Завъртете списъка Leetcode Solution

Проблемът Rotate List Leetcode Solution ни предоставя свързан списък и цяло число. Казва ни се да завъртим свързания списък надясно с k места. Така че, ако завъртим свързан списък k места надясно, във всяка стъпка вземаме последния елемент от ...

Прочети повече

Търсете в Решение със сортиран масив Leetcode

Помислете за сортиран масив, но е избран един индекс и масивът е завъртян в тази точка. След като масивът е завъртян, вие трябва да намерите конкретен целеви елемент и да върнете неговия индекс. В случай, че елементът не присъства, върнете -1. Проблемът обикновено е ...

Прочети повече

Максимален продукт от два елемента в решение с масив Leetcode

В задачата „Максимален произведение на два елемента в масив“, нашата цел е да намерим два индекса i и j в даден масив от цели числа a, така че произведението (a [i] - 1) * (a [j] - 1) е максимално. Масивът има поне 2 елемента и всички ...

Прочети повече

Scramble String

Изложение на проблема Проблемът „Scramble String“ гласи, че ви се дават два низа. Проверете дали вторият низ е кодиран низ от първия или не? Обяснение Нека низ s = „страхотно“ Представяне на s като двоично дърво чрез рекурсивно разделяне на два непразни подниза. Този низ може да бъде…

Прочети повече

Алгоритъм на изпъкнал корпус

В задача „Алгоритъм на изпъкнал корпус“ сме дали набор от някои точки. Най -малкият многоъгълник, който може да бъде оформен с онези точки, които съдържат всички други точки вътре в него, ще се нарича неговата изпъкнала обвивка. Това може да се постигне с помощта на алгоритъма на Джарвис. Алгоритъм Инициализира най -лявата точка до ...

Прочети повече

Най-дългата подменю, която има брой 1s Един повече от брой 0s

Дадохме масив от цели числа. Масивът съдържа само 1 и 0. Твърдението на проблема иска да се разбере дължината на най-дългия подмасив, който с количеството на цифрата 1 е само с един повече от броя на 0 в подмасив. Примерно въвеждане: arr [] =…

Прочети повече

Най-дългата подмасив, която не съдържа повече от K отделни елемента

Проблемът „Най-дългият подмасив, който няма повече от K отделни елемента“ гласи, че да предположим, че имате масив от цели числа, задачата иска да откриете най-дългия подмасив, който има не повече от k различни елементи. Пример arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5}…

Прочети повече

Намерете разстояние между два възела на двоично дърво

Problem Statement   The problem “Find distance between two nodes of a Binary Tree” states that you are given a binary tree and you are given two nodes. Now you need to find the minimum distance between these two nodes. Example   // Tree is shown using the image above node 1 …

Прочети повече

Операция за изтриване на дърво на двоично търсене

Problem Statement   The problem “Binary Search Tree Delete Operation” asks us to implement the delete operation for binary search tree. Delete function refers to the functionality to delete a node with a given key/data. Example   Input Node to be deleted = 5 Output Approach for Binary Search Tree Delete Operation   So …

Прочети повече

Най-доброто време за покупка и продажба на акции

Изложение на проблема Проблемът „Най -добро време за покупка и продажба на акции“ гласи, че ви е даден масив от цени с дължина n, където i -ият елемент съхранява цената на акциите на i -ти ден. Ако можем да направим само една транзакция, тоест да купим в един ден и ...

Прочети повече