Как да върна масив в Java

В предишни статии видяхме как можем да върнем стойност от метод в Java. Има ситуации, в които трябва да върнем множество стойности или масив от функция. Този урок ще ви насочи как да върнете масив в Java от различни типове данни. ...

Прочети повече

Проверете формирането на масив чрез решение за конкатенация Leetcode

Проблемът Проверка на формирането на масив чрез обединяване Leetcode Solution ни предостави масив от масиви. Заедно с това ни е дадена и последователност. След това ни се казва да открием дали можем по някакъв начин да конструираме дадената последователност, използвайки масив от масиви. Можем да подредим масивите във всеки ...

Прочети повече

Направете два масива равни, като обърнете решението на Leetcode за под-масиви

Проблемът Направете равенство на два масива чрез обръщане на подмасиви Leetcode Solution ни предоставя два масива. Единият от тях е целеви масив, а другият е входен масив. Използвайки входния масив, трябва да направим целевия масив. Можем да обърнем всеки от под-масива в ...

Прочети повече

Разбъркайте Array Leetcode Solution

Проблемът Shuffle the Array Leetcode Solution ни предоставя масив с дължина 2n. Тук 2n се отнася до това, че дължината на масива е четна. След това ни се казва да разбъркаме масива. Тук разбъркването не означава, че трябва да разбъркваме произволно масива, но специфичен начин е ...

Прочети повече

Крайни цени със специална отстъпка в решение за магазин Leetcode

Проблемът Крайни цени със специална отстъпка в магазин Leetcode Solution гласи, че получавате набор от цени. Има специално условие, което казва, че получавате специална отстъпка за всеки от продуктите. Получавате отстъпка в еквивалентна сума от ...

Прочети повече

Най-бавно решение с Leetcode

Проблемът Slowest Key Leetcode Solution ни предоставя последователност от клавиши, които са били натиснати. Също така ни се дава масив или вектор на пъти, когато тези ключове са били освободени. Последователността на ключовете е дадена под формата на низ. И така, проблемът ни помоли да ...

Прочети повече

3Sum Leetcode решение

Изложение на проблема Като се има предвид масив от n цели числа, има ли елементи a, b, c в числа, такива че a + b + c = 0? Намерете всички уникални тризнаци в масива, който дава сумата от нула. Забележка: че наборът от решения не трябва да съдържа дублирани тризнаци. Пример # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Прочети повече

Получете максимум в генерирания масив Leetcode Solution

Проблемът Вземете максимум в генерирания масив Leetcode Solution ни предостави едно цяло число. С даденото единично цяло число трябва да намерим максималното цяло число в генерирания масив. Генерирането на масива има някои правила. Съгласно наложените ограничения трябва да намерим максималното цяло число, което би могло ...

Прочети повече

Вмъкнете Interval Leetcode Solution

Проблемът Insert Interval Leetcode Solution ни предоставя списък с някои интервали и един отделен интервал. След това ни се казва да вмъкнем този нов интервал сред списъка с интервали. Така че, новият интервал може да се пресича с интервали, които вече са в списъка, или може ...

Прочети повече

Сума от четни числа след заявки

Изложение на проблема В този проблем ни се дава масив от цели числа и масив от масиви заявки. За i-та заявка ще имаме два параметъра, index и val. След всяка заявка добавяме val към масива [индекс]. Трябва да намерим сумата на всички четни числа в масива след ...

Прочети повече