Разпределете бонбони на хората Leetcode Solution

Изложение на проблема В този проблем ни се дават два броя бонбони и num_people. Първото число бонбони е броят на бонбоните, които имаме. num_people показва броя на хората, в които трябва да раздадем бонбоните. Правилото за разпространение на бонбони е: Започваме от най -левия човек ...

Прочети повече

Pow (x, n) Leetcode решение

Проблемът „Pow (x, n) Leetcode Solution“ гласи, че са ви дадени две числа, едното от които е число с плаваща запетая, а друго цяло число. Цялото число означава степента, а основата е числото с плаваща запетая. Казва ни се да намерим стойността, след като изчислим степента над основата. ...

Прочети повече

Решение с две суми Leetcode

В този проблем трябва да намерим двойка от два различни индекса в сортиран масив, които техните стойности се добавят към дадена цел. Можем да предположим, че масивът има само една двойка цели числа, които се добавят към целевата сума. Имайте предвид, че масивът е ...

Прочети повече

Sqrt (x) Leetcode Solution

Както казва заглавието, трябва да намерим квадратния корен от число. Да речем, че числото е x, тогава Sqrt (x) е число, такова че Sqrt (x) * Sqrt (x) = x. Ако квадратният корен от число е някаква десетична стойност, тогава трябва да върнем долната стойност на ...

Прочети повече

Търсете в Решение със сортиран масив Leetcode

Помислете за сортиран масив, но е избран един индекс и масивът е завъртян в тази точка. След като масивът е завъртян, вие трябва да намерите конкретен целеви елемент и да върнете неговия индекс. В случай, че елементът не присъства, върнете -1. Проблемът обикновено е ...

Прочети повече

Търсене Решение за вмъкване на позиция с Leetcode

В този проблем ни се дава сортиран масив и целево цяло число. Трябва да намерим позицията му за търсене. Ако целевата стойност присъства в масива, върнете неговия индекс. Връща индекса, при който целта трябва да бъде вмъкната, за да запази сортирането на поръчката (в ...

Прочети повече

Максимална дължина на повтарящия се подмасив

В задача „Максимална дължина на повтарящи се подмасиви“ ние дадохме два масива масив 1 и масив 2, вашата задача е да намерите максималната дължина на подмасив, който се появява в двата масива. Примерен вход: [1,2,3,2,1] [3,2,1,4,7] Изход: 3 Обяснение: Тъй като максималната дължина на подмасив е 3 и…

Прочети повече

Намерете дали масивът е подмножество на друг масив

Проблемът „Намерете дали масивът е подмножество на друг масив“ гласи, че ви се дават два масива arra1 [] и array2 []. Дадените масиви са по несортиран начин. Вашата задача е да откриете дали array2 [] е подмножество на array1 []. Пример arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] е ...

Прочети повече

Най-малката добра база

Твърдение на проблема Да предположим, че сме дали цяло число n, за всички стойности на n база k са 1, когато добра основа k> = 2. Да предположим, че сме дали низов формат-номер 'n'. Твърдението за проблема иска да се намери най -малката добра база от n и да се върне в ...

Прочети повече

Най-слабите редове в матрично решение с Leetcode

Постановка на задача В задачата „Най -слабите редове в матрица“ ни е дадена матрица от n реда и m колони. матрицата се запълва с 0 или 1. Особеното в тази матрица е, че всички те са към лявата страна на всеки ред ...

Прочети повече