Максимална сума на подпоследователността, така че да няма три последователни

Проблемът „Максимална сума на подпоследователността, така че да не са три последователни“ гласи, че ви е даден масив от цели числа. Сега трябва да намерите подпоследователност, която има максималната сума, тъй като не можете да разгледате три последователни елемента. За да припомним, подпоследователността не е нищо друго освен масив ...

Прочети повече

Максимално възможна разлика от две подмножества на масив

Да предположим, че имаме цяло число масив. Изявлението за проблема „Максимално възможна разлика на две подмножества от масив“ иска да открие максимално възможната разлика между двете подмножества на масив. Условия, които трябва да се спазват: Масивът може да съдържа повтарящи се елементи, но най-високата честота на елемент ...

Прочети повече

Намерете обръщане на BST от предзаказ

Problem Statement   The problem “Find postorder traversal of BST from preorder traversal” states that you are given preorder traversal of a binary search tree. Then using the given input find the postorder traversal. Example      preorder traversal sequence: 5 2 1 3 4 7 6 8 9 1 4 3 …

Прочети повече

Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли?

Проблемът „Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли?“ заявява, че ви е дадено двоично дърво. Сега трябва да премахнете половината възли. Половината възел се дефинира като възел в дървото, който има само едно дете. Или е ...

Прочети повече

Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи

Проблемът „Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи“ гласи, че сте получили цяло число масив. Изложението на проблема изисква да се установи дължината на най-дългия непрекъснат подмасив, на който елементите могат да бъдат подредени в последователност (непрекъсната, възходяща или низходяща). Числата в ...

Прочети повече

Преминаване на граници на двоично дърво

Постановка на проблем Проблемът „Обхождане на граници на двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво. Сега трябва да отпечатате граничния изглед на двоично дърво. Тук преминаването на граници означава, че всички възли са показани като граница на дървото. Възлите се виждат от ...

Прочети повече

Диагонално обхождане на двоично дърво

Постановка на проблема Проблемът „Диагонално обхождане на двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво и сега трябва да намерите диагоналния изглед за даденото дърво. Когато видим дърво от горната дясна посока. Виждащите се за нас възли са диагоналният изглед ...

Прочети повече

Максимална сума на пътя в триъгълник

Изложение на проблема Проблемът „Максимална сума на пътя в триъгълник“ гласи, че са ви дадени някои цели числа. Тези цели числа са подредени под формата на триъгълник. Започвате от върха на триъгълника и трябва да стигнете до долния ред. За да направите това, се премествате в…

Прочети повече

Първи елемент, възникващ k пъти в масив

Дадохме число 'k' и цяло число масив. Проблемът „Първият елемент, възникващ k пъти в масив“ казва да се открие първият елемент в масива, който се появява точно k пъти в масив. Ако в масива няма елемент, който се появява k пъти ...

Прочети повече

Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив, е нечетен или четен

Проблемът „Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив е нечетен или четен“ гласи, че ви се дават двоичен масив и диапазон. Масивът се състои от числото под формата на 0s и 1s. Изложението на проблема изисква да се открие представеният номер ...

Прочети повече