Цяло число към римско решение с Leetcode

В този проблем ни се дава цяло число и се изисква да преобразуваме в римска цифра. По този начин проблемът обикновено се нарича „Integer to Roman“ и това е Integer to Roman Leetcode Solution. Ако някой не знае за римските цифри. В старите времена хората не ...

Прочети повече

Максимален брой сегменти с дължини a, b и c

Задачата „Максимален брой сегменти с дължини a, b и c“ гласи, че сте получили положително цяло число N и трябва да намерите максималния брой сегменти с дължини a, b и c, които могат да бъдат оформени с помощта на N. Пример N = 7 a = 5, b…

Прочети повече

Минимална сума от умножения на n числа

Проблемът „Минимална сума на умноженията на n числа“ гласи, че са ви дадени n цели числа и трябва да сведете до минимум сумата на умножение на всички числа, като вземете два елемента, които са съседни едновременно и върнете тяхната сума mod 100 до единичен номер ...

Прочети повече

Минимална операция, за да се направят всички елементи равни в масива

Проблемът „Минимална операция за изравняване на всички елементи в масив“ гласи, че ви е даден масив с някои цели числа в него. Трябва да разберете минималните операции, които могат да бъдат направени, за да направите масив равен. Пример [1,3,2,4,1] 3 Обяснение Или 3 изваждания могат да бъдат ...

Прочети повече

Намерете дали подмасивът е под формата на планина или не

Постановка на проблема Проблемът „Намерете дали подмасивът е под формата на планина или не“ заявява, че ви е даден целочислен масив и диапазон. Постановката за проблем иска да се разбере дали подмасивът, образуван между дадения диапазон, е под формата на планинска форма или ...

Прочети повече

Заявки за обхват на обхвата без актуализации

Изложение на проблема Проблемът „Заявки за сума на обхвата без актуализации“ гласи, че имате масив от цели числа и диапазон. Твърдението на проблема иска да се намери сумата от всички елементи в дадения диапазон. Пример arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Заявка: {(0, 4), (1, 3)} 40 24…

Прочети повече

Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон

Заявление за проблем Вие получавате масив от цели числа и диапазон от lowValue и highValue. Проблемът „Тристранно разделяне на масив около даден диапазон“ иска да се раздели масива така, че масивът да бъде разделен на три части. Разделите на масивите ще бъдат: Елементи ...

Прочети повече

Минимален брой отделни елементи след премахване на m елемента

Изложение на проблема Проблемът „Минимален брой отделни елементи след премахване на m елемента“ гласи, че имате масив и цяло число m. Всеки елемент от масива показва идентификатори на елемент. Изявлението за проблема иска да се премахнат m елементи по такъв начин, че да има минимум ...

Прочети повече

Намерете различни елементи, общи за всички редове на матрица

Problem Statement   We are given a matrix of all the integers. The problem “Find distinct elements common to all rows of a matrix” asks to find out all the possible distinct elements but common in each of the rows present in a matrix. Example   arr[]={ {11, 12, 3, 10}, {11, …

Прочети повече

Конвертиране на BST в Min Heap

Постановка на проблем Като се има предвид цялостно двоично дърво за търсене, напишете алгоритъм, за да го преобразувате в минимална купчина, която да преобразува BST в минимална купчина. Минималната купчина трябва да бъде такава, че стойностите вляво на възел да са по -малки от стойностите вдясно ...

Прочети повече