Проверете дали два масива от низове са еквивалентно решение на Leetcode

Проблемът Проверете дали два масива от низове са еквивалентни Leetcode Solution ни предоставя два масива от низове. След това ни е казано да проверим дали тези два низови масива са еквивалентни. Тук еквивалентността се отнася до факта, че ако низовете в масивите са свързани. След това след конкатенацията и двамата ...

Прочети повече

Направете два масива равни, като обърнете решението на Leetcode за под-масиви

Проблемът Направете равенство на два масива чрез обръщане на подмасиви Leetcode Solution ни предоставя два масива. Единият от тях е целеви масив, а другият е входен масив. Използвайки входния масив, трябва да направим целевия масив. Можем да обърнем всеки от под-масива в ...

Прочети повече

3Sum Leetcode решение

Постановка на проблем Като се има предвид масив от n цели числа, има ли елементи a, b, c в числа, така че a + b + c = 0? Намерете всички уникални тризнаци в масива, който дава сумата от нула. Забележка: наборът от решения не трябва да съдържа дублирани тройки. Пример #1 [-1,0,1,2, -1,4]…

Прочети повече

Вмъкнете Interval Leetcode Solution

Проблемът Insert Interval Leetcode Solution ни предоставя списък с някои интервали и един отделен интервал. След това ни се казва да вмъкнем този нов интервал сред списъка с интервали. Така че, новият интервал може да се пресича с интервали, които вече са в списъка, или може ...

Прочети повече

Root to Leaf path с целевата сума Leetcode Solutions

Дадени са двоично дърво и цяло число K. Нашата цел е да върнем дали в дървото има път от корен до лист, така че сумата му да е равна на целта-K. Сумата на пътя е сумата от всички възли, които лежат върху него. 2 / \…

Прочети повече

Kth най-големият елемент в решение за поток Leetcode

Постановка на проблема В този проблем трябва да проектираме клас KthLargest (), който първоначално има цяло число k и масив от цели числа. Трябва да напишем параметризиран конструктор за него, когато цяло число k и числа от масива се предават като аргументи. Класът също има функция add (val), която добавя ...

Прочети повече

Премахнете решението на Leetcode за свързани елементи от списъка

Постановка на проблема В този проблем ни е даден свързан списък с неговите възли с цели числа. Трябва да изтрием някои възли от списъка, които имат стойност равна на val. Проблемът не изисква решаване на място, но ще обсъдим един такъв подход. Примерен списък =…

Прочети повече

Комбинирано решение с Leetcode

Проблемът Combination Sum Leetcode Solution ни предоставя масив или списък с цели числа и цел. Казват ни да намерим комбинациите, които могат да бъдат направени с помощта на тези цели числа, който и да е брой пъти, които се добавят към дадената цел. Така че по-формално можем да използваме даденото ...

Прочети повече

Изоморфни струни Leetcode решение

Постановка на проблема В този проблем ни се дават два низа, a и b. Нашата цел е да кажем дали двата низа са изоморфни или не. Две низове се наричат ​​изоморфни тогава и само ако знаците в първия низ могат да бъдат заменени с който и да е символ (включително и самия) ...

Прочети повече

Островен периметър Leetcode решение

Постановка на проблем В този проблем ни е дадена решетка под формата на 2-D масив. решетка [i] [j] = 0 представлява, че в тази точка има вода, а мрежа [i] [j] = 1 представлява земя. Решетките са свързани вертикално/хоризонтално, но не и по диагонал. Има точно един остров (свързан компонент от сушата ...

Прочети повече