Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи

Проблемът „Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи“ гласи, че сте получили цяло число масив. Изложението на проблема изисква да се установи дължината на най-дългия непрекъснат подмасив, на който елементите могат да бъдат подредени в последователност (непрекъсната, възходяща или низходяща). Числата в ...

Прочети повече

Максимална разлика между първия и последния индекс на елемент в масива

Да предположим, че имате масив от цели числа. Проблемът „Максимална разлика между първия и последния индекс на елемент в масив“ иска да се установи разликата между първия и последния индекс на всяко число, присъстващо в масив, така че разликата да е максимална от всички. Пример…

Прочети повече

k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност

Проблемът „k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност“ гласи, че са ви дадени два масива. Един от тях е подреден във възходящ ред, а друг нормален несортиран масив с номер k. Намерете k-тия липсващ елемент, който не присъства в нормалното ...

Прочети повече

Път с максимална средна стойност

Изложение на проблема Проблемът „Път с максимална средна стойност“ гласи, че ви е даден 2D масив или матрица от цели числа. Сега помислете, че стоите в горната лява клетка и трябва да стигнете до долния десен ъгъл. За да стигнете до дестинацията, трябва да се придвижите или в ...

Прочети повече

Първи елемент, възникващ k пъти в масив

Дадохме число 'k' и цяло число масив. Проблемът „Първият елемент, възникващ k пъти в масив“ казва да се открие първият елемент в масива, който се появява точно k пъти в масив. Ако в масива няма елемент, който се появява k пъти ...

Прочети повече

Най-дългата подниза без повтарящи се символи

Като се има предвид низ, трябва да намерим дължината на най -дългата подниза, без да повтаряме знаци. Нека разгледаме няколко примера: Пример pwwkew 3 Обяснение: Отговорът е „wke“ с дължина 3 aav 2 Обяснение: Отговорът е „av“ с дължина 2 Подход-1 за най-дългата подниза без повтарящи се символи Brute Force…

Прочети повече

Продукти от диапазони в масив

Problem Statement   The problem “Products of ranges in an array” states that you are given an integer array consisting of numbers range from 1 to n and q number of queries. Each query contains the range. The problem statement asks to find out the product within the given range under …

Прочети повече

Сортирайте масив според реда, определен от друг масив

Постановка на проблем Имате два масива от цели числа arr1 [] и arr2 []. Проблемът „Сортиране на масив според реда, определен от друг масив“ иска да сортира първия масив според втория масив, така че числата в първия масив да бъдат сравнително сортирани от всички…

Прочети повече

Увеличете сумата на последователните разлики в кръгов масив

Твърдение на проблема Да предположим, че имате масив от цели числа. Този масив трябва да се третира като кръгов масив. Последната стойност на масив ще бъде свързана с първия масив, a ⇒ a1. Проблемът „Увеличаване на сумата от последователни разлики в кръгъл масив“ иска да се установи максимумът ...

Прочети повече

Максимална дължина подпоследователност с разлика между съседните елементи като 0 или 1

Постановка на проблем Вие получавате масив от цели числа. Проблемът „Подпоследователност за максимална дължина с разлика между съседни елементи като 0 или 1“ иска да се установи максималната дължина на подпоследователността с разликата между съседните елементи не трябва да бъде нищо друго освен 0 или 1. Пример arr [] = {1,…

Прочети повече