Брой индексни двойки с равни елементи в масив

Да предположим, че сме дали масив от цели числа. Задачата „Брой индексни двойки с равни елементи в масив“ иска да се установи не на двойка индекси (i, j) по такъв начин, че arr [i] = arr [j] и i не е равно на j . Пример arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 Обяснителни двойки…

Прочети повече

Най-дългата подмасив, която не съдържа повече от K отделни елемента

Проблемът „Най-дългият подмасив, който няма повече от K отделни елемента“ гласи, че да предположим, че имате масив от цели числа, задачата иска да откриете най-дългия подмасив, който има не повече от k различни елементи. Пример arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5}…

Прочети повече

Минимална операция, за да се направят всички елементи равни в масива

Проблемът „Минимална операция за изравняване на всички елементи в масив“ гласи, че ви е даден масив с някои цели числа в него. Трябва да разберете минималните операции, които могат да бъдат направени, за да направите масив равен. Пример [1,3,2,4,1] 3 Обяснение Или 3 изваждания могат да бъдат ...

Прочети повече

Разлика между най-високата и най-малката честота в масива

Проблемът „Разлика между най -високите и най -малките честоти в масив“ гласи, че предполагате, че имате цяло число. Постановката за проблем иска да се установи максималната разлика между най -високата честота и най -ниската честота на две различни числа в масива. Пример arr [] = {1, 2, 3,…

Прочети повече

k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност

Проблемът „k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност“ гласи, че са ви дадени два масива. Един от тях е подреден във възходящ ред, а друг нормален несортиран масив с номер k. Намерете k-тия липсващ елемент, който не присъства в нормалното ...

Прочети повече

Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг

Проблемът „Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на k разстояние един от друг“ гласи, че трябва да проверим за дубликати в даден неподреден масив в обхвата на k. Тук стойността на k е по -малка от дадения масив. Примери K = 3 arr [] =…

Прочети повече

Отпечатайте n условия на Newman-Conway Sequence

Изложение на проблема Проблемът „Отпечатайте n условия на последователността на Нюман-Конуей“ гласи, че ви е дадено цяло число „n“. Намерете първите n условия на Newman-Conway Sequence и ги отпечатайте. Пример n = 6 1 1 2 2 3 4 Обяснение Всички отпечатани термини следват последователността на Нюман-Конуей ...

Прочети повече

Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k

Постановка на проблема Проблемът „Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че % b = k“ заявява, че сте получили масив от цели числа и цяло число, наречено k. Изявлението за проблема иска да се разбере двойката по такъв начин, че x ...

Прочети повече

Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона

Постановка на проблема Проблемът „Заявки към XOR на най -големия нечетен делител на диапазона“ гласи, че ви е даден масив от цяло число и заявка q, всяка заявка се състои от диапазон. Твърдението за задача иска да се намери XOR на най -големия нечетен делител в дадения диапазон ...

Прочети повече

Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон

Заявление за проблем Вие получавате масив от цели числа и диапазон от lowValue и highValue. Проблемът „Тристранно разделяне на масив около даден диапазон“ иска да се раздели масива така, че масивът да бъде разделен на три части. Разделите на масивите ще бъдат: Елементи ...

Прочети повече