Техника за разлагане на Sqrt (или квадратен корен)

Получавате заявка за обхват цял ​​масив. Ще бъдете помолени да определите сумата на всички числа, които попадат в обхвата на дадената заявка. Дадената заявка е от два типа, които са - Актуализация: (индекс, стойност) се дава като заявка, където имате нужда ...

Прочети повече

Сортирането с помощта на тривиална хеш функция

Проблемът „Сортиране с помощта на тривиална хеш функция“ гласи, че ви е даден целочислен масив. Масивът може да съдържа както отрицателни, така и положителни числа. Изявлението за проблем иска да сортира масива, като използва функцията Trivial Hash. Пример arr [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} arr [] = {-3, -1,…

Прочети повече

Отпечатайте всички триплети в сортиран масив, които образуват AP

Проблемът „Отпечатване на всички триплети в сортиран масив, които образуват AP“ гласи, че сме дали сортиран масив от цяло число. Задачата е да открие всички възможни тризнаци, които могат да образуват аритметична прогресия. Пример arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8, ...

Прочети повече

Намерете брой двойки в масив, така че техният XOR да е 0

Проблемът „Намерете брой двойки в масив, така че XOR да е 0“, състоянието, което предполага, че сме дали масив от цели числа. Изложението на проблема изисква да се установи броят на двойките, присъстващи в масив, който има двойка Ai XOR Aj = 0. Забележка:…

Прочети повече

Максимално възможна разлика от две подмножества на масив

Да предположим, че имаме цяло число масив. Изявлението за проблема „Максимално възможна разлика на две подмножества от масив“ иска да открие максимално възможната разлика между двете подмножества на масив. Условия, които трябва да се спазват: Масивът може да съдържа повтарящи се елементи, но най-високата честота на елемент ...

Прочети повече

Последователност на Golomb

Декларация за проблема Проблемът „Golomb последователност“ гласи, че сте получили входно цяло число n и трябва да намерите всички елементи на Golomb последователност до n-ти елемент. Пример n = 8 1 2 2 3 3 4 4 4 Обяснение Първите 8 термина от последователността на Golomb ...

Прочети повече

Заявки за масив за многократни заместители и продукт

Проблемът „Заявки за масив за умножение, замествания и продукт“ гласи, че ви е даден масив от цяло число и ще има три вида заявки, при които трябва да решите следния тип заявки: Тип 1: Ще останат три стойности , вдясно и число X. В това ...

Прочети повече

Изчислете nCr% p

Декларация за проблема Проблемът „Изчисляване на nCr% p“ гласи, че от вас се изисква да намерите биномиален коефициент по модул p. Така че първо трябва да знаете за биномния коефициент. Вече обсъдихме това в предишна публикация. Можете да проверите това тук. Пример n = 5, r = 2, p…

Прочети повече

Средна стойност на обхвата в масива

Декларация за проблема Проблемът „Средно за обхвата в масива“ гласи, че ви се дава целочислен масив и q брой заявки. Всяка заявка съдържа ляво и дясно като диапазон. Изявлението за проблема иска да се намери минималната средна стойност на всички цели числа, които влизат ...

Прочети повече

Увеличете сумата на последователните разлики в кръгов масив

Декларация за проблем Да предположим, че имате цяло число масив. Този масив трябва да се третира като кръгов масив. Последната стойност на масив ще бъде свързана с първия масив, a1. Проблемът „Максимизиране на сумата от последователни разлики в кръгов масив“ изисква да се открие максимумът ...

Прочети повече