Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode

Изявление на проблема Като се има масив от цели числа, сортирайте масива в нарастващ ред въз основа на честотата на стойностите. Ако няколко стойности имат една и съща честота, сортирайте ги в намаляващ ред. Примерни номера = [1,1,2,2,2,3] [3,1,1,2,2,2] Обяснение: '3' има честота 1, '1' има честота ...

Прочети повече

Проверете дали низ може да прекъсне друго решение с Leetcode

Декларация за проблема В този проблем ни дават два низа s1 и s2 с еднакъв размер. Проверете дали някои пермутации на низ s1 могат да прекъснат някои пермутации на низ s2 или обратно. С други думи s2 може да счупи s1 или обратно. Низ x може да прекъсне низ y (и двете ...

Прочети повече

Увеличаване на намаляващ низ Leetcode решение

Проблемът с увеличаването на намаляващия низ Leetcode Solution гласи, че ни се дава низ като вход. Трябва да модифицираме входа. Или както гласи въпросът, трябва да го сортираме. Терминът сортиране тук не означава непременно просто сортиране на знаците. Ще сортираме низа в ...

Прочети повече

Пресичане на две масивни решения на Leetcode

Изложение на проблема В този проблем са дадени два масива и ние трябва да открием пресечната точка на тези два масива и да върнем резултантния масив. Всеки елемент в резултата трябва да се появи толкова пъти, колкото се показва и в двата масива. Резултатът може да бъде във всякакъв ред. Пример ...

Прочети повече

Решение Leetcode за относителни класи

Проблемът Relative Ranks Leetcode Solution ни изисква да върнем вектор или масив от низове, представляващи относителните рангове. Предлагаме ни масив, който представя резултата, получен от спортистите. След това използваме дадения масив от оценки, за да присвоим ранговете. Има малка промяна ...

Прочети повече

Относително сортиране на масив Leetcode решение

В този проблем ни се дават два масива от положителни цели числа. Всички елементи от втория масив са различни и присъстват в първия масив. Първият масив обаче може да съдържа дублиращи се елементи или елементи, които не са във втория масив. Трябва да сортираме първия масив ...

Прочети повече

Сортирайте целите числа по броя на 1-битовото решение на Leetcode

Постановка на проблема В проблема „Сортиране на целите числа по числото от 1 бит“ ни се дава масив arr. Нашата задача е да сортираме елементите в масива според броя от 1 бит в двоичното представяне на числото във възходящ ред. Ако две или ...

Прочети повече

Сортирай масива по решение за четност на Leetcode

Постановка на проблема В проблема „Сортиране на масива по четност II“ ни се дава масив на четност, където всички елементи са положителни цели числа. Масивът съдържа четен брой елементи. Масивът съдържа равен брой четни и нечетни елементи. Нашата задача е да пренаредим елементите ...

Прочети повече

Двойка за броене с дадена сума

В проблем „брой двойка с дадена сума“ сме дали цяло число масив [] и друго число казва „сума“, трябва да определите дали някой от двата елемента в даден масив има сума, равна на „сума“. Пример за въвеждане: arr [] = {1,3,4,6,7} и сума = 9. Изход: „Намерени елементи ...

Прочети повече

Съединение и пресичане на два свързани списъка

Като се имат предвид два свързани списъка, създайте още два свързани списъка, за да получите обединение и пресичане на елементите на съществуващите списъци. Пример за въвеждане: Списък1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Списък2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Изход: Списък за пресичане: 14 → 9 → 5 Списък за съюз:…

Прочети повече