Намерете решение за общи символи Leetcode

Изложение на проблема В този проблем ни е даден списък с низ. Трябва да открием знаците, които са общи във всички струни. Ако даден знак присъства във всички низове няколко пъти, тогава трябва да изведем знака няколко пъти. Да предположим, че имаме масив ...

Прочети повече

Намерете решение за общи символи Leetcode

Изложение на проблема В този проблем ни е даден масив от низове. Трябва да отпечатаме списък с всички знаци, които се появяват във всеки низ в масива (включени дубликати). Това е, ако знак се появява 2 пъти във всеки низ, но не 3 пъти, трябва да го имаме ...

Прочети повече

Решение на клавиатурата Leetcode

Изложение на проблема В този проблем ни е даден масив от низове. Трябва да намерим кои низове в дадения масив принадлежат към всеки един и същи ред в QWERTY клавиатурата, както е показано по -долу: Предполагаме, че масивът съдържа низове от английски букви. Пример String_Array = {“Anand”, “Soni” ...

Прочети повече

Максимален брой балони Leetcode разтвор

Постановка на проблем В този проблем ни се дава низ от знаци, съдържащи малки букви на английски. Трябва да намерим колко екземпляра на думата „балон“ можем да направим, използвайки символите на дадения низ. Пример String = “banooll” 1 Обяснение: String = baqwweeeertylln 0 Обяснение: Като…

Прочети повече

Намери всички изчезнали числа в решение с масив Leetcode

Постановка на проблема В този проблем ни е даден масив от цели числа. Той съдържа елементи, вариращи от 1 до N, където N = размер на масива. Има обаче някои елементи, които са изчезнали и на тяхно място присъстват някои дубликати. Нашата цел е да върнем масив ...

Прочети повече

Решение на мнозинството от елементи с Leetcode

Постановка на проблем Даден е масив от цели числа. Трябва да върнем цяло число, което се среща повече от ⌊N / 2⌋ време в масива, където ⌊ ⌋ е етажният оператор. Този елемент се нарича елемент на мнозинството. Имайте предвид, че входният масив винаги съдържа мажоритарен елемент. …

Прочети повече

Съдържа Duplicate II Leetcode Solution

Problem Statement   In this problem we are given an array of integers and we have to check if there exists any duplicate element which are at a distance of at least k to each other. i.e. the difference between the indices of those two same element should be less than …

Прочети повече

Намерете думи, които могат да се образуват от решението с символи Leetcode

Problem statement   In the problem ” Find Words That Can Be Formed by Characters” we are given an array of strings that consists of lower case English alphabets (words) and a string that consists of a set of characters (chars). Our task is to check for each string in the array …

Прочети повече

Намерете решението Leetcode за разлика

В този проблем ни дават два низа. Вторият низ се генерира чрез произволно разбъркване на символите на първия низ и след това добавяне на допълнителен символ на произволна произволна позиция. Трябва да върнем допълнителния знак, който е добавен към втория низ. Героите винаги ще ...

Прочети повече

Решение за пресичане на път с Leetcode

Problem Statement   In path crossing problem a_string is given in which there are only four different characters ‘N’, ‘S’, ‘E’ or ‘W’ showing the movement of an object in one direction at a time by 1 unit. Object is initially at origin (0,0). We have to find out if the …

Прочети повече