Уникално решение на Leetcode

Проблемът Unique Paths Leetcode Solution гласи, че са ви дадени две цели числа, представляващи размера на мрежа. Използвайки размера на мрежата, дължината и ширината на мрежата. Трябва да намерим броя на уникалните пътеки от горния ляв ъгъл на мрежата до ...

Прочети повече

Римско към Integer Leetcode решение

В задачата „Roman to Integer“, ни е даден низ, представляващ някакво положително цяло число в неговата римска цифрова форма. Римските цифри са представени от 7 знака, които могат да бъдат преобразувани в цели числа, като се използва следната таблица: Забележка: Целочислената стойност на дадената римска цифра няма да надвишава или ...

Прочети повече

Техника за разлагане на Sqrt (или квадратен корен)

Получавате заявка за обхват цял ​​масив. Ще бъдете помолени да определите сумата на всички числа, които попадат в обхвата на дадената заявка. Дадената заявка е от два типа, които са - Актуализация: (индекс, стойност) се дава като заявка, където имате нужда ...

Прочети повече

Комбинации от букви на телефонен номер

В комбинациите от букви на проблем с телефонен номер сме дали низ, съдържащ числа от 2 до 9. Проблемът е да се намерят всички възможни комбинации, които биха могли да бъдат представени с този номер, ако всеки номер има определени букви. Присвояването на номера е ...

Прочети повече

Отпечатайте модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви

Проблемът „Печат на модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви“ гласи, че сте получили цяло число масив и са зададени „q“ номера на заявките. Дадена е и една цяло число „d“. Всяка заявка съдържа две цели числа, начална стойност и крайна стойност. Декларацията за проблема иска да се намери ...

Прочети повече

Най-доброто време за покупка и продажба на акции

Декларация за проблема Проблемът „Най-доброто време за покупка и продажба на акции“ гласи, че ви се дава набор от цени с дължина n, където i-ият елемент съхранява цената на акциите на i-ия ден. Ако можем да направим само една транзакция, тоест да закупим в един ден и ...

Прочети повече

Максимална дължина подпоследователност с разлика между съседните елементи като 0 или 1

Декларация за проблем Получавате масив от цяло число. Проблемът „Максимална дължина на подпоследователността с разлика между съседни елементи като 0 или 1“ изисква да се установи максималната дължина на подпоследователността с разликата между съседните елементи не трябва да бъде различна от 0 или 1. Пример arr [] = {1,…

Прочети повече

Пренаредете масива по ред - най-малък, най-голям, 2-ри най-малък, 2-ри по големина

Декларация за проблем Да предположим, че имате цяло число масив. Проблемът „Пренареждане на масив по ред - най-малък, най-голям, 2-ри най-малък, 2-ри по големина, ..“ иска да се пренареди масивът по такъв начин, че най-малкото число да е първо и след това най-голямото число, след това второто най-малко и след това второто ...

Прочети повече

Алгоритъм на Белман Форд

Алгоритъмът на Белман Форд се използва за намиране на най-краткия път от изходния връх до всички върхове. Дадена графика с изходен връх и тегла на ръбове, които могат да бъдат отрицателни или положителни. Сега читателят може да каже: Вече имаме Dijkstra. Защо да се занимаваме с друг алгоритъм? Позволявам …

Прочети повече

Преминаване подреждане на ниво под формата на спирала

В този проблем ние дадохме двоично дърво, отпечатайте обръщането на неговия ред под формата на спирала. Примери Изходни изходни данни 10 30 20 40 50 80 70 60 Наивен подход за обхождане на подреждане на ниво във форма на спирала Идеята е да се направи обиколка на нормален подреждане на ниво, като се използва…

Прочети повече