Минимални премествания към решения с равни масиви Leetcode Solution

Декларация за проблема В този проблем ни е даден набор от цели числа. Също така ни е позволено да изпълняваме определен набор от операции върху този масив. В една операция можем да увеличим „n - 1 ″ (всички елементи с изключение на който и да е) елементи в масива с 1. Трябва да ...

Прочети повече

Решение на Factorial Trailing Zeroes Leetcode

Изложение на проблема В този проблем трябва да разберем колко последващи нули ще има в n! Дадено n като вход. Като че ли има една завършваща нула от 5! 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120 Пример n = 3 0 Обяснение: 3! = 6, без последваща нула n = 0 0 Обяснение: 0! ...

Прочети повече

Решение за заглавие на колона на Excel за Leetcode Решение

Изложение на проблема В този проблем се дава положително цяло число, което представлява номер на колона на лист в Excel, трябва да върнем съответното заглавие на колоната, както се появява в лист на Excel. Пример # 1 28 “AB” # 2 701 “ZY” Подход Този проблем е обратен на проблема в ...

Прочети повече

Решение за номер на колона на Excel за Leetcode Решение

Изложение на проблема В този проблем ни се дава заглавие на колона, както се появява в лист на Excel, трябва да върнем номера на колоната, който съответства на заглавието на тази колона в Excel, както е показано по-долу. Пример # 1 “AB” 28 # 2 “ZY” 701 Подход За намиране на номер на колона за определен ...

Прочети повече

Преобразуване на цяло число в сумата от две нулеви целочислени решения с Leetcode

Проблемът Convert Integer to Sum of Two No-Zero Integers Leetcode Solution помоли ни да разделим даденото цяло число. Трябва да разделим даденото цяло число на две числа. Има ограничение, наложено на тези две цели числа. Тези две цели числа не трябва да съдържат цифрата 0. За по-добро ...

Прочети повече

Максимално 69 номер Leetcode решение

Изложение на проблема В този проблем ни се дава число, съставено от цифри 6 или 9. Можем да заменим една от цифрите от това число и да променим това на друга цифра. т.е. можем да заменим 6 на 9 или да заменим 9 на 6. Ние ...

Прочети повече

Разпределете бонбони на хората Leetcode Solution

Постановка на проблема В този проблем ни дават два броя бонбони и num_people. Първият брой бонбони е броят на бонбоните, които имаме. num_people показва броя на хората, в които трябва да раздаваме бонбоните. Правилото за разпределяне на бонбони е: Започваме от най-левия човек ...

Прочети повече

Валидно решение на бумеранг с Leetcode

Изложение на проблема В този проблем ни е даден набор от три точки в XY 2-D равнина. Трябва да се върнем, независимо дали образуват бумеранг или не, т.е. дали са три различни точки и не образуват права линия. Примерни точки = {{1,…

Прочети повече

Изградете решението с правоъгълник Leetcode

Проблемът Construct the Rectangle Leetcode Solution гласи, че сте уеб дизайнер. И ви е дадена задача да проектирате уеб страница с някаква предварително определена област. Има някои ограничения, наложени върху дизайна. Дължината на уеб страницата трябва да бъде по-голяма или равна на ...

Прочети повече

Бройте нечетни числа в решение на Leetcode за интервал от интервали

Изложение на проблема В този проблем ни се дават две неотрицателни цели числа ниско и високо. Трябва да намерим колко нечетни числа има в дадения интервал от интервали [нисък, висок]. Пример ниско = 3, високо = 7 3 Обяснение: Нечетните числа между 3 и 7 са ...

Прочети повече