Разбъркайте Array Leetcode Solution

Проблемът Shuffle the Array Leetcode Solution ни предоставя масив с дължина 2n. Тук 2n се отнася до това, че дължината на масива е четна. След това ни се казва да разбъркаме масива. Тук разбъркването не означава, че трябва да разбъркваме произволно масива, но специфичен начин е ...

Прочети повече

3Sum Leetcode решение

Постановка на проблем Като се има предвид масив от n цели числа, има ли елементи a, b, c в числа, така че a + b + c = 0? Намерете всички уникални тризнаци в масива, който дава сумата от нула. Забележка: наборът от решения не трябва да съдържа дублирани тройки. Пример #1 [-1,0,1,2, -1,4]…

Прочети повече

Kth най-големият елемент в решение за поток Leetcode

Постановка на проблема В този проблем трябва да проектираме клас KthLargest (), който първоначално има цяло число k и масив от цели числа. Трябва да напишем параметризиран конструктор за него, когато цяло число k и числа от масива се предават като аргументи. Класът също има функция add (val), която добавя ...

Прочети повече

Премахнете решението на Leetcode за свързани елементи от списъка

Постановка на проблема В този проблем ни е даден свързан списък с неговите възли с цели числа. Трябва да изтрием някои възли от списъка, които имат стойност равна на val. Проблемът не изисква решаване на място, но ще обсъдим един такъв подход. Примерен списък =…

Прочети повече

Комбинирано решение с Leetcode

Проблемът Combination Sum Leetcode Solution ни предоставя масив или списък с цели числа и цел. Казват ни да намерим комбинациите, които могат да бъдат направени с помощта на тези цели числа, който и да е брой пъти, които се добавят към дадената цел. Така че по-формално можем да използваме даденото ...

Прочети повече

Изоморфни струни Leetcode решение

Постановка на проблема В този проблем ни се дават два низа, a и b. Нашата цел е да кажем дали двата низа са изоморфни или не. Две низове се наричат ​​изоморфни тогава и само ако знаците в първия низ могат да бъдат заменени с който и да е символ (включително и самия) ...

Прочети повече

Разтвор на Hameting Leetcode

Постановка на проблема В този проблем ни се дават две цели числа, A и B, а целта е да се намери разстоянието на забиване между дадените цели числа. Целите числа са по -големи от/равни на 0 и по -малко от 231 Пример Първо цяло число = 5, Второ цяло число = 2 3 Първо цяло число ...

Прочети повече

Максимално решение на Subarray Leetcode

Твърдение на проблема Като се имат предвид числа от цял ​​масив, намерете непрекъснатия подмасив (съдържащ поне едно число), който има най -голямата сума и върнете неговата сума. Примерни числа = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Обяснение: [4, -1,2,1] има най-голямата сума = 6. nums = [- 1] -1 Подход 1 (Разделяй и владей) В този подход…

Прочети повече

Решение за заглавие на колона на Excel за Leetcode Решение

Твърдение на проблема В този проблем е дадено положително цяло число, което представлява номер на колона на лист в Excel, трябва да върнем съответното му заглавие на колона, както е показано в лист на Excel. Пример #1 28 „AB“ #2 701 „ZY“ подход Този проблем е обратен на проблема в…

Прочети повече

Комбинации Leetcode Solution

Проблемът Комбинации Leetcode Solution ни предоставя две цели числа, n и k. Казано ни е да генерираме всички последователности, които имат k елемента, избрани от n елемента от 1 до n. Връщаме тези последователности като масив. Нека разгледаме няколко примера, за да получим ...

Прочети повече