Съединение и пресичане на два свързани списъка

Като имате два свързани списъка, създайте още два свързани списъка, за да получите обединение и пресичане на елементите на съществуващите списъци. Примерно въвеждане: List1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 List2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Изход: Intersection_list: 14 → 9 → 5 Union_list:…

Прочети повече

Минимална операция, за да се направят всички елементи равни в масива

Проблемът „Минимална операция за изравняване на всички елементи в масив“ гласи, че ви е даден масив с някои цели числа в него. Трябва да разберете минималните операции, които могат да бъдат направени, за да направите масив равен. Пример [1,3,2,4,1] 3 Обяснение Или 3 изваждания могат да бъдат ...

Прочети повече

Пребройте броя на тризнаци с продукт, равен на дадено число

Задачата „Пребройте броя на тройките с произведение, равно на дадено число“ гласи, че ни е даден целочислен масив и число m. Постановката на задачата иска да се установи общият брой на тройките на с продукт, равен на m. Пример arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Обяснение Тройки…

Прочети повече

Проверете за Palindrome след всяка заявка за подмяна на символи

Проблемът „Проверете за Palindrome след всяка заявка за замяна на символи“ гласи, че предполагаме, че сте получили String и no. от заявки, всяка заявка има две целочислени входни стойности като i1 и i2 и един символен вход, наречен 'ch'. Изявлението за проблем иска да промените стойностите при i1 и ...

Прочети повече

Долен изглед на двоично дърво

Изложение на проблема Проблемът „Изглед отдолу на двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво и сега трябва да намерите изгледа отдолу за даденото дърво. Когато видим дърво от посоката надолу. Виждащите се за нас възли са дъното ...

Прочети повече

Изрязване на пръчка

Изложение на проблема Проблемът „Рязане на пръчка“ гласи, че ви е даден прът с определена дължина и цени за всички размери на пръти, които са по -малки или равни на дължината на входа. Тоест ние знаем цената за пръти с дължина от 1 до n, като се има предвид ...

Прочети повече

Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз

Постановка на проблем Даден низ s с дължина/размер n и цяло число, представляващо индекса на отваряща се квадратна скоба. Намерете индекс на затваряща скоба за дадена начална скоба в израз. Пример s = „[ABC [23]] [89]” индекс = 0 8 s = „[C- [D]]” индекс = 3 5 s…

Прочети повече

Проблем със златната мина

Постановка на проблема „Проблемът със златната мина“ гласи, че ви е дадена 2D решетка с няколко неотрицателни монети, поставени във всяка клетка на дадената решетка. Първоначално миньорът стои в първата колона, но няма ограничения за реда. Той може да започне във всеки ред. …

Прочети повече

Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство

Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство. По този начин специалната структура на данните за стека трябва да поддържа всички операции на стека като - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () в постоянно време. Добавете допълнителна операция getMin (), за да върнете минималната стойност ...

Прочети повече

Подход, базиран на опашка за първия неповтарящ се символ в поток

Изложение на проблема Проблемът „Подход, базиран на опашката за първи неповтарящ се знак в поток“ гласи, че ви е даден поток, съдържащ малки букви, намерете първия неповтарящ се символ винаги, когато към потока се добави нов символ и ако има не е повтарящо се връщане на символ -1. Примери aabcddbe ...

Прочети повече