Решение на Leetcode за търсене на думи

Постановка на проблем Като се има предвид mxn дъска и дума, намерете дали думата съществува в мрежата. Думата може да бъде съставена от букви от последователно съседни клетки, където „съседни“ клетки са хоризонтално или вертикално съседни. Същата буквена клетка не може да се използва повече от веднъж. Пример…

Прочети повече

Това е решение за последващ Leetcode

Постановка на проблема В този проблем ни се дават два различни низа. Целта е да се установи дали първият низ е подпоследователност на втория. Примери първи низ = „abc“ втори низ = „mnagbcd“ вярно първи низ = „бургер“ втори низ = „dominos“ false Подход (рекурсивен) Това е лесно ...

Прочети повече

Отпечатайте всички триплети в сортиран масив, които образуват AP

Проблемът „Печат на всички тризнаци в сортиран масив, който формира AP“ гласи, че сме дали сортиран масив от цели числа. Задачата е да се открият всички възможни тризнаци, които могат да образуват аритметична прогресия. Пример arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8,…

Прочети повече

Намерете брой двойки в масив, така че техният XOR да е 0

Проблемът „Намерете брой двойки в масив, така че XOR да е 0“, състоянието, което предполага, че сме дали масив от цели числа. Изложението на проблема изисква да се установи броят на двойките, присъстващи в масив, който има двойка Ai XOR Aj = 0. Забележка:…

Прочети повече

Намерете някой от множеството повтарящи се елементи в масива само за четене

проблемът „Намерете някой от множеството повтарящи се елементи в масив само за четене“ заявява, че предполагаме, че сте получили масив само за четене с размер (n + 1). Масивът съдържа целите числа от 1 до n. Вашата задача е да откриете някой от повтарящите се елементи в ...

Прочети повече

Брой индекси с равни елементи в даден диапазон

Получават се цяло число масив, q заявки и диапазон отляво и отдясно. „Броят на индексите с еднакви елементи в даден диапазон“ казва да се открие общият брой на броя на целите числа по такъв начин, че ляво <= i <дясно, така че Ai = Aj + 1. ...

Прочети повече

Непокриваща се сума от два комплекта

Изложение на проблема Проблемът „Не припокриваща се сума от два набора“ заявява, че ви се дават два масива като входни стойности като arrA [] и arrB [] със същия размер n. Също така и двата масива имат отделни елементи поотделно и някои общи елементи. Вашата задача е да разберете общата сума ...

Прочети повече

Брой елементи, по-малки или равни на дадено число в даден подмасив

Постановка на проблема Проблемът „Брой елементи по -малък или равен на дадено число в даден подмасив“ гласи, че ви е даден целочислен масив и q брой заявки. Ще има два вида заявки à queryUpdate (i, v): Ще има две цели числа i i v,…

Прочети повече

Обосновка на текста

Изложение на проблема Проблемът „Обосновка на текста“ гласи, че ви е даден списък s [] от низ от тип n и размер на цяло число. Обосновете текста така, че всеки ред текст да се състои от размер на броя знаци. Можете да използвате интервал ('') като знак за завършване ...

Прочети повече

Пренаредете двоичен низ като алтернативни x и y повторения

Твърдение на проблема Да предположим, че ви е даден двоичен низ и две числа x и y. Низът се състои само от 0 и 1. Проблемът „Пренареждане на двоичен низ като алтернативни x и y събития“ изисква да се пренареди низът така, че 0 идва x по ⇒ 1 идва ...

Прочети повече