Root to Leaf path с целевата сума Leetcode Solutions

Дадени са двоично дърво и цяло число K. Нашата цел е да върнем дали в дървото има път от корен до лист, така че сумата му да е равна на целта-K. Сумата на пътя е сумата от всички възли, които лежат върху него. 2 / \…

Прочети повече

Пребройте добрите възли в решението с двоично дърво Leetcode

Декларация за проблема В този проблем се дава двоично дърво с неговия корен. Възел X в дървото се нарича добър, ако в пътя от корен до X няма възли със стойност, по-голяма от X. Трябва да върнем броя на добрите възли в ...

Прочети повече

Максимална дълбочина на N-ary Tree Leetcode Solution

В този проблем ни се дава N-арно дърво, тоест дърво, което позволява на възлите да имат повече от 2 деца. Трябва да намерим дълбочината на листа, най-отдалечена от корена на дървото. Това се нарича максимална дълбочина. Имайте предвид, че дълбочината на пътя ...

Прочети повече

Минимална дълбочина на решението с двоично дърво Leetcode

В този проблем трябва да намерим дължината на най-краткия път от корена до всеки лист в дадено двоично дърво. Имайте предвид, че „дължината на пътя“ тук означава броят на възлите от основния възел до листния възел. Тази дължина се нарича минимална ...

Прочети повече

Преобразуване на сортирания масив в решение за двоично търсене на Leetcode

Помислете, че ни е даден сортиран масив от цели числа. Целта е да се изгради двоично дърво за търсене от този масив, така че дървото да е балансирано по височина. Имайте предвид, че се казва, че дървото е балансирано по височина, ако разликата във височината на ляво и дясно поддървета на който и да е възел в ...

Прочети повече

Лексикографски числа Разтвор на Leetcode

Постановка на проблема В задачата „Лексикографски числа“ ни е дадено число n. Нашата задача е да отпечатаме числа между 1 и n в лексикографски ред. Пример n = 13 [1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9] Обяснение: Тъй като трябва да отпечатваме числа между ...

Прочети повече

График на курсовете II - LeetCode

Трябва да посетите n брой курсове (от 0 до n-1), където някои от курсовете имат предпоставки. Например: чифт [2, 1] представлява, за да присъствате на курс 2, трябва да сте преминали курс 1. Като се има предвид цяло число n, представляващо общия брой курсове и списъка с курсове ...

Прочети повече

Комбинации от букви на телефонен номер

В комбинациите от букви на проблем с телефонен номер сме дали низ, съдържащ числа от 2 до 9. Проблемът е да се намерят всички възможни комбинации, които биха могли да бъдат представени с този номер, ако всеки номер има определени букви. Присвояването на номера е ...

Прочети повече

Проверете дали два възела са на един и същ път в дърво

Декларация за проблема Проблемът „Проверете дали два възела са на един и същ път в едно дърво“ гласи, че ви е дадено n-арно дърво (насочена ациклична графика), вкоренено в кореновия възел с еднопосочни ръбове между върховете му. Също така ви се дава списък със заявки q. Всяка заявка в списъка ...

Прочети повече

Максимална дълбочина на двоичното дърво

Декларация за проблема „Максимална дълбочина на двоично дърво“ проблемът посочва, че сте получили структура на данните на двоично дърво. Отпечатайте максималната дълбочина на даденото двоично дърво. Пример Вход 2 Обяснение: Максималната дълбочина за даденото дърво е 2. Тъй като под корена има само един елемент (т.е. ...

Прочети повече