Двойка за броене с дадена сума

В задача „бройка двойка с дадена сума“ сме дали целочислен масив [] и друго число казва „сума“, трябва да определите дали някой от двата елемента в даден масив има сума, равна на „сума“. Примерно въвеждане: arr [] = {1,3,4,6,7} и сума = 9. Изход: „Намерени елементи ...

Прочети повече

Преместете всички отрицателни числа в Начало и Положителни, за да завършите с постоянно допълнително пространство

Да предположим, че имате масив от цели числа. Състои се както от отрицателни, така и от положителни числа, а декларацията за проблема иска да измести / премести всички отрицателни и положителни елементи съответно вляво от масива и вдясно от масива, без да използва допълнително пространство. Това ще бъде ...

Прочети повече

Сума от f (a [i], a [j]) за всички двойки в масив от n цели числа

Постановката за задача иска да се намери сумата от f (a [i], a [j]) над всички двойки в масив от n цели числа по такъв начин, че 1 <= i <j <= n, като се има предвид, че сме предоставени масив от цели числа. Пример arr [] = {1, 2, 3,…

Прочети повече

Максимална разлика между първия и последния индекс на елемент в масива

Да предположим, че имате масив от цели числа. Проблемът „Максимална разлика между първия и последния индекс на елемент в масив“ иска да се установи разликата между първия и последния индекс на всяко число, присъстващо в масив, така че разликата да е максимална от всички. Пример…

Прочети повече

Преминаване на граници на двоично дърво

Постановка на проблем Проблемът „Обхождане на граници на двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво. Сега трябва да отпечатате граничния изглед на двоично дърво. Тук преминаването на граници означава, че всички възли са показани като граница на дървото. Възлите се виждат от ...

Прочети повече

Намерете всички тризнаци с нулева сума

Задачата „Намерете всички тризнаци с нулева сума“ гласи, че ви е даден масив, съдържащ положително и отрицателно число. Постановката за проблем иска да се намери тройката със сумата, равна на 0. Пример arr [] = {0, -2,1,3,2, -1} (-2 -1 3) (-2 0 2) ( -1 0 1) Обяснение ...

Прочети повече

Как да проверя дали два дадени комплекта не са свързани?

Проблемът „Как да проверим дали два зададени множества не са разделени?“ гласи, че да предположим, че сте получили два множества под формата на масив, например set1 [] и set2 []. Вашата задача е да разберете дали двата набора са Disjoint Sets или не. Пример inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Прочети повече

Първи елемент, възникващ k пъти в масив

Дадохме число 'k' и цяло число масив. Проблемът „Първият елемент, възникващ k пъти в масив“ казва да се открие първият елемент в масива, който се появява точно k пъти в масив. Ако в масива няма елемент, който се появява k пъти ...

Прочети повече

Брой прайм в диапазони

Problem Statement   The problem “Count Primes in Ranges” states that you are given a range [left, right], where 0<=left<=right<=10000. The problem statement asks to find out the total number of prime numbers within the range. Assuming that there will be a large number of queries. Example   left: 4 right:10 2 …

Прочети повече

Отпечатайте последователността на Фибоначи, като използвате 2 променливи

Problem Statement   The problem “Print Fibonacci sequence using 2 variables” states that you need to print the Fibonacci sequence but there is a limitation of using only 2 variables. Example   n = 5 0 1 1 2 3 5 Explanation The output sequence has the first five elements of the …

Прочети повече