Min Stack Leetcode решение

Изложение на проблема Проектирайте стек, който поддържа push, pop, top и извличане на минималния елемент за постоянно време. push (x) - Натиснете елемент x върху стека. pop () - Премахва елемента в горната част на стека. top () - Вземете най-горния елемент. getMin () - Извлича минималния елемент в стека. ...

Прочети повече

Изградете масив с решение за стек операции Leetcode Solution

Проблемът с изграждането на масив с операции на стека Leetcode Solution ни предоставя цяло число последователност и цяло число n. Проблемът гласи, че ни е дадена последователност от цели числа от 1 до n. След това използваме стека, за да създадем целочислена последователност, която ни е дадена ...

Прочети повече

Решение на папката на регистрационния файл на Leetcode

Изложение на проблема В този проблем ние продължаваме да проследяваме позицията си в система от папки. Първоначално сме в основната папка или основната папка на тази система. Тук имаме основно 3 вида команди. Командите са под формата на низ, в който всеки низ ...

Прочети повече

Следващ по-голям елемент I Leetcode решение

Изложение на проблема В този проблем ни се дават два списъка, в които първият списък е подмножество на втория списък. За всеки елемент от първия списък трябва да открием следващия по-голям елемент от втория списък. Пример nums1 = [4,1,2], nums2 = [1,3,4,2] [-1,3, -1] Обяснение: за първи елемент от list1, т.е. за 4 там…

Прочети повече

Пример за Java стека

Какво е клас на Java Stack? Реализацията на класа на стека на Java се основава на структурата на данните на стека. Той следва концепцията за концепцията „Последно-първо-излизане“ (LIFO), което означава, че елементът, който вмъкваме последен, ще бъде премахнат първи. С други думи, можем да изтриваме елементи само от горната част на ...

Прочети повече

Направете String страхотно решение с Leetcode

Изявление на проблема В проблема „Make The String Great“ се дава низ, състоящ се от малки и главни букви. Трябва да направим този низ добър, като премахнем съседни символи в низа, което прави низът лош. Добър низ е низ, който няма две съседни ...

Прочети повече

Проверете дали даден масив може да представлява Предварително обхождане на двоично дърво за търсене

Проблемът „Проверете дали даден масив може да представлява Предварително обхождане на бинарно дърво за търсене“ заявява, че сте получили последователност за обръщане на предварителна поръчка. Сега разгледайте тази последователност и разберете дали тази последователност може да представлява двоично дърво за търсене или не? Очакваната времева сложност за решението е ...

Прочети повече

Формулирайте минимален брой от дадената последователност

Проблемът „Формулирайте минимален брой от дадена последователност“ гласи, че сте получили някакъв модел само на I и D. Значението на I означава увеличаване и намаляване, ние сме снабдени с D. Изложението на проблема иска да отпечата минималния брой, който отговаря на дадената схема. Ние имаме …

Прочети повече

Заявки за обхват за най-дългата правилна последваща скоба

Получава се последователност от някои подпоследователности на скоби, с други думи, получават се скоби като '(' и ')' и ви се дава диапазон на заявката като начална и крайна точка. Проблемът „Заявки за обхват за най-дългата правилна подреждане на скоби“ иска да открие максималната дължина ...

Прочети повече

Максимален стак

Декларация за проблема Проблемът “Max stack” гласи, за да проектира специален стек, който може да изпълнява тези операции: push (x): натиснете един елемент в стека. top (): връща елемента, който е в горната част на стека. pop (): премахнете елемента от стека, който е в горната част. peekmax ():…

Прочети повече