Решение на мнозинството от елементи с Leetcode

Постановка на проблем Даден е масив от цели числа. Трябва да върнем цяло число, което се среща повече от ⌊N / 2⌋ време в масива, където ⌊ ⌋ е етажният оператор. Този елемент се нарича елемент на мнозинството. Имайте предвид, че входният масив винаги съдържа мажоритарен елемент. …

Прочети повече

Решение Leetcode за пермутации

Проблемът Permutations Leetcode Solution предоставя проста последователност от цели числа и ни изисква да върнем пълен вектор или масив от всички пермутации на дадената последователност. И така, преди да влезете в решаването на проблема. Трябва да сме запознати с пермутациите. И така, пермутацията не е нищо друго освен подреждане ...

Прочети повече

Разделете четири отделни струни

Постановка на проблем В задачата „Разделяне на четири отделни низове“ трябва да проверим дали даденият входен низ може да се раздели на 4 низа, така че всеки низ да не е празен и да се различава един от друг. Входен формат Първият и единствен самотен, съдържащ низ „s“. Изходен формат Отпечатайте „Да“, ако ...

Прочети повече

Мажоритарен елемент

Постановка на проблем Като се има предвид сортиран масив, трябва да намерим елемента на мнозинството от сортирания масив. Мажоритарен елемент: Числото, което се среща повече от половината от размера на масива. Тук сме дали число х, което трябва да проверим дали е елементът мнозинство или не. Примерен вход 5 2…

Прочети повече