Минимални премествания към решения с равни масиви Leetcode Solution

Декларация за проблема В този проблем ни е даден набор от цели числа. Също така ни е позволено да изпълняваме определен набор от операции върху този масив. В една операция можем да увеличим „n - 1 ″ (всички елементи с изключение на който и да е) елементи в масива с 1. Трябва да ...

Прочети повече

Пренаредете Array така, че arr [i]> = arr [j], ако i е четно, и arr [i] <= arr [j], ако i е нечетно и j <i

Да предположим, че имате цяло число масив. Изявлението за проблем иска да пренареди масива по такъв начин, че елементите в четна позиция в масива да са по-големи от всички елементи преди него, а елементите в нечетни позиции да са по-малки от елементите преди него. Пример ...

Прочети повече

Двойка за броене с дадена сума

В проблем „брой двойка с дадена сума“ сме дали цяло число масив [] и друго число казва „сума“, трябва да определите дали някой от двата елемента в даден масив има сума, равна на „сума“. Пример за въвеждане: arr [] = {1,3,4,6,7} и сума = 9. Изход: „Намерени елементи ...

Прочети повече

Минимални операции за изтриване, за да направят всички елементи на масива еднакви

Да предположим, че имаме вход на масив с “x” брой елементи. Зададохме проблем, че трябва да намерим операциите за изтриване, което трябва да бъде минимумът, който се изисква, за да се направи равен масив, т.е. масивът ще се състои от равни елементи. Примерен вход: [1, 1, ...

Прочети повече

Максимално разстояние между две появи на един и същ елемент в масива

Да предположим, че ви е даден масив с няколко повтарящи се числа. Трябва да намерим максималното разстояние между двете едни и същи числа на число с различен индекс, присъстващо в масив. Пример за въвеждане: масив = [1, 2, 3, 6, 2, 7] Изход: 3 Обяснение: Тъй като елементите в масива [1] ...

Прочети повече

Максимален масив от два дадени масива, поддържащи еднакъв ред

Да предположим, че имаме масив от две цели числа със същия размер n. И двата масива могат да съдържат и общи числа. Изявлението за проблем иска да формира резултантния масив, който съдържа 'n' максималните стойности от двата масива. Първият масив трябва да бъде с приоритет (елементи на първия ...

Прочети повече

Бройте поднизи с еднакви четни и нечетни елементи

Да предположим, че сте дали целочислен масив от N размер. Тъй като има числа, числата са нечетни или четни. Изявлението на проблема е подмасив count с еднакви четни и нечетни елементи или открива броя на подмасивите, който има еднакъв брой четни и нечетни цели числа. Пример ...

Прочети повече

Общо числа без повтарящи се цифри в диапазон

Получавате диапазон от числа (начало, край). Дадената задача казва да се намери общият брой числа без повтарящи се цифри в диапазон. Пример за въвеждане: 10 50 Изход: 37 Обяснение: 10 няма повторена цифра. 11 има повтаряща се цифра. 12 няма повторена цифра. ...

Прочети повече

Минимални суапове, необходими за събиране на всички елементи, по-малки или равни на k

Проблемът „Минимални суапове, необходими за обединяване на всички елементи, по-малки или равни на k“, гласи, че имате масив от цяло число. Изложението на проблема изисква да се открие най-малкият брой суапове, които ще са необходими, за да се съберат елементите, които са по-малки или равни ...

Прочети повече

Сортирането с помощта на тривиална хеш функция

Проблемът „Сортиране с помощта на тривиална хеш функция“ гласи, че ви е даден целочислен масив. Масивът може да съдържа както отрицателни, така и положителни числа. Изявлението за проблем иска да сортира масива, като използва функцията Trivial Hash. Пример arr [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} arr [] = {-3, -1,…

Прочети повече