Отделете 0 и 1 в масив

Твърдение на проблема Да предположим, че имате масив от цели числа. Проблемът „Разделете 0s и 1s в масив“ иска да разделите масива на две части, на 0s и на 1s. Нулите трябва да са от лявата страна на масива, а 0 от дясната страна на масива. …

Прочети повече

Разлика между най-високата и най-малката честота в масива

Проблемът „Разлика между най -високите и най -малките честоти в масив“ гласи, че предполагате, че имате цяло число. Постановката за проблем иска да се установи максималната разлика между най -високата честота и най -ниската честота на две различни числа в масива. Пример arr [] = {1, 2, 3,…

Прочети повече

k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност

Проблемът „k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност“ гласи, че са ви дадени два масива. Един от тях е подреден във възходящ ред, а друг нормален несортиран масив с номер k. Намерете k-тия липсващ елемент, който не присъства в нормалното ...

Прочети повече

Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив, е нечетен или четен

Проблемът „Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив е нечетен или четен“ гласи, че ви се дават двоичен масив и диапазон. Масивът се състои от числото под формата на 0s и 1s. Изложението на проблема изисква да се открие представеният номер ...

Прочети повече

Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон

Заявление за проблем Вие получавате масив от цели числа и диапазон от lowValue и highValue. Проблемът „Тристранно разделяне на масив около даден диапазон“ иска да се раздели масива така, че масивът да бъде разделен на три части. Разделите на масивите ще бъдат: Елементи ...

Прочети повече

Намерете сортирана подпоследователност с размер 3 за линейно време

Изложение на проблема Проблемът „Намерете сортирана подпоследователност с размер 3 в линейно време“ заявява, че имате целочислен масив. Твърдението за задача иска да се открият трите числа по такъв начин, че масив [i] <масив [k] <масив [k] и i <j <k. Пример arr []…

Прочети повече

Пребройте подредове, имащи общо различни елементи, същите като оригиналния масив

Заявление за проблем „Брой подмасиви с общо различни елементи, същите като оригиналния масив“ гласи, че ви е даден целочислен масив. Изявлението за проблема иска да се установи общият брой подмасиви, които съдържат всички отделни елементи, присъстващи в оригинален масив. Пример arr [] = {2, 1, 3, 2,…

Прочети повече

Съберете максимални точки в мрежа, като използвате две ходове

Постановка на проблем Дадена ни е матрица с размер „nxm“ и трябва да съберем максимални точки в мрежа, използвайки две обхождания. Ако стоим в клетка i, j, тогава имаме три възможности да отидем в клетка i+1, j или i+1, j-1или i+1, j+1. Това е …

Прочети повече

Намерете най-малката положителна целочислена стойност, която не може да бъде представена като сума от което и да е подмножество на даден масив

Постановка на проблем Вие получавате сортиран масив от цели числа. Трябва да намерим най -малката положителна цяло число, която не може да бъде представена като сума от всяко подмножество на даден масив. Пример arr [] = {1,4,7,8,10} 2 Обяснение: Тъй като няма подмасив, който да представлява 2 като ...

Прочети повече

Проблемът със знаменитостите

Изложение на проблема В проблема със знаменитостите има стая от N души, Намерете знаменитостта. Условията за знаменитост са- Ако А е Знаменитост, тогава всички останали в стаята трябва да знаят А. А не трябва да познава никого в стаята. Трябва да намерим човека, който отговаря на тези условия. …

Прочети повече