Проверете формирането на масив чрез решение за конкатенация Leetcode

Проблемът Проверка на формирането на масив чрез обединяване Leetcode Solution ни предостави масив от масиви. Заедно с това ни е дадена и последователност. След това ни се казва да открием дали можем по някакъв начин да конструираме дадената последователност, използвайки масив от масиви. Можем да подредим масивите във всеки ...

Прочети повече

Вмъкнете Interval Leetcode Solution

Проблемът Insert Interval Leetcode Solution ни предоставя списък с някои интервали и един отделен интервал. След това ни се казва да вмъкнем този нов интервал сред списъка с интервали. Така че, новият интервал може да се пресича с интервали, които вече са в списъка, или може ...

Прочети повече

Сортирайте 0s 1s и 2s в масив

Заявление за проблем Даден масив, съдържащ N елементи, където елементите на масива са 0,1 или 2. Сортирайте или разделете 0s 1s и 2s в масив. Подредете всички нули през първата половина, всички единици през втората половина и всички две в третата половина. Примерен вход 22…

Прочети повече