Разбъркайте Array Leetcode Solution

Проблемът Shuffle the Array Leetcode Solution ни предоставя масив с дължина 2n. Тук 2n се отнася до това, че дължината на масива е четна. След това ни се казва да разбъркаме масива. Тук разбъркването не означава, че трябва да разбъркваме произволно масива, но специфичен начин е ...

Прочети повече

3Sum Leetcode решение

Постановка на проблем Като се има предвид масив от n цели числа, има ли елементи a, b, c в числа, така че a + b + c = 0? Намерете всички уникални тризнаци в масива, който дава сумата от нула. Забележка: наборът от решения не трябва да съдържа дублирани тройки. Пример #1 [-1,0,1,2, -1,4]…

Прочети повече

Вмъкнете Interval Leetcode Solution

Проблемът Insert Interval Leetcode Solution ни предоставя списък с някои интервали и един отделен интервал. След това ни се казва да вмъкнем този нов интервал сред списъка с интервали. Така че, новият интервал може да се пресича с интервали, които вече са в списъка, или може ...

Прочети повече

Root to Leaf path с целевата сума Leetcode Solutions

Дадени са двоично дърво и цяло число K. Нашата цел е да върнем дали в дървото има път от корен до лист, така че сумата му да е равна на целта-K. Сумата на пътя е сумата от всички възли, които лежат върху него. 2 / \…

Прочети повече

Минимален брой стъпки за направа на два струни Anagram Leetcode Solutions

Изложение на проблема В този проблем ни се дават два низа 's' & 't', състоящи се от малки букви на английски. В една операция можем да изберем всеки символ в низ 't' и да го променим на друг символ. Трябва да намерим минималния брой такива операции, за да направим „t“…

Прочети повече

Kth най-големият елемент в решение за поток Leetcode

Постановка на проблема В този проблем трябва да проектираме клас KthLargest (), който първоначално има цяло число k и масив от цели числа. Трябва да напишем параметризиран конструктор за него, когато цяло число k и числа от масива се предават като аргументи. Класът също има функция add (val), която добавя ...

Прочети повече

Премахнете решението на Leetcode за свързани елементи от списъка

Постановка на проблема В този проблем ни е даден свързан списък с неговите възли с цели числа. Трябва да изтрием някои възли от списъка, които имат стойност равна на val. Проблемът не изисква решаване на място, но ще обсъдим един такъв подход. Примерен списък =…

Прочети повече

Комбинирано решение с Leetcode

Проблемът Combination Sum Leetcode Solution ни предоставя масив или списък с цели числа и цел. Казват ни да намерим комбинациите, които могат да бъдат направени с помощта на тези цели числа, който и да е брой пъти, които се добавят към дадената цел. Така че по-формално можем да използваме даденото ...

Прочети повече

Минимални премествания към решения с равни масиви Leetcode Solution

Постановка на проблема В този проблем ни е даден масив от цели числа. Също така ни е позволено да изпълняваме определен набор от операции върху този масив. В една операция можем да увеличим „n - 1 ″ (всички елементи с изключение на всеки един) елементи в масива с 1. Трябва да…

Прочети повече

Изоморфни струни Leetcode решение

Постановка на проблема В този проблем ни се дават два низа, a и b. Нашата цел е да кажем дали двата низа са изоморфни или не. Две низове се наричат ​​изоморфни тогава и само ако знаците в първия низ могат да бъдат заменени с който и да е символ (включително и самия) ...

Прочети повече