Пребройте броя на тризнаци с продукт, равен на дадено число

Задачата „Пребройте броя на тройките с произведение, равно на дадено число“ гласи, че ни е даден целочислен масив и число m. Постановката на задачата иска да се установи общият брой на тройките на с продукт, равен на m. Пример arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Обяснение Тройки…

Прочети повече

Как да проверя дали два дадени комплекта не са свързани?

Проблемът „Как да проверим дали два зададени множества не са разделени?“ гласи, че да предположим, че сте получили два множества под формата на масив, например set1 [] и set2 []. Вашата задача е да разберете дали двата набора са Disjoint Sets или не. Пример inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Прочети повече

Брой прайм в диапазони

Постановка на проблема Проблемът „Брой прости числа в диапазони“ гласи, че ви е даден диапазон [вляво, вдясно], където 0 <= ляво <= дясно <= 10000. Твърдението за задача иска да се установи общият брой на прости числа в диапазона. Ако приемем, че ще има голям брой заявки. Пример вляво: 4 вдясно: 10 2…

Прочети повече

Непокриваща се сума от два комплекта

Изложение на проблема Проблемът „Не припокриваща се сума от два набора“ заявява, че ви се дават два масива като входни стойности като arrA [] и arrB [] със същия размер n. Също така и двата масива имат отделни елементи поотделно и някои общи елементи. Вашата задача е да разберете общата сума ...

Прочети повече

Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство

Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство. По този начин специалната структура на данните за стека трябва да поддържа всички операции на стека като - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () в постоянно време. Добавете допълнителна операция getMin (), за да върнете минималната стойност ...

Прочети повече

Сортирайте стека, като използвате рекурсия

Изложение на проблема Проблемът „Сортиране на стек с помощта на рекурсия“ заявява, че сте получили структура от стекови данни. Сортирайте елементите му с помощта на рекурсия. Могат да се използват само изброените по-долу функции на стека-push (елемент)-за вмъкване на елемента в стека. pop () - pop () - за премахване/изтриване на…

Прочети повече

Сортиране на масив с помощта на стекове

Изложение на проблема Проблемът „Сортиране на масив с помощта на стекове“ гласи, че ви е даден масив от структура от данни a [] с размер n. Сортирайте елементите на дадения масив, като използвате структура от стекови данни. Пример 2 30 -5 43 100 -5 2 30 43 100 Обяснение: Елементите са сортирани по ...

Прочети повече

Сортирайте стека, като използвате временен стек

Изложение на проблема Проблемът „Сортиране на стек с помощта на временен стек“ гласи, че сте получили структура от стекови данни. Сортирайте елементите на дадения стек, като използвате временен стек. Пример 9 4 2 -1 6 20 20 9 6 4 2 -1 2 1 4 3 6 5…

Прочети повече

Различни съседни елементи в масив

Твърдение на проблема Да предположим, че имаме масив от цели числа. Проблемът „Различни съседни елементи в масив“ иска да се определи дали е възможно да се получи масивът, в който всички съседни числа са различни или не, чрез смяна на два съседни или съседни елемента в масив, ако той ...

Прочети повече

Пренаредете масив така, че „arr [j]“ да стане „i“, ако „arr [i]“ е „j“

Постановка на проблем Проблемът “Пренаредете масив така, че„ arr [j] “да стане„ i “, ако„ arr [i] “е„ j ““ заявява, че имате масив с размер „n“, съдържащ цели числа. Числата в масива са в диапазона от 0 до n-1. Изявлението за проблема иска да пренареди масива в ...

Прочети повече