Проверете формирането на масив чрез решение за конкатенация Leetcode

Проблемът Проверка на формирането на масив чрез обединяване Leetcode Solution ни предостави масив от масиви. Заедно с това ни е дадена и последователност. След това ни се казва да открием дали можем по някакъв начин да конструираме дадената последователност, използвайки масив от масиви. Можем да подредим масивите във всеки ...

Прочети повече

Вмъкнете Interval Leetcode Solution

Проблемът Insert Interval Leetcode Solution ни предоставя списък с някои интервали и един отделен интервал. След това ни се казва да вмъкнем този нов интервал сред списъка с интервали. Така че, новият интервал може да се пресича с интервали, които вече са в списъка, или може ...

Прочети повече

Комбинирано решение с Leetcode

Проблемът Combination Sum Leetcode Solution ни предоставя масив или списък с цели числа и цел. Казват ни да намерим комбинациите, които могат да бъдат направени с помощта на тези цели числа, който и да е брой пъти, които се добавят към дадената цел. Така че по-формално можем да използваме даденото ...

Прочети повече

Максимално решение на Subarray Leetcode

Твърдение на проблема Като се имат предвид числа от цял ​​масив, намерете непрекъснатия подмасив (съдържащ поне едно число), който има най -голямата сума и върнете неговата сума. Примерни числа = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Обяснение: [4, -1,2,1] има най-голямата сума = 6. nums = [- 1] -1 Подход 1 (Разделяй и владей) В този подход…

Прочети повече

Намерете стойността на разстоянието между два масивни решения с Leetcode

Проблемът Намерете стойността на разстоянието между два масива Leetcode Solution ни предоставя два масива arr1 и arr2. Заедно с двата масива, ние сме снабдени с цяло число n. Тогава проблемът ни иска да намерим относителното разстояние между дадените два масива. Относителното разстояние се определя ...

Прочети повече

Намерете решение за общи символи Leetcode

Изложение на проблема В този проблем ни е даден списък с низ. Трябва да открием знаците, които са общи във всички струни. Ако даден знак присъства във всички низове няколко пъти, тогава трябва да изведем знака няколко пъти. Да предположим, че имаме масив ...

Прочети повече

Минимална абсолютна разлика Leetcode решение

Проблемът Minimum Absolute Difference Leetcode Solution ни предоставя несортиран масив или вектор, съдържащ някои цели числа. От нас се изисква да открием всички двойки, които имат разлика, равна на тази на минималната абсолютна разлика. Минималната абсолютна разлика е минималната стойност на абсолютната разлика, която може ...

Прочети повече

Намерете решение за общи символи Leetcode

Изложение на проблема В този проблем ни е даден масив от низове. Трябва да отпечатаме списък с всички знаци, които се появяват във всеки низ в масива (включени дубликати). Това е, ако знак се появява 2 пъти във всеки низ, но не 3 пъти, трябва да го имаме ...

Прочети повече

Извадете продукта и сумата от цифрите на цяло цяло решение с леткод

Постановка на проблема В този проблем трябва да намерим разликата между произведението на цифрите и сумата от цифри на дадено положително цяло число. Пример 1234 14 Обяснение: Продукт = 4 * 3 * 2 * 1 = 24 и Сума = 4 + 3 + 2 +…

Прочети повече

Решение за Leetcode на Linindrome Linked List

В задачата „Палиндромен свързан списък“ трябва да проверим дали даден единично целочислен свързан списък е палиндром или не. Примерен списък = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} вярно Обяснение #1: Списъкът е палиндром, тъй като всички елементи от началото и отзад са ...

Прочети повече