Относително сортиране на масив Leetcode решение

В този проблем ни се дават два масива от положителни цели числа. Всички елементи от втория масив са различни и присъстват в първия масив. Първият масив обаче може да съдържа дублиращи се елементи или елементи, които не са във втория масив. Трябва да сортираме първия масив ...

Прочети повече

Най-дългата подменю, която има брой 1s Един повече от брой 0s

Дадохме масив от цели числа. Масивът съдържа само 1 и 0. Изложението на проблема изисква да се установи дължината на най-дългия под-масив, който с количеството на цифрата на 1 е само с една повече от броя на 0-те в под-масив. Пример за въвеждане: arr [] =…

Прочети повече

Максимална сума на пътека в триъгълник с дясно число

Проблемът „Максимална сума на път в триъгълник с дясно число“ гласи, че са ви дадени някои цели числа под формата на триъгълник с десен номер. Разберете максималната сума, която можете да постигнете, ако започнете отгоре и се придвижите към основата така, че да се движите ...

Прочети повече

Най-доброто време за покупка и продажба на решение II Leetcode Solution

Постановка на проблема В задачата „Най-доброто време за покупка и продажба на акции II“ ни е даден масив, където всеки елемент в масива съдържа цената на дадената акция за този ден. Дефиницията на сделката е закупуване на една акция и продажба на тази акция ...

Прочети повече

Намерете дали има подмасив с сума 0

Проблемът „Намери дали има подмасив с 0 сума“ гласи, че ви се дава и цяло число масив, съдържащ отрицателни цели числа. Изложението на проблема изисква да се определи дали някой подмасив с размер е поне 1. Този под масив трябва да има сума, равна на 1. Пример arr [] = {2,1, -3,4,5} ...

Прочети повече

Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка

Декларация за проблема Проблемът „Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка“ гласи, че са ви дадени два свързани списъка. Но те не са независими свързани списъци. Те са свързани в някакъв момент. Сега трябва да намерите тази точка на пресичане на тези два списъка. ...

Прочети повече

Най-дългата битонна последователност

Да предположим, че имате масив от цели числа, изявлението на проблема иска да открие най-дългата битонна подпоследователност. Битоничната последователност на масив се счита за последователност, която първо се увеличава, а след това намалява. Пример arr [] = {1,4,2,76,43,78,54,32,1,56,23} 7 Обяснение 1 ⇒ 4 ⇒ 76 ⇒ 78 ⇒ 54…

Прочети повече

Заявки за масив за многократни заместители и продукт

Проблемът „Заявки за масив за умножение, замествания и продукт“ гласи, че ви е даден масив от цяло число и ще има три вида заявки, при които трябва да решите следния тип заявки: Тип 1: Ще останат три стойности , вдясно и число X. В това ...

Прочети повече

Постоянен период от време за добавяне на операция върху масив

Дали сте масив от цяло число и първоначално той е бил инициализиран като 0 и също е получил диапазон. Задачата е да добавите даденото число в диапазона на масива и да отпечата резултантния масив. Пример arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Заявка: {(0, 2, 50), (3,…

Прочети повече

Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон

Декларация за проблема Проблемът „Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон“ гласи, че имате цяло число масив и две числа x и y. Изложението на проблема изисква да се открие броят на числата, присъстващи в масива, който се намира между дадените x и y. ...

Прочети повече