Отделете 0 и 1 в масив

Декларация за проблем Да предположим, че имате цяло число масив. Проблемът „Разделяне на 0s и 1s в масив” изисква разделянето на масива на две части, на 0s и на 1s. Нулите трябва да са от лявата страна на масива и 0 от дясната страна на масива. ...

Прочети повече

Разлика между най-високата и най-малката честота в масива

Проблемът „Разлика между най-високата и най-малката честота в масив“ гласи, че предполагаме, че имате цяло число масив. Постановката на проблема иска да открие максималната разлика между най-високата и най-ниската честота на две отделни числа в масив. Пример arr [] = {1, 2, 3,…

Прочети повече

k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност

Проблемът „k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност“ гласи, че са ви дадени два масива. Един от тях е подреден във възходящ ред, а друг нормален несортиран масив с номер k. Намерете k-тия липсващ елемент, който не присъства в нормалното ...

Прочети повече

Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив, е нечетен или четен

Проблемът „Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив е нечетен или четен“ гласи, че ви се дават двоичен масив и диапазон. Масивът се състои от числото под формата на 0s и 1s. Изложението на проблема изисква да се открие представеният номер ...

Прочети повече

Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон

Декларация за проблема Дават ви масив от цели числа и диапазон от lowValue и highValue. Проблемът „Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон“ изисква да се раздели масива така, че масивът да бъде разделен на три части. Разделите на масивите ще бъдат: Елементи ...

Прочети повече

Намерете сортирана подпоследователност с размер 3 за линейно време

Декларация за проблема Проблемът „Намерете сортирана подпоследователност с размер 3 в линейно време“ гласи, че имате масив от цяло число. Изложението на проблема иска да открие трите числа по такъв начин, че масив [i] <масив [k] <масив [k] и i <j <k. Пример arr [] ...

Прочети повече

Пребройте подредове, имащи общо различни елементи, същите като оригиналния масив

Декларация за проблем „Преброяване на подмасиви, имащи общо отделни елементи, еднакви с оригиналния масив“, посочва, че ви е даден масив с цяло число. Изявлението за проблем иска да открие общия брой подмасиви, които съдържат всички отделни елементи, присъстващи в оригинален масив. Пример arr [] = {2, 1, 3, 2,…

Прочети повече

Съберете максимални точки в мрежа, като използвате две ходове

Декларация за проблема Дадена ни е матрица с размер „nxm“ и трябва да съберем максимални точки в мрежа, като използваме две траверса. Ако стоим в клетка i, j, тогава имаме три възможности да преминем към клетка i + 1, j или i + 1, j-1 или i + 1, j + 1. Това е …

Прочети повече

Намерете най-малката положителна целочислена стойност, която не може да бъде представена като сума от което и да е подмножество на даден масив

Декларация за проблем Получавате сортиран масив от цели числа. Трябва да намерим най-малката положителна целочислена стойност, която не може да бъде представена като сума от което и да е подмножество на даден масив. Пример arr [] = {1,4,7,8,10} 2 Обяснение: Тъй като няма подмасив, който може да представлява 2 като ...

Прочети повече

Проблемът със знаменитостите

Изложение на проблема В проблема със знаменитостта има стая от N души, Намерете знаменитостта. Условия за знаменитост е - Ако A е знаменитост, тогава всички останали в стаята трябва да знаят A. A не трябва да познава никого в стаята. Трябва да намерим човека, който отговаря на тези условия. ...

Прочети повече