Намерете числа с четен брой цифри Leetcode решение

В този проблем ни е даден набор от положителни цели числа. Трябва да намерим броя на числата с четен брой цифри. Примерен масив = {123, 34, 3434, 121, 100} 2 Обяснение: Само 34 и 3434 са цели числа с четен брой ...

Прочети повече

Диагонално обхождане на двоично дърво

Декларация за проблема Проблемът „Диагонално обхождане на двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво и сега трябва да намерите диагоналния изглед за даденото дърво. Когато видим дърво от горната дясна посока. Възлите, които са видими за нас, е диагоналният изглед ...

Прочети повече

Сдвоете с даден продукт

Проблемът „Сдвояване с даден продукт“ гласи, че сте получили цяло число масив и число „x“. Определете дали масивът се състои от двойка, чийто продукт е равен на „x“ в дадения входен масив. Пример [2,30,12,5] x = 10 Да, има обяснение за двойка продукти тук 2 ...

Прочети повече

Заявки за GCD на всички номера на масив с изключение на елементи в даден диапазон

Декларация за проблема Проблемът „Заявки за GCD на всички номера на масив с изключение на елементи в даден диапазон“ гласи, че ще ви бъде даден цяло число масив и aq брой заявки. Всяка заявка съдържа номера наляво и надясно. Изявлението за проблема иска да разберете ...

Прочети повече

Увеличете сумата на последователните разлики в кръгов масив

Декларация за проблем Да предположим, че имате цяло число масив. Този масив трябва да се третира като кръгов масив. Последната стойност на масив ще бъде свързана с първия масив, a1. Проблемът „Максимизиране на сумата от последователни разлики в кръгов масив“ изисква да се открие максимумът ...

Прочети повече

Програма за проблем с мост и факел

Декларация за проблема Проблемът „Мост и факел“ гласи, че ви е даден набор от време, необходимо на човек, за да премине моста. Тъй като е време, той включва положителни цели числа. Заедно с времето ни се дава мост, който човек трябва да премине. Мостът позволява само ...

Прочети повече

Намерете всички преместени редове от даден ред в матрица

Изявление за проблем Намерете всички преместени редове на даден ред в матрица, посочва, че ви е дадена матрица с размер m * n и номер на ред на матрица казва „ред“. Изявлението за проблем иска да открие всички възможни редове, които са пермутация на дадения ред. Това е …

Прочети повече

Максимална сума битонен подмасив

Декларация за проблем Даден ни е масив с n цели числа. Трябва да намерим битонен подмасив с максимална сума. Битоничният подмасив не е нищо друго освен просто подмасив, където елементите са подредени в определен ред. Така, че първите елементи да са в нарастващ ред, а след това в ...

Прочети повече

Намерете Peak Element

Нека разберем проблема с Find Peak Element. Днес с нас има масив, който се нуждае от своя пиков елемент. Сигурно се чудите какво имам предвид под пиковия елемент? Пиковият елемент е този, който е по-голям от всички негови съседи. Пример: Даден масив от ...

Прочети повече

Сериализирайте и десериализирайте двоично дърво

Дадохме двоично дърво, съдържащо N броя възли, където всеки възел има някаква стойност. Трябва да сериализираме и десериализираме двоичното дърво. Сериализиране Процесът на съхраняване на дърво във файл, без да се нарушава неговата структура, се нарича сериализация. DeserializeSerialize и Deserialize Binary Tree Процесът ...

Прочети повече