Проверете дали два масива от низове са еквивалентно решение на Leetcode

Проблемът Проверете дали два масива от низове са еквивалентни Leetcode Solution ни предоставя два масива от низове. След това ни е казано да проверим дали тези два низови масива са еквивалентни. Тук еквивалентността се отнася до факта, че ако низовете в масивите са свързани. След това след конкатенацията и двамата ...

Прочети повече

Проверете дали дадена дума се появява като префикс на която и да е дума в решението на Leetcode на изречението

Проблемът Проверете дали дадена дума се появява като префикс на която и да е дума в изречение Leetcode Solution ни помоли да намерим индекса на думата, която започва с дадена дума за търсене. И така, получаваме изречение, което има някои низове, разделени с интервал, и друг низ ...

Прочети повече

Минимален брой стъпки за направа на два струни Anagram Leetcode Solutions

Декларация за проблема В този проблем ни се дават два низа '&' t ', състоящи се от малки букви на английски език. В една операция можем да изберем всеки символ в низ „t“ и да го променим на друг символ. Трябва да намерим минималния брой такива операции, за да направим "t" ...

Прочети повече

Решение за форматиране на лицензен ключ Leetcode Solution

Декларация за проблема В проблема „Форматиране на лицензен ключ“ входът се състои от низ от символи, представляващи лицензен ключ. Първоначално низът е разделен на N + 1 групи (думи) чрез N тирета между тях. Също така ни е дадено цяло число K и целта е да форматираме низа ...

Прочети повече

Разделете низ в балансирано решение на Leetcode

Декларация за проблема В този проблем ни е даден низ от символи, съдържащи само „R“ и „L“. Ние наричаме низ балансиран, ако има еднакъв брой 'R' и 'L'. Можем да разделим дадения низ на неразделими поднизове. Целта е да се намери максимално възможният брой ...

Прочети повече

Изоморфни струни Leetcode решение

Изложение на проблема В този проблем ни се дават два низа, a и b. Нашата цел е да кажем дали двата струна са изоморфни или не. Две низове се наричат ​​изоморфни, ако и само ако символите в първия низ изобщо могат да бъдат заменени с произволен знак (включително той сам) ...

Прочети повече

Минимални суапове, за да направят низовете еднакво решение с Leetcode

Декларация за проблема Дадени са ви два низа s1 и s2 с еднаква дължина, състоящи се само от букви „x“ и „y“. можете да сменяте всеки два символа, принадлежащи към различни низове, вашата задача е да направите двата нива равни. връща минимален брой суапове, необходими, за да направят двата низа равни ...

Прочети повече

Дешифриране на низ от азбука до решение за цялостно картографиране на Leetcode

Декларация за проблема В този проблем ни е даден низ, съдържащ цифри (0-9) и '#'. Трябва да преобразуваме този низ в низ с малки букви на английски, като използваме следното картографиране. Пример s = “10 # 11 # 12” “jkab” Обяснение: “10 #” -> “j”, “11 #” -> “k”, “1” -> “a”…

Прочети повече

Пренареждане на интервали между думи Leetcode решение

Изложение на проблема В този проблем ни се дава текстов низ, съдържащ известен брой думи, които са поставени между интервалите. Думите могат да имат само малки букви на английски. Разбира се, всяка дума е разделена с поне едно интервал. Също така Текстът има поне една дума. напр. текст = ”...

Прочети повече

Проверете дали низ може да прекъсне друго решение с Leetcode

Декларация за проблема В този проблем ни дават два низа s1 и s2 с еднакъв размер. Проверете дали някои пермутации на низ s1 могат да прекъснат някои пермутации на низ s2 или обратно. С други думи s2 може да счупи s1 или обратно. Низ x може да прекъсне низ y (и двете ...

Прочети повече