Разделете низ в балансирано решение на Leetcode

Декларация за проблема В този проблем ни е даден низ от символи, съдържащи само „R“ и „L“. Ние наричаме низ балансиран, ако има еднакъв брой 'R' и 'L'. Можем да разделим дадения низ на неразделими поднизове. Целта е да се намери максимално възможният брой ...

Прочети повече

Минимални суапове, за да направят низовете еднакво решение с Leetcode

Декларация за проблема Дадени са ви два низа s1 и s2 с еднаква дължина, състоящи се само от букви „x“ и „y“. можете да сменяте всеки два символа, принадлежащи към различни низове, вашата задача е да направите двата нива равни. връща минимален брой суапове, необходими, за да направят двата низа равни ...

Прочети повече

Проверете дали низ може да прекъсне друго решение с Leetcode

Декларация за проблема В този проблем ни дават два низа s1 и s2 с еднакъв размер. Проверете дали някои пермутации на низ s1 могат да прекъснат някои пермутации на низ s2 или обратно. С други думи s2 може да счупи s1 или обратно. Низ x може да прекъсне низ y (и двете ...

Прочети повече

Това е решение за последващ Leetcode

Изложение на проблема В този проблем ни се дават два различни низа. Целта е да се установи дали първият низ е подпоследователност на втория. Примери първи низ = “abc” втори низ = “mnagbcd” вярно първи низ = “бургер” втори низ = “домино” фалшив подход (рекурсивен) Това е лесно ...

Прочети повече

Присвояване на бисквитки Leetcode Solution

Проблемът Присвояване на бисквитки Leetcode Solution предлага с два масива. Единият от масивите представлява размера на бисквитките, а другият представлява алчността на децата. Проблемът гласи, че вие ​​сте родител на деца и искате максималният брой деца да бъде доволен. ...

Прочети повече

Разтвор с водни бутилки Leetcode

Постановка на проблема В проблема „Бутилки за вода“ са ни дадени две стойности, а именно „numBottle“, която ще съхранява общия брой пълни бутилки с вода и „numExchange“, която ще съхранява общия брой празни бутилки с вода, които можем да разменим наведнъж и да получим пълна бутилка вода. След …

Прочети повече

Решение за смяна на лимонада с Leetcode

Тази публикация е за Lemonade Change Leetcode Solution Проблем Изложение В проблема „Lemonade Change“ има опашка от клиенти. Те искат да купят лимонада от нас, която струва 5 рупии. Клиентите могат да ни дадат 5 рупии, 10 рупии или 20 рупии. Искаме да върнем ...

Прочети повече

Най-доброто време за покупка и продажба на решение II Leetcode Solution

Постановка на проблема В задачата „Най-доброто време за покупка и продажба на акции II“ ни е даден масив, където всеки елемент в масива съдържа цената на дадената акция за този ден. Дефиницията на сделката е закупуване на една акция и продажба на тази акция ...

Прочети повече

Най-доброто време за покупка и продажба на акции с решение за такса за транзакции Leetcode

Изложение на проблема В проблема „Най-доброто време за купуване и продажба на акции с такса за транзакция“, ни се дава масив, където всеки елемент в масива съдържа цената на дадената акция за този ден. Дефиницията на сделката е купуване на една акция от акции и продажба на ...

Прочети повече

Увеличете сумата на последователните разлики в кръгов масив

Декларация за проблем Да предположим, че имате цяло число масив. Този масив трябва да се третира като кръгов масив. Последната стойност на масив ще бъде свързана с първия масив, a1. Проблемът „Максимизиране на сумата от последователни разлики в кръгов масив“ изисква да се открие максимумът ...

Прочети повече