Решение на Leetcode за търсене на думи

Постановка на проблем Като се има предвид mxn дъска и дума, намерете дали думата съществува в мрежата. Думата може да бъде съставена от букви от последователно съседни клетки, където „съседни“ клетки са хоризонтално или вертикално съседни. Същата буквена клетка не може да се използва повече от веднъж. Пример…

Прочети повече

Максимално решение на Subarray Leetcode

Твърдение на проблема Като се имат предвид числа от цял ​​масив, намерете непрекъснатия подмасив (съдържащ поне едно число), който има най -голямата сума и върнете неговата сума. Примерни числа = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Обяснение: [4, -1,2,1] има най-голямата сума = 6. nums = [- 1] -1 Подход 1 (Разделяй и владей) В този подход…

Прочети повече

Извадете продукта и сумата от цифрите на цяло цяло решение с леткод

Постановка на проблема В този проблем трябва да намерим разликата между произведението на цифрите и сумата от цифри на дадено положително цяло число. Пример 1234 14 Обяснение: Продукт = 4 * 3 * 2 * 1 = 24 и Сума = 4 + 3 + 2 +…

Прочети повече

Решение за Leetcode на Linindrome Linked List

В задачата „Палиндромен свързан списък“ трябва да проверим дали даден единично целочислен свързан списък е палиндром или не. Примерен списък = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} вярно Обяснение #1: Списъкът е палиндром, тъй като всички елементи от началото и отзад са ...

Прочети повече

Преобразуване на сортирания масив в решение за двоично търсене на Leetcode

Помислете, че ни е даден сортиран масив от цели числа. Целта е да се изгради двоично дърво за търсене от този масив, така че дървото да е балансирано по височина. Имайте предвид, че се казва, че дървото е балансирано по височина, ако разликата във височината на ляво и дясно поддървета на който и да е възел в ...

Прочети повече

Обединяване на сортирани масиви Leetcode решение

В проблема „Обединяване на сортирани масиви“ ни се дават два масива, сортирани в низходящ ред. Първият масив не е напълно запълнен и има достатъчно място, за да побере и всички елементи от втория масив. Трябва да обединим двата масива, така че първият масив да съдържа елементи ...

Прочети повече

Търсете в Решение със сортиран масив Leetcode

Помислете за сортиран масив, но е избран един индекс и масивът е завъртян в тази точка. След като масивът е завъртян, вие трябва да намерите конкретен целеви елемент и да върнете неговия индекс. В случай, че елементът не присъства, върнете -1. Проблемът обикновено е ...

Прочети повече

Решение за домашен обирдник с Leetcode

Изложение на проблема В този проблем има къщи на улица и крадецът на къщи трябва да ограби тези къщи. Но проблемът е, че той не може да ограби повече от една къща последователно, т.е. които са в съседство един с друг. Като се има предвид списък с неотрицателни цели числа, представляващи паричната сума ...

Прочети повече

Сума от f (a [i], a [j]) за всички двойки в масив от n цели числа

Постановката за задача иска да се намери сумата от f (a [i], a [j]) над всички двойки в масив от n цели числа по такъв начин, че 1 <= i <j <= n, като се има предвид, че сме предоставени масив от цели числа. Пример arr [] = {1, 2, 3,…

Прочети повече

Даден масив от двойки Намерете всички симетрични двойки в него

Намерете всички симетрични двойки - Дадени са ви двойки масив. Трябва да откриете симетричните двойки в него. Казва се, че симетричната двойка е симетрична, когато по двойки казват (a, b) и (c, d), в които „b“ е равно на „c“, а „a“ е ...

Прочети повече