Пребройте всички подпоследователности, които имат продукт по-малък от K

Задачата „Пребройте всички подпоследователности с продукт по -малък от K“ гласи, че ви е даден масив от цели числа. Сега намерете броя на подпоследователностите, които имат продукт по -малък от даден вход K. Пример a [] = {1, 2, 3, 4, 5} k = 8 Брой подпоследователности по -малко ...

Прочети повече

Комбинации от букви на телефонен номер

В комбинациите от букви на проблем с телефонен номер сме дали низ, съдържащ числа от 2 до 9. Проблемът е да се намерят всички възможни комбинации, които биха могли да бъдат представени с този номер, ако всеки номер има определени букви. Присвояването на номера е ...

Прочети повече

Сума от минимални и максимални елементи на всички подредове с размер k

Постановка на проблема Проблемът „Сума от минимални и максимални елементи на всички подмасиви с размер k“ гласи, че ви е даден масив, съдържащ положителни и отрицателни цели числа, намерете сумата от минимални и максимални елементи на всички подмасиви с размер k. Примери arr [] = {5, 9, 8, 3,…

Прочети повече

Проверете дали дадено двоично дърво е пълно или не

Изложение на проблема Проблемът „Проверете дали дадено двоично дърво е завършено или не“ заявява, че сте получили корена на двоично дърво, проверете дали дървото е пълно или не. Пълното двоично дърво има запълнени всички нива, с изключение на последното ниво и възлите ...

Прочети повече

Пребройте подчините с еднакъв брой 1 и 0

Постановка на проблема Проблемът „Брой подмасиви с равен брой 1 и 0“ заявява, че ви е даден масив, състоящ се само от 0 и 1. Твърдението за проблема иска да се установи броят на подмасивите, състоящи се от равно на 0 от реклами 1. Пример arr [] = {0, 0, 1,…

Прочети повече

Пребройте подредове, имащи общо различни елементи, същите като оригиналния масив

Заявление за проблем „Брой подмасиви с общо различни елементи, същите като оригиналния масив“ гласи, че ви е даден целочислен масив. Изявлението за проблема иска да се установи общият брой подмасиви, които съдържат всички отделни елементи, присъстващи в оригинален масив. Пример arr [] = {2, 1, 3, 2,…

Прочети повече

Намерете най-малката положителна целочислена стойност, която не може да бъде представена като сума от което и да е подмножество на даден масив

Постановка на проблем Вие получавате сортиран масив от цели числа. Трябва да намерим най -малката положителна цяло число, която не може да бъде представена като сума от всяко подмножество на даден масив. Пример arr [] = {1,4,7,8,10} 2 Обяснение: Тъй като няма подмасив, който да представлява 2 като ...

Прочети повече

Отпечатване на скоби в Matrix Chain Multiplication Problem

Постановка на проблем Трябва да намерим реда на умножение на матриците, така че броят на операциите, участващи в умножението на всички матрици, да бъде сведен до минимум. След това трябва да отпечатаме тази поръчка, т.е. да отпечатаме скоби в задачата за умножение на матрична верига. Помислете, че имате 3 матрици A, B,…

Прочети повече

Намерете три елемента от различни три масива, такива че a + b + c = сума

Three Sum е проблем, обичан от интервюиращите. Това е проблем, който ме попитаха лично по време на интервюто в Amazon. Така че, без да губим повече време, нека стигнем до проблема. Масив, който има както положителни, така и отрицателни числа. Три числа, които сумират до нула / могат да бъдат модифицирани, ...

Прочети повече

Начини за декодиране

В проблема Decode Ways сме дали непразен низ, съдържащ само цифри, определете общия брой начини за декодирането му, като използвате следното картографиране: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Пример S = “123” Брой начини за декодиране на този низ е 3 Ако ...

Прочети повече