start + 2 * i), където i е индексът на елемента (0-индексиран) и е дадена стойност на start . Трябва да върнем битовия XOR на ...

Прочети повече

Намерете брой двойки в масив, така че техният XOR да е 0

Проблемът „Намерете брой двойки в масив, така че XOR да е 0“, състоянието, което предполага, че сме дали масив от цели числа. Изложението на проблема изисква да се установи броят на двойките, присъстващи в масив, който има двойка Ai XOR Aj = 0. Забележка:…

Прочети повече

Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив, е нечетен или четен

Проблемът „Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив е нечетен или четен“ гласи, че ви се дават двоичен масив и диапазон. Масивът се състои от числото под формата на 0s и 1s. Изложението на проблема изисква да се открие представеният номер ...

Прочети повече

Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона

Декларация за проблема Проблемът „Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона“ гласи, че ви се дава масив от цяло число и заявка q, всяка заявка се състои от диапазон. Изложението на проблема иска да се намери XOR на най-големия нечетен делител в дадения диапазон ...

Прочети повече

Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон

Декларация за проблема Проблемът „Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон“ гласи, че имате цяло число масив и две числа x и y. Изложението на проблема изисква да се открие броят на числата, присъстващи в масива, който се намира между дадените x и y. ...

Прочети повече

Подмножество Leetcode

В проблема с подмножество Leetcode сме дали набор от различни цели числа, числа, отпечатайте всички подмножества (захранването). Забележка: Наборът от решения не трябва да съдържа дублиращи се подмножества. Масив A е подмножество на масив B, ако a може да бъде получено от B чрез изтриване на някои (евентуално нула ...

Прочети повече

Обратни битове

Обратни битове на дадени 32 бита неподписано цяло число. Пример Вход 43261596 (00000010100101000001111010011100) Изход 964176192 (00111001011110000010100101000000) 32-битово неподписано цяло число се отнася до неотрицателно число, което може да бъде представено с низ от 32 знака, където всеки знак може да бъде или „0“, или „1“. Алгоритъм за i в диапазон 0 ...

Прочети повече