Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k

Постановка на проблема Проблемът „Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че % b = k“ заявява, че сте получили масив от цели числа и цяло число, наречено k. Изявлението за проблема иска да се разбере двойката по такъв начин, че x ...

Прочети повече

Продукти от диапазони в масив

Постановка на проблема Проблемът „Продукти от диапазони в масив“ гласи, че ви е даден целочислен масив, състоящ се от числа от 1 до n и q брой заявки. Всяка заявка съдържа диапазона. Изявлението за проблема иска да разберете продукта в дадения диапазон под…

Прочети повече

Приятели Сдвояване проблем

Изложение на проблема „Проблемът за сдвояване на приятели“ посочва, че има N приятели. И всеки от тях може да остане единичен или да бъде свързан помежду си. Но след като се направи чифт, тези двама приятели не могат да участват в сдвояването. Така че трябва да намерите общия брой начини ...

Прочети повече