Проверете дали два масива от низове са еквивалентно решение на Leetcode

Проблемът Проверете дали два масива от низове са еквивалентни Leetcode Solution ни предоставя два масива от низове. След това ни е казано да проверим дали тези два низови масива са еквивалентни. Тук еквивалентността се отнася до факта, че ако низовете в масивите са свързани. След това след конкатенацията и двамата ...

Прочети повече

Проверете формирането на масив чрез решение за конкатенация Leetcode

Проблемът Проверка на формирането на масив чрез обединяване Leetcode Solution ни предостави масив от масиви. Заедно с това ни е дадена и последователност. След това ни се казва да открием дали можем по някакъв начин да конструираме дадената последователност, използвайки масив от масиви. Можем да подредим масивите във всеки ...

Прочети повече

Проверете дали дадена дума се появява като префикс на която и да е дума в решението на Leetcode на изречението

Проблемът Проверете дали дадена дума се появява като префикс на която и да е дума в изречение Leetcode Solution ни помоли да намерим индекса на думата, която започва с дадена дума за търсене. И така, получаваме изречение, което има някои низове, разделени с интервал, и друг низ ...

Прочети повече

Направете два масива равни, като обърнете решението на Leetcode за под-масиви

Проблемът Направете равенство на два масива чрез обръщане на подмасиви Leetcode Solution ни предоставя два масива. Единият от тях е целеви масив, а другият е входен масив. Използвайки входния масив, трябва да направим целевия масив. Можем да обърнем всеки от под-масива в ...

Прочети повече

Разбъркайте Array Leetcode Solution

Проблемът Shuffle the Array Leetcode Solution ни предоставя масив с дължина 2n. Тук 2n се отнася до това, че дължината на масива е четна. След това ни се казва да разбъркаме масива. Тук разбъркването не означава, че трябва да разбъркваме произволно масива, но специфичен начин е ...

Прочети повече

Крайни цени със специална отстъпка в решение за магазин Leetcode

Проблемът Крайни цени със специална отстъпка в магазин Leetcode Solution гласи, че получавате набор от цени. Има специално условие, което казва, че получавате специална отстъпка за всеки от продуктите. Получавате отстъпка в еквивалентна сума от ...

Прочети повече

Най-бавно решение с Leetcode

Проблемът Slowest Key Leetcode Solution ни предоставя последователност от клавиши, които са били натиснати. Също така ни се дава масив или вектор на пъти, когато тези ключове са били освободени. Последователността на ключовете е дадена под формата на низ. И така, проблемът ни помоли да ...

Прочети повече

Получете максимум в генерирания масив Leetcode Solution

Проблемът Вземете максимум в генерирания масив Leetcode Solution ни предостави едно цяло число. С даденото единично цяло число трябва да намерим максималното цяло число в генерирания масив. Генерирането на масива има някои правила. Съгласно наложените ограничения трябва да намерим максималното цяло число, което би могло ...

Прочети повече

Root to Leaf path с целевата сума Leetcode Solutions

Дадени са двоично дърво и цяло число K. Нашата цел е да върнем дали в дървото има път от корен до лист, така че сумата му да е равна на целта-K. Сумата на пътя е сумата от всички възли, които лежат върху него. 2 / \…

Прочети повече

Минимален брой стъпки за направа на два струни Anagram Leetcode Solutions

Изложение на проблема В този проблем ни се дават два низа 's' & 't', състоящи се от малки букви на английски. В една операция можем да изберем всеки символ в низ 't' и да го променим на друг символ. Трябва да намерим минималния брой такива операции, за да направим „t“…

Прочети повече