3Sum Leetcode решение

Постановка на проблем Като се има предвид масив от n цели числа, има ли елементи a, b, c в числа, така че a + b + c = 0? Намерете всички уникални тризнаци в масива, който дава сумата от нула. Забележка: наборът от решения не трябва да съдържа дублирани тройки. Пример #1 [-1,0,1,2, -1,4]…

Прочети повече

Вмъкнете Interval Leetcode Solution

Проблемът Insert Interval Leetcode Solution ни предоставя списък с някои интервали и един отделен интервал. След това ни се казва да вмъкнем този нов интервал сред списъка с интервали. Така че, новият интервал може да се пресича с интервали, които вече са в списъка, или може ...

Прочети повече

Комбинирано решение с Leetcode

Проблемът Combination Sum Leetcode Solution ни предоставя масив или списък с цели числа и цел. Казват ни да намерим комбинациите, които могат да бъдат направени с помощта на тези цели числа, който и да е брой пъти, които се добавят към дадената цел. Така че по-формално можем да използваме даденото ...

Прочети повече

Изоморфни струни Leetcode решение

Постановка на проблема В този проблем ни се дават два низа, a и b. Нашата цел е да кажем дали двата низа са изоморфни или не. Две низове се наричат ​​изоморфни тогава и само ако знаците в първия низ могат да бъдат заменени с който и да е символ (включително и самия) ...

Прочети повече

Решение на Leetcode за търсене на думи

Постановка на проблем Като се има предвид mxn дъска и дума, намерете дали думата съществува в мрежата. Думата може да бъде съставена от букви от последователно съседни клетки, където „съседни“ клетки са хоризонтално или вертикално съседни. Същата буквена клетка не може да се използва повече от веднъж. Пример…

Прочети повече

Min Stack Leetcode решение

Постановка на проблем Проектирайте стек, който поддържа push, pop, top и извличане на минималния елемент за постоянно време. push (x) - Натиснете елемент x върху стека. pop () - Премахва елемента в горната част на стека. top () - Вземете горния елемент. getMin () - Извлича минималния елемент в стека. …

Прочети повече

Максимално решение на Subarray Leetcode

Твърдение на проблема Като се имат предвид числа от цял ​​масив, намерете непрекъснатия подмасив (съдържащ поне едно число), който има най -голямата сума и върнете неговата сума. Примерни числа = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Обяснение: [4, -1,2,1] има най-голямата сума = 6. nums = [- 1] -1 Подход 1 (Разделяй и владей) В този подход…

Прочети повече

Щастливи числа в матрично решение с Leetcode

Проблемът Lucky Numbers in a Matrix Leetcode Solution ни помоли да намерим щастливо цяло число от дадената матрица. Щастливото цяло число се дефинира като число, което е минимумът между всички останали елементи в неговия ред и максималният сред колоната му. Така че може да има повече от ...

Прочети повече

Пресичане на две масивни решения на Leetcode

Постановка на проблема В тази задача са дадени два масива и ние трябва да открием пресечната точка на тези два масива и да върнем получения масив. Всеки елемент в резултата трябва да се показва толкова пъти, колкото е показан в двата масива. Резултатът може да бъде в произволен ред. Пример…

Прочети повече

Сравнете низовете по честота на най-малкия разтвор на Leetcode

Проблемът Сравняване на низове по честота на най-малкия символ Leetcode Solution, гласи, че дефинираме функция f (s) върху непразен низ s, така че f (s) да е равна на честотата на най-малкия символ в низа. След това ни се дават някои думи и някои запитвания. за всеки …

Прочети повече