Разделете низ в балансирано решение на Leetcode

Постановка на проблема В този проблем ни е даден низ от знаци, съдържащ само 'R' и 'L'. Ние наричаме низ балансиран, ако има еднакъв брой „R“ и „L“. Можем да разделим дадения низ на несъединени поднизове. Целта е да се намери максимално възможният брой ...

Прочети повече

Комбинирано решение с Leetcode

Проблемът Combination Sum Leetcode Solution ни предоставя масив или списък с цели числа и цел. Казват ни да намерим комбинациите, които могат да бъдат направени с помощта на тези цели числа, който и да е брой пъти, които се добавят към дадената цел. Така че по-формално можем да използваме даденото ...

Прочети повече

Уникално решение на Leetcode

Проблемът Unique Paths Leetcode Solution гласи, че са ви дадени две цели числа, представляващи размера на мрежа. Използвайки размера на мрежата, дължината и ширината на мрежата. Трябва да намерим броя на уникалните пътеки от горния ляв ъгъл на мрежата до ...

Прочети повече

Pow (x, n) Leetcode решение

Проблемът „Pow (x, n) Leetcode Solution“ гласи, че са ви дадени две числа, едното от които е число с плаваща запетая, а друго цяло число. Цялото число означава степента, а основата е числото с плаваща запетая. Казва ни се да намерим стойността, след като изчислим степента над основата. ...

Прочети повече

Решение Leetcode за пермутации

Проблемът Permutations Leetcode Solution предоставя проста последователност от цели числа и ни изисква да върнем пълен вектор или масив от всички пермутации на дадената последователност. И така, преди да влезете в решаването на проблема. Трябва да сме запознати с пермутациите. И така, пермутацията не е нищо друго освен подреждане ...

Прочети повече

House Robber II Leetcode Solution

В проблема „Разбойник на къщи II“ разбойник иска да ограби пари от различни къщи. Сумата на парите в къщите е представена чрез масив. Трябва да намерим максималната сума пари, която може да бъде направена чрез добавяне на елементите в даден масив според ...

Прочети повече

Търсете в Решение със сортиран масив Leetcode

Помислете за сортиран масив, но е избран един индекс и масивът е завъртян в тази точка. След като масивът е завъртян, вие трябва да намерите конкретен целеви елемент и да върнете неговия индекс. В случай, че елементът не присъства, върнете -1. Проблемът обикновено е ...

Прочети повече

Kth най-големият елемент в Array Leetcode Solutions

В този проблем трябва да върнем k -тия най -голям елемент в несортиран масив. Обърнете внимание, че масивът може да има дубликати. Така че, трябва да намерим Kth най -големия елемент в подредения ред, а не отделния Kth най -голям елемент. Пример А = {4, 2, 5, 3…

Прочети повече

XOR операция в Array Leetcode Solution

Постановка на проблема В този проблем трябва да направим XOR операция в масив с размер n, в който всеки елемент е равен на (start + 2*i), където i е индексът на елемента (0-индексиран) и стойността на start е дадена . Трябва да върнем побитовия XOR на…

Прочети повече

Съединение и пресичане на два свързани списъка

Като имате два свързани списъка, създайте още два свързани списъка, за да получите обединение и пресичане на елементите на съществуващите списъци. Примерно въвеждане: List1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 List2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Изход: Intersection_list: 14 → 9 → 5 Union_list:…

Прочети повече