Техника за разлагане на Sqrt (или квадратен корен)

Получавате заявка за обхват цял ​​масив. Ще бъдете помолени да определите сумата на всички числа, които попадат в обхвата на дадената заявка. Дадената заявка е от два типа, които са - Актуализация: (индекс, стойност) се дава като заявка, където имате нужда ...

Прочети повече

Цяло число към английски думи

В проблем „Integer to English words“ сме дали неотрицателно цяло число и задачите да преобразуваме това число в числови думи или получаваме въвеждане на число, произволно число и нашата задача е да представим това число в низ форма. Нека да видим един пример, ...

Прочети повече

Най-малкият подмасив с k Различни числа

Да предположим, че имате цяло число масив и число k. Изложението на проблема изисква да се открие най-малкият подмасив от обхват (l, r) включително, по такъв начин, че в този най-малък подмасив присъстват точно k различни числа. Примерен вход: {1, 2, 2, 3, 4, 5, 5} k = 3 ...

Прочети повече

Открийте най-малкия обхват, съдържащ елементи от k списъци

В задачата „Намерете най-малкия диапазон, съдържащ елементи от k списъци“, ние дадохме K списъци, които са сортирани и със същия размер N. Той иска да определи най-малкия диапазон, който съдържа поне елементи от всеки от списъците K . Ако има повече от един ...

Прочети повече

Заявки за брой отделни елементи в подмасив

Дадохме масив от цяло число и редица заявки и трябва да открием броя на всички отделни елементи, които имаме в рамките на дадения диапазон, заявката се състои от две числа вляво и вдясно, това е даденият диапазон, с това даден диапазон ние ...

Прочети повече

Запитвания относно вероятността за четно или нечетно число в дадени диапазони

Дадохме масив от цяло число, q брой заявки. Където всяка заявка съдържа три цели числа, което определя тип заявка. Това означава, че ако сме дали 0, това означава, че трябва да намерим вероятността да изберем нечетно число в дадения диапазон. Къде обхватът ...

Прочети повече

Обхват Минимална заявка (Разлагане на квадратен корен и оскъдна таблица)

В проблема с минималната заявка за обхвата сме дали заявка и целочислен масив. Всяка заявка съдържа диапазона като ляв и десен индекс за всеки диапазон. Дадената задача е да се определи минимумът от цялото число, което се намира в диапазона. Примерен вход: arr [] = {2, 5,…

Прочети повече

Брой и превключване на заявки в двоичен масив

Като входна стойност е даден масив с размер n. Проблемът „Брой и превключване на заявки в двоичен масив“ изисква да се изпълнят някои от заявките, които са дадени по-долу, заявките могат да се различават по случаен начин. Запитванията са ⇒ Превключване на заявка ⇒ превключване (начало, край), това ...

Прочети повече

Най-малката добра база

Изложение на проблема Да предположим, че сме дали цяло число n, тъй като всички стойности на n основа k са 1, когато добра основа k> = 2. Да предположим, че сме дали низ с формат номер 'n'. Постановката на проблема иска да открие най-малката добра основа на n и да я върне в ...

Прочети повече

LCS (Longest Common Subsequence) от три низа

Проблемът „LCS (Най-дългата обща последователност) от три низа“ гласи, че са ви дадени 3 низа. Разберете най-дългата обща подпоследователност на тези 3 низа. LCS е низът, който е често срещан сред трите струни и е съставен от символи с еднакъв ред във всички ...

Прочети повече