Брой индексни двойки с равни елементи в масив

Да предположим, че сме дали цял масив. Проблемът „Брой индексни двойки с еднакви елементи в масив“ иска да се открие числото на двойка индекси (i, j) по такъв начин, че arr [i] = arr [j] и i не е равно на j . Пример arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 обяснителни двойки ...

Прочети повече

Най-дългата подмасив, която не съдържа повече от K отделни елемента

Проблемът „Най-дългият подмасив, който няма повече от K отделни елемента“ гласи, че предполагаме, че имате масив от цели числа, изявлението на проблема иска да открие най-дългия подмасив, който има не повече от k различни елемента. Пример arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

Прочети повече

Минимална операция, за да се направят всички елементи равни в масива

Проблемът „Минимална операция за изравняване на всички елементи в масив“ гласи, че ви е даден масив с някои цели числа в него. Трябва да откриете минималните операции, които могат да се направят, за да се направи масив равен. Пример [1,3,2,4,1] 3 Обяснение Или 3 изваждания могат да бъдат ...

Прочети повече

Разлика между най-високата и най-малката честота в масива

Проблемът „Разлика между най-високата и най-малката честота в масив“ гласи, че предполагаме, че имате цяло число масив. Постановката на проблема иска да открие максималната разлика между най-високата и най-ниската честота на две отделни числа в масив. Пример arr [] = {1, 2, 3,…

Прочети повече

k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност

Проблемът „k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност“ гласи, че са ви дадени два масива. Един от тях е подреден във възходящ ред, а друг нормален несортиран масив с номер k. Намерете k-тия липсващ елемент, който не присъства в нормалното ...

Прочети повече

Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг

Проблемът „Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг“ заявява, че трябва да проверим за дубликати в даден неподреден масив в обхвата на k. Тук стойността на k е по-малка от дадения масив. Примери K = 3 arr [] = ...

Прочети повече

Отпечатайте n условия на Newman-Conway Sequence

Декларация за проблема Проблемът „Отпечатайте n условия на последователността на Нюман-Конуей“ гласи, че сте получили цяло число „n“. Намерете първите n условия на Newman-Conway Sequence, след което ги отпечатайте. Пример n = 6 1 1 2 2 3 4 Обяснение Всички отпечатани термини следват последователността Newman-Conway ...

Прочети повече

Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k

Декларация за проблема Проблемът „Намери всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k“ гласи, че сте получили масив от цели числа и цяла стойност, наречена k. Изложението на проблема иска да открие двойката по такъв начин, че x ...

Прочети повече

Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона

Декларация за проблема Проблемът „Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона“ гласи, че ви се дава масив от цяло число и заявка q, всяка заявка се състои от диапазон. Изложението на проблема иска да се намери XOR на най-големия нечетен делител в дадения диапазон ...

Прочети повече

Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон

Декларация за проблема Дават ви масив от цели числа и диапазон от lowValue и highValue. Проблемът „Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон“ изисква да се раздели масива така, че масивът да бъде разделен на три части. Разделите на масивите ще бъдат: Елементи ...

Прочети повече