Scramble String

Изложение на проблема Проблемът „Scramble String“ гласи, че ви се дават два низа. Проверете дали вторият низ е кодиран низ от първия или не? Обяснение Нека низ s = „страхотно“ Представяне на s като двоично дърво чрез рекурсивно разделяне на два непразни подниза. Този низ може да бъде…

Прочети повече

Максимално разстояние между две появи на един и същ елемент в масива

Да предположим, че ви е даден масив с няколко повтарящи се числа. Трябва да намерим максималното разстояние между двете еднакви събития на число с различен индекс, присъстващо в масив. Примерен вход: масив = [1, 2, 3, 6, 2, 7] Изход: 3 Обяснение: Тъй като елементите в масив [1]…

Прочети повече

Всички уникални тризнаци, които обобщават дадена стойност

Дадохме масив от цели числа и дадено число, наречено „сума“. Твърдението за проблема иска да се намери тройката, която се равнява на даденото число „сума“. Примерно въвеждане: arr [] = {3,5,7,5,6,1} сума = 16 Изход: (3, 7, 6), (5, 5, 6) Обяснение: Тройка, която е равна на дадената ...

Прочети повече

Бройте поднизи с еднакви четни и нечетни елементи

Да предположим, че сте дали целочислен масив с N размер. Тъй като има числа, числата са нечетни или четни. Твърдението на проблема е подмасив за преброяване със същите четни и нечетни елементи или открива броя на подмасивите, който има равен брой четни и нечетни цели числа. Пример…

Прочети повече

Пренаредете масив, така че arr [i] да е равно на i

Проблемът „Пренареждане на масив, така че arr [i] = i“ заявява, че ви е даден масив от цели числа, вариращи от 0 до n-1. Тъй като всички елементи може да не присъстват в масива, тогава на тяхно място е -1. Изявлението за проблем иска да пренареди масива в такъв ...

Прочети повече

Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d

Твърдение на проблема Да предположим, че имате масив от цели числа. Всички входни стойности са различни елементи. Задачата „Намерете най -големия d в масива, така че a + b + c = d“ иска да открие най -големия елемент „d“ в множеството, така че a + b + c =…

Прочети повече

Увеличете елементите с помощта на друг масив

Да предположим, че сме дали два масива от цели числа със същия размер n. И двата масива съдържат положителни числа. Изявлението за проблем иска да максимизира първия масив, като използва втория елемент на масива, като поддържа втория масив като приоритет (елементите на втория масив трябва да се появят първи в изхода). ...

Прочети повече

Напишете код, за да определите дали две дървета са идентични

Задачата „Напишете код, за да определите дали две дървета са идентични“ гласи, че ви се дават две двоични дървета. разберете дали са идентични или не? Тук идентичното дърво означава, че и двете двоични дървета имат една и съща стойност на възел със същото разположение на възли. Пример И двете дървета ...

Прочети повече

Намерете елементи, които присъстват в първия масив, а не във втория

Проблемът „Намерете елементи, които присъстват в първия масив, а не във втория“ гласи, че ви се дават два масива. Масивите се състоят от всички цели числа. Трябва да разберете числата, които няма да присъстват във втория масив, но присъстват в първия масив. Пример…

Прочети повече

Диагонално обхождане на двоично дърво

Постановка на проблема Проблемът „Диагонално обхождане на двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво и сега трябва да намерите диагоналния изглед за даденото дърво. Когато видим дърво от горната дясна посока. Виждащите се за нас възли са диагоналният изглед ...

Прочети повече