Максимално решение на Subarray Leetcode

Изявление на проблема Като се има предвид число на масив с цели числа, намерете непрекъснатия подмасив (съдържащ поне едно число), който има най-голямата сума, и върнете сумата му. Пример номера = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Обяснение: [4, -1,2,1] има най-голямата сума = 6. номера = [- 1] -1 подход 1 (разделяй и владей) При този подход ...

Прочети повече

Това е решение за последващ Leetcode

Изложение на проблема В този проблем ни се дават два различни низа. Целта е да се установи дали първият низ е подпоследователност на втория. Примери първи низ = “abc” втори низ = “mnagbcd” вярно първи низ = “бургер” втори низ = “домино” фалшив подход (рекурсивен) Това е лесно ...

Прочети повече

Разтвор на триъгълника на Pascal II с Leetcode

Изложение на проблема В този проблем ни е даден индекс на ред (i) на триъгълника Паскал. Трябва да създадем линеен масив, съдържащ стойностите на i-тия ред, и да го върнем. Индексът на редовете започва от 0. Знаем, че триъгълникът на Паскал е триъгълник, където всяко число е ...

Прочети повече

Уникално решение на Leetcode

Проблемът Unique Paths Leetcode Solution гласи, че са ви дадени две цели числа, представляващи размера на мрежа. Използвайки размера на мрежата, дължината и ширината на мрежата. Трябва да намерим броя на уникалните пътеки от горния ляв ъгъл на мрежата до ...

Прочети повече

N-то решение на Tribonacci Number Leetcode

Постановка на проблема В задачата „N-то число на Трибоначи“ ни е дадено число n. Нашата задача е да открием N-тото число на трибоначи. Нулевото число на трибоначи е 0. Първото число на трибоначи е 1. Второто число на трибоначи е 1. N-тото число на трибоначи е сумиране на (N-1-…

Прочети повече

House Robber II Leetcode Solution

В проблема „Разбойник на къщи II“ разбойник иска да ограби пари от различни къщи. Сумата на парите в къщите е представена чрез масив. Трябва да намерим максималната сума пари, която може да бъде направена чрез добавяне на елементите в даден масив според ...

Прочети повече

Триангулация с минимален резултат на решението на многоъгълник Leetcode

Постановка на проблема В проблема „Триангулация на минимален резултат на многоъгълник“ ни е даден масив със стойности, където всеки елемент в масива представлява стойността на N-едностранен полигон, когато е обозначен по посока на часовниковата стрелка. Нашата задача е да триангулираме многоъгълника в триъгълници N-2. Резултатът за триангулиране ...

Прочети повече

Решение за домашен обирдник с Leetcode

Изложение на проблема В този проблем има къщи на улица и обирджията на къщи трябва да ограби тези къщи. Но проблемът е, че той не може да обира последователно повече от една къща, т.е. които са в съседство. Като се има предвид списък с неотрицателни цели числа, представляващи сумата на парите ...

Прочети повече

Scramble String

Изявление за проблема Проблемът „Scramble String“ гласи, че са ви дадени два низа. Проверете дали вторият низ е разбъркан низ от първия или не? Обяснение Нека низ s = „страхотен“ Представяне на s като двоично дърво чрез рекурсивно разделяне на два непразни подниза. Този низ може да бъде ...

Прочети повече

Уникални пътеки II

Да предположим, че човек стои в първата клетка или горния ляв ъгъл на матрица „a × b“. Човек може да се движи само нагоре или надолу. Този човек иска да достигне дестинацията си и тази дестинация за него е последната клетка на матрицата или долния десен ъгъл. ...

Прочети повече