Максимална дължина на повтарящия се подмасив

В задача „Максимална дължина на повтарящи се подмасиви“ ние дадохме два масива масив 1 и масив 2, вашата задача е да намерите максималната дължина на подмасив, който се появява в двата масива. Примерен вход: [1,2,3,2,1] [3,2,1,4,7] Изход: 3 Обяснение: Тъй като максималната дължина на подмасив е 3 и…

Прочети повече

Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи

Проблемът „Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи“ гласи, че сте получили цяло число масив. Изложението на проблема изисква да се установи дължината на най-дългия непрекъснат подмасив, на който елементите могат да бъдат подредени в последователност (непрекъсната, възходяща или низходяща). Числата в ...

Прочети повече

Генерирайте всички възможни сортирани масиви от алтернативни елементи на два дадени сортирани масива

Проблемът „Генериране на всички възможни сортирани масиви от алтернативни елементи от два дадени сортирани масива“ гласи, че предполагаме, че имате два сортирани масива. Твърдението за проблема иска да се открият всички възможни сортирани масиви, така че числото да бъде подредено алтернативно от двата дадени различни масива. Пример ArrA []…

Прочети повече

Увеличете сумата на последователните разлики в кръгов масив

Твърдение на проблема Да предположим, че имате масив от цели числа. Този масив трябва да се третира като кръгов масив. Последната стойност на масив ще бъде свързана с първия масив, a ⇒ a1. Проблемът „Увеличаване на сумата от последователни разлики в кръгъл масив“ иска да се установи максимумът ...

Прочети повече

BFS за изключена графика

Постановка на проблема Проблемът „BFS за разединена графика“ заявява, че ви е дадена прекъсната насочена графика, отпечатайте обхода на BFS на графиката. Пример Обхождането на BFS на графиката по -горе дава: 0 1 2 5 3 4 6 Подход към обхождане Първо търсене на ширина (BFS) за прекъсване на свързана насочена графика…

Прочети повече

Пребройте подчините с еднакъв брой 1 и 0

Постановка на проблема Проблемът „Брой подмасиви с равен брой 1 и 0“ заявява, че ви е даден масив, състоящ се само от 0 и 1. Твърдението за проблема иска да се установи броят на подмасивите, състоящи се от равно на 0 от реклами 1. Пример arr [] = {0, 0, 1,…

Прочети повече